Kültür Sanat Edebiyat Şiir

karacaoğlan sizce ne demek, karacaoğlan size neyi çağrıştırıyor?

karacaoğlan terimi Sinem Göçer tarafından tarihinde eklendi

 • Bedirhan Özdemir
  Bedirhan Özdemir

  Karacaoğlan şair demektir yani Halk Ozanı

 • Recep Kılınç
  Recep Kılınç

  Karac´oglan der ki, ismim överler,
  Zehir oldu yedigimiz sekerler.
  Dilber sever diye isnad ederler,
  Benim Hakk´tan gayri sevdigim mi var?

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  17 nci yüzyılda yaşamış en önemli aşıklarımızdandır.
  Göçebe Türkmen obalarında yetişmiştir. Aşk temesını çok etkileyici bir dille işlemiştir.

 • Zeliha Zeliha
  Zeliha Zeliha

  Önemli miraslarımızdandır.
  Aşkı, sevdayı, ayrılığı,... mükemmel anlatan evrenselliğe ulaşan bir şairimiz

  Nedendir de Suna Boylum Nedendir
  Güzel Ne Güzel Olmuşsun
  Üryan Geldim
  Elâ Gözlerini Sevdiğim Dilber
  Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var...

 • Selahattin Aykurt
  Selahattin Aykurt

  KÖMÜR GÖZLÜM


  Niçin böyle melil melil gezersin
  şad ü hürrem olup gül kömür gözlüm
  Arzu eder gönlüm gurbet elleri
  İşte gidiyorum kal kömür gözlüm

  Ben seni severim can u gönülden
  Kalktı kısmetimiz ne gelir elden
  Yanağın çevresi tomurcuk gülden
  Bezemiş gerdanın hal kömür gözlüm

  Vazgelemem sen ahdında durursan
  Yüz verme engeli mahfi görürsen
  Varıp bir kötüye meyil verirsen
  Dilerim mevladan bul kömür gözlüm

  Karac'oğlan söyle sözü utanma
  Varıp yad ellerin narına yanma
  Gitti gurbet ele yar gelir sanma
  Ahd-ı aman edip gel kömür gözlüm


  KARACA OĞLAN

 • Sabri Altun
  Sabri Altun

  KARACAOĞLAN NEREDE DOĞDU
  Karacaoğlan’ın nerede,ne zaman doğduğu ile nerede, ne zaman öldüğü konusunda belgeye dayalı kesin bilgiler bulunmadığı ifade edilmektedir.
  Araştırmacılar Karacaoğlan’ın şiirlerinde kendisinden bahsettiği mısralardan, halk arasında anlatılan hikayelerden, söylentilerden, efsanelerden yola çıkarak bir sonuca ulaşmaya çalışmışlar…
  Ancak Karacaoğlan halk tarfından öyle benimsenmiş, sahiplenilmiş ki şiirlerinde geçen yer adları dilden dile dolaşırken değişikliğe uğramış.
  Bir şiirinde ”Varsak’dır durak yerimiz” derken bir başka şiirinde ”Göğçe idi benim yerim durağım” demekte,yine bir başka şiirinin yer belirten mısrası bir yerde “Binboğa’dır benim ilim” şeklinde söylenirken bir başka yerde “Erzurum’dur benim ilim” şeklinde söylenmektedir.
  Şiirlerinde buna benzer çok değişik söylenişler mevcuttur.
  Bu farklılıkların, Karacaoğlan şiirlerinin, türkülerinin başkaları tarafından tekrarlanırken, ağızdan ağza geçerken veya derlenirken,söyleyenlerin veya derleyenlerin arzuladıkları şekilde değiştirmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
  Şiiri,türküyü söyleyen kişiler, Karacaoğlanın adı yerine kendi adını,sevgilisinin adı yerine kendi sevgilisinin adını,memleketin ismi yerine kendi memleketinin ismini monte ederek söylemişlerdir.
  Onun için bütün sevdalılar Karacaoğlan’dır, onun için Karacaoğlan’ın sevdiği kızın ismi ”Türkçe isimler sözlüğü” içinde yer alan isimlerden her hangi biridir, onun için bölgedeki bütün iller,köyler,yaylalar,dağlar Karacaoğlan’ın mekanıdır.
  Şiirler gibi rivayetler de muhteliftir. Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Mersin’de bir çok köy Karacaoğlan’a sahip çıkmaktadır. Hatta Ege Bölgesi Türkmen aşiretlerinden Karakeçililer Karacaoğlan’ın kendi aşiretlerinden olduğunu iddia etmekte, Belgrad’lı olduğuna ilişkin menkıbeler bile bulunmaktadır.
  Araştırmacıların mutabık oldukları tek gerçek ise Karacaoğlan’ın Çukurova, Toroslar ve Gavur Dağı bölgesinin bir ozanı olduğu ve 17. yüzyılda yaşadığıdır.
  Karacaoğlan’ın nerede doğduğu ve nerede öldüğü konusundaki görüşlerin isabetini bu genel çerçeve içinde değerlendirmek gerekmektedir.
  Karacaoğlan’ın doğduğu yer konusunda iki görüş ağırlık kazanmıştır.
  Birincisi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin Varsak köyü, ikincisi ise Adana’nın Feke ilçesinin Gökçe köyüdür.
  Birinci görüş, yani Karacaoğlan’ın Düziçi İlçesinin Varsak (Farsak) köyünde doğduğu iddiası Akşehirli gezgin Ahmet Hamdi Efendinin anılarına dayanmaktadır. Bu konudaki en eski yazılı kaynak da budur. Hoca Hamdi Efendi 1876 yılında Varsak köyüne gelmiş ve Karacaoğlan ile ilgili bilgileri burada hatıra defterine kaydetmiştir.
  Hoca Ahmet Efendi bu tespitini çok inandırıcı delillere dayandırmıştır. Anılarında Karacaoğlan’ın babasının adından sülalesinin namına, gerçek isminden fiziki görünümüne, yaşadığı olaylardan temas ettiği kişilere varıncaya kadar çok detaylı bilgiler vermiştir.
  Kaynaklarda Karacaoğlan’ın tahminen 1606-1689 yılları arasında yaşadığı hususunda kayıtlar mevcuttur. Hoca Ahmet Efendi ise Karacaoğlan’ın 96 yaşında öldüğünü kaydetmiştir. Bu iki bilgi birleştirildiğinde Karacaoğlan’ın 1700’lü yıllara kadar yaşadığını kabul etmek gerekir. Bu durumda Hoca Ahmet Efendi anılarını Karacaoğlan’ın ölümünden yaklaşık 180 yıl sonra yazmıştır. Bu süre toplum hafızası için uzun bir süre değildir.
  Hoca Ahmet Efendinin Varsak köyüne geldiği 1876 yılında Varsak’ta yaşayan 80-90 yaşlarında bir insanın dedesinin dedesi Karacaoğlan’ın çağdaşı olmaktadır. Dede ile torununun 10-15 yıl birlikte hayatta olabilecekleri düşünüldüğünde bilgiler iki kuşak sonraya aktarılmıştır ki, bu bilgilerin gerçek olma ihtimali yüzde yüze yakındır. Hoca Hamdi Efendi tarafından Karacaoğlan’ın mensubu olduğu belirtilen sayıloğulları ailesinin bugün hâlâ Varsak’ta yaşıyor olması, bu bilginin doğruluğu konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmamaktadır.
  Diğer araştırmalar ise genellikle Cumhuriyet dönemi araştırmalarıdır. Bunlar daha çok Karacaoğlan’ın şiirlerinde geçen yer isimlerine, rivayetlere ve efsanelere dayalıdır.
  Şiirlerinde geçen yer isimlerinin yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle gerçekleri yansıtmaktan uzak olduğunu kabul etmek gerekir.
  Rivayetler ise aradan geçen uzun zaman nedeniyle çeşitlenmiş,hangi rivayetin doğru olabileceğini kestirme imkanı ortadan kalkmıştır.
  Sonuç olarak Ahmet Hamdi Efendinin anıları bilgiye dayalı olup, günümüzde artık yazılı bir belge niteliği kazanmıştır.
  Yani Karacaoğlan’ın Osmaniye'ye bağlı Düziçi ilçesinin Varsak köyünde doğmuş olması en güçlü ve tek bilimsel görüştür.

  Sabri ALTUN

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  Ömrüm uzun eyle Bâri Hüdâ

  Hamd ü senâ şükür etmek isterim

  Çalışıp kazanıp nefis taamlar

  Dişlerim var iken yemek isterim

  Bir küheylan at ver istemem eşek

  Üstü kaplan postu tek olsun öşek

  Kuş tüyünden yastık yumuşak döşek

  Keçeler içinde yatmak isterim

 • Yasemin Karan
  Yasemin Karan

  ESTİ SEHER YELİ

  Esti seher yeli söküldü seller
  Gidiyorum kömür gözlüm ağlama
  Ağlamanın vakti geçti ne çare
  Kement atıp yollarımı bağlama

  Sana derim sana kaşı kemanım
  Büküldü kametim geçti zamanım
  Gidiyorum yedi benli cevranım
  Yarim gitti diye yürek dağlama

  Karacaoğlan der gözyaşım silinir
  Bir ok çeksem yüce dağlar delinir
  Yüreciğim bölük bölük bölünür
  Yaş döküp de arkam sıra ağlama

  Söz: Karacaoğlan

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  Mardin'den de Karac'oğlan Mardin'den

  Çeken bilir ayrılığın derdinden

  Koçhisar'dan, Hasan Dağın ardından

  Acep gezsem mavi donlum var m'ola

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  Karacaoğlan der ki kolu kırarım

  Nedir yüce dağlar size zararım

  Ararsam pınarın gözün ararım

  Bulanmış da durulmuşu n'ideyim

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  Karac'oglan der ki, sözün bilmişi

  Tedbirle görülür dünyanin isi

  Ne etsin, neylesin alemde kişi

  Felek Mustafa'ya yar olmadıkca

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  Karac'oğlan, size bakar sevinir;

  Sevinirken kalbi yanar, köyünür;

  Kımıldanır hep derdlerim, devinir;

  Yas ile sevincim yıkışır dağlar

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  Karac`oğlan söyler: kaşı karadan,

  Hiçab perdesini kaldır aradan,

  Seni, beni bir Mevla`dır yaradan,

  Büyüklenme, hey kız, güzelim deyi

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  Karac'oglan, cömertle

  Benim işim yok na-mertle

  Kahbe felek bin fendile

  Gönlüm alır demedim mi

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  Karacoğlan der ki kondum göçülmez

  Acıdır ecel şerbeti içilmez

  Üç derdim var birbirinden seçilmez

  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  Karac(a) oglan tutma beni el gibi

  Akıttım gözümden yaşı sel gibi

  Bahçende açılan gonca gül gibi

  Dizip al yanağa soldurma beni

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  karacoğlan der ki kendim öğeyim
  taşlar alıp kara bağrım döğeyim
  güzel sevme derler nasıl sevmeyim
  kaşlar arasında çifte benler var

 • Serdar Özkurt
  Serdar Özkurt

  Gönül ne gezersin sarp kayalarda
  İniver aşağı yola gidelim
  Bir güzel sevmeyle gönül eğlenmez
  Gel güzeli bolca ile gidelim

  Koyuverin gitsin sefil baykuşu
  Durmuyor akıyor gözümün yaşı
  Kadir kıymat bilmez imiş her kişi
  Kadir kıymatlı ile gidelim

  Şahanı koyverin avını alsın
  Yarenim yoldaşım yanıma gelsin
  Şu garip illerde düşmanım ölsün
  Emmili dayılı ile gidelim

  Karac'oğlan derkiyiyip içmeden
  Güzeller usanmaz konup göçmeden
  Muhanatın köprüsünden geçmeden
  Düşelimde azgın sels gidelim

 • Serdar Özkurt
  Serdar Özkurt

  Ağacın eyisi özünden olur
  Yiğidin eyisi sözünden olur
  İl için ağlayan gözünden olur
  Ağlama hey gözü yaşın sevdiğim

  Yavrı keklik gibi kaynar eğlenir
  Mis kokulu yağlar ile yağlanır
  Sabah akşam türlü yazma bağlanır
  Eğip geçer yeşil başın sevdiğim

  Karac'oğlan derki hoşça salınsın
  Dursun yol üstünde bacı alınsın
  Çözüver düğmeni göğsün görünsün
  Nokta nokta benli döşün sevdiğim

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın

  Hazır ol vaktine Nemçe kralı
  Yer götürmez asker ile geliyor
  Patriklerin inmiş tahttan diyorlar
  Bir halife kalmış o da geliyor.

  Yetmiş bin var siyah postal giyecek
  Seksen bin var Allah Allah diyecek
  Doksan bin var tatlı cana kıyacak
  Yüz bini de Tatar Han'dan geliyor.

  Gelen Ahmet Paşam kendidir kendi
  Altmış bin dal kılıç kusuru cündi
  Kaçma kafir kaçma ölümün şimdi
  Hacı Bektaş Veli kalkmış geliyor.

  Şevketlu efendim,sultan-ı vezir
  Altmış bin kılıçlı yanında hazır
  Deryalar yüzünde Bozatlı Hızır
  Benli Boz'a binmiş o da geliyor.

  Karacaoğlan der ki:Burda durulmaz
  Güler yüzlü tatlı cana doyulmaz,
  Gökteki yıldızdan çoktur,sayılmaz
  Yedi iklim,dört köşeden geliyor.

  Hak Muhammed Ali'nin sırrı hakikati Mehdi'de tecelli buyura.

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  Taramış zülfünü vermiş tımarı...
  İki göğsün arası zemzem pınarı...
  İçsem öldürürler, içmesem öldüm...

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  Bana kara diyen dilber
  Gözlerin kara değil mi
  Yüzünü sevdiren gelin
  Kaşların kara değil mi
  Güzel, ben seni isterim
  Seni koynumda beslerim
  Yüzünü, güzel, göreyim
  Zülüfün kara değil mi
  Boyun uzun, belin ince
  Yanakların olmuş gonca
  Salıverirsin kolunca
  Beliğin kara değil mi
  Utanırım akar terim
  Güzellikte yok benzerin
  En sevgili makbul yerin
  Saçların kara değil mi
  BENİ KARA DİYE YERME ;)
  Mevlâ'm yaratmış, hor görme
  Ala göze siyah sürme
  Çekilir, kara değil mi
  Hind'den, Yemen'den çekilir
  İner Bağdad'a dökülür
  Türlü taama ekilir
  Biber de kara değil mi
  Göllerde kuğular olur
  Göğüs ak, kara benlidir
  Mısır'da çok zengin vardır
  Kölesi kara değil mi
  Pınara konan kuğunun
  Kanadı beyaz çoğunun
  Çöldeki Arab beyinin
  Çadırı kara değil mi
  İller de konup göçerler
  Lâle sünbülü biçerler
  Ağalar, beyler içerler
  Kahve de kara değil mi
  Evlerinde sular akar
  Güzelleri göze bakar
  Hublar yanağına sokar
  Sünbül de kara değil mi
  Karac'oğlan der, inşallah
  Görenler desin maşallah
  Kara donlu Beytullah
  Örtüsü kara değil mi

 • Abdulkadir_aygül
  Abdulkadir_aygül

  Karacaoğlan demek halk müziğimizin en büyük üstadlarından birini yad etmektir... Karacaoğlan zamanın türkçesini en iyi biçimde kullanan bir şahsiyet... Ne kadar pir sultanın türkülerini sanatçılarımızı kullanırsa onun ki ni de kullanırlar... Zira o müthiş bir şahsiyetti