Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Fevzeddin Erol sizce ne demek, Fevzeddin Erol size neyi çağrıştırıyor?

Fevzeddin Erol terimi Ugur Kural tarafından tarihinde eklendi

 • Ali Alan
  Ali Alan

  gavs ve seyda arasında ne fark vardır. bu mrşidlerin ken aralarındaki hiyerarşisi nasıldır

 • Bilvanisli Talib
  Bilvanisli Talib

  http://site.mynet.com/seydakimdir

  Her nereye bakarsan Hak gözüyle bak.
  Bir köy: Bilvanis

  Selçuk Özdağ
  Vakit Gazetesi 2009-06-30

  Efendime,

  Öyle insan vardır ki, odun gibidir kesseniz sesi çıkmaz ve öylesi de vardır ki bir fakirin gözyaşından bir Nuh tufanı ıstırabı devşirecek kadar hassastır.

  Hülasa herkes hissettiği kadar çeker.Istırap çekiyorum; diyenin hassasiyetlerine bakmak lazım. Yağmuru bulutların gözyaşları diye tasvir eden hassasiyetlerdir gönül ve çile adamları.

  Bilinir ki; tasavvuf İslamı takva ölçüsünde yaşama biçimi. Varlık sebebimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in ebediyete irtihalinden sonra sahabeler, tabiin, tebe-i tabiin ve gönül erleri Allah yolunun yolcuları hiç eksilmedi. Kıyamete kadar da eksilmeyecekler.

  İslam; Müslümanları fertlere tabii olmak yerine ölçülere ram olmaya çağırır. Çünkü fertler çoktur, çok a bağlanmak bölünmeye, ölçü tekdir, ölçülere bağlananlar vahdete koşarlar.

  İslama hizmet eden ve Türkiyedeki cemaatlerin ölçülere hizmet ettikleri sürece- üstadı mevkiinde olan insanları ümmetin ortak değeri olarak takdimi gerekmektedir. Nasıl ki gökyüzündeki güneş, ay ve yıldızlar âlemleri ışıtsınlar ve ısıtsınlar, diye yaratıldı ise cemaatlerin liderleri sadece o cemaatin değil ümmetin ortak değeri, ümmetin güneşi, ayı, yıldızlarıdır.

  Eskişehir-Sivrihisar Gül çayır (Bilvanis) köyüne yolunuz düştü mü? Düşer mi? Bilemem.

  Fakat nasibinizde varsa uğrarsınız. Çünkü tasavvuf bir telkin ve tavsiye işi değildir. O yalnızca bir nasip işidir.

  Yeryüzünün en büyük evliyası diye takdim edilene intisap edersiniz de yine de manada mesafe kaydedemezsiniz. Fakat bilinmeyen, tanınmayan bir zat-ı muhteremle tanışırsınız, dünyanız ve ahiretiniz mamur ve makbul olur.

  Gül çayır köyünden 10 km. içeride kıraç topraklar yeşeriyor, kuşlar cıvıldaşıyor. İnsanlar fevc fevc Bilvanisde buluşuyorlar.

  Gönül sultanı, gönül erini, Seyyid Feyzettin Efendi Hazretlerini ziyaret ediyorlar. Cemaat kültürünün aksine sade, saf, temiz bir tasavvuf kültürünün İç Anadoluda neşv-ü nema bulduğuna şahit oluyorsunuz.

  Televizyon, gazete, dergi, okul, yurt işini birileri iyi-güzel bir şekilde yapıyorlar. Bilvaniste ise kelam, fıkıh, siyer, Kuran öğretiliyor. Canlar cana karışıyor. Bezm-i elestte tanışan ruhlar, tanışıklığı Bilvaniste vicahiye çeviriyorlar.

  Zikirler, dualar, niyazlar, yalvarışlar, tıpkı Şeyh Edibalinin, Mevlananın, Hacı Bek taş, Hacı Bayram Akşemseddinin, Aziz Mahmut Hüdainin, Taceddin Sultan; ın, ülkülerinin tecellisi göğe yükseliyor. Tıpkı, Bediüzzaman Said Nursi, Abdulhakim Arvasi, Süleyman Hilmi Tunahan, Ahmet Kayhan, Muhammet Raşid, Mehmet Zahid Kotku, Mahmut Sami Efendilerin direniş gayeleri gibi nefs-i emareden nefs-i mutmaineye,seyr-i enfüsiden seyr-i afakiye doğru bir başkaldırı görüyoruz.

  Bilvanis, İç Anadolunun menzili. Birileri(!) İç Anadolu da Size hayat hakkı tanımayız deselerde, yaşatacak ve hizmet ettirecek Rabb-i Rahimizdir. Bilvanis Seyyid Muhammed Raşitin(KS) mahdumunun irşat merkezi. Bilvaniste Horasanı, Türkistanı, Taşkenti soluklar, Konya, Sivas, Harput, Bursa, Manisa ve İstanbulun manevi havasının terkibini hissedersiniz. Gam ve keder zamanında ferah bulursunuz. Asr-ı saadetten gül kokuları duyarsınız.

  İnsanlar idrakleri oranında nasiplenirler. Mevlanaya sormuşlar, Aşk nedir? Cevabı ol da görolmuştu. Tasavvuf, Bilvaniste ol da görve; gör de ol şeklinde tecelli eder. Süfyan Es Servi, İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşmazder. Bilvaniste insanlar ne ok ne de dil ile taşlanır.

  Bilvaniste gözler konuşur, kelimeler adeta iflas eder. Gönüller maveraya açılır. Veraların verasında olan Allaha bende olunur.

  Bilvanis, kişilerin suret insandan, siret insana tebdil olmasına vesile olur. Orada insanlar insanolur.

  Geçtiğimiz yüzyılın mücedditlerinden Bir tek ben hakkım deme hakkına sahip değilsiniz, sen de haksın, o da hak, ben de hakkım deme hakkına sahipsiniz Sözü tecelli eder. Bilvaniste Ehl-i sünnet olan, Edilleyi Şeriyyeye mutabaat eden herkes haktır.

  Dağın eteğinde yollar birbirine çok uzaktır. Zirvelere yaklaştıkça yollar birbirine yakınlaşır, zirvede vahit olunur, tevhit olunur, tek olunur, Fenafillâh olunur.

  Bilvanis zirveye, Fenafillâha giden yollardan saf, duru, temiz olanlarından biridir. BİRe giden fertlerin temizlendiği, Asr-ı saadet kokuları taşıyan mekândır.

  Mekânların şerefi içerisindekilerin şerefi ile doğru orantılıdır. Yani Şerefil mekân bil mekindir. Bir yerin onuru üzerinde oturduğu kişiden gelir. Oturduğu yerden kişiye onur gelmez.

  Bilvanisi onurlu kılan; Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bil diyor.

  Çağın bize sorduğu her suali, Kurana soruyor, aldığı cevapları insanlığa takdim etmek görevini deruhte ediyorlar.

  Orda bir köy var uzakta.

  O köy Bilvanis köyüdür.

  Orda bir zat var,

  O zat Allahın kuludur

  Ve Peygamberin ümmetidir.

  http://site.mynet.com/seydakimdir/seydakimdir/id1.htm

  'Menzili ırak bu yolun, bu yola kim varası
  Müşkülü çoktur bu yolun, bunu kim başarası. '
  Yunus Emre

  http://site.mynet.com/seydakimdir

 • Barış Korkmaz
  Barış Korkmaz

  Söylendi herşey ne yazılmışsa o olmuş,
  Seçen seçmiş onu gerisi ne boşmuş...
  Görünen bir İNSAN hakiki manada İNSAN!
  Bizlere de bu işde bir kal kalmış.
  Dile sen Mevla dan dosdoğru yolu,
  Buldurur sana da bir veli kulunu.
  Sıdk ile özün ile kalbinden bir iste, bir kez iste!
  Bak ne verirler sana o zaman halin nice
  Ses mi şekil mi harf mi söz de ne ki? Kapa yum gözlerini hele bi
  ALLAH Rasulünün bir yanık aşığı, hem evladı o, Şah-ı Bilvanisi...

 • Selman Yazıcıoğlu
  Selman Yazıcıoğlu

  www.bilvanisli.com
  sitesinde hakkinda herşey mevcuttur

 • Selman Yazıcıoğlu
  Selman Yazıcıoğlu

  Resul ekremin torunu.
  Şeriati en güzel yaşayan
  Sünneti senniyyeyi mükemmelce hayatina vurgulayan
  herkese kapisini açan.

  gül yüzlü GÜLEÇ yüzlü sevecen bir mürşidi kamildir.

 • Muhammet Mustafa Eyvaz
  Muhammet Mustafa Eyvaz

  Acaba bunu kim söylüyor?
  Bir seyh halife seçtigi kisiye isterse kendi hayattayken irsad izni verir.
  Fakat zaten hayata gözlerini yumdugu zaman o halifesi irsada çikar.
  Yoksa neden halife olsunki?
  Seyyid Muhammed Rasid (ks) hzlerinin halife seçtigi kisilerin neden baska bir halifesinden tekrar izin almasi icab etsinki?
  Ayrica Seyyid Fevzeddin (ks) S. Muhammed Rasid (ks) hzlerinin degil onun dayisi ve halifesi olan Seyyid Abdulbaki el-Bilvanisi (Urfadaki) (ks) hzlerinin halifesidir. Ve Irsadla görevlendirilmistir.

 • Muhammet Mustafa Eyvaz
  Muhammet Mustafa Eyvaz

  Sen marangoz olsan, senin çocugunun marangozluktan anliyacagi ihtimali ne kadar yüksektir?

 • Yakup Güneş
  Yakup Güneş

  Bir şeyh olduğunu duyuyorum.Ama aklım almıyor.Şeylik bir saltanatmı babadan oğula(yada kardeşe,veya amcaya) . nasıl geçer?

 • Muhammet Mustafa Eyvaz
  Muhammet Mustafa Eyvaz

  Mübarek Allah'in dinini ve emirlerini yaymak için, teblig etmek için 8 subatta avrupaya (almanya) geliyor insaAllah.

 • Bahadırhan Karakoç
  Bahadırhan Karakoç

  Kamil sadatlarımızın yolunda yürüyen ve arkasında götüren.Peygamberlerin ve Resullerin Efendisi'nin torunu.Muttaki Evliya ve kutupların evladı ve ilmiyle amel eden alimlerin yardımcısı.Muttakilerin iftiharı ve tövbe edenlerin imdadı.Asilerin ve günahkarların kurtuluşu ve irşad edicisi.Allah(c.c.) 'ın açık yardımı ile ve fethi ile zahir olan.Alemlerin Rabbi tarafından yardım olunan Kuran'a ve sünnete sımsıkı sarılan.Müslümanların halis kevseri.Sahibim,Şeyhim,Efendim,dayanağım,bağlandığım ve güvencim üzerine olan ve sebebi iftiharım,her türlü yardımı kendisinden aldığım,iki göz bebeğim,efendimiz Şeyhi Kamili Mükemmil (Allah sırrını ali etsin)

 • Burak Altıntuğ
  Burak Altıntuğ

  Öncelikle Selamünaleyküm
  Fevzeddin Erol bana gücünü menzilden almış ve hala oradan alan bir allah dostu olarak çağrışıyor.Yani Gavs ı sani hz himmetini üzerinde bulunduran Allah dostu olarak anımsıyorum.Allahu teala makamlarını yükseltsin.

 • Burak Deniz
  Burak Deniz

  Günümüzün en büyük Evliyasıdır.Resulullahın torunlarındandır.Babası Menzil Şeyhi ya da Seyda olarak bilinen merhum Muhammed Raşit Erol hazretleridir.Aldığı işaretle Sakarya Vadisinde Sivrihisar yakınlarında kendi oluşturduğu Bilvanis'te ikamet etmektedir.Babası ve ondan öncesi Sadat-ı kiramın yaşantısı ve davranışlarını sergilemektedir.Tasavvuf denilince akla ilk gelen zattır.

 • Ahmet Atçeken
  Ahmet Atçeken

  seyyid fevzeddin erol hz.leri bize seyda hazretlerini çağrıştırıyor

 • Nergis Soy
  Nergis Soy

  selamünaleyküm, O benim babam Obenim sultanım iki gözbebegim kurtuluşum dünyada iken umudum ahirette yandaşım O benim herşeyim YÜCE RABBIM onu benden önce degil sonra kendine alsın. Allahım ondan gökteki yıldızların sayısınca razı olsun.HZ Muhammet (SAV) me salatu selamlar olsun inşallah.

 • Batuhan Yilmazturk
  Batuhan Yilmazturk

  Şahı Bilvanisi Şeyh Sultan Seyyid Fevzeddin el-Hüseyni (K.S.A) hazretleri suan yaklasik 49 yasindadir. 2003 yilinda Şahi Urfa Seyyid Abdulbaki el-Bilvanisi (K.S.A) hazretlerinden icazetini almistir ilmi icazetini zaten yillar öncesinden almisti. Babasi Seyyid Muhammed Rasid (K.S.A.) hazretlerinin isaretiyle Şahi Urfa (K.S.A.) hz. lerine intisab etmistir, bunun öncesinde menzildeydi. Dedesi Gavs-i Kasrevi Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni (K.S.A.) hz. leri onun hakkinda daha küçükken etrafindakilere söyle buyurmus ' Fevzeddin'e dikkat edin ilerle büyüklerden olacaktir'. Şahimi sâdatlardan olan Şeyh Abdurrahman-i Tagi (K.S.A.) hz. lerinin torunuyla evlendikmek istiyorlardi, Annemiz Gavs hz. lerinin bulundugu odaya girdigi her defasinda Gavs (K.S.A.) hz. leri ayaga kalkiyordu. Bunun üzerine Gavs hz. leri S. Fevzeddin'e 'Eger sen onunla evlenirsen ben onu gördügüm zaman devamli ayaga kalkmak zorunda kalacagim, artik yaslandim' buyurmus. S. Fevzeddin' bu olaydan dolayi bir seyyide ile evlenmekten vaz geçerek annemiz seyyide degildir. S. Fevzeddin'in 9 tane çocugu olmustur fakat Lütfiye adinda bir kizi ve M.Enes adinda 2 çocugu küçük yasta rahmetli olmusturlar. Diger çocuklari ise Zemzem, Hayrullah, Bedrullah, Zümrete, Nurulayn, Sefanur ve en küçükleri M.Emin'dir. Allah (C.C) hepsine uzun ve hayirli ömürler nasip eylesin bizleri onlarin yüzü huyu hürmetine affeylesin. AMIN...

 • Muhammet Mustafa Eyvaz
  Muhammet Mustafa Eyvaz

  Fevzeddin EROL efendi bana Peygamber efendimiz MUHAMMED MUSTAFA (SAV) 'i çağrıştırıyor neden diye sorarsanız bu zât onun neslinden gelen biridir. Ikinci olarakta Seyyid Muhammed Raşid efendiyi çağrıştırıyor çünkü oğludur ve en az onun kadar kamil ve mükemmil biridir. Üçüncü olarakta bana memleketimi hatırlatıyor kendiside artık Eskişehirde ikamet ettigi için. Seyyid FEVZEDDIN EROL aynı zamanda Seyyid Fevzeddin el-Bilvanisi veya el-Hüseyni diyede anılır babası ve dedesinden aldığı lâkaptan dolayı. Fevzeddin erol hakkinda daha fazla bilgi isteyenler bana müracaat edebilir veya siteme göze atabilirler
  e-mail: bybilvanis@hotmail.com
  Website: www.bilvanis.tk