Kültür Sanat Edebiyat Şiir

dünya sizce ne demek, dünya size neyi çağrıştırıyor?

dünya terimi Yasin Güney Güceoğlu tarafından tarihinde eklendi

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  'dünya Allah'ı bilmemek Allah'tan gafil olmaktır.yoksa kumaş,para,kadın ve evlat demek değildir'...dünya insanın kalbinde yer tutmuyorsa,zengin bile olsa o kişi aslında dünyadan uzaktır.fakir biri bütün kalbiyle dünyaya meyletmişse,dünya ile iç içedir,Allah'tan gaflettedir.

 • Hatice Hande Güngör
  Hatice Hande Güngör

  Ey dünya ne kadar zalim ve kötüsün! Besliyor, büyütüyor ve öldürüyorsun! ...

 • Pinar Yuruk
  Pinar Yuruk

  AH YALAN DÜNYA YALAN DÜNYA YALANDAN YÜZÜME GÜLEN YALANCI DÜNYA GEL DE SANA HİÇ ALDANMA DÜNYA NAPARSIN ELDEN NE GELİR BİZİDE ZAMAN ZAMAN KANDIRDIĞIN OLUYO BE DÜNYA YÜCE YARADAN BİZLERİ AFFEYLESİN.AMİN

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu

  ''Ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol! Sana hizmet eden de senin hizmetçin olsun.'' Hadis-i Kudsi

 • Remzi Irmak
  Remzi Irmak

  Evrende bir milyardan fazla galaksi olduğu söyleniyor,her galaksinin içinde ise yine bir milyardan fazla gezegen,yıldız ve güneş olduğunu varsayarsak,bana göre DÜNYA evrende BİR NOKTADIR..

 • Leyla Gül
  Leyla Gül

  '..sından boşalmayan kaba ukba dolmuyor..'imiş..
  Eyvah ki eyvah Efendim..

 • Leyla Gül
  Leyla Gül

  'bilmez misin ki dünyanın
  bin damada gelin olduğunu? ' (hafız)

  Niye Efendim..
  Niye çekersin, bu cilveyi vü nazı..(!)

 • Can Can
  Can Can

  birinin eksiği öbüründe gizli iki dünya....doğu ve batı.....
  .

 • Mehmet Ali Şirin
  Mehmet Ali Şirin

  dünya: hayat, anlam,yaşam,burası,babam,olağan üstü birşey,gerçek,
  yaşamak,kocaman

 • Zkkmm
  Zkkmm

  've bu dünya yılan yuvasına benziyor
  ve bu dünya
  öyle insanların ayak sesleriyle doludur ki
  seni öpüyorken
  kafalarında seni asacakları urganı örüyorlar.'

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Pek rengine aldanma felek eski felektir...

 • Asuva Dans Pistinde
  Asuva Dans Pistinde

  benim sonum belli... ya senin sırrın ne? ? dünya

 • Korel Yılmaz
  Korel Yılmaz

  Dünya bir han... gerisi yalan.

 • Kerim İncetay
  Kerim İncetay

  yalan ve boş

 • Duffy Duck
  Duffy Duck

  Güneşten yaklaşık 150 milyon km uzaklıkta bulunan dünyanın, güneş etrafında dolanma hızı ~1.667 Km/saat tir. Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü yaklaşık 24 saatte, güneş etrafındaki dolanımını ise 365 gün 6 saatte tamamlar.

  1. Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafında Dönmesi (Günlük Hareket)
  Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna 1 gün denir.
  Dünya, kendi ekseni etrafında atmosfer ile birlikte döndüğü için bu dönüş hissedilmez. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hızı en fazla Ekvator üzerindedir. Bu hız saatte 1670 km/saattir. Kutuplarda hız sıfırdır.

  Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları
  • Gece ve gündüz birbirini takip eder.
  • Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişir.
  • Günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Bunun sonucunda;
  – Fiziksel çözülme oluşur.
  – Günlük basınç farkları oluşur.
  – Meltem rüzgârları oluşur.
  • Merkez kaç kuvveti meydana gelir. Bunun sonucunda;
  – Sürekli rüzgârların (Alize, Batı, Kutup) yönlerinde sapmalar meydana gelir.
  – Okyanus akıntıları (Gulf - stream, Labrador, vs.) halkalar oluşturur ve yönlerinde sapmalar olur.
  • Yerel saat farkları meydana gelir.
  • Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir.
  • Güneş doğuda erken doğar, batar ve batıda geç doğar, batar.
  • Dinamik basınç kuşakları meydana gelir.

 • Duffy Duck
  Duffy Duck

  Yerküremizin bilimsel olarak anlaşılmasına ilişkin ilk görüşler, M.Ö.VI. yüzyılda başını ünlü matematikçi Pisagor’un çektiği bir gurup bilim adamı tarafından ortaya atılmaya başlanmıştır. Esasen Ege’nin Samos Adası yerlisi olan Pisagor, ne yazık ki İtalya’nın güneyinde ki bir Yunan Kolonisi’ne sürgüne gönderilmiştir. Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu savunuyordu, çünkü ay tutulması esnasında dünyanın ay üzerinde dairesel bir gölge oluşturduğunu gözlemlemişti. M.Ö. III. yüzyılda İskenderiye’deki kütüphanenin ikinci müdürü olan Eratosthenes, yaz mevsimi ortalarındaki bir gün dünyanın çapını hesaplamıştır. Bu hesaplamayı gün ortasında güneş ışığının İskenderiye’ye geliş açısı ile, Aswan’in 750 km güneyi, yani Yengeç Dönencesi’nin bulunduğu yerdeki güneş ışığının geliş açısı arasındaki farktan, dünyanın yuvarlak olduğu ön kabulüyle hesaplamıştır. Daha sonraki dönemde ise Rönesans sonrasına kadar Yerküre’nin şekli ve özellikleriyle ilgili küçük ilerlemeler kaydedilmiştir.
  XVI. yüzyılda İngiliz Donanması’nın yükselişi ve Amerika kıtasının keşfi gibi olaylar açık okyanuslarda konum belirleme konusunda büyük gelişmelere esin kaynağı olmuştur. 1576 yılında Londra’da denizcilik malzemeleri satan Robert Norman mıknatısın iğnesinin, yatayla olan eğim açısını dikkatlice ölçmüştür. Aynı gözlemi 1580 yılında emekli Deniz Komutanı William Borough (1536-1599) daha da hassas biçimde yapmıştır. Mağnetizma konusunda ki aynı merak, Kraliçe Elizabeth’in doktoru olan William Gilbert’i (1540-1603) cesaretlendirmiştir. William Gilbert, Yer’in mağnetik alanının mıknatıstaşından (magnetit) yapılmış bir küre etrafına konan magnetik iğnelerle modelini oluşturmuştur. Sonrasında Norman ve Brough’un ölçümleri 1622 ve 1635 yıllarında tekrarlanınca görülmüştür ki Londra’daki mağnetik eğim açısı 50 yıl içersinde 7 dereceden fazla değişmiştir. Bu jeomağnetik alanın dinamik bir yapıda olduğunu gösteren dikkate değer bir gözlem olmuştur.
  Boylamın belirlenebilmesi için ise zamanın kesin olarak ölçülebilmesi gerekiyordu. 1670 yılında Fransız ‘Académie Royale Des Scıences’ (Kraliyet Bilim Akademisi) ,Jean Richer (1630-1696) adında bir gölbilimciye maddi olanak sağlayarak, Fransız Guyanası’ndaki idari bölge merkezi olarak bilinen Cayenne’e göndermiştir. Burada Richer, Paris’e göre ayarlanmış bir sarkaçlı saatin, günde 148 saniye geri kaldığını fark etmiştir. 1687 yılında Sir Isaac Newton ünlü yapıtı ‘Principia’ sını (Doğa Yasalarının Matematiksel İlkeleri) ortaya koymuştıur. Bu “İlkeler” adlı yapıtında; Yerküre’yi tutan kuvvetin gravite kuvveti olduğu ve merkezkaç kuvvetinin bir sonucu olarak, dünyanın çapının ekvatorda, kutuplardakinden 1/229 kat daha fazla olması gerektiğini belirtmiştir. Newton ve Richer’in gözlemleri sonucu; ikisi de gravitenin ekvatorda azaldığı görüşünde birleşmişlerdir.
  Daha sonra Fransız jeodezik araştırma grubunun Akdeniz kıyılarından, Manş Denizi Adalarının kıyılarına kadar olan araştırması, 1718 yılında araştırma başkanı Jacques Cassini (1677-1756) ’nin açıklamasıyla tamamlanmıştır. Araştırma sonucunda Cassini, Newton’un tahminlerinin aksine dünyanın şeklinin yumurta gibi (elipsoid) olduğunu açıklamıştır.1735 yılında ise üç Fransız matematikçi Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698 -1759) , Pierre Bouguer (1698 – 1758) ve Alexis-Claude Clairaut (1713 –1765) kendilerine Kraliyet Bilim Akademisi (L’ Académie Royal Des Sciences) tarafından maddi olanak sağlanarak, Peru ve Lapland’daki enlemlerin derecelerini araştırmak ve karşılaştırmak ve de Yer’in esas şeklini bulabilmek için yola çıkmışlardır. Lapland’deki araştırma 14 ay içinde tamamlanırken Peru’daki araştırma tam 9 yıl sürmüştür. Araştırmanın sonucu, Newton’un dediklerini doğrulamıştır yani Yerküremizin kutuplardan basık olduğu kabul edilmiştir. Maupertuis, Bouger ve Clairaut, çalışmaları sırasında Yer’in çekim kuvveti konusunda uzmanlaşmışlardır. Clairaut gravitenin enlemle değişimi arasındaki ilişkiyi saptamış ve Bouguer’dePeru’da ki araştırmasında yüzeye yakın kayaçlarının yoğunluğunun gravite ve yükseklik üzerindeki etkisini keşfetmiştir.
  1744 yılında İngiliz astronot Royal Nevil Maskelyne (1732 –1811) iki nokta arsındaki en kısa mesafeyi, gökyüzündeki sabit yıldızları referans alarak ölçmüştür. İskoçya’da izole edilmiş Schiehallion dağının her iki yanında konumlanmış iki çekül doğrultusunda düşeyden uzaklığı ölçmüştür. Bunların bağıl garvitasyonel çekiminden dolayı, Maskelyne Yer’in ortalama yoğunluğunun, ölçüm yaptığı dağın ortalama yoğunluğunun iki katı olduğunu söylemiştir. Daha duyarlı bir belirleme, ağırlıkları bilinen iki kütle arasındaki çekimin hassas olarak ölçülmesinden yola çıkarak Newton’un ‘yerçekimi sabiti’ni ölçen Henry Cavendish (1731-1810) tarafından XVIII. yüzyılın sonlarında yapmıştır. Cavendish, Yer’in ortalama yoğunluğunun, suyunkini 5,48 katı olduğunu ve bu değerin yeryüzünde bulunan kayaçların ortalama yoğunluğunun neredeyse iki katı olduğunu bulmuştur.
  Kaşif, iklim bilimci, coğrafyacı ve hatta jeofizikçi Baron Friedrich Von Humboldt (1769-1859) ’un kişisel girişimleri sonucu, 1830’lu yıllarda Magnetik Gözlemevleri dünyanın belirli yerlerinde kurulmuştur. Büyük matematikçi Karl Ferdinand Gauss (1777-1855) , 1807-1855 yıllları arasında Göttingen Üniversitesi Rasathanesi müdürü olmuş ve bir yüzyıldan fazla kullanılan çok duyarlı bir magnetometre icat etmiştir. Gauss ayrıca, 1836’dan 1841’e kadar tüm Avrupa’da rasgele magnetik gözlemlerin koordine edildiği Magnetik Araştırma Derneği’nide (Magnetischer Verein) kurmuştur. 1835’de Gauss, yer magnetik alanının dipolden türemeyen küçük bir alana sahip olduğunu keşfetmiştir.
  XVIII. yüzyıl sonlarında buhar gücüyle çalışan pompaların kullanılması, madenlerde kazı yapılırken daha derine inme imkanı sağlamıştır. Sonuç olarak yerin içine inildikçe sıcaklığın arttığını ölçebilme imkanı sağlamıştır (1800’lerin ilk yılları 500 m yer içi derinliğene inilmiştir) . 1797 yılında İskoçya’da James Hall (1761- 1832) kayaç eriyiklerini yüksek ısıda eritip, birleştirip,kristalize ederek deneyler yapmaya başlamıştır. 1830 yılında madenlerde ölçülen ekstrapole edilmiş sıcaklık artışı en az 80 km derinlikteki bilinen kayaçların erime eğrileri ile örtüşür. Ergimiş bir kaya rezervuarı üzerindeki ince katı bir yerkabuğu modelini içeren bir Yerküre kavramı tartışılmıştır.Bunlar, 1838 yılında Cambridge’de matematikçi olan William Hopkins’in açıklamalarıyla son bulmuştur.Hopkins yer gel-gitlerinin olmadığını(Earth tides) ve dünya eksenininde, güneş ve ayın etkisi ile meydana gelen yerin eksenindeki yönlenme kaymalarının olduğunu ve dünyanın en az 1600 km derinliğe kadar katı olması gerektiğini ortaya koymuştur.
  Yer’in içiyle ilgili en büyük ve önemli buluş XIX. yüzyılın sonlarında ‘sismograf’ın keşfiyle meydana gelmiştir. Sismograf bir deprem sonucu oluşan yer hareketini sürekli olarak kaydeden bir düzenektir. Sismograf ile uzaktaki depremlerin titreşimlerini ilk olarak İngiliz fizikçi James Ewing (1856 –1935) Tokyo’da çalışırken 1880 yılında kaydetmiştir. 1889 yılında Japonya’da meydana gelen deprem, kazayla Almanya’daki çok hassas bir gravimetre tarafından kaydedilmiş ve bu da deprem dalgalarını tüm dünyayı dolaştığını kanıtlamıştır. 1895 yılında İngiliz John Milne (1850-1913) onbeş yıl sonra Japonya’da depremler üzerine çalıştıktan sonra, dünya çapında bir sismik network kurmak için İngitere’ye dönmüştür. Milne kayıtlarını, İtalyan sismik istasyonlarıyla işbirliği içersinde tutarken, Hindistan Jeoloji Kurumu eski başkanı Richard Dixon Oldham (1858- 1936) bu kayıtlardan yararlanarak 1906 yılında dünyanın tam zıt tarafında meydana gelen ikincil “transverse (shear) dalgalarının”Yer’in çekirdeğinden geçerken yavaşladığını açıklamıştır. Oldham ayrıca bağıl hızlar ve bundan dolayı yerin dışı kabuğunun yoğunluklarına dayanarak yerkabuğunun dünyaya kıyasla çok çok küçük kalınlıkta olacağını söylemiştir.
  Yerküre’ye ait metalik bir çekirdeğin varlığı Gezegenimizin yoğunluğunu oldukça büyük hesaplayan Cavendish’den bu yana, bir yüzyıdan daha fazla bir zamandan beri söylenmektedir. Alman jeofizikçi Emil Wiechert (1861-1928) meteoritlerin birleşimini ve metoritlerdeki elementlerin dağılımını göz önüne alarak, demir-nikel karışımı bir yer çekirdeğin varlığını ileri sürmüştür. Daha sonra 1909 yılında Oldman tarafından yanlış olarak kestirilen çekirdeğin çapı, Wiechert’in bir öğrencisi olan Beno Gutenberg (1889-1960) tarafından, uzak depremlerin hakkında detaylı incelenmsiyle, 7000 km olarak bulunmuştur. Aynı yıl Yugoslav jeofizikçi Andrij Mohorovicic (1857-1936) yerel deprem kayıtlarını kullanarak, Oldham‘ın tahmin ettiği yoğunlukları biri diğerinden farklı olan kabuk ve manto tabakaları arasındaki süreksizliği açıkladı. Daha sonra da bu süreksizliğe “Moho süreksizliği” denmiştir. 1926 yılında İngiliz matematiksel jeofizikçi Harold Jeffreys (1891-1989) çekirdeğin tamamen, enine dalgalar (S) için geçirmez olduğunu ve S dalgalarının sıvı otamda yaılmamasından dolayı da yerin çekirdeğini oluşturan metalin sıvı halde bulunduğunu kanıtlamıştır. Bu görüşten on yıl sonra Danimarka’lı jeofizkiçi Inge Lehmann batı Pasifik depremlerinin titreşimlerini, Avrupa’da kaydedip çekirdeğin içinde/kalbinde kendinden daha yoğun bir katı bir iç çekirdek olduğunu belirlemiştir. 1946’da Amerika’da çalışan alman jeofizikçi Walter Elsaser, yer mağnetik alnının kökenini açıklamak üzere, kendi kendini besleyen bir dinamo modeli için sıvı bir dışı çekirdek olması gerektiğini önermiştir. BöyleceXVI. yüzyılın sonundan beri jeomağnetik alanda gözlenen kaymalar/değişimler yer içindeki akışı yansıtığı görüşü hakim olmuştur.
  Yer içinde seyahat eden sismik dalgaların yayılma yörüngelerinden elde edilen istasyonlara varış zamanların incelenmesiyle data ayrıntılı yer içi haritalarının elde edilmesini sağlamıştır. 1980’li yılların başlamasıyla, bilgisayarla hızlı işlem yapabilme olanağı doğmuştur.Dünya üzerinde meydana gelmiş tüm deprem kayıtları yardımıyla mantonun üç boyutlu sismik tomografik hız modelleri çizilmiştir. Manto içindeki yüksek ve alçak yoğunluk bölgelerinin yanal dağılımı büyük olasılıkla yer içindeki konveksiyonun yükselip alçalan kolonlarını yansıtmaktadır. Mantonun mineralojik haritalamada yardımcı bilgi olarak derin mağma kanalları ve yüksek basınç fazındaki değişmelerimn deneysel ve teorik araştırmaları sonucu elde edilen bilgiler göz önüne alınmıştır.
  Sonuç
  Yer içi çağlar boyunca insanoğlunun gerek bilimsel merakını gidermek ve gerekse ekonomik gereksinimlerini karşılamak için sürekli ilgi odağı olmuştur. Başlangıçta bu merak ve gereksinimlerini “mitoloji” ile karşılayan insanoğlu, bugün “modern bilim ve teknolojinin” en son düzeyi ile yer içinin gizeminin aydınlatılması konusunda oldukça önemli mesafeler kat etmiştir.

 • Yasemin
  Yasemin

  misafirhanemiz.....yurdumu ösledim gerçek evimi vatanımı....ahiretimm....:(

 • Lanet Herif
  Lanet Herif

  kayıp ruhların tutulduğu yer...

 • Ceren Ceren
  Ceren Ceren

  dünya dünya yalan dünya
  beni benden çalan dünya
  dirhem dirhem verdiğini
  okka okka alan dünya

 • Hayat Can
  Hayat Can

  dünya dönüyor sen ne dersen de
  yıllar geçiyor farketmesen de

 • Can Can
  Can Can

  Nereye geldiğimizi bilmediğimiz tek yer sanırım..!

 • Can Can
  Can Can

  Dünyamı! ?
  yuvarlak bi top.! ,öküzün başında, öküz başını sallayınca işte deprem meprem oluyo :)

 • Pinar Kufaci
  Pinar Kufaci

  cok 406hb5042r DUNYA...

 • Kawa Hesıni
  Kawa Hesıni

  benim döneklerle bir işim olmaz..dünyada dönek bi şey

 • Bir Kara Karga
  Bir Kara Karga

  düzen böyle, hiç söylenme
  üzülme asla
  böyle gelmiş, böyle gitmez
  değişir zamanla
  ///...............değişmez, değiştirmek lazım

 • Zeynep Cetinkaya
  Zeynep Cetinkaya

  dünya bir prova...matrix filmi gibi...sadce bir rüya; -) ondan sonra baslior dogru hayat...güzel veya cirkin olabilir...provana bagli...
  az günah isle güzel 'hayat' yasa...cok günahkar ol 'hayatin' cehennemde gecsin

 • Kaan Terli
  Kaan Terli

  kalleş durdu mu tam duruyor ama...

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu

  Kurtlar vadisi,futbol, paparazi, dedikodu
  Adina Dünya dediler, böyle gelmis böyle gider.

 • Ünal
  Ünal

  i n n a l i l l ah...

  kadim bir pişmanlık mı
  büyüyen rüyâ mıdır
  delikanlı atlasında demirleyen kan
  bakışı doğuştan buğulu yıldız
  serçe parmağından düşen yüzükte

  abdullah'ın dudağı ellerinden de beyaz
  tutsun o ellerden günahkar yüzler
  öpsün biraz

  ısırgan ve nergis suyu içerek
  silindi sayfaları omuzlarının
  patikasında kesilen adımlar
  nefesin
  k a n/s e rdin
  emrine uyarak şâfî olanın

  toprağı okşayan yıldız kokusu
  teker teker çağırıyor sofrasına ölümü
  saatlerin oyun halkalarında
  gece ve gündüz
  bir

  elif / tılsımından yansıyan hüzün
  kefenliyor adımını gecenin
  matemini çocukları taşıyacak gündüzün
  bir yağmur
  bir duâdır silecek ardınızdan gün/âhı

  pencerede taze üzüm yaprağı
  babanın sakalında çırpınışın izleri
  yastıkta kan
  kulaktan kulağa
  akan
  akan
  akan
  toprak nasıl döner insana
  ve nasıl düşer toprağa insan

  bir şehre gidiyordun düşerinde bir gece
  'abi yol bitti' diyordun
  ben
  limanlar kuruyorum gözlerinde
  ıssız ve soğuk
  yanağımda kurumuş öpücük izlerinden
  biten ne acıdır ne de hasretin

  yüzümüzde saklanan bir ağıt ki tetikte
  çarpıyor / dağılıyor duvarında odanın
  bir sülüs hattır
  gözlerinin dokunduğu
  durakladığı nefesin

  yağmura tutarak bakışlarını
  devralan hangi çiçek
  meydanda çoğalan ağlayışı mazinin
  ateşten bir ırmak boğazımda kuruyan
  dediğin gibi
  'bir yıldız hep kayacak'

  aslına çağrılan kelebek yolcuları
  saçlarında kararan beyazlığı toprağın
  ağrıyan sesiyle bir anne
  oğul
  o ğ u l...
  oğul
  ...v e i n n a i l e y h i r a c i u n'
  mehmet şamil

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir

  Üzerinde yaşadığımız bu dünya biz için bir deneyim, öğrenim ve görgü okuludur...