Kültür Sanat Edebiyat Şiir

direnç sizce ne demek, direnç size neyi çağrıştırıyor?

direnç terimi Ayca Şen tarafından 02.07.2005 tarihinde eklendi

 • Zuhru Addidi
  Zuhru Addidi 19.03.2015 - 22:09

  yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
  sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
  göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
  senden ümit kesmem kalbinde merhamet adli bir çınar vardır

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu 19.03.2015 - 02:41

  Biz direnirken varoluruz. D.H.Lawrence.

 • Limonî Erz
  Limonî Erz 12.05.2009 - 16:59

  fizikte terim...

  direnç= voltaj x akım

 • Ayça Çavaş
  Ayça Çavaş 19.02.2008 - 20:09

  içimizde bi yerde,hep!

 • Jiyana Berxwedan
  Jiyana Berxwedan 12.02.2008 - 19:04

  DİRENÇ neki acaba ilk kez duyuyorum sakın acılara karşı insanın kendi kendine verdiği mücadele olmasın direnç.. Allah Allah bak görüyonuzmu kafam karıştı....... ha ha ha :-)

 • Muğdat Acar
  Muğdat Acar 17.11.2007 - 12:49

  Bir iletkenden geçen ekektrik yükünü olusturan elektronlar, içinden gectikleri iletkenin atomları ve elektronları ile carpısarak enerjılerinin bir kısmını ısı olarak iletkende bırakırlar. bu kosullarda, eletron gecısıne karsı bir zıtlık ifade ettıgınden direnc olarak adlandırılır.

 • Şaban Sevimli
  Şaban Sevimli 23.10.2007 - 02:55

  Kısaca Dirençi elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak tanımlayabiliriz.R harfi ile gösterilir.Birimi ohm(Ω ;) dur. Elektroniğin olmazsa olmaz parçalarından birisidir.Hemen hemen her alanda kullanılır.Değişik tipleri mevcuttur.Sabiti vardır ayarlısı(Değişken) vardır.Ayarlı(Değişken) tipleri ise potansiyometre ve reosta olarak adlandırılır.Bir direncin değeri ne kadar yüksek ise üzerinden geçen akım okadar küçük olur.

 • Bay Grey
  Bay Grey 03.04.2007 - 23:29

  Acılarını kalbine gömüp, gülümsemek...

 • Asuva Dans Pistinde
  Asuva Dans Pistinde 02.04.2007 - 14:22

  R

 • Asli Bilgin
  Asli Bilgin 02.04.2007 - 14:20

  Güç

 • Cem Sagol
  Cem Sagol 02.04.2007 - 14:03

  Çanakkale geçilmemiştir.......geçilemeyecektir.......Mustafa Kemal Atatürk......

 • Duffy Duck
  Duffy Duck 25.03.2007 - 23:23

  SIFIR DİRENÇ
  Düşük sıcaklık fiziğinin tarihi, 1980 yılında Hollandalı fizikçi Heike Kamerlingh Onnes’in kaynama sıcaklığı 42 derece Kelvin olan helyumu sıvılaştırmasıyla başlamıştır. Üç yıl sonra 1911’de, Onnes ve yardımcılarından birisi metallerin düşük sıcaklık dirençlerini incelerken süperiletkenlik olayını keşfettiler. İlk olarak platini incelediler. Platinin 0 derece Kelvin' e uzatılan (ekstrapole edilen) özdirencinin numunenin saflığına bağlı olduğunu buldular. Daha sonra, damıtma yolu ile elde edilen çok saf sıvıyı incelemeye karar verdiler. Ancak onları bir sürpriz bekliyordu. Civanın direncinin 4,15 derece Kelvin de çok keskin bir şekilde düşerek ölçülemeyecek kadar küçük değerlere ulaştığını gördüler.


  Bu sıcaklığın üzerinde civanın sonlu bir direnci vardır. Hemen altında ise direnç sıfırdır. Bu faz geçişinin olduğu sıcaklığa, Kritik Sıcaklık (Tc) denir. Tc’nin altındaki bu duruma süperiletkenlik fazı denilmektedir. Bu faz geçişi buharlaşma noktasındaki sıvı-buhar ve Curi noktasındaki Ferromagnetik faz geçişlerine eklenebilir.
  Onnes süperiletkenlik geçişinin dönüşümlü olduğunu buldu. Maddeyi ısıttığı zaman Tc sıcaklığının hemen üzerinde normal halini aldığını gördü.
  Süperiletkenliğe serbest elektron teorisi ile yaklaşılarak bazı bilgiler kazanabiliriz

 • Duffy Duck
  Duffy Duck 25.03.2007 - 21:54

  Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronlaın geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere DİRENÇ denebilir. Kısaca Ω ohm ile gösterilir. Başka bir değişle elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa DİRENÇ denir. “R” harfi ile sembollendirilir. Birimi ise “W” Ohm’dur. Ohm Kanunu Kapalı bir elektrik devresinde direnç; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir.
  Elektrik, elektronik devrelerinde en yaygın olarak kullanılan devre elemanları dirençlerdir. Direncin iki temel görevi vardır; akımı sınırlamak ve gerilimi bölmek. Dirençler 1 ohm’dan daha küçük değerlerden 100 Mega ohm’dan daha büyük değerlere kadar geniş bir yelpazede çeşitli omik değerlerde üretilmektedir.
  Dirençlerin iki önemli parametresi vardır. Bu parametreler (1) Direncin omik değeri, (2) Direncin gücü’dür.
  Direncin birimi ohm’dur.Direnç birimi Ω sembolüyle gösterilir. Direnç ise R harfiyle gösterilmektedir. Örneğin 100 ohm değerinde bir direnç R= 100Ω olarak belirtilir. Direncin ohmik değeri elektrik akımına gösterilen zorluğu belirler. Uçlarına uygulanan gerilimi sabit olarak düşünürsek omik değeri daha yüksek olan dirençlerden daha az akım geçer.
  Direncin ikinci önemli parametresi ise gücüdür. Direncin içinden geçen akım ısınmaya yol açar. Direncin dayanabileceği ısı miktarı direncin gücü ile bağlantılır. Direncin gücünün birimi de Watt’tır. Daha yüksek güçlü dirençler ısıya daha fazla dayanırlar. Örneğin 5 Wattlık bir direnç, 1 Wattlık bir dirence göre ısıya daha dayanıklıdır.
  Dirençler yapıldıkları malzemeye göre;
  1. Karbon dirençler
  2. Telli dirençler olarak ikiye ayrılır.
  Kullanışlarına göre ise:
  1. Sabit dirençler
  2. Ayarlı dirençler olarak ikiye ayrılırlar.

 • Dnz Ksk
  Dnz Ksk 17.03.2007 - 16:14

  serimi paralelmi diye sürekli ikilemde kaldığım fizik konusu..

 • Burakhan Aydemir
  Burakhan Aydemir 14.03.2007 - 19:05

  dirençdevreye uygulanan gerilim ve akıma denir.

 • Mimar Sinan Albayrak
  Mimar Sinan Albayrak 07.03.2007 - 23:47

  bizim bi arkadaş:D

 • Pinar Kufaci
  Pinar Kufaci 07.03.2007 - 23:41

  kudret.

 • Muratt
  Muratt 05.03.2007 - 18:12

  Kırmızı iki, mavi altı, yeşil beş öffff....

 • Işık Dal
  Işık Dal 28.02.2007 - 20:48

  gücü... neye karşı gösterildiğine bağlı olarak değişen tepki....

 • Cem Sagol
  Cem Sagol 24.02.2007 - 19:08

  Eğer direnmeniz gerekiyorsa her dakika daha çok direnirsiniz.....
  Direndiğiniz her dakika sizi diğer dakikaya daha güçlü götürür.....
  Direnç yürekle kalbin entersan bir şekilde birleşip olmaması gerekeni oldurmamaktır........

 • Anladin Sen Onu
  Anladin Sen Onu 22.02.2007 - 22:17

  At nalına benzeyen güzel bir sembolü vardır.Öğrenciler arasında(özellikle haylaz olanlar) R = V / I olan formülü akılda kolay kaldığı için 'vır' diye bilinir.Okunuşları aynı olmakla birlikte birimi olan ohm'un meşhur budist mantrası om ile bir alakası yoktur.(bkz. alakaya çay demlemek http://nedir.antoloji.com/alakaya-cay-demlemek/)

 • Nihan Aydın
  Nihan Aydın 11.08.2006 - 10:18

  izlere direncim
  son heceme dair
  yanılgı içinde yanlış
  içimde
  her
  an
  koca bir kış

 • Bilal Kurddan
  Bilal Kurddan 10.06.2006 - 21:28

  elektirik akıma karsı gösterilen zorluga direnç denir :))) lise yıllarından aklımda kalan bu :)

 • Direnc Özdemir
  Direnc Özdemir 10.06.2006 - 21:16

  Bizzat kendimi çağrıştırıyor :))

 • Lavanta Kokusu
  Lavanta Kokusu 22.05.2006 - 19:57

  psişik anlamda kişinin kaygı yüklü konuları konuşamamasıyla belirlenen olgu... geçmişteki önemli olayların anımsanamaması, çağrışımların durması olarak örneklendirilebilir.

 • Altuğ Kurtulmuş
  Altuğ Kurtulmuş 09.07.2005 - 19:40

  Akşama kadar işyerinde kablonun ucuna çakıyorum ve bıktım artık...

 • Yaşam Aslan
  Yaşam Aslan 08.07.2005 - 19:25

  Elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir ve R ile gösterilir. Birimide ohm dur.....

 • Seu Kuyt
  Seu Kuyt 02.07.2005 - 16:39

  R=I/V
  direnç birimi ohm dur..şeklini de koymak isterdim ama klavyede yok :)

 • Seu Kuyt
  Seu Kuyt 02.07.2005 - 16:38

  mukavemet

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş 02.07.2005 - 15:59

  Dayanıklılık.