Kültür Sanat Edebiyat Şiir

dede korkut sizce ne demek, dede korkut size neyi çağrıştırıyor?

dede korkut terimi Ultimate tarafından 15.03.2004 tarihinde eklendi

 • Kumsal Kaya
  Kumsal Kaya19.11.2011 - 18:00

  DEDE KORKUT

  Bazı rivayetler İshak Peygamberin soyundan olduğunu söyler. 9. ila 11. yüzyıllarda Türkistan'ın Aral gölü bölgesinde Sir-Derya nehrinin Aral Gölüne döküldüğü yerde doğduğu, Ürgeç Dede adında bir oğlu olduğu ve bu bölgelerde hüküm süren Türk hakanlarına danışmanlık yaptığı destanlarından anlaşılmaktadır.Oğuzların bayat boyundan olduğu bilinir. 570-632 yılları arasında (Muhammed zamanında) yaşadığı da rivayet edilir. Kıpçakların Oğuz Türkleriyle yaptığı mücadeleler Dede Korkut Hikayeleri'nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

 • Ahmetbeyoğlu Ali
  Ahmetbeyoğlu Ali11.12.2009 - 03:30

  Dede Korkut; değişik kıtalarda tarih yazan fakat tarihini yazmayan bir milletin konuşturduğu kişi.Dara düştüğünde danışdığı ak saçlı ihtiyar.İçinde yaşadığı topluma yol gösteren akil adam.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan30.12.2008 - 15:32

  Dede Korkut, soyu hakkında çeli,şkili bilgiler vardır.
  :Bazı rivayetlerde İshak peygamberin soyundan olduğu belirtilir.
  Bazı rivayetlerde ise, Hırıstiyan Aziz Kirkor'dur.
  Destanların ilk anlatıcısı olduğu kabul edilir.
  Destanlar dikkate alındığında; kutsal ve bilge kişi oluşu göze çarpar.

 • Selahattin Aykurt
  Selahattin Aykurt09.06.2008 - 13:59

  DEDE KORKUT

  Bazı rivayetler İshak Peygamberin soyundan olduğunu söyler. 9. ila 11. yüzyıllarda Türkistan'ın Aral gölü bölgesinde Sir-Derya nehrinin Aral Gölüne döküldüğü yerde doğduğu, Ürgeç Dede adında bir oğlu olduğu ve bu bölgelerde hüküm süren Türk hakanlarına danışmanlık yaptığı destanlarından anlaşılmaktadır.Oğuzların bayat boyundan olduğu bilinir. 570-632 yılları arasında (Muhammed zamanında) yaşadığı da rivayet edilir. Kıpçakların Oğuz Türkleriyle yaptığı mücadeleler Dede Korkut Hikayeleri'nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.


  .........................................................................................................

  Adın kökeni Korkut sözcüğünün bir unvan olduğu görülmektedir. Dede sözcüğünün ise ata manasında kullanıldığı tahmin edilmektedir genelikle dede manası alevilerde kullanılmaktadır. Fakat destanlarda daha çok halk arasında büyük hürmet ve kutsallık kazanmış halk bilgini anlamında kullanılmıştır.


  Dede Korkut'un Bayburt'ta yaşadığı bilinmesine rağmen bu kesin değildir.Dede Korkut'un gerçek ismi, hayatı, yaşadığı çağ ve coğrafyayı kesin olarak aydınlatmak eldeki kaynaklar ve rivayet ile mümkün değildir. Destanlardan çıkarılabildiği kadarıyla ise Dede Korkut iki ayrı kişilik olarak ön plana çıkar:

  1 Kutsal kişiliği dir

  2 Bilge kişiliği dir

  Başka kaynaklarda devlet adamı kişiliğinin de bulunduğu belirtilmektedir. Dede Korkut'un çok kişilikli olarak karşımıza çıkması farklı zaman, hatta farklı mekânda yaşamış benzer şahsiyetlerin destanlarda tek isim altında toplanmış olabileceğini düşündürse de bu kişiliklerin halkın eklentisi olma ihtimali de vardır

  Ana madde: Dede Korkut hikâyeleri
  Dede Korkut öykeleri, Oğuz Türkleri'nin 9-11. yüzyıllardaki yaşayışları, inançları ve toplumları hakkında önemli ipuçları içerir. Oğuz Türklerini, onların inanışlarını, yaşayışlarını, gelenek ve göreneklerini, yiğitliklerini, sağlam karakteri ve ahlâkını, ruh enginliğini, saf, arı-duru bir Türkçe ile dile getirir. Destanlarındaki şiirlerinde, çalınan kopuzların kıvrak ritmi, yanık havası vardır.

  .........................................................................................................

  Dede Korkut hikayeleri günümüze kadar nasıl gelmiştir? Dede Korkut, Türk sözlü edebiyatının önemli öğelerindendir. Destanları uzun süre boyunca sözlü aktarılmış, 16.yüzyılda Akkoyunlular Devleti zamanında yazıya dökülmüştür.Ancak bu yüzyıllardan sonra hem sözlü, hem de yazılı gelenekte bu hikayelerin unutulmaya başlandığı tahmin edilebilir.Zira yazıya geçirilmiş olan metin de çoğaltılmamış, yaygınlık kazanmamıştır. Yazdığı Türk Destanları'nın iki orijinal kopyası vardır. Bu kopyalardan birincisi ve ilk bulunanı Almanya'da Dresden Kraliyet kütüphanesinde olup H.O. Fleischer tarafından bulunmuştur.Bu nüshayı 19.yüzyılın ilk çeyreğinde bilim dünyasına tanıtan ve ilk defa ondan faydalanan ise H.F. von Diez'dir.Diez, bu nüshanın bir kopyasını kendi eliyle çıkarak Berlin Kütüphanesine bırakmıştır.Türkiye'de ilk yayım ise, Diez'in yayımından yaklaşık yüz sene sonradır.Kilisli Rifat, 1916 yılında Diez'in eliyle yazdığı Berlin Kütüphanesindeki nüshaya dayanarak Dede Korkut Hikayelerini yayımlamış; bundan sonra Türkiye'deki araştırmacılar da konuya eğilmişlerdir.Günümüz Türk alfabesiyle, daha bilimsel ve ayrıntılı ilk yayım ise Orhan Şaik Gökyay tarafından 1938'de yapılmıştır.

  1950 yılı ise Dede Korkut Hikayeleri açısından yeni bir buluşa sahne oldu.İtalyan türkolog Ettore Rossi, Vatikan Kütüphanesinde Dede Korkut Hikayelerini içeren yeni bir nüsha bularak bunu bilim dünyasına tanıttı ve 1952 yılında bunu yayımladı.

  Böylece bugün bilim dünyası tarafından tanınmakta ve yararlanılmakta olan iki nüsha da ortaya çıkmış oldu.Bütün araştırmalar bu iki nüshaya dayanmaktadır.Ne yazık ki, daha başka, daha eski bir nüsha günümüze kadar ulaşmamış, ulaştıysa da ortaya çıkarılmış değildir.

  Dresden nüshasında bir mukaddime ve on iki hikaye yer alırken, Vatikan nüshasında bir mukaddime ve altı hikaye yer almakta..

 • Duffy Duck
  Duffy Duck10.04.2007 - 14:43

  Bize hikaye anlatan adam.

 • Metin Mert
  Metin Mert01.12.2006 - 21:46

  okunmali ogrenilmeli taninmali....insan geldigi yeri bilmez ise gidecegi yeri bulamaz...bir elimiz gelecegin MILLIYETCI TURKIYE sinde ise //YAVUZUN beyaz atinin ak yelesinde olmali diger elimiz...

 • Nevi Gazel
  Nevi Gazel05.02.2006 - 00:10

  Dede Korkut Kitabı'nı bence okuyun,çok eğlenceli bir kitap.üslubu harika.Türk halk edebiyatının çok önemli bir eseridir ayrıca.

 • Ali Akçay
  Ali Akçay15.12.2005 - 20:36

  TÜRKLERİN BİLGE ATASINI

 • Tuncay Karabayır
  Tuncay Karabayır13.12.2005 - 23:42

  ben daha çok dedem beni korkuttu hikayelerini dinlemek isterim...

 • Özlem Hırdar
  Özlem Hırdar02.12.2005 - 22:20

  bende dede korkut ile ilgili bilgi kızımdan istenilmiş