Kültür Sanat Edebiyat Şiir

bestenigâr sizce ne demek, bestenigâr size neyi çağrıştırıyor?

bestenigâr terimi Beste Isfahan tarafından tarihinde eklendi

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  efenim zat-ı şahanelerinin bir hafta içinde teşrif buyurmadığı takdirde şahsımıza yar olacak başka ağyar aranacak idir,biline.
  tehdit ilen...

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  Efenim zat-ı şahaneleriylen Dar'ül elhanın lalezârında,mümtaz şahsiyyetim süklüm püklüm peşinde pervâne iken, mehtabı intizara sevkeden,üzerinde güllerin oynaştığı mübarek yüzüylen,badiren, bendeniz acziyyetten mahf-u perişan olmuş kuluna dönüp billûrî sesiylen “talihin elinde oyuncak oldum”bestesini terennüm etmiş idi.ruhundaki gevheri henüz inkişaf etmemiş bî-çare fiyakalı aşk-ı maşuk-u mest ilen dolanırken, mübarek sağ ayağı bir taşa takılmış ne olduysa o anda olmuş udu.arş-ı alâdan derin fekat tiz bir sâdâ işitmiş idi.muhterem fiyakalı sâdâya kulağını kabartmış lakin mükerreren duyamamış idi.işittiği mübarek ses kendisine mi has idi deyu bakmak için arkasına dönmüş ki ne görsün.o Sâbâ’nın ecesi,gözünün nuru,gönlünün sûruru boylu boyunca uzanmış,mis kokulu saçları başının etrafına meran gibü dağılmış,görenlerin bir daha dönüp baktığı kafası diyar-ı Rumda dilere destan,kimlere mestan,bağlara bostan meşhur medusayı andırmış idi.
  muterem ve mümtaz fiyakalı hüsn-ü afil vebal-i gâfil olduğunu artık idrak etmiş idi.elhamdülillah ilen…fekat aynı anda fiyakalının kalbi taşlaşmış kan beynine sıçramış idi.Allah muhafaza ilen…
  Mübarek kafasını iyice ovalayıp mübarek kanının zayi olmadığını,vü ortalıktaki kanın müsebbibinin az evvel mübarek sağ ayaklarından fırlamış olan münasebetsiz taş olduğunu evvelen memnuniyyet akabinde hazin bir şekilde istidlâl ve istidrâk etmiş idi.takdir ilen…vaktiylen darül elhanın kapısına sele içinde vü aynı gün ism-ü şanı “Bestenigâr”deyu bırakılan hatun bu habis vakanın ahirinde “bestene-gâr”olarak anılmış idir.heyhat ilen…
  Hey gidi günler ilen…
  Bûse ilen…

 • Zıplayan Lahana
  Zıplayan Lahana

  bestenegar antolojinin değerli bir üyesi.nedir ve forum bölümünden zevkle takip ettiğim,yazılarına ve tarzına saygı duyduğum bir kişi.o nedirin en asil ve yazdıklarına da bakacak olursak en zeki ismi.bestenegar hanfendi saygılarımı sunuyorum size :))

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  ONUNCU KÖY

  the not:
  1-beste hatun yapacağın kurları üzerimden pazarlamaz isen ziyadesiylen müteşekkir olacağım idir.
  2-her şey yalan idir dolan idir eh çorbada bizim de tuzumuz bulunsun idir; şükür ki yalan söylüyoruz idir yok ise bildiğimiz doğrular can yakabilir...
  ikaz ilen...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Bestenegar rumuzlu Antoloji üyesi böyle bir terim sözlüklerde yok(tur) .Uzun bir aradan sonra,yazdıklarınıza(şayet eski rumuzun sahibiyseniz) inanamadım.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Bestenigar, yada Bestenegar,
  Antolojinin vazgeçilmez üyelerinden Beste,
  Bilgili, saygılı, sevecen, candan, dost canlısı.

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  efendim 'kıymetli'olarak şahsınıza kompliman yapılmış sizi eleştiren diğer şahısa da düşman olarak işaret edilmişidir lakin şimdi ziyadesiyle pişmanız.bendeniz sanırımın latifelerimin dozunu kaçırmış bulunmaktayım şahsınızda geri püskürttüğüm düşman safhından af dilemekteyim.kendi halimde yazmaya karar vermiş bulunmaktayım.asıl niyyetimiz kimseyi kırmak üzmek değilüdür biz tatlı bir kavgamız olsun istedikdi bu sanal hayatı beraber şenlendirelimidikdi.gördük ki herkes herşeyi fazlasıyla ciddiye alıyor gördükki bazılarımzın hayatı sadece bu sanallıktan oluşuyor...ne diyelim seviyoruz bu siteyi moderatörü ve üyeleriyle.kıyıda köşede kalmış güzel hanımefendi beyefendi kalemleriyle er ve erbaşlarıyle.değerleri dostlarımız olur belki demiş idik yazar iken...kalsın efendim kalsın...biz gideriz yüzümüz ilen...
  hepinizi gerçekten seven bir kalbimiz var...hayat güzeldir yaşamaya değerdir...
  eğer yaşamak ve sevmek istersen...
  saygı ilen...
  bize susmak düşer artık bundan böyle konuşmalarımız artık kendimiz ile kimse üstüne alınmasın efendim.bazen dilimizi tutamaz isek kusurumuza da bakmayın...
  eyvallah ilen...

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  Aman efendim kimleri görüyorum, fî-yakalızâdegillerin küçük oğlu zembillî hikmet-i fiyakalı efendi :)

  Hoşâmedler efendim, saygı ilen mi geldiniz; hayır eğer ki düşman safında isek bilelim efendim, korkmuyorum gürültünüzden, estirdiğiniz cılız rüzgarınızdan ve dahi ishale gark olmuş çenenizden, izniniz ilen ;)

  Efendim bugün pek fiyakasız gördüm sizi, çirkin komedyanın diğer yorgun oyuncusu olan rakibiniz tecahül-i arifgillerden bekâr-ı takvim’i pes ettirmişsiniz…

  hiç yakışıyor mu ya hû ne ayıp şey ;)

  saygı ilen

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  efendim beste yapan nigar manasında olup 'e'yi çeken bir 'y'olduğu osmanlıca yazılışında muhtemelen varıdır siz bir bknz!

  bknz:akordubozukzadelerden Sâgâh efendi hazretlerinin kıymetlileri Bestenegâr hatun

  ayrıca bknz:kompliman :)

  illâki bknz:tecahül-i arifgillerden bekâr-ı takvim

  mutlak ki bknz:çatlasın düşman ;)

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  bir kaç Bestenegâr beste ile örnekleyelim o halde ve görelim efendim sevgiliye olan aşkı, özlemi ve bağlanışı anlatan nağmeler neden Bestenegâr makamı ile ifade edilmiş....

  Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda
  Çekti araya perde-i gurbet şu zamanda
  Her şamın olur subh-u safa bahş-i cihanda
  Gam çekme gönül bir gün erer firkate payan
  Takdir-i hüda elbet eder gönlümü handan

  Bestekâr: Hacı Arif Bey
  Makam: Bestenegâr


  Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
  Aklımı yağmâya verip fikrimi şaştım
  Mecnûn'a şimdi eş - olup dağlara düştüm
  Sor güle bülbüle ne çeker hârın elinden
  Bir dahi gül koklamayım yârin elinden
  Ben seni sevdim seveli döndüm deliye
  Huyunu benzettim hele hûrî meleğe
  Gönlümü vermişim sana almam geriye
  Sor güle bülbüle ne çeker hârın elinden
  Bir dahi gül koklamayım yârin elinden

  Bestekâr: Dede Efendi
  Makam: Bestenegâr


  Yar ağlamadan didelerim kane boyandı
  Müjgan-ı cefa yaresi ta cana dayandı
  Gönlün ne çabuk aşık-ı kemterden usandı
  Müjgan-ı cefa yaresi ta cana dayandı

  Bestekâr: Hacı Faik Bey
  Makam. Bestenegâr

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  Klasik türk müziğinin en eski makamlarından olup, 1400’ lü yılların başından itibaren kullanıldığı bilinir…nigâr, saba’nın eski adıdır…nigâr’ ın ‘güzel yüzlü sevgili’ mânâsında oluşundan mütevellid, bestenigâr, ‘sevgiliye yapılan beste’ olarak tanımlanır…zirâ Bestenigâr makamı; matem, hüzün, ızdırap, dindarlık ve vuslat duygularını taşır…

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  şaşırdım rastlayınca.. zirâ, yoktu evvelce ve zaten yakın tarihte eklenmiş...

  elbette tanımlanırız ve fakat neden 'Bestenegâr' şeklindeki telaffuzunu kullandığıma dair izâhta bulunalım...'Bestenegâr' farsça dilinin üç ana lehçesinden iran farsçasına ait telaffuzudur diye açıklayarak tanıma geçelim ;)