Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ali şir nevai sizce ne demek, ali şir nevai size neyi çağrıştırıyor?

ali şir nevai terimi Erhan Aydemir tarafından 15.09.2003 tarihinde eklendi

 • Biraz Efkar
  Biraz Efkar19.05.2010 - 18:52

  15.yy da yazdığı Muhakemetü'l Lügateyn yani 'İki Dilin Karşılaştırılması' anlamına gelen kitabını yazmış bir yazardır ve de bilim adamıdır...Yazdığı eserle güzel dilimiz Türkçenin farsçadan üstün olduğunu belirtmiştir...

 • Biraz Efkar
  Biraz Efkar19.05.2010 - 18:51

  15.yy da yazdığı Muhakemetü'l Lügateyn yani 'İki Dilin Karşılaştırılması' anlamına gelen kitabını yazmış bir yazardır ve de bilim adamıdır...Yazdığı eserle güzel dilimiz Türkçenin farsçadan üstün olduğunu belirtmiştir...

 • Safiye Korkmaz
  Safiye Korkmaz09.11.2008 - 09:59

  “Söz bir incidir ki onun denizi gönüldür ve gönül bütün anlamları kendisinde toplar. Nitekim denizden cevherleri dalgıçlar çıkarır ve onlara mücevherciler katında değer biçilir. Gönülden söz incileri çıkarma şerefine erenler de (dalgıçlar da) bu işin mütehassısıdırlar. O inciler bu mütehassıslar ağzında canlanır, nisbetlerine göre yayılır ve ün kazanırlar. İnciler değer bakımından çok farklı olurlar. Bir tümenden yüz tümene kadar (bir liradan binlerce liraya kadar) olanları vardır. Elden ele geçen ucuz incilerle, sultanların kulaklarına küpe olan incilerin değerleri bir mi?

  “... Şöyle bilinir ki, Türk Fars’tan daha keskin zekalı, daha anlayışlı, daha saf, daha pek yaratılışlıdır. Fars ise ilimde ve gayret sarfıyla elde edilen bir anlayışta daha olgun ve derin görünüyor. Bu hal Türklerin doğru, dürüst, temiz niyetinden, Farsların da fen ve hikmetinden belli oluyor... Ve lakin, Türk ve Fars dilleri arasındaki kusursuzluk veya noksanlık bakımından çok büyük farklar vardır. Söz ve ibarede, kelimelerin anlam ve kavramında, Türk Fars’tan üstündür. Türkün öz dilinde öyle incelikler, güzellikler, sanatlar vardır ki inşallah yeri gelince gösterilecektir... ” (Muhakemetü'l-Lügateyn)

  Diyen Ali Şir Nevai, Kaşgarlı Mahmut (Divan-ı Lügati't-Türk, ilk Türkçe sözlük) 'tan sonra Türk diline en büyük hizmeti sunan kişidir...15. yüzyılda Türkçeyi yüksek bir sanat dili halinde işlemeye çalışan,Türk diline değer kazandıran üstün bir bilgin ve devlet adamıdır.Bütün hayatını Türkçe’nin tanıtımına vakfetmiştir.

  Ruhu şad olsun...

 • Kara Dut
  Kara Dut01.09.2008 - 00:14

  Muhakemet-ül Lügateyn= çagatayca yazılmış bir eseri

 • Gamze Gamze
  Gamze Gamze05.08.2008 - 15:13

  hamse

 • Sevgi Çiftçi
  Sevgi Çiftçi18.10.2007 - 23:01

  Gazel / Ali Şir Nevai

  Bahâr boldu vü gül meyli kalmadı könlüm
  Açıldı gonce vü likin açılmadı könlüm

  Yüzün hayâli bile vâlih irdi andak kim
  Bahâr kelken ü kitkenni bilmedi könlüm

  Yüzün nezâresi de mahv ü mest idi ya'ni
  Ki gül çağıda zamâni ayılmadı könlüm

  Nevai gonce tilep könlüm ağzın etti heves
  Eğerçi tapmadı likin yanılmadı könlüm

 • Ali Çapar
  Ali Çapar04.09.2007 - 14:31

  ali şir nevai türk edebiyetında ilk hamse sahibi olan yazarımızdır.edebiyetımızın direklerinden biridir.

 • Ramazancelep
  Ramazancelep09.01.2007 - 22:30

  türk diline en büyük hizmetleri eden kaşgarlı maho dan sonra ikinci kişidir

 • Teoman Yabgu
  Teoman Yabgu01.11.2006 - 14:14

  Türkcenin büyük, engin bir dil oldugunu tüm dünyaya ispat etmis olan büyük bir yazar.

 • Nuh Akbulut
  Nuh Akbulut12.06.2006 - 01:51

  şiir