Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

gazel sizce ne demek, gazel size neyi çağrıştırıyor?

gazel terimi Eylem Esra tarafından tarihinde eklendi

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas 12.03.2023 - 15:35

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas 27.02.2023 - 02:36

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprakları.
  Türkiye Türkçesi Halk Ağzı
  Terim yöresi:Karaözü Kasabası/Kayseri

  Yine gam yükünün kervanı geldi
  Çekemem bu derdi yavrum bölek seninle
  Eremem lokmana çaresiz kaldım
  Çekemem bu derdi yavrum bölek seninle

  Bağımıza gazel düştü de güz oldu
  Geçti bu vakitler yavrum ne de tez oldu
  Derdim binbir iken binbeşyüz oldu
  Çekemem bu derdi yavrum bölek seninle.
  (Yine gam yükünün kervanı geldi şarkısından/Yöre:Divriği)

 • Kadir Yıldız
  Kadir Yıldız

  gazel okumak hoştur. insanı alıp kendi memleketi olan saadet-i ebedi diyarına götürmekle kalmıyor. kültürümüz ve geçmişimizden bize nice değerlerimizi hatırlatıyor..

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  Efendim, bu terime en güzel örnek 18 yüzyıl divân şairlerinden, tek bir gazeli ile ünlü olup adını duyuran, gerek kendi döneminin, gerekse kendinden sonraki dönemlerin divân şairlerini ve günümüz şairlerini etkileyip mest eden Râsih’in muhteşem gazelini örnek vermek istiyorum… aslında divân şiirinde en güzel beyit mânâsına gelen ‘‘ beyt’ül gazel’’ terimi olsaydı her beyiti beyt’ül gazel niteliğinde olan bu muhteşem gazeli örnek vermek gerekirdi…


  Buyurunuz:

  Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
  Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstüne

  Rîze-i elmâs eker her açtığı zahma o şûh
  Lutfu var olsun eder ihsân ihsân üstüne

  Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
  Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne

  Yârdan mehcûr iken düşdük diyâr-ı gurbete
  Dehr gösterdi yine hicrân hicrân üstüne

  Hem mey içmez hem güzel sevmez dimişler hakkına
  Eylemişler Râsih'e bühtân bühtân üstüne


  sadeleştirilmiş hâli ile:


  Süzme gözlerini gelmesin kirpik kirpik üstüne
  Vurma yaralı göğsüme ok ok üstüne

  Elmas tozu eker her açtığı yaraya o güzel
  İyiliği var olsun eder bağış bağış üstüne

  Gönülde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sevinç
  Olamaz bir hanede konuk konuk üstüne

  Yârdan alıkonulmuşken düştük gurbet diyarına
  Felek gösterdi bize ayrılık ayrılık üstüne

  Hem şarap içmez hem güzel sevmez demişler hakkında
  Eylemişler Râsih'e suçlama suçlama üstüne

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  Sözlemez küsmüş bize canane söylen söylesin
  Neyledim ol yar-ı alişana söylen söylesin

  Naz-ıla güftara gelmezse helak eyler beni
  Ol cefa vü cevri bi-payana söylen söylesin

  Derd-i aşkı gayrıdan sorma ne bilsin çekmeyen
  Anı yine aşık-ı nalana söylen söylesin

  Harı zahmından neler çektiğimi gülzarda
  Bağban- bülbül-i giryana söylen söylesin

  Bakiya dil durmasın güftara takad kalmadı
  Vaktidir ol husrev-i devrana söylen söylesin

  * * *

  Dostlarım! Sevgili bana küsmüş, konuşmuyor. Varın ona söyleyin de iki çift kelam etsin. Sorun bakalım! O şanı yüce sevgiliye ben ne yapmışım, konuşup bildirsin.

  Nazlanması devam eder de söze başlamazsa beni helak edecek. Lütfen gidip o cefa ve eziyeti sonsuz olan sevgiliye, yalvarın da bu aşıkıyla barışıp konuşsun.

  Aşk derdini başkalarından sormayın. Aşkı çekmeyen onun ne olduğunu ne bilsin? Siz onu yine inleyen aşığa sorun ki, size hepsini bir bir anlatıversin.

  Gül bahçesinde diken yaralarından neler çektiğimi oranın bahçıvanı konumundaki inleyen bülbüle söyleyin, maceramı size sayıp döksün.

  Ey dostlarım! Baki'nin dil oynatıp söze mecalinin kalmadığını, varın o devran sultanı sevgiliye söyleyin ki, şimdi iki çift söz edip gönlünü almasının tam zamanıdır...

 • T£k Bir
  T£k Bir

  Sen ki cân gül-şeninin bi gül-i nev-restesisin
  Ne revâdır bu ki her hâr ü hasa yâr olasın

  Beni âzâde iken aşka giriftâr itdin
  Göreyim sen de benim gibi giriftâr olasın

  Bed-duâ etmezem ammâ ki Huda’dan dilerim
  Bir senin gibi cefâ-kâra hevâ-dâr olasın...

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  Genç gözlerdeki hüzünlü bakışlara ithafen...*

  Görmezden evvel müşahadesiz,uzaktan temâşâlarla kendimce bildiğimi sandığımın vâr olduğuna şehadetimdir ki;

  Doğu'ya değen ruhlar daha ıtırlı kokar....

  Doğu'nun ikliminde soluklanmış olanlar sanki ilkbaharda coşan çağlayanlar gibi her dem gümbür gümbür yaşar,hisseder ve yaşatırlar...

  Gıptakârâne izlemek kalır bize böylelerini...

  Vesselâm...


  *Bizimki de hariçten gazele misâl oluversin nâçizâne...

 • Bal Arı
  Bal Arı

  özellikle aşk.güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir.beyit sayısı genellikle 5-9arasında değişir.gazelin ilk beyiti mutlaka kendi arasında uyaklı olur.bu ilk beyte malta son beyte ise makta adı verilir.bir gazelin en güzel beytinebeytül gazel,şairin mahlasının bulundugu beytede mahlas beyti denir.beyitler arasında anlam birliği bulunan gazele yek-ahenk,aynı güç ve ğüsellkikte beyitlerden oluşan gazelede yek-avaz gazel adı verilir.

 • Ben Gül
  Ben Gül

  hababam sınıfı :))
  buradaaan bir atlı geçtiiii amaaan :))

 • Uğur Karadağ
  Uğur Karadağ

  sevgiyi şiirle anlatım

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  Hâriçten okumak revaçta..
  Memleketin geleceği kahve köşelerinde tartışılır oldu..
  Şahid olduğum hararetli bir tartışmada bir tanesi;
  -Darbe yapılsın
  gazelini okurken bir diğeri
  -Salsınlar dışarı hapishânedekileri, milli servet heba oluyor onlara bakmaktan!
  gazelini okuyor..

 • Boran
  Boran

  Hafız Burhan, Hafız Kemal bir eski zaman feryadı...

 • Pınar Gözpınar
  Pınar Gözpınar

  Gazel:eski zamanlarda okunan söylenen bi yazım biçimidir.Baslamasına Makta bitişine ise Matla denir.

 • Safira El-azizi
  Safira El-azizi

  Var mi Seyh Galip'ten guzel gazel yazan....


  'Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni'

  bir misrasi yeter...

 • Nesrin Gelincik
  Nesrin Gelincik

  Gazel böreği......hmmmm ne güzeldir......

 • Sevda Kaya
  Sevda Kaya

  beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişen ilk beytinin dizeleri birbiriyle sonraki beyitlerin 2. dizeleri 1. beyitle kafiyeli genelikle lirik konularda yazılan divan şiiri nazım şeklidir. divan edebiyatıdır

 • Yıldız Demirel
  Yıldız Demirel

  tomurcuk gül gazel olur
  vaktinde derilmeyince....
  demiş bir de Karacaoğlan... :))

 • Nesrin Gelincik
  Nesrin Gelincik

  Sonbahar'da Abant..
  bir de Kumrular sok :)

 • Şekerrîz
  Şekerrîz

  Kurumuş güle de gazel derler..

  Ama bi gazel yazmak var sanki..

  Dolunay! Müsaadenle, sevgiyle..

  'Meyhane mukassî görünür taşradan ammâ
  Bir başka ferah, başka letâfet var içinde'..

  Nokta.

 • Aydinaydin
  Aydinaydin

  Kazancı Bedih.

 • Gülşah Şenoğul
  Gülşah Şenoğul

  sonbahar

 • Eylem Esra
  Eylem Esra

  ...haberdar olmasın varsın benim pinhan sirişgimden
  bu nademsaz gönül ardınca seyreden ayağ olsun...