Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • gazel15.11.2006 - 22:05

    beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişen ilk beytinin dizeleri birbiriyle sonraki beyitlerin 2. dizeleri 1. beyitle kafiyeli genelikle lirik konularda yazılan divan şiiri nazım şeklidir. divan edebiyatıdır