Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • gazel14.12.2007 - 09:41

    özellikle aşk.güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir.beyit sayısı genellikle 5-9arasında değişir.gazelin ilk beyiti mutlaka kendi arasında uyaklı olur.bu ilk beyte malta son beyte ise makta adı verilir.bir gazelin en güzel beytinebeytül gazel,şairin mahlasının bulundugu beytede mahlas beyti denir.beyitler arasında anlam birliği bulunan gazele yek-ahenk,aynı güç ve ğüsellkikte beyitlerden oluşan gazelede yek-avaz gazel adı verilir.

  • divanı lügatit türk05.12.2007 - 10:50

    eserin adı Türk dilinin genel sözlüğü anlamı ğelir.eser bir sözlüktür.araplara türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.edebiyatımızda aruz ölçüsü kullanılan eser olarak kabul edilmektedir.eserde adalet,akıl,saadeti ve devleti temsil eden dört kahramanın çevresindeki olaylar yazılır,devlet idaresi ve sosyal düzenin nasıl olması ğerektiği anlatılır.hakaniye türkçesiyle yazılmıştır.7500 türkçe sözcük arapçaya çevrilmiştir.ayrıca türk boyları ve türk illeri hakkındada bilği verir....