Kültür Sanat Edebiyat Şiir

zazaca sizce ne demek, zazaca size neyi çağrıştırıyor?

zazaca terimi Muhammed Ali Bir tarafından 20.11.2003 tarihinde eklendi

 • Serkan Kalma
  Serkan Kalma19.01.2016 - 22:43

  hardo

 • Kürdüm Zazaki Dilim
  Kürdüm Zazaki Dilim28.10.2010 - 03:36

  esselamun aleykum
  arkadaşlar öncelikle kısaca ZAZAKİ BİR KÜRT HALK DİLİDİR demeliyim
  çünkü mesele uzadıkca algılarımız sinir sıkıntı derken konu anlaşılmaz hal alır ben derdımı anlatayım derken yazdıklarım okunmaz OF DENİR geçilir.
  bu arada.
  arkadaşlar yorumları okudumda iyi niyetli safca yazılan şeylereee
  KÖTÜ KÖTÜ aslında herseyı çoğumuzdan iyi bilenlerin sinsice yazdıkları sözler karışmıştır. ben o kendini türk sanan kimbilir nereli olan kişilere sesleniyorum EĞER TÜRKSENİZ NEDEN ORTA ASYALILARA BENZEMIYORSUNUZ NEDEN ELMACIK KEMİKLERİNİZ GENİŞ DEGIL
  NEDEN UYGUR TÜRKLERİNE BENZEMIYORSUNUZ!

  zazaca
  bazı soruların cevabı çok uzundur ama bir tek kelimeyle özetlenebilir..
  zazaki bir kürt halk dilidir
  hatta en kral kürtlerin dilidir..
  bakın en kral kürt dilidir demedim
  en kral kürtlerin kullandığı dildir.. pekı neden oyle dedım bugunkı zazakının nereden geldıgını ana vatanın neresı oldugunu gelırkende kımlerı getırdıgını bılmenız yeterlıdır okuyun araştırın
  kürt çoğrafyasının goz bebegınden gelır arastırın lütfen
  BU DİL DOĞU ANADOLU YADA ORTA ASYA DİLİ DEĞİLDİR
  EN KRAL KÜRTLERİN WELATINDAN GELEN BIRDILDIR ARASTIRIN
  lütfen

  evet zazacaya türkçe kurmanci sorani karışacaktır çünkü diller birbirinden etkılenır

  ama bazende konusulan dilin adı bir ırk adı olmaz yada o dilin adı bir ırk adı olur ama konusanlar o ırktan olmaz.....

  mesela bız bugun nece konusyoruz türkçe hoş türkçe diyoruzda içinde türkçe kelıme arasan mumla bulmazsın neyse
  bizler bu dılı konusuyoruz ve şuan türkce yazıyorum değilmi ee biz KÜRT değilmiyiz?
  ama bu dılı konusuyoruz ee bu durum bın yıllar evvel olmus olsa teknolojı olmasa kanıt olmasa boylede bılgısız ruhsuzlaştırılmış bır halk olduktan sonra sen turkce konusyorsun türksun olmazmıydı.. yanı biz şimdi neyle kürdüz diyebılıyoruz kaynaklarla teknolojıyle o zaman okuyun araştırın
  ve demekki dil senın dılın olmasa bıle ırkın farklı olabılır siz zazakinin türkçemı almanacamı oldugnu konusacagınıza asıl meseleye gelın ıllede zazayı kurtten ayıracaksınız anladıkta yemezler bremın

 • Erkan Yalın
  Erkan Yalın26.02.2010 - 13:03

  za kelime olarak üremek demektir anlamı pekiştirmek için zaza denilmiştir zaza irani koluna bağlıdır ve tek başına bir dildir bunu bütün yapılan araştırmalarda görebilirsin zazaları herhangi bir gruba dahil etmek siyasidir kim ne derse desin gerçek bu

 • Hamit Kökdağ
  Hamit Kökdağ16.08.2009 - 17:48

  internetten alıntı
  Kam kê aslê ho inkar keno, aqılra hero! ’ [= Kim ki aslını inkâr ediyor, akıl yönünden eşektir! ]. Bu deyim bir Zaza deyimidir.


  Ama buradaki sözcüklerin kökenine bakacak olursak:
  kim [ Eski Türkçe: kim [Bu sözcük Azerî, Başkurt,Kazak, Kırgız, Özbek, Kazan Tatar, Türkmen, Uygur gibi Türk lehçelerinde de kim biçimindedir. Mısır Arapçasında k±md±r? ; Suriye Arapçasında k±m k±ma; Kürtçede ki? , ké? (Kürtçe-Türkçe Sözlük, s. 213): Zazaca’da kam, kum; Çuvaşçada ad kam biçimlerindedir.]
  ki [ Farsça
  as(ı) l [ Arapça
  inkar [ Arapça: inkâr
  aqıl [ Arapça: akl
  +ra [ Eski Türkçe: yön eki
  hero [ Farsça: ker
  olarak görürüz. Ortaya çıkan söz hazinesinin içinde Kürtçe ya da Zazaca kökenli bir sözcük yoktur. Bu konuda yapılan dil araştırmalarından Zazaların kökenleri hakkında bazı bilgilere ulaşılmıştır.
  Doğu Anadolu’nun Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Erzincan illerinin yayıldığı coğrafyada yaşayan Zazalar, Türk toplumunun içinde yaşayan aslı tarihî Türklüğe dayalı bir topluluktur. Batılı, Ermeni ya da Kürt araştırıcılar tarafından yazılan makale ve kitaplarda Zazalar ya Kürtlerin bir kolu ya da İranî (Guran-Zaza grubu) olarak gösterirler. Zaza-
  ların ‘Zuzu, Zuza, Zozan, Zapsas, Mu-Zazir, Zou-Zou, Zizona, Zanzavina, Zerza, Zerzawe, Zuzaniye, Zawzan, Zazawa, Zazan’ gibi bir sürü uyduruk adlardan türemiş olabileceğini; hattâ Asur tabletlerinde adı geçen Zamza Krallığının adı olabileceğini iddia ederler. İngiliz tarih-
  çisi Davik N. Mackenzie ise ‘Zazaların Hazar’dan gelerek, o sıralar Kürtlerin yerleşik olduğu bölgenin batısına yerleştikleri..’ görüşünü ileri sürer. Bazıları da onların M.Ö. 2350-2150 tarihleri arasında Anadolu’ya yerleşen Huriler olduğunu yazarlar. Yine bazılarına göre de Zazaların Kürtlerden çok önce bu topraklara yerleştikleri, bugün Kürtlerin yaşadıkları bölgelerin tarihsel olarak Zazaların anayurdu olduğudur.
  Zazalar ve Kürtler üzerine araştırma yapan belirli bazı kişiler, Zaza adı verilen İnsanların menşeinin Türk olabileceği üzerinde hiç görüş belirtmemişlerdir. Bu teoriye neden sıcak bakmadıklarının sebebi, Türkiye’yi ve Türk kökenli insanlarımızı bölüp parçalamaktan
  dolayıdır. Çünkü Zazalar Türk kökenli olursa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu bölmeleri zorlaşacaktır.
  Şimdi size bir anımı nakletmek istiyorum: 1988 yılı Temmuz ayında ‘Dede Korkut Sempozyumu’ için, Orhan Şaik Gökyay, Bahaeddin Ögel, Fikret Türkmen, Saim Sakaoğlu, Zeynep Korkmaz, Ahmet Bican Ercilasun ve Tuncer Gülensoy’dan oluşan bir TDK heyeti olarak Azerbaycan’ın başkenti Baku’ya gitmiştik. Rahmetli Elçi Bey de bu sempozde dinleyici olarak bulunuyordu. Sempozyum arasında bir gün bizi İsmailli adlı küçük bir dağ kasabasına götürdüler. Bu yemyeşil dağ kasabasında bizi sarışın, mavi ya da yeşil gözlü, beyaz tenli genç kız ve oğlanlar, ellerinde tepsi içinde pişmiş sıcacık ekmek ve tuz ile karşıladı-
  lar. Anadolu’nun pek çok yöresine kaybolmuş olan ‘Tuz-Ekmek hakkı’ ağırlamasını burada görünce çok heyecanlanmıştık. O gezide yanımızda bulunan, Moskova Tarih Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk muallime ‘Bu gençler siz Azerîlerden farklı yapıdalar. Konuştukları
  Türkçe de Azerîceden farklı, neden? ’ diye sorduğumda, aldığım cevap beni şaşırtmıştı. ‘Bu yörenin insanları eski Saka Türklerinin torunları. Sakaların en büyük boyu Partlar bu coğrafyaya yerleşmişler. Biz bunlara SAK deriz, sizler de ZAZA adını veriyorsunuz’ deyince, ka-
  falarımızdaki pek çok sorunun cevabı bulunmuştu. Demek ki Anadolu’da yaşayan Zazaların köklerini Türk asıllı Sakalarda aramak da gerekiyormuş.Zazaların Kürt, Arap ya da İranî olamayacaklarının bir nedeni de bu kavimlerden farklı bir etnik yapıya sahip olmalarıdır. Kürtlerde, Araplarda ve Farslarda (İranlılarda) beyaz tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü kadın ya da erkek bulunmazken, Zazalarda bu özellikler görülür. Bu da Peçenek, Kuman-Kıpçak ve Saka gibi Türk kavimlerinin bir özelliğidir ki bugün, Kazan, Başkurt, Çuvaş, Özbek, Kırgız gibi Türk boylarında da aynı özellikler görülür. Kırım ve Anadolu Türklerinin de büyük bir bölümünde bu özellikler vardır.
  Zazaca, Kürtçe (Kürmançça) dan da farklı bir özelliğe ve kelime hazinesine sahiptir. Eğer bunlar ayrı birer dil olmasaydı, Zazalar ‘Zazaca-Türkçe Sözlük’, Kürtler de ‘Kürtçe-Türkçe Sözlük’ veya ‘Ferheng-i Kırdî i Tırkî’ diye sözlükler yayımlamazlardı. Zazaca-Türkçe Sözlük’ü incelediğiniz zaman pek çok eski Türkçe söz varlığının Zazacada aynen ya da bazı ses değişmelerine uğramış biçimleriyle yaşadığını görebilirsiniz. Türkçenin Zazaca ve Kürtçeye verdiği yüzlerce ödünç sözcük, TDK tarafından yayımlanacak olan ‘Türkiye Türkçesinde Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü’ adlı etimolojik sözlüğümüzde yer
  almaktadır. Zazaların giyim-kuşam, mutfak, hayvancılık kültürleri, gelenek ve görenekleri Anadolu Türklüğünden farklı değildir. Fakat, başta gelenek-görenek olmak üzere birçok ba-
  kımdan Kürtlerden farklı özellikler arz eder. Kuzey Irak, Batı İran, Kafkasya ve başka coğrafyalarda yaşayan Zaza aşiretleri bulunmamaktadır. Her ne kadar Zaza aşiretleri Koçgiri (1921) , Şeyh Said (1925) ve Dersim (1938) isyanlarını yaşadılarsa da bu isyanların bugün olduğu gibi dış güçlerin tahriki ile yapıldığı bilinmektedir. Bugün PKK içinde bulunan kandırılmış Zazaların sayısı Kürtlere göre oldukça azdır. Hattâ Anadolu’daki Türk birliğinin korunması için Türk ordusu ile birlikte savaşmışlar, bu ülkenin asıl soylarından olduğu gerçeğini görmüşlerdir. Bu vatan Türklerin olduğu kadar Zazaların, Kürtleşmiş Türklerin ve öteki toplumlarındır. Çünkü başka bir Türkiye ve Anadolu
  yoktur.

 • Mehmet Mese
  Mehmet Mese07.12.2008 - 19:33

  sayın editör... daha önce bir yorum yazdım ve yayınlanmadı...acaba yayınlamanız için SİZİN GİBİ Mİ düşünmemiz lazım...? ? ? ?
  söyleyin fikrinizi bilelim de öyle yazalım... bukadar da taraflı bir site olamaz...

 • Denizhalisçelik
  Denizhalisçelik25.11.2008 - 20:16

  Ben bir öğretmenim.Üniversitedeyke edebiyat öğretmenimle tartıştım.Ve zazacanın ayrı bir dil olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.Biz zazayız arkadaşlar.Allah bizi zaza olarak yaratmıştır.Bu nedenle kendimizi başkalarının bir dalı,uzantısı görmek gibi aşağılık bir psikolojiye kapılma lüksümüz yok.Allah zazaları korusun

 • heval
  heval20.10.2008 - 10:47

  yolda gördüm bi zaza sarılmıştı pivaza dedim kekke derdin nedir dedi keke aşık oldum ben pivasa.diyarbakırlı zaza kardeşim kemal için bu...

 • Mustafa Bayhan
  Mustafa Bayhan16.09.2008 - 01:03

  SAYIN BİNGÖL ZAZASI KARDEŞİM SEN BİNGÖLLÜ OLABİLİRSİN AMA ZAZASI KELİMESİ HİÇ UYMUYOR YAZDIKLARINA.(BANA HATIRLATIYOR) İKİLİSİNDEN KASTIN NEDİR BUNU EDEBİYATÇILAR BİLE ÇÖZEMEZ.BİR ZAZA, KÜRTLERLE AYNI BÖLGEDE YAŞAMAMIZA RAĞMEN NEDEN DEDELERİMİZ VE BİZ KENDİMİZ İÇİN ZAZA TERİMİNİ KULLANMIŞIZ HİÇ MERAK ETMEZMİ BE.ÖRNEĞİN BİR SORANİ LEHÇESİNİ KULLANAN KİŞİYE HANGİ DİLİ KONUŞUYORSUN YADA HANGİ MİLLETTENSİN DİYE SORULDUĞUNDA BEN SORANİYİM DİLİM DE SORANİCE DEDİĞİNE RASTLANMAMIŞTIR.SÖYLEDİKLERİ CÜMLEDE SORAN DİYE Bİ KELİME KULLANMAZLAR KÜRDÜM VE KÜRTÇE KONUŞUYORUM DERLER PEKİ SORANİ NEDİR DİYE SORDUĞUNUZ DA ONU BİZ DEĞİL DİĞER KÜRTLER BİZE DİYORLAR CEVABINI VERİRLER.PEKİ YA BİR ZAZA NEDEN KENDİSİNE ZAZA DER NEDEN DEDELERİMİZ KENDİLERİNE ZAZAYIZ DERLERDİ.KÜRTLERE KIRDAS DERLER Dİ DE NEDEN KENDİLERİNE KÜRTZAZA DEMEZLERDİ.LÜTFEN KARDEŞLERİM KİMSENİN KUYRUĞU YA DA UZANTISI OLDUĞUNUZU SÖYLEDİĞİNİZDE VİCDANINIZ RAHAT EDİYORMU KAFANIZ DAKİ SORU İŞARETLERİ BİTİYORMU DİYE DENEYİN! BEN KÜRTÇE VE TÜRKÇEYE BAKTIĞIMDA VE ZAZACAYI DA İNCELEDİĞİMDE(KÜRTÇEYİ DE BİLİYORUM) ZAZACA-KÜRTÇE, ZAZACA-TÜRKÇE ORTAK KELİMELERİN SAYISI HEMEN HEMEN AYNI, EE O ZAMAN HEM KÜRDÜM HEM TÜRKÜM DEMELİSİNİZ.MADEM BU OLMAYACAK BİŞEY O ZAMAN ZAZAYIM NEDEN HALA DİYEMİYOR BAZILARIMIZ.NEDEN EMANETİMİZİ KÜRDÜZ DİYİP ONLARA HAVALE EDİYORUZ.KENDİMİZİ KANDIRIYORUZ.SİZE BİZATİHİ MUHATAP OLDUĞUM Bİ MÜNAKAŞAMI ANLATAYIM Bİ KÜRT ARKADAŞIM İLLA KÜRTLERİN Bİ KOLUSUNUZ DEDİ BENDE ONA SEN SORANİCE VE KIRMANÇİ ANLIYORMUSUN DEDİM
  BANA BEN KIRMANÇIM SORANİCE Yİ DE DİKKATLİ DİNLEDİĞİM DE ÇOK İYİ ANLIYORUM DEDİ O ZAMAN BU DA ZAZACA BUYRUN DEDİM VE TANE TANE KONUŞTUM BANA YAV BİR KAÇ KELİME ANCA ANLADIM HANGİLERİ DEDİM BAKTIM BU ANLADIĞI KELİMELERİN YARISI ZATEN TÜRKÇEDEN GİRMİŞ OLANLARI DİĞERLERİ DE EZ,TI VE ÇI.EE BU KELİMELERİ İRANLILAR TACİKLER AFGANLAR PAKİSTANLILAR OSETLER DE KULLANIYOR DEDİM.O ZAMAN ONLAR DAMI KÜRT OLDULAR DEDİM.YAV İŞTE HEPİMİZİN DİLİ AYNI KÖKENDEN GELİYOR YANİ DEDİ.PEKİ ONU DA AÇIKLIYAYIM DEDİM.HİNT İRANİ DİLLER GÜNEY ASYANIN HER YERİNDE KONUŞULUR.ZAZA,KÜRT,İRANLI,AFGAN,TACİK,OSET,HİNDU BUNLARIN HEPSİ AYNI DİL AİLESİNDENDİR.MESELA MACARCA,FİNCE,MOĞOLCA,JAPONCA URAL ALTAY DİL AİLESİNDE BULUNURLAR FAKAT BİR MACARIN BİZ TÜRKÜZ BİR TÜRKÜN DE JAPONUZ DEDİĞİNE TANIK OLDUN MU DEDİM HAYIR DEDİ.SONUÇ=BİR ZAZA DEVLETİNİ DE DİLİNİ DE DİNİNİ DE SEVMELİ BUNLARIN HER ÜÇÜNÜ DE SEVMEYEN DALALET VE HIYANETİN EN BÜYÜĞÜ İÇERİSİNDEDİR.(ZIWANO EN WEŞO O,KAM VANO NİYO,WA WERZO ŞIRO,NAMEY CI Zİ WEŞO,KISEY CI Zİ WEŞO)

 • Firar Aksoy
  Firar Aksoy26.12.2007 - 18:24

  bıngol ve cevresınde dogmus bırı olarak bana zaza kurtu hatırlatıyor

 • Gül Yıldırım
  Gül Yıldırım14.10.2007 - 18:58

  direga zere mi