Kültür Sanat Edebiyat Şiir

zazaca sizce ne demek, zazaca size neyi çağrıştırıyor?

zazaca terimi Muhammed Ali Bir tarafından tarihinde eklendi

 • ahmet acar
  ahmet acar

  anlamı ne

 • Serkan Kalma
  Serkan Kalma

  hardo

 • Kürdüm Zazaki Dilim
  Kürdüm Zazaki Dilim

  esselamun aleykum
  arkadaşlar öncelikle kısaca ZAZAKİ BİR KÜRT HALK DİLİDİR demeliyim
  çünkü mesele uzadıkca algılarımız sinir sıkıntı derken konu anlaşılmaz hal alır ben derdımı anlatayım derken yazdıklarım okunmaz OF DENİR geçilir.
  bu arada.
  arkadaşlar yorumları okudumda iyi niyetli safca yazılan şeylereee
  KÖTÜ KÖTÜ aslında herseyı çoğumuzdan iyi bilenlerin sinsice yazdıkları sözler karışmıştır. ben o kendini türk sanan kimbilir nereli olan kişilere sesleniyorum EĞER TÜRKSENİZ NEDEN ORTA ASYALILARA BENZEMIYORSUNUZ NEDEN ELMACIK KEMİKLERİNİZ GENİŞ DEGIL
  NEDEN UYGUR TÜRKLERİNE BENZEMIYORSUNUZ!

  zazaca
  bazı soruların cevabı çok uzundur ama bir tek kelimeyle özetlenebilir..
  zazaki bir kürt halk dilidir
  hatta en kral kürtlerin dilidir..
  bakın en kral kürt dilidir demedim
  en kral kürtlerin kullandığı dildir.. pekı neden oyle dedım bugunkı zazakının nereden geldıgını ana vatanın neresı oldugunu gelırkende kımlerı getırdıgını bılmenız yeterlıdır okuyun araştırın
  kürt çoğrafyasının goz bebegınden gelır arastırın lütfen
  BU DİL DOĞU ANADOLU YADA ORTA ASYA DİLİ DEĞİLDİR
  EN KRAL KÜRTLERİN WELATINDAN GELEN BIRDILDIR ARASTIRIN
  lütfen

  evet zazacaya türkçe kurmanci sorani karışacaktır çünkü diller birbirinden etkılenır

  ama bazende konusulan dilin adı bir ırk adı olmaz yada o dilin adı bir ırk adı olur ama konusanlar o ırktan olmaz.....

  mesela bız bugun nece konusyoruz türkçe hoş türkçe diyoruzda içinde türkçe kelıme arasan mumla bulmazsın neyse
  bizler bu dılı konusuyoruz ve şuan türkce yazıyorum değilmi ee biz KÜRT değilmiyiz?
  ama bu dılı konusuyoruz ee bu durum bın yıllar evvel olmus olsa teknolojı olmasa kanıt olmasa boylede bılgısız ruhsuzlaştırılmış bır halk olduktan sonra sen turkce konusyorsun türksun olmazmıydı.. yanı biz şimdi neyle kürdüz diyebılıyoruz kaynaklarla teknolojıyle o zaman okuyun araştırın
  ve demekki dil senın dılın olmasa bıle ırkın farklı olabılır siz zazakinin türkçemı almanacamı oldugnu konusacagınıza asıl meseleye gelın ıllede zazayı kurtten ayıracaksınız anladıkta yemezler bremın

 • Erkan Yalın
  Erkan Yalın

  za kelime olarak üremek demektir anlamı pekiştirmek için zaza denilmiştir zaza irani koluna bağlıdır ve tek başına bir dildir bunu bütün yapılan araştırmalarda görebilirsin zazaları herhangi bir gruba dahil etmek siyasidir kim ne derse desin gerçek bu

 • Hamit Kökdağ
  Hamit Kökdağ

  internetten alıntı
  Kam kê aslê ho inkar keno, aqılra hero! ’ [= Kim ki aslını inkâr ediyor, akıl yönünden eşektir! ]. Bu deyim bir Zaza deyimidir.


  Ama buradaki sözcüklerin kökenine bakacak olursak:
  kim [ Eski Türkçe: kim [Bu sözcük Azerî, Başkurt,Kazak, Kırgız, Özbek, Kazan Tatar, Türkmen, Uygur gibi Türk lehçelerinde de kim biçimindedir. Mısır Arapçasında k±md±r? ; Suriye Arapçasında k±m k±ma; Kürtçede ki? , ké? (Kürtçe-Türkçe Sözlük, s. 213): Zazaca’da kam, kum; Çuvaşçada ad kam biçimlerindedir.]
  ki [ Farsça
  as(ı) l [ Arapça
  inkar [ Arapça: inkâr
  aqıl [ Arapça: akl
  +ra [ Eski Türkçe: yön eki
  hero [ Farsça: ker
  olarak görürüz. Ortaya çıkan söz hazinesinin içinde Kürtçe ya da Zazaca kökenli bir sözcük yoktur. Bu konuda yapılan dil araştırmalarından Zazaların kökenleri hakkında bazı bilgilere ulaşılmıştır.
  Doğu Anadolu’nun Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Erzincan illerinin yayıldığı coğrafyada yaşayan Zazalar, Türk toplumunun içinde yaşayan aslı tarihî Türklüğe dayalı bir topluluktur. Batılı, Ermeni ya da Kürt araştırıcılar tarafından yazılan makale ve kitaplarda Zazalar ya Kürtlerin bir kolu ya da İranî (Guran-Zaza grubu) olarak gösterirler. Zaza-
  ların ‘Zuzu, Zuza, Zozan, Zapsas, Mu-Zazir, Zou-Zou, Zizona, Zanzavina, Zerza, Zerzawe, Zuzaniye, Zawzan, Zazawa, Zazan’ gibi bir sürü uyduruk adlardan türemiş olabileceğini; hattâ Asur tabletlerinde adı geçen Zamza Krallığının adı olabileceğini iddia ederler. İngiliz tarih-
  çisi Davik N. Mackenzie ise ‘Zazaların Hazar’dan gelerek, o sıralar Kürtlerin yerleşik olduğu bölgenin batısına yerleştikleri..’ görüşünü ileri sürer. Bazıları da onların M.Ö. 2350-2150 tarihleri arasında Anadolu’ya yerleşen Huriler olduğunu yazarlar. Yine bazılarına göre de Zazaların Kürtlerden çok önce bu topraklara yerleştikleri, bugün Kürtlerin yaşadıkları bölgelerin tarihsel olarak Zazaların anayurdu olduğudur.
  Zazalar ve Kürtler üzerine araştırma yapan belirli bazı kişiler, Zaza adı verilen İnsanların menşeinin Türk olabileceği üzerinde hiç görüş belirtmemişlerdir. Bu teoriye neden sıcak bakmadıklarının sebebi, Türkiye’yi ve Türk kökenli insanlarımızı bölüp parçalamaktan
  dolayıdır. Çünkü Zazalar Türk kökenli olursa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu bölmeleri zorlaşacaktır.
  Şimdi size bir anımı nakletmek istiyorum: 1988 yılı Temmuz ayında ‘Dede Korkut Sempozyumu’ için, Orhan Şaik Gökyay, Bahaeddin Ögel, Fikret Türkmen, Saim Sakaoğlu, Zeynep Korkmaz, Ahmet Bican Ercilasun ve Tuncer Gülensoy’dan oluşan bir TDK heyeti olarak Azerbaycan’ın başkenti Baku’ya gitmiştik. Rahmetli Elçi Bey de bu sempozde dinleyici olarak bulunuyordu. Sempozyum arasında bir gün bizi İsmailli adlı küçük bir dağ kasabasına götürdüler. Bu yemyeşil dağ kasabasında bizi sarışın, mavi ya da yeşil gözlü, beyaz tenli genç kız ve oğlanlar, ellerinde tepsi içinde pişmiş sıcacık ekmek ve tuz ile karşıladı-
  lar. Anadolu’nun pek çok yöresine kaybolmuş olan ‘Tuz-Ekmek hakkı’ ağırlamasını burada görünce çok heyecanlanmıştık. O gezide yanımızda bulunan, Moskova Tarih Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk muallime ‘Bu gençler siz Azerîlerden farklı yapıdalar. Konuştukları
  Türkçe de Azerîceden farklı, neden? ’ diye sorduğumda, aldığım cevap beni şaşırtmıştı. ‘Bu yörenin insanları eski Saka Türklerinin torunları. Sakaların en büyük boyu Partlar bu coğrafyaya yerleşmişler. Biz bunlara SAK deriz, sizler de ZAZA adını veriyorsunuz’ deyince, ka-
  falarımızdaki pek çok sorunun cevabı bulunmuştu. Demek ki Anadolu’da yaşayan Zazaların köklerini Türk asıllı Sakalarda aramak da gerekiyormuş.Zazaların Kürt, Arap ya da İranî olamayacaklarının bir nedeni de bu kavimlerden farklı bir etnik yapıya sahip olmalarıdır. Kürtlerde, Araplarda ve Farslarda (İranlılarda) beyaz tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü kadın ya da erkek bulunmazken, Zazalarda bu özellikler görülür. Bu da Peçenek, Kuman-Kıpçak ve Saka gibi Türk kavimlerinin bir özelliğidir ki bugün, Kazan, Başkurt, Çuvaş, Özbek, Kırgız gibi Türk boylarında da aynı özellikler görülür. Kırım ve Anadolu Türklerinin de büyük bir bölümünde bu özellikler vardır.
  Zazaca, Kürtçe (Kürmançça) dan da farklı bir özelliğe ve kelime hazinesine sahiptir. Eğer bunlar ayrı birer dil olmasaydı, Zazalar ‘Zazaca-Türkçe Sözlük’, Kürtler de ‘Kürtçe-Türkçe Sözlük’ veya ‘Ferheng-i Kırdî i Tırkî’ diye sözlükler yayımlamazlardı. Zazaca-Türkçe Sözlük’ü incelediğiniz zaman pek çok eski Türkçe söz varlığının Zazacada aynen ya da bazı ses değişmelerine uğramış biçimleriyle yaşadığını görebilirsiniz. Türkçenin Zazaca ve Kürtçeye verdiği yüzlerce ödünç sözcük, TDK tarafından yayımlanacak olan ‘Türkiye Türkçesinde Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü’ adlı etimolojik sözlüğümüzde yer
  almaktadır. Zazaların giyim-kuşam, mutfak, hayvancılık kültürleri, gelenek ve görenekleri Anadolu Türklüğünden farklı değildir. Fakat, başta gelenek-görenek olmak üzere birçok ba-
  kımdan Kürtlerden farklı özellikler arz eder. Kuzey Irak, Batı İran, Kafkasya ve başka coğrafyalarda yaşayan Zaza aşiretleri bulunmamaktadır. Her ne kadar Zaza aşiretleri Koçgiri (1921) , Şeyh Said (1925) ve Dersim (1938) isyanlarını yaşadılarsa da bu isyanların bugün olduğu gibi dış güçlerin tahriki ile yapıldığı bilinmektedir. Bugün PKK içinde bulunan kandırılmış Zazaların sayısı Kürtlere göre oldukça azdır. Hattâ Anadolu’daki Türk birliğinin korunması için Türk ordusu ile birlikte savaşmışlar, bu ülkenin asıl soylarından olduğu gerçeğini görmüşlerdir. Bu vatan Türklerin olduğu kadar Zazaların, Kürtleşmiş Türklerin ve öteki toplumlarındır. Çünkü başka bir Türkiye ve Anadolu
  yoktur.

 • Mehmet Mese
  Mehmet Mese

  sayın editör... daha önce bir yorum yazdım ve yayınlanmadı...acaba yayınlamanız için SİZİN GİBİ Mİ düşünmemiz lazım...? ? ? ?
  söyleyin fikrinizi bilelim de öyle yazalım... bukadar da taraflı bir site olamaz...

 • Denizhalisçelik
  Denizhalisçelik

  Ben bir öğretmenim.Üniversitedeyke edebiyat öğretmenimle tartıştım.Ve zazacanın ayrı bir dil olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.Biz zazayız arkadaşlar.Allah bizi zaza olarak yaratmıştır.Bu nedenle kendimizi başkalarının bir dalı,uzantısı görmek gibi aşağılık bir psikolojiye kapılma lüksümüz yok.Allah zazaları korusun

 • heval
  heval

  yolda gördüm bi zaza sarılmıştı pivaza dedim kekke derdin nedir dedi keke aşık oldum ben pivasa.diyarbakırlı zaza kardeşim kemal için bu...

 • Mustafa Bayhan
  Mustafa Bayhan

  SAYIN BİNGÖL ZAZASI KARDEŞİM SEN BİNGÖLLÜ OLABİLİRSİN AMA ZAZASI KELİMESİ HİÇ UYMUYOR YAZDIKLARINA.(BANA HATIRLATIYOR) İKİLİSİNDEN KASTIN NEDİR BUNU EDEBİYATÇILAR BİLE ÇÖZEMEZ.BİR ZAZA, KÜRTLERLE AYNI BÖLGEDE YAŞAMAMIZA RAĞMEN NEDEN DEDELERİMİZ VE BİZ KENDİMİZ İÇİN ZAZA TERİMİNİ KULLANMIŞIZ HİÇ MERAK ETMEZMİ BE.ÖRNEĞİN BİR SORANİ LEHÇESİNİ KULLANAN KİŞİYE HANGİ DİLİ KONUŞUYORSUN YADA HANGİ MİLLETTENSİN DİYE SORULDUĞUNDA BEN SORANİYİM DİLİM DE SORANİCE DEDİĞİNE RASTLANMAMIŞTIR.SÖYLEDİKLERİ CÜMLEDE SORAN DİYE Bİ KELİME KULLANMAZLAR KÜRDÜM VE KÜRTÇE KONUŞUYORUM DERLER PEKİ SORANİ NEDİR DİYE SORDUĞUNUZ DA ONU BİZ DEĞİL DİĞER KÜRTLER BİZE DİYORLAR CEVABINI VERİRLER.PEKİ YA BİR ZAZA NEDEN KENDİSİNE ZAZA DER NEDEN DEDELERİMİZ KENDİLERİNE ZAZAYIZ DERLERDİ.KÜRTLERE KIRDAS DERLER Dİ DE NEDEN KENDİLERİNE KÜRTZAZA DEMEZLERDİ.LÜTFEN KARDEŞLERİM KİMSENİN KUYRUĞU YA DA UZANTISI OLDUĞUNUZU SÖYLEDİĞİNİZDE VİCDANINIZ RAHAT EDİYORMU KAFANIZ DAKİ SORU İŞARETLERİ BİTİYORMU DİYE DENEYİN! BEN KÜRTÇE VE TÜRKÇEYE BAKTIĞIMDA VE ZAZACAYI DA İNCELEDİĞİMDE(KÜRTÇEYİ DE BİLİYORUM) ZAZACA-KÜRTÇE, ZAZACA-TÜRKÇE ORTAK KELİMELERİN SAYISI HEMEN HEMEN AYNI, EE O ZAMAN HEM KÜRDÜM HEM TÜRKÜM DEMELİSİNİZ.MADEM BU OLMAYACAK BİŞEY O ZAMAN ZAZAYIM NEDEN HALA DİYEMİYOR BAZILARIMIZ.NEDEN EMANETİMİZİ KÜRDÜZ DİYİP ONLARA HAVALE EDİYORUZ.KENDİMİZİ KANDIRIYORUZ.SİZE BİZATİHİ MUHATAP OLDUĞUM Bİ MÜNAKAŞAMI ANLATAYIM Bİ KÜRT ARKADAŞIM İLLA KÜRTLERİN Bİ KOLUSUNUZ DEDİ BENDE ONA SEN SORANİCE VE KIRMANÇİ ANLIYORMUSUN DEDİM
  BANA BEN KIRMANÇIM SORANİCE Yİ DE DİKKATLİ DİNLEDİĞİM DE ÇOK İYİ ANLIYORUM DEDİ O ZAMAN BU DA ZAZACA BUYRUN DEDİM VE TANE TANE KONUŞTUM BANA YAV BİR KAÇ KELİME ANCA ANLADIM HANGİLERİ DEDİM BAKTIM BU ANLADIĞI KELİMELERİN YARISI ZATEN TÜRKÇEDEN GİRMİŞ OLANLARI DİĞERLERİ DE EZ,TI VE ÇI.EE BU KELİMELERİ İRANLILAR TACİKLER AFGANLAR PAKİSTANLILAR OSETLER DE KULLANIYOR DEDİM.O ZAMAN ONLAR DAMI KÜRT OLDULAR DEDİM.YAV İŞTE HEPİMİZİN DİLİ AYNI KÖKENDEN GELİYOR YANİ DEDİ.PEKİ ONU DA AÇIKLIYAYIM DEDİM.HİNT İRANİ DİLLER GÜNEY ASYANIN HER YERİNDE KONUŞULUR.ZAZA,KÜRT,İRANLI,AFGAN,TACİK,OSET,HİNDU BUNLARIN HEPSİ AYNI DİL AİLESİNDENDİR.MESELA MACARCA,FİNCE,MOĞOLCA,JAPONCA URAL ALTAY DİL AİLESİNDE BULUNURLAR FAKAT BİR MACARIN BİZ TÜRKÜZ BİR TÜRKÜN DE JAPONUZ DEDİĞİNE TANIK OLDUN MU DEDİM HAYIR DEDİ.SONUÇ=BİR ZAZA DEVLETİNİ DE DİLİNİ DE DİNİNİ DE SEVMELİ BUNLARIN HER ÜÇÜNÜ DE SEVMEYEN DALALET VE HIYANETİN EN BÜYÜĞÜ İÇERİSİNDEDİR.(ZIWANO EN WEŞO O,KAM VANO NİYO,WA WERZO ŞIRO,NAMEY CI Zİ WEŞO,KISEY CI Zİ WEŞO)

 • Firar Aksoy
  Firar Aksoy

  bıngol ve cevresınde dogmus bırı olarak bana zaza kurtu hatırlatıyor

 • Gül Yıldırım
  Gül Yıldırım

  direga zere mi

 • Zazali Berzo
  Zazali Berzo

  zaza belli başına bir dildir. bunu kimse inkar edemez biz sadece kürtlerle iç içe yaşamışız. bundan dolayı işte zazalar kürttür diyorlar ya biz niye inkar edelimki kürt olsaydık kürdüz derdik niye inkar edelimmi neysek o. sonuçta insanız ama hekes yerini bilmeli. biz kürtlere dedik tarafsız bir ülkede toplanalım bir konferans düzenliyelim dedik herkes belgelerini döksün herkes bildiklerini ifade etsin.dünyanın en iyi dil bilimcilerini, tarihçilerini getirelim önce dinlesinler sonra belgeleri verelim araştırsınlar baksınlar onlarda tartışsın sonra bize kararını bildirsinler ozaman ne sonuç gelirse kabul her iki taraf için. ama kabul etmediler bu olay yurtdışında gerçekleşmiş. zaza_azaz_zaza@hotmail.com zaza cumali anlı

 • Emel Yılmaz
  Emel Yılmaz

  kürtçenin bir lehçesidir.her dil gibi renkli köklü bir dil.

 • İdris Seyxanç
  İdris Seyxanç

  Zazaca Anadolu'da konuşulan bir dildir.
  Kürtçe ile Türkçe'nin karışmasından doğduğu yalandır
  başlı başına bir dildir.
  Anayurdu İran'ın kuzeyindeki Deylamistan bölgesidir
  bu yüzden Zazaca'ya Dimillice de denir.
  Tunceli,Sivas,Erzincan,Bingöl,Muş,Elazığ,Diyarbakır,Bitlis,Batman,Gümüşhane,Erzurum,Malatya,Adıyaman,Kayseri..Suriye,Irak,İran...
  bölgelerinde konuşulur.

 • Polat Alemdar
  Polat Alemdar

  kürtçeyle uzaktan yakından alakası yoktur..
  bozulmuş bir türkçedir..

 • Zulékesa
  Zulékesa

  kürtçenin bir lehçesi olduğu konusundaki iddialardan kuşkuluyum bence başlıbaşına bir dil bunu anlamak için gramerine bakmak lazım herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum sırf birşeşyleri kanıtlamak adına bilimsel kanıtları göörmezden gelmemek lazım

 • Mehmet
  Mehmet

  hayatta en sevdiğim en kibar dil...bilmeyenler kesinlikle büyük bir yoksulluk içindeler deli deyimlerden oluşan muthiş akustik bir lisan

 • Ahmet Sogutmaz
  Ahmet Sogutmaz

  nedir bu yok zazaca yok kırmançi falan baksana zazaca bıde lehçelerı varmıs komik :)

 • Ayşin Altınel
  Ayşin Altınel

  Zazaca'nın Lehçeleri
  1) Kuzey Zazacası:

  Tunceli, Gümüşhane, Erzurum, Muş-Varto, Sivas, Kayseri (Sarız) ve Erzincan dolaylarında konuşulur. Bununda kendi içinde de kendi ara lehçeleri vardir. Doğu-Dersim, Batı-Dersim, Varto lehçeleri gibi. Zazaca'nın Dersim'deki Kırmanjki adlandırılması ile Kuzey-Kürtçesi Kurmancî birbirine karıştırılmamalıdır.

  2) Merkez Zazaca (Palu-Bingöl) :
  Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır dolaylarında konuşulur. Bunun içinde de kendi ara ve geçiş lehçeleri vardir, Palu, Solhan, Hini, Ergani, Kulp, Piran, Maden lehçeleri gibi.

  3) Dimli / Güney Zazaca:
  Adıyaman (Gerger) , Malatya, (Pötürge, arapkir) , Diyarbakır (Çermik, Çüngüş) ve Şanlıurfa(Siverek) dolaylarında konuşulur. Bunun içinde de kendi ara lehçeleri vardir; Çermik, Gerger ve Siverek gibi.

  Aksaray, Sarız, Mutki Zaza coğrafyasının dışında konuşulan şiveleri de yan lehçeler olara adlandırılır.

  Zazaca'nın Sınıflandırılması Üzerine Tartışma
  Zazaca'nın İran dilleri arasındaki yeri politik bir tartışma konusudur. Bu tartışmada iki grup vardır. Birinci grup Zazaca'yı bir dil olarak kabul ederken. İkinci grup ise Zazaca'yi Kürtçenin dört lehçesi arasinda saymaktadir.

  Ethnologue Zazaca'yı, Hint-Avrupa dil ailesinin, Kuzey Batı İran dilleri bölümünün, Zaza-Gorani Dil Grubu içinde sınıflandırmaktadır.

  Ayrıca, Oskar Mann, Zazaca'yı Hazar Dillerine ve Goranca'ya yakın bir dil olarak kabul ederken, Goranca da Kürt dilinden sayılmıyor. Kürdolog Celalet Ali Bedirxan da Zazaca'yı Kürtçe'de SAYMAZ. Karl Hadank, T.L.Todd, Joyce Blau, Ludwig Paul, Zülfü Selcan ve Jost Gippert yine aynı görüştedir. Zazaca'nın bir lehçe değil de başlıbaşına bir dil olduğunu ilk olarak Oskar Mann, Peter Lerch'in ekiskliklerini de eleştirmekle birlikte, 'Mundarten der Zâza' adlı eserinde, 7 sayfalık bir sesbilimsel, morfolojik ve gramatik karşılaştırmayla KANITLAMIŞTIR. Keza Zülfü Selcan da Zazaca'nın neden Kürtçe ve diğer İrani dillerden farklı olduğunu, 'Grammatik der Zaza-Sprache' adlı doktora çalışmasında ayrıntılı işlemiştir. Zazaca'nın Kürtçe'ye dahil olduğuna dair birçok kaynak veya belirleme ve de yaygın görüş varken, dilbilimsel olarak KANITLANMAMIŞTIR. Hint-Avrupa dilleri uzmanı Prof. Dr. Jost Gippert'e göre Zazaca, belgelenmiş Orta-İrani Dillerden Part diline yakınlık arzetmekte. Bundan ötürü Orta-Zazaca (İslamlaşma çağından önce) Part diline çok yakın bir dil olmuş olması gerek.

 • Hasan Oral Bucak
  Hasan Oral Bucak

  zazaca benim konuştuğum ana dilimdir ben hasan oral bucak siverekliyim.biz zazalar ve kürtler vede türkler burda kardeş kardeş yaşıyoruz.zazaca mezopotamyanın kuzeyinde konuulan dildir. buda türkiyede güneydoğuanadolu bölgesi oluyor.zaza kürt ne fark eder önce insanız.ama sayın kürt arkadaşlarım ne derseniz deyin biz toplumdan dışlanmış küçümsenen insanlarız.nederseniz deyin bu türkiyede doğrudur. ayrıca zazaca bir dildir aslı farsçadan gelir.ve azericede tacikçede vede diğer uzak türk ülkelerinin konuştuğu dillerle büyük yakınlık gösterir.vede vede ayrıca zazaca da almancada olan birçok kelime vardır. ne derseniz deyin bizim dilimiz kürtlerin dili temel olarak Hint-Avrupa dillerine giriyor

 • Murat Andaç
  Murat Andaç

  metin-kemal kahraman çok iyi söylüyor

 • Harun Alanoglu
  Harun Alanoglu

  Bu yazıda Zazaca’yı (Dımılki, Kırmancki, Zazaki) , Kurmançça (Kurmancî, Kuzey-Kürtçesi) ve Farsça (Zäbâne Fârsî, yeni-Farsça) dilleriyle kelime ve gramer farklılıkları açısından karşılaştırmaya çalışacağız. Ele alacağımız örnekler yer darlığı nedeniyle daha çok günlük dilin kelimelerini içerecek. Zira bu konuda bir kitap oluşturabilecek kadar örnek verilebilir.
  Bilindiği gibi, Zazaca, Kurmançça ve Farsça aynı dil ailesindendir. Ancak aynı dil ailesinden olmaları birbirlerinin lehçeleri olmalarını gerek-tirmez. Günümüzde yapılan en büyük yanlışlık işte bu noktadır. Bu diller arasındaki fark, Türkçe-Türkmence veya İspanyolca-Portekizce dilleri arasındaki farkla aynı şey değildir.
  Zazaca, Kurmançça (Kürtçe) ve Farsça Hint-Avrupa dillerinin Batı-İranî alt-dil grubuna girmektedirler. Farsça ve Kürtçe Güney-Batı İranî diliyken, Zazaca bir Kuzey-Batı İranî dilidir. Fakat Kurmançça kendi içinde daha çok Kuzey-Batı unsurları içermektedir.
  İranistik dilbiliminde Zazaca başlıbaşına bir dil olarak görülmektedir. Aynı şekilde ünlü Alman dilbilimci Oskar Mann da Zazaca’nın başlıbaşına bir dil olduğunu savunmuş ve bunu 'Mundarten der Zâzâ. Hauptsächlich aus Siverek und Kor' (Zazaca’nın Ağızları. Özellikle Siverek ve Kor yöresinden) adlı çalışmasında ispatlamıştır. Oskar Mann'ın ölümünden sonra Karl Hadank bu çalışmayı Berlin’de 1932 yılında bir kitap haline getirmiştir. Kitabının 18’den 23. sayfasına kadar olan 'Das Zaza nicht Kurdisch' (Zazaca Kürtçe değildir) bölümünde bu konuyu bilimsel olarak irdelemiştir.
  Resmî ideolojinin iddia ettiği gibi Zazaca Kürtçe'nin veya Kürtçe Farsça'nın bir lehçesi değildir. Bunun böyle yanlış irdelenmesinin nedeni politik olmasından dolayı ve dilbilimcilerin yeterince bu konunun üzerine eğilmemesindendir.
  · Zazaca’da Dersim lehçesinin Pülümür şivesine ağırlık verilmiştir. Açıklayıcı olması için gerektiğinde parentez içlerinde başka diyalektlerden de örnekler verilecektir.
  · Kurmançça’da yazı dili olarak Cizre-Botan lehçesi kullanılmaktadır. Buna rağmen yer yer Kuzey-Kurmançça (Dersim, Malatya) lehçeleri de saptanmıştır.
  · Farsça verilen örnekler günümüzde kullanılan Farsça’nın edebiyat dilidir. Halk ağızları bazen farklı değişiklikler içerdiğinden parentezlerle, veya italik yazıyla belirtilmiştir. Farsça genellikle Arap harfleriyle yazılır, ama burada okuyucunun rahat anlayabilmesi için Latin harfleri kullanılmıştır. Söyleyiş özelliği ise Zazaca ve Kurmançça’nınkine yakındır. Bu nedenle, Farsça için burda kullanılan bazı harflerin telaffuzu üzerindede durulmuştur:

  ä: kısa ‘a’, ‘a’ ve ‘e’ arası bir ses.
  â: uzun ‘a’, ‘a’ ve ‘o’ arası bir ses. Bu ‘â’ halk ağzında bazen uzun ‘û’ya
  dönüşür. Örneğin: män be xâne mîräväm (ben eve gidiyorum) yazılırken, halk
  ağzında ise mîräm xûne denir.
  e: kısa ‘e’ Türkçe’nin ‘e’sinden daha incedir.
  ê: uzun ince bir ‘e’
  î: uzun ‘i’
  û: uzun ‘u’
  o: kısa ‘o’

  MASTARLARIN KARŞILAŞTIRILMALARI
  (parentezlerde Şimdiki Zaman gövdesinin kökleri belirtilmiştir) :

  Örneğin: kerdene (yapmak) : Mastar; kerd-: Geçmiş Zaman gövdesi; k-(en) -: Şimdiki Zaman kökü; ker-: Sübjontif Gövdesinin kökü  Zazaca
  Kurmançça (Kürtçe)
  Farsça
  Türkçe

  rakerdene (k- ra)
  vekırın (ve -k-)
  bâz kärdän (bâz -kon-)
  açmak

  ardene (a-)
  anin (tin-)
  âvärdän (-âvär-, -âr-)
  getirmek

  wendene (wan-)
  xwandın (-xwin-)
  xândän, xûndän (-xân-, -xûn-)
  okumak

  qesey kerdene (qesey k-)
  qıse/dang kırın (qıse -k-)
  härf zädän (härf -zän-)
  konuşmak

  vatene (va-)
  gotın (-bêj-, -bê-)
  goftän (-gû-, -g-)
  söylemek

  şiyaene (so-, şo-, şı-)
  çûn (-ç-, ter-)
  räftän (-räv-, -r-)
  gitmek

  amaene (ye-, ê-)
  hatın (tê-)
  âmädän (-â-)
  gelmek

  dıtene (dos-, doş)
  dotın (-doş-)
  dûşîdän (-dûş-)
  sağmak

  roniştene (nis- ro)
  rûnıştın (rû -n-)
  neşestän (-neşîn-, -şîn-)
  oturmak

  weçinitene (çin- we)
  helbıjartın (hel -bıjêr-)
  vär çîdän/bär çîdän (vär-çîn-)
  seçmek  ŞİMDİKİ ZAMANIN KURULUŞ KURALLARI:


  diyene (vên- vin-,)
  Şimdiki Zaman kökünden sonra ve şahıs sonekinden önce
  -en- araeki eklenir (bazen an, in, on, un, ün ’e değişir) :

  ez vênenu (vinon, vênena) tı (tu) vênena (vinenê)

  o vêneno

  a vênena

  ma vênenime (vêneme)

  sıma (şıma) vênenê

  i (ê) vênenê
  ditın (-bin-)
  Şimdiki Zaman köküne Şimdiki Zaman belirtisi
  olarak dı- (de-, da-) öneki eklenir, kökten sonra şahıs soneki:  ez dıbinım

  tu dıbini

  ew dıbine

  -

  em dıbinın

  hun (hon) dıbinın

  ew (ewan) dıbinın
  dîdän (-bîn-)
  Şimdiki Zaman köküne Şimdiki Zaman belirtisi
  olarak mî- öneki eklenir, kökünden sonra şahıs soneki:

  män mîbînäm

  to mîbînî

  û mîbînäd (ûn mîbîne)

  -

  mâ mîbînîm

  şomâ mîbînîd (mîbînîn)

  îşân/ânhâ mîbînänd (mîbînän)
  mastar: görmek


  ben görüyorum

  sen görüyorsun

  o (eril) görüyor

  o (dişil) görüyor

  biz görüyoruz

  siz görüyorsunuz

  onlar görüyorlar  Görüldüğü gibi Zazaca’nın Şimdiki Zaman çekiminde Mastar bir ara-ek almakta ve eril/dişil ayrımına göre çekim farklılaşmaktadır. Oysa Farsça ve Kurmançça’da Mastar önek almaktadır. Şahıs sonekle-rinde Zazaca Kurmançça’yla tamamen ayrılırken, Kurmançça ve Farsça’nın birbirine olan yakınlığı tablodan kolayca anlaşılmaktadır. Zazaca ve Farsça’nın birinci ve ikinci çoğul şahıs zamirleri bayağı yakınlık göstermekte (ma, şıma, şomâ) . İlginç olan şey, bu zamirlerin Zazaca’da Oblik Hal’de de değişmemesi:  Zazaca
  Kurmançça
  Farsça
  Türkçe

  yalın hal
  ma ameyme
  sıma amey
  em hatın
  hun hatın
  mâ âmädîm
  şomâ âmädîd (âmädîn)
  biz geldik
  siz gediniz

  oblik hal
  çê ma (keyê ma)
  çê sıma (keyê şıma)
  mala me
  mala we
  xânêye mâ (xûnêyemân)
  xânêye şomâ (xûnêyetân)
  evimiz
  eviniz
  OLUMSUZLUK DURUMU:


  -en- araeki kalkmaz, olum-suzluk öneki nê- eklenir:

  ez nêvênenu
  Şimdiki Zaman belirtisi dı- kalkar, yerine na- (nı-, no-) eklenir:

  ez nabinım
  Şimdiki Zaman
  belirtisi mî- kalkmaz, olumsuzluk öneki ne- eklenir:

  män nemîbînäm
  ben görmüyorum  SAYILAR:


  Zazaca
  Kurmançça
  Farsça

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  30
  40
  100
  200
  1000
  zu, jü (jew, yew)
  dıde,dı
  hire
  çar (çor, çehar)
  phonc (panc)
  ses (şeş)
  hawt (hot, 'hewt)
  heşt
  new
  des
  des u zu (jewendês)
  des u dıde (dıwês)
  des u hire (hirês)
  des u çar (çarês)
  des u phonc (pancês)
  des u ses (şıyês)
  des u hawt (hewtês)
  des u heşt (heştês)
  des u new (newês)
  vişt (vist)
  vişt u zu (vist u yew)
  hirıs
  çewres
  se (sed)
  dısey
  hazar
  yek
  dudu,du
  sısê, sê
  çar
  pênc
  şeş
  heft
  heşt
  neh
  deh
  yanzdeh (deh u yek)
  dıwanzdeh (deh u du)
  sêzdeh (deh u sê)
  çardeh (deh u çar)
  panzdeh (deh u pênc)
  şanzdeh (deh u şeş)
  hıvdeh (deh u heft)
  hıjdeh (deh u heşt)
  nozdeh (deh u noh)
  bist
  bist û yek
  si (sih)
  çel (çıl)
  sed
  du sed
  hezar
  yek (ye)
  do

  çähâr (çâr)
  pänc
  şeş (şîş)
  häft
  häşt
  noh
  däh
  yâzdäh
  dävâzdäh
  sîzdäh
  çähârdäh (çârdäh)
  pânzdäh (pûnzdäh)
  şânzdäh (şûnzdäh)
  hefdäh (hevdäh)
  hecdäh (hejdäh)
  nûzdäh
  bîst
  bîst o yek

  çehel (çel)
  säd
  devîst
  häzâr
  SÖZCÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI:

  (e: eril; d: dişil)


  Zazaca
  Kurmançça
  Farsça
  Türkçe

  çım (çısm) e
  çav e
  çeşm
  göz

  gos (goş) e
  guh (go) e
  gûş
  kulak

  buri e
  bırû e
  äbrû
  kaş

  boji (bazi) , qol e
  mıl, bask, pil
  bâzû
  kol

  dızd e
  dız e
  dozd
  hırsız

  zerd
  zer
  zärd
  sarı

  şia, sia
  reş
  sîâh
  siyah

  adır e
  agır e
  âtäş
  ateş

  game d
  gav d
  gâm
  adım

  name e
  nav e
  nâm, esm
  ad

  sewe (şewe) d
  şev (şav) d
  şäb
  gece

  genım e
  genım e
  gändom
  buğday

  pırd e
  pır e
  pol
  köprü

  dewe d
  gund e
  rûstâ, dê
  köy

  heya, ya, êê
  erê, herê, belê
  ârê, bälê
  evet


  na, no
  näh, xeyr
  hayır

  Zazaca ve Kurmançça’da isimlerde eril/dişil ayrımı (genüs) varken, Farsça’da bu ayrımı göremiyoruz (Sorani-Kürtçe’sinde de olduğu gibi) . Kurmançça’da sözlerin genüsü tek izafelerde ve Oblik Hal’de oluşurken, Zazaca’da dişil kelimeler Yalın Hal’de şöyledir: -e veya -i bitişik ve sonu vurgusuz.
  Örneğin: uşire, bıze, rêçe, gêrmi, tiji, derjêni. İstisna: balişna, manga, kesa gibi sözler.

  Farsça’da tek Yalın Hal varken, Zazaca ve Kurmançça’da ise üç hal vardır:
  1. Yalın Hal, 2. Oblik Hal, 3. Çağrı Hali


  OBLİK HALİN ŞAHIS ZAMİRLERİ:

  (Farsça’daki halk ağzının sonekleridir)


  Zazaca
  Kurmançça
  Farsça (Halk Ağzı)
  Türkçe

  mı(n) * ma
  to sıma (şıma)
  dey, ey, cı dine, ine (inan)
  daê, aê, cı
  mın me
  te we
  wi wan

  -äm -emân
  -ät, -et -etân
  -äş, -eş -eşân
  -
  beni, benim, bana bizi, bizim, bize
  seni, senin, sana sizi, sizin, size
  onu, onun, ona (e) onları,
  ...,......,...,... (dişil)  * mı’nın n’si Zazaca’da kaybolmuştur ve şu gibi durumlarda çıkar: Na vıstüriya mına. (Bu benim kaynanamdır) , yada: alvaze mıno khan (eski arkadaşım) .

  ÇAĞRI HALİ:


  ero Heso!
  lo Heso!
  (lan) Hasan!

  erê çênê! (keynê)
  lê keçıkê! (qizê)
  kız!

  alvazenê! (embazêno!)
  hevalno!
  arkadaşlar!  Kurmançça ve Zazaca’da ortak olan bir başka nokta ise 'Ergatif' Hal, yani Geçmiş Zamanda, Geçişli Fiiller’de özne ve nesnenin yer değiştirmesi hali. Ergatif Hal eski İranî dillerinde ve Kafkas dillerinde, örneğin Gürcüce’de de vardır.  Zazaca
  Kurmançça
  Farsça
  Türkçe

  ez cêniye vênon
  ez jın dıbinım
  män zän mîbînäm
  ben kadın görüyorum

  ez a cêniye vênon
  ez wê jınê dıbinım
  män ân zän râ mîbînäm(män ûn zänû mîbînäm)
  ben o kadını görüyorum

  mı cêniye diye
  mın jın dit (di)
  män zän dîdäm
  ben kadın gördüm

  ez to vênon
  ez te dıbinım
  män to râ mîbînäm (mîbînämät)
  ben seni görüyorum

  mı tı diya
  mın tu diti
  män to râ dîdäm (dîdämät)
  ben seni gördüm
  mı tı diya, Türkçe’ye birebir çevrilince: sen benden taraf görüldün.

  TAYİNİ SIFAT:


  çêneka rındeke (keyneka rındekı)
  keçıka (qiza) xweşık
  doxtäre qäşäng
  güzel kız

  laako rındek (lajeko rındek)
  lawê/kurrê xweşık
  pesäre qäşäng
  güzel oğlan

  domanê (qeçê) nêweşi
  zaroyên nexweş
  bäççehaye märîz (nâxoş)
  hasta çocuklar

  caê de xıravın (caê do xırabın)
  ciheki xırab
  câyî xärâb
  kötü bir yer

  bırae tüyo qız
  bırayê teyê pıçûk
  bärâdäre kûçeke to
  küçük kardeşin
  Zazaca’nın özelliği: 'de' edatının oluşu, hatta Güney lehçelerinde (Çermik-Siverek vd.) eril (do) ve dişil (da) edatı da mevcuttur. Dahası Zazaca’da sıfatlar bir dişil ek (-e, -ı) veya çoğul eki (-i) almaktadır.

  ÖN TAKI VE SON TAKILAR:


  .... de(r)
  ez çê deru (ez keye dıra)
  lı..., dı...de
  ez lı mal ım
  där.., tû...
  där xânêyäm (tû xûneam)
  -de
  halievdeyim

  .... ra
  Dêsımi ra
  jı...
  jı Dêrsımê
  äz...
  äz Dîrsem
  -den hali
  Dersim’den

  .... rê / ve...
  cı rê peru don(danu ve cı)
  jı... ra
  jêra pere dıdım
  be....
  be û pûl mîdähäm (pûl mîdämeş)
  -e hali
  ona para veriyorum

  hata...
  heta (heyan) ...
  tâ...
  ... -e kadar
  -de ve -den Hali için Zazaca’da bir sontakı gerekirken, Kurmançça ve Farsça’da bunlar öntakı olarak kullanılır.
  'BU' İŞARET ZAMİRİ:


  Zazaca
  Kurmançça
  Farsça
  Türkçe

  yalın hal
  no (ın)
  na (ına)
  ni (ıni)
  ev
  '
  '
  în
  '
  înhâ
  bu (eril)
  '
  (dişil) bunlar

  oblik hal
  ney
  naê
  nine
  vi

  van
  bunu, bunun (eril)
  '
  (dişil) bunları, bunların
  Zazaca’da bütün gramer hallerine göre birer işaret zamiri bulunmasına karşın, Kurmançça ve Farsça’da işaret zamirleri kısmen kaybolmuştur. SÜBJONTİF:


  kerdene (ker-)
  kırın (k-)
  kärdän (kon-)
  yapmak (yaps-)

  ez ke bıkeri (bıkera)
  tı ke bıkerê
  o/a ke bıkero
  ez ko (ku) bıkım
  tu ko bıki
  ew ko bıke
  män ke bokonäm
  to ke bokonî
  û ke bokonäd (bokone)
  yapsam
  yapsan
  yapsa

  şime (şim)
  ! şêrime?
  herın!
  em herın?
  berävîm (berîm) !
  berävîm (berîm) ?
  gidelim!
  gitsek mi?  Zazaca’nın burdaki özelliği, bazı Fiilerde bir Sübjontif kökünün olması. Kürtçe ve Farsça’da ise Sübjontif fiili Şimdiki Zaman gövdesinin köküyle kurulur.
  SONUÇ:

  Örneklerden de anlaşıldığı gibi Zazaca’nın Kürtçe’nin, Kürtçe’nin de Farsça’nın bir lehçesinin olmadığı görülmektedir.
  Diller yeryüzünün renkleridir. Bu renklerin solmaması ve yaşaması ancak özgürce konuşulmasıyla ve geliştirilmesiyle mümkündür. Bu ise (özellikle Türk ve Kürt) resmî ideolojinin bakış açısına çıkarılarak; yani araştırılıp sahiplenerek gerçekleşir. Dil denen olgu sadece bir iletişim vasıtası değildir, verili insan toplumunun kültürünün taşıycısıdır. Dil denen kültürel olgunun bir iç dünyası, bir ruhu, doğa ve topluma bir bakış açısı olduğunu görmek istemezler. Bu anlamla dil, o dili konuşan toplumun ve
  bireylerin yaşam biçiminin ifadesidir. Önemli olan her dilin kendine has bir dünyası olduğunu bilmektir. Gule K. ve diğer arkadaşlara içten teşekkürler.
  DIPNOTLAR:
  1 Bu metnin Zazacasi TIJA SODIRI dergisinin 2.sayisinda (çele 96) Yayinlanmiştır.

  2 İranî Farsça değildir, bir genel terimdir. İran devletiyle de karıştırılmamalı Öte yandan Paşto (Afganca) dili bir Doğu-İranî dilidir. Diğer İranî dillerine Goranca, Lurca, Belutçice, Tacikçe, Osetçe vb. örnek olarak verilebilir. İranî tarih, edebiyat ve dilleriyle ilgilenen bilime İranistik denilmekte. Türk dilleriyle (Türkiye Türkçesi, Türkmence, Uygurca, Kırgızca vs.) , tarih ve edebiyatıyla ilgilenen bilimin adı ise Türkolojidir.

  3Bu görüşü savunan ve bu konuda araştırması olan dilbilimciler: Vladimir Minorsky, Terry Lynn Todd (A Grammar of Dımli, Michigan, ABD, 1952) , Prof. MacKenzie (Göttingen Üniversitesi, Almanya) , Ludwig Paul (Göttingen) , Dr. Z. Selcan (Berlin Üniversitesi) , C.M. Jacobson (Rastnustena Zonê Ma, Bonn 1993) v.d.

  4Yani 8.11.1995 günü, Avrupa'da Özgür Politika gazetesinde açıklanan, Rohat Alakom'un 9. sayfadaki 'Oskar Mann' adlı yazısında 'K. Hadank, Zaza Lehçesi adıyla bir kitap yayınladı' diye belirttiği gibi değil!

 • Yilmaz Budancamanak
  Yilmaz Budancamanak

  Zazaca kuzey bati irani dillerden biridir, kendine özgü gramatik ve anlayis bicimiyle diger dillerden ayrilir, kendi bölgesinin dilleriyle benzesen yönleride muhakkaki olmalidir ki vardir ve bunun doga olarakta böyle olmasi zorunludur,
  zazaca ya gecmeden zazalar kimdir demek gerekir aslinda?
  zazalar birilerinin iddia ettigi gibi hangi bir dilin konusulan bir lehcesi ve ya bölgesel bir agiz degildir,
  zazaca bir dildir ve kendi bölgesinde dogal olarak kendi butublugu icindé agizlara bölunmustur, bölunme dil icerisinde yasanir lehce icerisinde yasanan bölunmeler cok az farklilik gösterirler,
  zazalarda diger irani toplumlar gibi köken olarak ayni yerden gelmektedir bu diger tum insanlarin ayni yerden gelmesiyle esdegerdir? dunya dillerine de bakildiginda birbirinden cok uzak toplumlarda bile bazi kelimelerin benzesmesi, veya ayni anlamlari tasimalari cok normal bir durumdur, yani bu benzesme o dilleri illede baska bir dile ait göstermek icin zorlayici vede gecerli bir delil olarak kabul görmez,
  bu nedenledirki ayni bölgelerde yasayan toplumlardaki dil ve kultur benzesmesinin daha acik olmasi anormale kacmayan insan ve toplum dogasina uygun bir durumdur,
  bunu inancsal olarak ele aldigimizdada görulecek sey ayni bölgede yasayan toplumlarin inancsak benzerlikleride daha fazladir,
  yani doga yasalarina aykiri bitr durum yoktur,
  Zaten Kurani Kerimde bile insanlarin bircok dilde yaratildigi ve ALLAH onlarin tanisip kaynasmasi amaciyla farkli yaratildiklarini belirtmistir.
  Zazalar yani dunya insanlik agacinin bir kolu ve insanligin bir bütün olmasini saglayan bir milletidir.
  Zazalarin bir halk oldugunu kabul etmeyenler insanligi eksik yani sakat birakma cabasi icerisinde olanlardir,
  Zazacaya gelince zazacada bu toplumu ifade iden bilincin duile gelmis seklidir,
  dilin bilmek ile daha iyi iliski kurdugu baska bir dil yoktur,
  zazacada bilmek kelimesi ZUNAYIS ile ifade edilir
  Dil ise ZUN dur. bu bazi bölgesel agizlarda ZANAYIS ve ZAN olarakta söylenir. ZAZA kelimeside bu iki terimin birlesmesinden ileri gelmektedir kanimca, cunku bilmeni dile gelmesi, bilginin dillenmesi, sadece dillenenin bilgi olarak deger kazanmasi anlamlarida yuklenebilir, yani kendi adini koyan cok az toplumdan biri olma özelligine sahiptir, cunku bircok yabanci toplumda hatta yasadigimiz bölgedede kabul edilmemesi yani bilinmemesi bu nedenle olsa gerek.
  Bazi bölgelerde dimili veya dimilki olarakta ifade edilir ve bu yine buyuk bir cogunluk tarafindasn ortak payda olarak kabul edilir, yani bu terimde itiraz eden pek yoktur,
  BU adin kökeni deylem lilere dayandirilsada baska bir ihtimalde göz önunde bulundurulmalidir,
  tarihin baslagicinda toplumlar sahip olduklari seyler veya özellikleriyle isimlendirilirler, dimili, iki boyunlu anlaminda kullanilmis bir ismde olabilir vaya zazaca dilinde DIMI koyunun kuyrugu anlamindadir, kyoyunlari olan halk veya koyun guden arkasindan giden toplum anlamlarinida tasiyabilir,
  Yani söylenmek istenen sey ZAZA adi ve ZAZACA toplumun kendisinin kendini adlandirdigi kendini ifade ettigi isim dir.
  DIMILI ve DIMILKI ise baska toplumlarin onlari ismlendirmesi kimlik kazandirmak ve onlardan bahsederken ifade ettikleri bir durumdur,
  bunu tarihsel örenekleri elbetteki dünya toplumlari icerisinde mevcuttur,
  TÜRK adinin cinliler tarafindan taklilmasi gibe Cincede türk kelimesi Batidan gelenler anlamindaki bir kelimeden günumuze kadar gelmistir,
  bu kürt adiylada örneklendirilebilir,
  Sayin Abdullah öcalanda Sümer rahip devletinden demokratik uygarliga adli eserinde kürt adini cesitli sekillerde ifade etmekte ve bölge toplumlarinin herbirinin kendine göre kürtleri farkli isimlerde ifade etti´gini belirtmektedir. Bunlardan bazilari
  Kurti, ekrak, ve sümer toplumuyla karismis huri ve gutiler olarak ifade eder,

  Hurr-i- yuksek memleketliler anlamina
  Gut-i- ökuzlü halk yada öküz sahibi halk
  kurt-i- daglilar dagda yasayan halk anlamina gelmektedirler
  hurri kelimesinin kökenini bilmemekle beraber guti ve kurti kelimelerinin zazacadaki kullanim sekli ve benzerligini görmek gerekir saglikli bir karar vermk icin,
  GU nun bizdeki ifade sekli GA dir yani öküzün zazacadaki adidir
  guttilerde öküzlü halk anlamina geldigi dusunulurse zazalar tarafindan isimlendirilmis olmalari kuvvetli bir ihtimaldir
  yine bu durum KURTI kelimesindede acikca görülmektedir
  KU nun bizdeki ifade sekli yine KU, KUE yada KO dur, yani anlamlandierildigi sekliyle yine dag anlamini tasir zaza dilinde,
  Zazacayi tarihi romanlardan gilgames in icerisindede ifade edilmis sekliyxle bulmek mumkundur
  gilgamis ismi bizde de buyuk manda yada camus anlamina gelmektedir bunun yaninda enkidu yu ilk gören kisininde zaza olmasi ihtimali kuvvetlidir, enkidu ö gune kadar görulen en vahsi ilk insandir, onun icindirki adi konulurken bu gunku hazir isim furyasindan faydalanilmamis onu ifade ederken onun özgunlugunu yansitan o güne kadar kullanilmamis bir isim secilmistir enkidu yani zazacadaki sekliyle (ini kum diyu) yani bunu kim gördü, bunu daha önce kim gördü veya daha önce hic görülmemis anlamlarini tasir ve ENKIDU nun ortaya cikisiyla bir isim koyma eylemine dönusur.
  tabi bunun yaninda hala zazacayi bsaka bir dilin lehcesi yana bir dili olusturan temel ögelerden biri olarakta degerlendirenlerde yok degildir,
  bu insanin kendine yabancilasmasi, kendini unutmasi kendi varligindan utanmasi kaynaklidir, cunku dilini kültürunu tanima gayreti icnde olamyanlar onu baska bir dilede ait gösterme sifatindan mahrum kalirlar cunku o dil hakkinda bildikleri sey cok azdir hatta bu konusmaktan ileri gitmemektedir, yani temel dayanaklari olmayan bir ifade anlayisidir, toplumlari veya halklari kendilerindn olmaya zorlayanlar ise bu insanliga yabancilasma kadar insanin kendi kendini yabancilastirma veya yabanci unsuirlari kendi icine katarak yapay bir güc yapay bir uygarlik yaratma cabasindaki kisi veya halklardirlar.
  ZAZA KELIMESI BIR YERDE KENDINI BILMEK TEN TÜREMISTIR
  herkese saygilar
  Yilmaz budancamanak

 • Cahitakdeniz
  Cahitakdeniz

  madem zaza'ya siz kürt lehçesi diyorsanız o zaman bu bilinçte olanlar
  laza'a türk lehçesidir derler bu ne biçim bir düşünce tamamen farklı bir dil lehçe tamamen olmasa bile bazı kelimeleri veya çoğu kelimeleri benzer düşüncelerinizi önce kendiniz düşünün sora paylaşın

 • Altuğ Kurtulmuş
  Altuğ Kurtulmuş

  Bİr tek grup munzur güzel söylüyor bence...

 • Burak Hazar
  Burak Hazar

  zazaca zazaların kullandığı kürtçe ile kürtlerle alakası olmayan bir dildir.
  bir dilin başka bir dilelehçe olabilmesi için,
  o dilin kullanan ağızların birbirini anlaması gerekir kanısındayım ve böylede olması gerekir.

  ki bir zaza, bir kürdü, kürtçe konuşanı anlamaz,
  bir kürtte, bir zazayı, zazaca konuşanı asla anlamaz. ne dediğini bilmez.
  ve bir zaza asla ve asla kürd olamaz.

  bende bir kürt değilim olamam da ama zaza olduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum.

  görüşmek üzere

 • Osman Baten
  Osman Baten

  zazaca kürtçenin bir parçasıdır. bunu uyduruk kıydırık saçma sapan mi
  lliyetçilik yapan tek kutuplu düşünce sisteminin ürünü olan tipler değil
  bizzat dilbilimciler zazaların büyük çoğunluğu ve kurmanclar söylüyor. bir lafı söylerken iki değil üç defa düşünmek gerekir. zazaca kürtçedir. zaza kürttür. ve yaşasın zaza yaşasın kürt

 • Cenk Baba
  Cenk Baba

  anadilim.

 • Erkan Tekin
  Erkan Tekin

  bari kendi zazaca biliyor mu ekliyen arkadaş