Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • esat kabaklı31.08.2004 - 14:48

  Esat Kabaklı
  Türkiyenin yetiştirdiği büyük türücülerden biri olmasına rağmen burda Esat Kabaklı ile ilgili yazı bulunmaması nekadar üzücü.
  Yazdığı türkülerle Türk halk müziğine büyük katkıları olmuş sanatçıyı Gönülden kutluyorum.

 • osman öztunç09.02.2004 - 13:15

  Mehmedim Osman Öztunç

  Gayrı anlatılmaz bu savaş bence
  Dağ taş konuşmuştu kendi dilince
  Hücum diye bir ses duydum ilk önce
  Sonra allah allah dedi mehmedim

  Ne ana ne sıla ne yar hayali
  Bir gör mehmetteki kükremiş hali
  Kırpmadı gözünü yağmur misali
  Mermi yedi havan yedi mehmedim
  Can askerim

  Öyle bire ihlas öyle imanki
  Secde eder cümle can ve bitki
  Bir temmuz akşamı allah şahitki
  Şaha kalkmış vatan idi mehmedim

  Bu akşpam yıldızlar saramış gibi
  Tepeler titreşir hava kış gibi
  Bir dağın sırtında dağ varmış gibi
  Omuzlamış bir mehmedi mehmedim
  Can askerim

  bileği bükülmeyen, gönlündeki ateşi sönmeyen
  isyankar adama saygılarımla..

 • ozan arif09.02.2004 - 13:06

  BİR DEVRİN DESTANI
  Oturdum, düşündüm, sebep ne neden?
  Kızıla değil de, ala kıydılar.
  Bazen Yunus, bazen Yavuz`ca giden,
  Yolcuya kıydılar, yola kıydılar. Allah için biri gerçeği görüp,
  Dökmedi zehrin tasını kırıp,
  Üstelik zehiri süngüyle sürüp,
  Ne tuhaf değil mi, bala kıydılar.
  İlâhi bir aşkla tütüp dururken,
  Ateşinde kızıl küfür erirken,
  Işığı yarına müjde verirken,
  Ocağa, ateşe, küle kıydılar. Baba evladına kıyar sanmazdım,
  Zaten kıyan el olsaydı tınmazdım,
  Önceden kıysalar yine yanmazdım,
  Zafere bir adım kala kıydılar.
  Bu söz yeni değil söylenmiş önce,
  Diken yaranırmış deveye anca,
  Deve çobanından bağban olunca,
  Dikeni bırakıp güle kıydılar. Ahte vefa var ya; umutmuş gardaş,
  O umut ki bizi uyutmuş gardaş,
  Baltalar sapını unutmuş gardaş,
  Ormana, ağaca, dala kıydılar.
  Çekilenler hayalimde yadımda,
  Anlatmakla bitmez iki adımda,
  Kırkdört`den seksen`e hesapladımda,
  Otuzaltıbuçuk yıla kıydılar. Bu gerçeği Arif olan söylüyor,
  Kıyanın kurduğu pilan söylüyor,
  Kim derse ki; gaflet, yalan söylüyor,
  Bunlar bize, bilee..bile kıydılar.
  İnanan ne zaman olmuş ki mağlup?
  Kıysalarda biziz yarin ki galip,
  Lâkin oynunu oynadı 'salip'
  Uşakları üç hilale kıydılar.

 • ozan arif09.02.2004 - 13:04

  İŞ İŞTEN GEÇER
  İbret al gardaşım az kulak ver de,
  Ar`ım dersin amma, iş işten geçer,
  Kızıl âfat girer ise bu yurda,
  Zorum dersin amma, iş işten geçer. Tarlana tohumu mecbur ekersin,
  Ak alından emek teri dökersin,
  Hasatı el yapar boynun bükersin,
  Darım dersin amma, iş işten geçer. Varlığını göster gardaşım önce,
  Destek ol hemşerim ülkücü gence,
  Kızıl balyoz kuş beynine inince,
  Varım dersin amma, iş işten geçer.
  Üzülerek söylüyorum saz ile,
  Bu sözlerim kafanıza yazıla,
  Mavi, yeşil, beyaz döner kızıla,
  Sarım dersin amma, iş işten geçer. Dersin ki; benim de bir törem vardı,
  Davul zurnam ile kanım kaynardı,
  Erzurum`da dadaşlarım oynardı,
  Barım dersin amma, iş işten geçer. Arif`im sözümü yayın bucağa,
  İnciri dikerler senin ocağa,
  Her gece verirler başka kucağa,
  Karım dersin amma, iş işten geçer

 • ozan arif09.02.2004 - 13:03

  BU HALE GELDİK
  Çok zevk aldık komşumuzun derdinden,
  Haz yapa haz yapa bu hale geldik.
  İkimiz bir üçüncünün ardından,
  Söz yapa söz yapa bu hale geldik. Adaletin ışığını söndürdük,
  Vurguncuyu avantaya kondurkuk,
  Uyuşturduk beyinleri dondurduk,
  Buz yapa buz yapa bu hale geldik. Seçim vakti çok sıvadık kolları,
  Boş geçirdik aradaki yılları,
  Kürsülerde eşşek gitmez yolları,
  Düz yapa düz yapa bu hale geldik.
  Hep gözümüz elin ekmek aşında,
  Böylelikle kaldık safın dışında,
  Kadın işte, erkek kumar başında,
  İz yapa iz yapa bu hale geldik. Gurbetçinin feryadını duymadık,
  Ürüşvetsiz vatanına koymadık,
  Gümrüklerde nesi kaldı soymadık,
  Kaz yapa kaz yapa bu hale geldik. Parçaladık yüce türkün ırkını,
  Ayrı dedik garbı ile şarkını,
  Üç rey için mezheplerin farkını,
  Koz yapa koz yapa bu hale geldik.
  Ne kanundan korktuk ne de fermandan,
  Kestik, yaktık, tarla yaptık ormandan,
  Çok savurduk den çıkmadı harmandan,
  Toz yapa toz yapa bu hale geldik. Kaş yaparken hep çıkardık gözleri,
  Heder oldu aşıkların sözleri,
  En basiti öz malımız sazları,
  Caz yapa caz yapa bu hale geldik. Çıkar için girdik binbir kılığa,
  Kaypaklıkta pes dedirtdik balığa,
  Kaplumbağa ile soluk soluğa,
  Hız yapa hız yapa bu hale geldik.
  İnatlıkta yarış yaptık keçiyle,
  Namussuzu kabul ettik suçuyla,
  Kel kız gibi ablamızın saçıyla,
  Poz yapa poz yapa bu hale geldik.
  Ozan Arif ne söylesin şu anda,
  Siz söyleyin şevk kalır mı insanda?
  Vatanını sevenleri zindanda,
  Köz yapa köz yapa bu hale geldik.

  Bir dava uğrunda hayatını bağışlayan yüce bir insan...
  Allah sana uzun ömürler cersin.

 • necip fazıl kısakürek09.02.2004 - 12:45

  İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ' nden

  İSLAMI YENİLEMEK

  • İslâm yenilenemez. Anlayışı yenilemek gerekir.
  • Anlayış mı? Nurun aynadaki aksi...Aynayı yenilemek...
  • Güneş yenilenemez. Göz yenilenir.
  • İslâm, başı ve sonu olmayan ebedî yeninin ismi... Ona her an biraz daha nüfuz etmektir ki, yenilik...
  • Bir günü bir gününe eş geçen aldanmıştır' hadisindeki sonsuz hikmettir ki, yeninin ve yeniliğin sırrını getirmiştir.
  • Dava işte bu manada İslâm'ın yeni neslini yuğurmakta...
  • İslâmın en yeni, değiştirilemez ve örnek nesli, Resul eliyle yuğurulan sahabîler...
  • Sahabilerin ardından 'Tâbiiler bu nesil çizgisini uzatmışsa da onlardan sonra dava ictimaî planda zaafa uğramış ve büyük ferdî zuhurların çevrelediği mahzun zümrelerden öteye geçilememiştir. Bu tecellide, muhafazası en zor iş olan aşkı kaybetmenin ve kaba akılla yapayalnız dış planda kalmanın neticesi olarak ilahî hikmet aşikar...
  • Emevî ve Abbasi devrelerini takip ederek Türk'ün eline geçen İslamî devlet livası, 600 küsur yıllık gerçek devlet hayatının ancak 250 senesinde böyle bir nesle yataklık etmiş, ondan sonra 300 yıl korkunç bir aşk ve üstün anlayıştan yoksunluk çığrına girmiş, 100 küsur senedir de, aynı ham yobaz ve kaba softa idrakinin tersine dönük şekliyle bütün cehdini İslâm'a karşı çıkmakta bulmuştur.
  • O gün bugündür ki, nesillere kahraman diye tanıtılanlar İslam'dan fikrî ve fiilî icracıları olmuştur.
  • İslamı, zatından zerre feda etmeden olanca saffet ve asliyetiyle kucaklayabilecek ve nefslerinde yenileyecek nesillerin böylece köküne kibrit suyu dökülmeye başlanınca, din ihtiyacından büsbütün kurtulamayan muvazaacı mizaçlar her tarafta işi reformculuğa dökmüş, ve olduğu gibi bir İslâm yerine, oldurulmak istenildiği tarzda bir İslâm'akapı açmaya bakılmıştır.
  • Reformcu İslâmı şu veya bu görüş ve mezhep lokomotifine bağlamak, onu zatına ve aslına göre değil, şahsi nefsine ve idrakine iliştirmeye kalkmak, böylece çürük gördüğü bir binayı kendince payandalamaya yeltenmek bakımından; İslâm'a cepheden zıt olanlardan daha tehlikelidir; ve İslam'ı kalb ve göz yenilenmesi yoluyla koruyacak olan nesil, cemiyet dairesi içinde kendisine üç düşman tanıyacaktır. Aşksız ham yobaz, duygusuz kâfir, nasibsiz reformcu...Yani ruhu kör nefsinde kabuklaştıran, büsbütün inkar eden ve bu ikisi arasında arabuluculuğuna kalkışan...
  • İslâm, 500 yıl kılıcını elinde tutan Türkiye'de bozuldu ve her yerde altüst oldu. Bu, ancak Türkiye'de düzelirse her yerde sağlığa kavuşabileceğine ait ilahi bir ihtar...
  · İslâmı yenileyecek olan nesil, bu ruh ve madde felaketleri Türkiye'sinde son ve som, hepçi ve bütüncü tepki halinde zuhur etmekle mükellef...
  • Bunca zevalin ardından ancak kemal çığırı açılabilir...
  • Dört büyük halifenin sırayla şiarları olan merhamet, celadet, edep ve akılda tam ikmalli ve teçhizatlı olarak, 15. İslâm Asrının eşiğinde, İslâmı yenilemek davasını çözümleyecek nesilden, ana rahmini tekmeleyici sesler duyuluyor. Aya gitmek hüner değil, bu sesleri güneşten duyulacak derecede fikirde ve aksiyonda yükseltmek marifet...

 • necip fazıl kısakürek09.02.2004 - 12:42

  NECİP FAZIL DAN
  GENÇLİĞE HİTABE

  Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik...
  'Zaman bendedir ve mekân bana emanettir! ' şuurunda bir gençlik...
  Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş yedi asırlık hayatında ilk ikibuçuk asrını aşk, vecd, fetih ve hakimiyetle süsleyici; üç asrını kaba softa ve ham yobaz elinde kenetleyici; son bir asrını Allahın, Kur'ân'ında 'belhüm adal' dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı; en son yarım asrını da İşgâl ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle, Türkü madde plânında kurtardıktan sonra ruh plânında helâk edici tam dört devre bulunduğunu gören... Bu devreleri, yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi, evet şimdi... Beşinci devrenin kapısı önündedimdik bekleyen bir gençlik...
  Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün 'dikey'leri 'yatay' hale getirecek bir nida kopararak 'mukaddes emaneti ne yaptınız? ' diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik...
  Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün dâvacısı bir gençlik...
  Halka değil, Hakka inanan; meclisinin duvarında 'Hakimiyet Hakkındır' düsturuna hasret çeken, gerçek adâleti bu inanışta bulan ve halis hürriyeti Hakka kölelikte bulan bir gençlik...
  Emekçiye 'Benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz ve yardıcı olamzsın! Ama sen de, zulüm gördüğün iddiasıyla, kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başı boş bırakılamazsın! '; Kapitaliste ise 'Allah buyruğunu ve Resûl emrini kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın! ' ihtarını edecek... Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin, aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrâkine sahip bir gençlik...
  Bir buçuk asırdır yanıp kavrulan ve bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan batı adamının bulamadığını, Türk'ün de yine bir buçuk asırdır işte bu hasta batı adamında bulduğunu sandığı şeyi, o mübarek oluş sırrını, her sistem ve mezheb, ortada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayâli varsa hakikatinin İslâmda olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna, İslâm âlemine ve bütün insanlığa numunelik teşkil edecek bir gençlik...
  'Kim var? ' diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan fert fert 'ben varım! ' cevabını verici, her ferdi 'benim olmadığım yerde kimse yoktur! ' duygusuna sahip bir dâva ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik...
  Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik...
  Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle, zifirî karanlıkta, ak sütün içindeki ak kılı farkedecek kadar gözü keskin bir gençlik...
  Bugün komik üniversitesi, hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı, çıkartma kâğıdı şehri, muzahrafat kanalı sokağı, fuhş albümü gazetesi, şaşkına dörmüş ailesi ailesi, ve daha nesi ve nesi, hâsılı, güya kendisini yetiştirecek bütün cemiyet müesseselerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve temmişesine memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı durabilecekdestanlık bir meydan savaşı içinde ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik...
  Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa, gelmiş ve geçmiş bütün eski nesillerden hiçbirini beğenmeyen, onlara 'siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka müslümanlarısınız! Gerçek müslüman olsaydınız bu hallerden hiçbiri başınıza gelmezdi! ' diyecek ve gerçek müslümanlığın 'ne idüğü'nü ve 'nasıl'ını gösterecek bir gençlik...
  Tek cümleyle, Allahın, kâinatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Sevgilisinin alemleri manto gibi bürüyen eteğine tutunacak, O'ndan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, sarınak tanımayacak ve O'nun düşmanlarını ancak kubur farelerine denk muameleye lâyık görecek bir gençlik...
  Bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için otuz küsur yıldır, devrimbaz kodomanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında, uykusuz, susuz, ekmeksiz, başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allaha hamd etme makamındayım.
  Genç adam! Bundan böyle senden beklediğim manevî babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşını da gediğine koymandır!

  Surda bir gedik açtık; mukaddes mi mukaddes!
  Ey kahbe rüzgâr, artık ne yandan esersen es! ...

  Allahın selâmı üzerine olsun...

 • necip fazıl kısakürek09.02.2004 - 12:40

  KALDIRIMLAR

  1
  Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
  Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
  Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
  Sanki beni bekleyen bir hayâl görüyorum.

  Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
  Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
  İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
  Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

  İçimde damla damla bir korku birikiyor;
  Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...
  Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
  Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

  Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
  Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
  Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;
  Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

  Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;
  Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
  Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;
  Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

  Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;
  İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.
  Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;
  Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler.

  Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;
  Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!
  Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;
  Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

  Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
  Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.
  Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir uykuya,
  Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi..


  2
  Başını bir gayeye satmış kahraman gibi,
  Etinle, kemiğinle, sokakların malısın!
  Kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi,
  Sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın!

  Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri,
  Erimiş ruhlarınız bir derdin potasında.
  Senin gölgeni içmiş, onun gözbebekleri;
  Onun taşı erimiş, senin kafatasında.

  İkinizin de ne eş, ne arkadaşınız var;
  Sükût gibi münzevî, çığlık gibi hürsünüz.
  Dünyada taşınacak bir kuru başınız var;
  Onu da, hangi diyar olsa götürürsünüz.

  Yağız atlı süvari, koştur, atını, koştur!
  Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları.
  Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur,
  Ne senin anladığın kadar, kaldırımları...


  3
  Bir esmer kadındır ki, kaldırımlarda gece,
  Vecd içinde başı dik, hayalini sürükler.
  Simsiyah gözlerine, bir ân, gözüm değince,
  Yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der.

  Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de,
  Tutmak, tutmak isterim, onu göğsüme alıp.
  Bir türlü yetişemem, fecre kadar yürür de,
  Heyhat, o bir ince ruh, bense etten bir kalıp.

  Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım;
  Onu bir başkasına râm oluyor sanırım,
  Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı.

  Varsın, bugün bir acı duymasın gözyaşımdan;
  Bana rahat bir döşek serince yerin altı,
  Bilirim, kalkmayacak, bir yâr gibi başımdan...

  (1927)

  Ruhu şad olsun..

 • necip fazıl kısakürek09.02.2004 - 12:38

  SAKARYA TÜRKÜSÜ

  İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
  Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
  Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
  Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
  Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
  Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
  Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;
  Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
  Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
  Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;
  Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
  Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
  Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
  Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.
  Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?
  Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük! ..

  Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!
  Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

  İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
  Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
  Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;
  Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.
  Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;
  Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!
  Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;
  Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?
  Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;
  Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?
  Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?
  Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!
  Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;
  Sakarya, kandillere katran döktü geceler.

  Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,
  Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!

  İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;
  Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.
  Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;
  Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?
  Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!
  Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!
  Sakarya, sâf çocuğu, mâsum Anadolunun,
  Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!
  Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız;
  Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!
  Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;
  Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!
  Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;
  Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!

  Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;
  Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya! ..

  (1949)

  Ruhu şad olsun..

 • necip fazıl kısakürek09.02.2004 - 12:37

  ZİNDANDAN MEHMEDE MEKTUP

  Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!
  Baba katiliyle baban bir safta!
  Bir de, geri adam, boynunda yafta...
  Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!
  Kavuşmak mı? .. Belki... Daha ölmedim!

  Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli,
  Kırmızı tuğlalar altı köşeli.
  Bu yol da tutuktur hapse düşeli...
  Git ve gel... Yüz adım... Bin yıllık konak.
  Ne ayak dayanır buna, ne tırnak!

  Bir âlem ki, gökler boru içinde!
  Akıl, olmazların zoru içinde.
  Üstüste sorular soru içinde:
  Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu?
  Buradan insan mı çıkar, tabut mu?

  Bir idamlık Ali vardı, asıldı;
  Kaydını düştüler, mühür basıldı.
  Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı.
  Ondan kalan, boynu bükük ve sefil;
  Bahçeye diktiği üç beş karanfil...

  Müdür bey dert dinler, bugün 'maruzât'!
  Çatık kaş.. Hükûmet dedikleri zat...
  Beni Allah tutmuş, kim eder azat?
  Anlamaz; yazısız, pulsuz, dilekçem...
  Anlamaz; ruhuma geçti bilekçem!

  Saat beş dedi mi, bir yırtıcı zil;
  Sayım var, maltada hizaya dizil!
  Tek yekûn içinde yazıl ve çizil!
  İnsanlar zindanda birer kemmiyet;
  Urbalarla kemik, mintanlarla et.

  Somurtuş ki bıçak, nâra ki tokat;
  Zift dolu gözlerde karanlık kat kat...
  Yalnız seccâdemin yününde şefkat;
  Beni kimsecikler okşamaz mâdem;
  Öp beni alnımdan, sen öp seccâdem!

  Çaycı, getir, ilâç kokulu çaydan!
  Dakika düşelim, senelik paydan!
  Zindanda dakika farksızdır aydan.
  Karıştır çayını zaman erisin;
  Köpük köpük, duman duman erisin!

  Peykeler, duvara mıhlı peykeler;
  Duvarda, başlardan, yağlı lekeler,
  Gömülmüş duvara, baş baş gölgeler...
  Duvar, katil duvar, yolumu biçtin!
  Kanla dolu sünger... Beynimi içtin!

  Sükût... Kıvrım kıvrım uzaklık uzar;
  Tek nokta seçemez dünyadan nazar.
  Yerinde mi acep, ölü ve mezar?
  Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz?
  Güneşe göç var da, kalan biz miyiz?

  Ses demir, su demir ve ekmek demir...
  İstersen demirde muhali kemir,
  Ne gelir ki elden, kader bu, emir...
  Garip pencerecik, küçük, daracık;
  Dünyaya kapalı, Allaha açık.

  Dua, dua, eller karıncalanmış;
  Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış.
  Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış...
  Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu;
  İplik ki, incecik, örer boşluğu.

  Ana rahmi zâhir, şu bizim koğuş;
  Karanlığında nur, yeniden doğuş...
  Sesler duymaktayım: Davran ve boğuş!
  Sen bir devsin, yükü ağırdır devin!
  Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!

  Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!
  Ölsek de sevinin, eve dönsek de!
  Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!
  Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!
  Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!

  Ruhu şad olsun..