Kültür Sanat Edebiyat Şiir

dadaş sizce ne demek, dadaş size neyi çağrıştırıyor?

dadaş terimi Erhan Aydemir tarafından 28.04.2003 tarihinde eklendi

 • Ömer Ekinci Micingirt
  Ömer Ekinci Micingirt21.03.2017 - 13:44

  Dadaş

  Dadaş denilince ben hemen her nedense Muhammed Lütfi Efendi Hz ve o ruh içimde tüllenir. İnsan eğiten eğittiği halleri şahsında taşıyan eğitimin büyük şahsiyeti bahsettiğim mübârek insan… Karakter davranışlarıyla yazdıkları ve yaşadıklarıyla kendine has tatlı üslubuyla bambaşka bir klavuz ve Allah dostu böyle insanlar o kadar az ki Empati; yâni insanlara sevgi ile yaklaşan dine mesafeli olan hemşerilerim bile o mübareği çok sevmişlerdir. Galiba bunun için şahsın kendine münhasır bir takım özellikleri ve güzellikleri mevcut.

  Değerli hemşerilerim ben kardeşiniz Ömer Ekinci Micingirt Kars Sarıkamış Micingirt köyünde doğdum ve Micingirt Köyü on yıllar önce Hasankale’ye bağlıymış ki sonradan Kars’a bağlanmış ve babamlar Hasankale yani Erzurumlu ben ise Sarıkamışlı yani Karslı olmuşum…Tabiki bölgesel ayrımcılık ırkçılık gibidir bu manâda bir farkı yok ve asla ayırmam bu iki ilimizi ancak ben nedendir bilmem Erzurum’da daha çok kendimi buluyorum ve dolayısıyla bende bir dadaşım diyebiliyorum kendime. İnsanın hem fiziki hem manevi olarak kendine nasıl hisseder ve yaşarsa odur. Enâniyet yapmadan inşallah şahsımı bırakıp tekrar asıl konumuza dönelim.

  Dadaş olmak yorucu ve zor iştir ve Muhammet Lütfi davranışı taşımaktır dadaşlık. Dadaşlık başkası için yaşamaktır ve her yönüyle kendimizi karşımızdakinin yerine koymak; olaylara öyle bakmak, yani empati yapmak. Bana dadaş ne demek derseniz dadaş Takva, dadaş samimiyet, dadaş cesurluk, dadaş taş atana gül atan ve kısaca takva süvarisi olmaktır dadaşlık…

  Işıltılı yasakları, terk zifiri gecelerde gözyaşı ve gözleri kapadığında madde ötesine yelken açmanın adıdır dadaş olmak Her şeye rağmen gerçeği tespitte harcamak zamanı , dudağa yapıştırarak tefekkür yudumlarken hiç olmaktır dadaşlık hiç! Çalışmak, yatağa baş koyunca hesabı sağlam yapmak yıkmak nefsin heykellerini Teker teker… Çilenin doruğunda şükrü unutmadan yol almak zincirleri kırmaktır samimiyettir dadaşlık samimiyet… Yârin uğruna nakış nakış sükût örmek dadaşlık tebessümle zamanın imbiğine… Derilere nasır saçlara kar yağdırmaktır usul usul derinden, bazen bir sarhoş gibi uyanık bazen tespih gibi efsunlu ezgisidir yiğitliğin ,mertliğin insanlığın,İslam’ın semeresi cennetin meyvesi ve aşkın göz bebeği olmaktır belki…

  Liyakattır teslimiyettir dadaş olmak seslenişi idrâk mantığa takılmadan sıdk ile inanmak ümitle unutmadan… Emânete sadakat, mesuliyeti fark etmek gerçeğe ermektir tevazuyu kucaklayıp taş gibi çözülmeden güven veren üslupla . Nefse kement vurmaktır tıpkı Bilal gibi çileli ve hüzünlü sırra vakıf zevke uzak çileye yakın Hamza\’nın kahramanlığı gibidir dadaşlık Hamza\’nın kahramanlığı!

  Âbide şahsiyetler çıkarmaktır her devirde asrın bağrına… Dadaşlık Edirne Tabyalarında Rüştü Paşa, bazen Nene Hatun, belki Emrah, Reyhâni bazen de kulaklarımıza ve gönlümüze bir başka ahenk katan Raci Alkır, Mükerrem Kemertaş, olmaktır dadaş olmak… Türk tarihine bakıldığı zaman, nesilleri için sunulabilecek kahramanları ve evliyaları bulunan ve önde gelen yöremizdir Erzurum ve yaşayan dadaşları…

  Değerli dostlar tabi ben dadaş nedir izah etmeye çalışırken tüm kahraman abide şahsiyetleri sıralamadan birkaç örnekle izah etmeye çalıştım, dadaşları tanımak isteyen Erzurum Tarihini okuması şarttır… Son olarak şunu diyorum ki dadaş her attığı adımda önderi, rehberi örnek aldığı tek kapı varsa oda Allah Rasulü’dür. Tüm dadaşları saygıyla selamlıyor ve konuyla ilgili şiirlerimle saygılar sunuyorum.

  Ben Dadaşım

  Duygularım köpürdü
  İyi dinle arkadaş
  Nerelere götürdü
  Ben dadaşım hem dadaş

  Beni benden kıskanır
  Pür heyecan bak güneş
  Bulut bana yaslanır
  Ben dadaşım hem dadaş

  Sevdam karlara yağar
  Buz kesilir kor ateş
  Dadaş sevdalı doğar
  Ben dadaşım hem dadaş

  Anadolu kapısı
  Dizde derman gözde kaş
  Alparslan’dan tapusu
  Ben dadaşım hem dadaş

  Emrâh Âşık Reyhâni
  Tespihteki aynı taş
  Mevlüt sanki Sümmani
  Ben dadaşım hem dadaş

  Hançer barı görünce
  Yutkunurum gözde yaş
  Akar vatan boyunca
  Ben dadaşım hem dadaş

  Göz nurudur ihramlar
  İffet ile örter baş
  Cennet kokar ikramlar
  Ben dadaşım hem dadaş

  Gök mavisi erenler
  Ömer yine köz ateş
  Can dostlarım yârenler
  Ben dadaşım hem dadaş

  Ömer Ekinci Micingirt

  Dadaş


  Biz dadaşız dadaş ha sevdalıyız ağalar
  Biz vurgunuz bayrağa, cân kurban cân vatana
  Biz ciritle büyüdük, şahlanırlar çağalar
  Biz devlet-i ebediz, tabyalarda yatana

  Biz İbrahim Hakk’ıyız, mârifetli yaşarız
  Biz ki Şükrü Paşayız, Edirne’de coşarız
  Biz Alvar’lı Efe hâyy, Hak aşkıyla pişeriz
  Biz dadaşız dadaş hâ, şükrettik Yaradan’a

  Biz pek şanlı bir millet, tülleniyor sinemde
  Biz şehitlik bıraktık üç kıtada Yemen’de
  Biz Ermeni besledik, şimdi başka dümende
  Biz ölümle gardaşız! Fedâ olsun vatana

  Biz Malazgirt Mohaçız biz ne kıtalar gördük
  Dava büyük aşk büyük, gün geldi hesap sorduk
  Biz alevler içinde, Büyük Türkiye kurduk
  Biz fetihler müjdeli, hayranım o irfâna

  Biz doğunun kalesi, palandöken balası
  Bizde tarih yoğruldu, biz yiğidin alası
  Bize dadaş derler ha! mertliktir hâsılası
  Biz milli ruh sancağı, astık bütün cihâna

  Ömer Ekinci Micingirt

  Erzurum

  Suları efsunlu dağları karlı
  Gözlerim ıslanır konaklarında
  Taş duvarlar bilge vâkit efkarlı
  Sessizlik yırtılır sokaklarında

  İffet fısıldaşır nurlu leçekte
  Cistik zığva kuşak aşk var yelekte
  Bindalli giyinmiş yâr beklemekte
  Örtülü yaşmak var dudaklarında

  İbrahim Hakkı de Alvarlı’yı yaz
  Dadaş merttir amma delidir biraz
  Sözü çelik gibi yumruğu ayaz
  Zalimin izi var dayaklarında

  Aşk dadaş barıyla rahvan atıyla
  İslam’ın o nurlu hür fıtratıyla
  Milli davaların serenatıyla
  Mehteri kenetler kulaklarında

  Abdurrahman Gazi Eşref Efendi
  Hürmet tazim gerek irşâdın bendi
  Seyyit Şahabettin Bursa’ya döndü
  Erzurum kokusu ayaklarında

  Paşa Dabakhane Cennet çeşmesi
  Muratpaşa Zeynel şehrin içmesi
  Yeğenağa şeyhler sevdanın sesi
  Abdestin efsunu ulaklarında

  Erzurum dökülür gözlerime nem
  Nene hatun kokar bendeki özlem
  Erzurum mor ışık leylalara dem
  Şehit sesi çınlar kulaklarında

  Sûfi Taşkesenli hocası Tâği
  Sırrı efendi var halvet ocağı
  Bu şehir mübârek İslam sancağı
  Ol Hüseyin Ruhi topraklarında

  Eren evliyası hiçin hiçinde
  Tabyalar bakıyor başka biçimde
  Çok şey yazamadım kaldı içimde
  Top sesi zonkluyor şakaklarımda

  Reyhani Sümmani Ve Nâim Hoca
  Dertli akar Dumlu çeşme her gece
  Erzurum mübârek Erzurum yüce
  Cennet kokusu var sazaklarında

  Abdurrazzak Ali ve Abbas Mehdî
  Arapkirli Ömer kerâmet ehli
  Bendeniz Ömer’in izâhta cehli
  Anlattım gerçeğin uzaklarında

  Ömer Ekinci Micingirt

 • Süleyman Sırrı Özsevilgen
  Süleyman Sırrı Özsevilgen16.02.2016 - 13:25

  erzurumluları pek bilmem ama bildiğim kadarıyla erzurumluların arkadaşlıkları güzel olurmuş doğru mudur?

 • Ömer Ekinci Micingirt
  Ömer Ekinci Micingirt28.12.2012 - 10:09

  Dadaş denilince ben hemen her nedense Muhammed Lütfi Efendi Hz ve o ruh içimde tüllenir. İnsan eğiten eğittiği halleri şahsında taşıyan eğitimin büyük şahsiyeti bahsettiğim mübârek insan…
  Karakter davranışlarıyla yazdıkları ve yaşadıklarıyla kendine has tatlı üslubuyla bambaşka bir klavuz ve Allah dostu böyle insanlar o kadar az ki
  Empati; yâni insanlara sevgi ile yaklaşan dine mesafeli olan hemşerilerim bile o mübareği çok sevmişlerdir. Galiba bunun için şahsın kendine münhasır bir takım özellikleri ve güzellikleri mevcut.

  Değerli hemşerilerim ben kardeşiniz Ömer Ekinci Micingirt Kars Sarıkamış Micingirt köyünde doğdum ve Micingirt Köyü on yıllar önce Hasankale’ye bağlıymış ki sonradan Kars’a bağlanmış ve babamlar Hasankale yani Erzurumlu ben ise Sarıkamışlı yani Karslı olmuşum …Tabiki bölgesel ayrımcılık ırkçılık gibidir bu manâda bir farkı yok ve asla ayırmam bu iki ilimizi ancak ben nedendir bilmem Erzurum’da daha çok kendimi buluyorum ve dolayısıyla bende bir dadaşım diyebiliyorum kendime. İnsanın hem fiziki hem manevi olarak kendine nasıl hisseder ve yaşarsa odur. Enâniyet yapmadan inşallah şahsımı bırakıp tekrar asıl konumuza dönelim.

  Dadaş olmak yorucu ve zor iştir ve Muhammet Lütfi davranışı taşımaktır dadaşlık.
  Dadaşlık başkası için yaşamaktır ve her yönüyle kendimizi karşımızdakinin yerine koymak; olaylara öyle bakmak, yani empati yapmak. Bana dadaş ne demek derseniz dadaş
  Takva, dadaş samimiyet, dadaş cesurluk, dadaş taş atana gül atan ve kısaca takva süvarisi olmaktır dadaşlık…

  Işıltılı yasakları, terk zifiri gecelerde gözyaşı ve gözleri kapadığında madde ötesine yelken açmanın adıdır dadaş olmak
  Her şeye rağmen gerçeği tespitte harcamak zamanı, dudağa yapıştırarak tefekkür yudumlarken hiç olmaktır dadaşlık hiç!
  Çalışmak, yatağa baş koyunca hesabı sağlam yapmak yıkmak nefsin heykellerini
  Teker teker… Çilenin doruğunda şükrü unutmadan yol almak zincirleri kırmaktır samimiyettir dadaşlık samimiyet…
  Yârin uğruna nakış nakış sükût örmek dadaşlık tebessümle zamanın imbiğine… Derilere nasır
  saçlara kar yağdırmaktır usul usul derinden, bazen bir sarhoş gibi uyanık bazen tespih gibi efsunlu ezgisidir yiğitliğin,mertliğin insanlığın,İslam’ın semeresi cennetin meyvesi ve aşkın göz bebeği olmaktır belki…
  Liyakattır teslimiyettir dadaş olmak seslenişi idrâk mantığa takılmadan sıdk ile inanmak ümitle unutmadan… Emânete sadakat, mesuliyeti fark etmek gerçeğe ermektir tevazuyu kucaklayıp taş gibi çözülmeden güven veren üslupla.
  Nefse kement vurmaktır tıpkı Bilal gibi çileli ve hüzünlü sırra vakıf zevke uzak çileye yakın
  Hamza'nın kahramanlığı gibidir dadaşlık Hamza'nın kahramanlığı!

  Âbide şahsiyetler çıkarmaktır her devirde asrın bağrına… Dadaşlık Edirne Tabyalarında Şükrü Paşa, bazen Nene Hatun, belki Emrah, Reyhâni bazen de kulaklarımıza ve gönlümüze bir başka ahenk katan Raci Alkır, Mükerrem Kemertaş, bir başka ellerde Kırık Mızrap olmaktır dadaş olmak… Türk tarihine bakıldığı zaman, nesilleri için sunulabilecek kahramanları ve evliyaları bulunan ve önde gelen yöremizdir Erzurum ve yaşayan dadaşları…

  Değerli dostlar tabi ben dadaş nedir izah etmeye çalışırken tüm kahraman abide şahsiyetleri sıralamadan birkaç örnekle izah etmeye çalıştım, dadaşları tanımak isteyen Erzurum Tarihini okuması şarttır… Son olarak şunu diyorum ki dadaş her attığı adımda önderi, rehberi örnek aldığı tek kapı varsa oda Allah Rasulü’dür.
  Tüm dadaşları saygıyla selamlıyor ve bir dadaş şiirimle saygılar sunuyorum.

 • Hatice Aydın
  Hatice Aydın30.05.2010 - 19:19

  ERZURUM DADAŞLAR DİYARI

 • Turgut Kara
  Turgut Kara23.04.2010 - 00:59

  dadaş demek yalansız demek
  dadaş demek satmayan demek
  dadaş demek satılmak istense bile satmaya kimsenin gücü yetmemek demek
  dadaş demek erzurum ayazında ekemek peşinde koşmak demek
  dadaş demek haram yememiş demek
  dadaş demek katran karası gecede korkmaya duşmanı bile yardım eden demek
  dadaş demek öldüğünde düşmanı bile ağlayan demektir
  dadaş demek sadece dadaş demek değildir dadaş demek dadaşlıktır

 • Hamza Güney
  Hamza Güney13.01.2010 - 21:56

  düşman sınırı aştı,buna dur diyen dadaştı,taaa nineleriyle savaştı,işte DADAŞ budur

 • Enes Dadaş
  Enes Dadaş29.11.2009 - 20:15

  DADAŞ KELİMESİ HALK ARASINDA MERT TİĞİT CESUR VATANSEVER VE MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR OLARAK BILINIR.
  OYSA GRAMER OLARAK DADAŞ KELİMESİNİN ASLI DAĞDAŞ'TIR.YANİ AYNI DAĞI VEYA AYNI YERİ YURT EDİNEN ORADA KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ İNSANLAR DEMEKTİR.ZAMANLA YUMUŞAK Ğ DÜŞMÜŞ VE KELİME BUGÜNKÜ HALİ OLAN DADAŞ ŞEKLİNİ ALMIŞTIR.
  ILICALI ENES

 • Kurt Adam Amcayı Yiyen Küçük Kız
  Kurt Adam Amcayı Yiyen Küçük Kız09.10.2009 - 19:48

  hele dadaş hoşmusan
  dolumusan boşmusan
  ayakların yan basiy
  yoksa sen sarhoşmusan

 • Fındık Çıtlatan
  Fındık Çıtlatan09.10.2009 - 13:56

  erzurumlular'ın sıfatı...

 • Mübeyya Guldane
  Mübeyya Guldane15.08.2009 - 14:02

  tek bildiğim erzurum halkının birbirlerine dadaş diye hitab ettikleri..