Kültür Sanat Edebiyat Şiir

dadaş sizce ne demek, dadaş size neyi çağrıştırıyor?

dadaş terimi Erhan Aydemir tarafından 28.04.2003 tarihinde eklendi

 • Ömer Ekinci Micingirt
  Ömer Ekinci Micingirt 21.03.2017 - 13:44

  Dadaş

  Dadaş denilince ben hemen her nedense Muhammed Lütfi Efendi Hz ve o ruh içimde tüllenir. İnsan eğiten eğittiği halleri şahsında taşıyan eğitimin büyük şahsiyeti bahsettiğim mübârek insan… Karakter davranışlarıyla yazdıkları ve yaşadıklarıyla kendine has tatlı üslubuyla bambaşka bir klavuz ve Allah dostu böyle insanlar o kadar az ki Empati; yâni insanlara sevgi ile yaklaşan dine mesafeli olan hemşerilerim bile o mübareği çok sevmişlerdir. Galiba bunun için şahsın kendine münhasır bir takım özellikleri ve güzellikleri mevcut.

  Değerli hemşerilerim ben kardeşiniz Ömer Ekinci Micingirt Kars Sarıkamış Micingirt köyünde doğdum ve Micingirt Köyü on yıllar önce Hasankale’ye bağlıymış ki sonradan Kars’a bağlanmış ve babamlar Hasankale yani Erzurumlu ben ise Sarıkamışlı yani Karslı olmuşum…Tabiki bölgesel ayrımcılık ırkçılık gibidir bu manâda bir farkı yok ve asla ayırmam bu iki ilimizi ancak ben nedendir bilmem Erzurum’da daha çok kendimi buluyorum ve dolayısıyla bende bir dadaşım diyebiliyorum kendime. İnsanın hem fiziki hem manevi olarak kendine nasıl hisseder ve yaşarsa odur. Enâniyet yapmadan inşallah şahsımı bırakıp tekrar asıl konumuza dönelim.

  Dadaş olmak yorucu ve zor iştir ve Muhammet Lütfi davranışı taşımaktır dadaşlık. Dadaşlık başkası için yaşamaktır ve her yönüyle kendimizi karşımızdakinin yerine koymak; olaylara öyle bakmak, yani empati yapmak. Bana dadaş ne demek derseniz dadaş Takva, dadaş samimiyet, dadaş cesurluk, dadaş taş atana gül atan ve kısaca takva süvarisi olmaktır dadaşlık…

  Işıltılı yasakları, terk zifiri gecelerde gözyaşı ve gözleri kapadığında madde ötesine yelken açmanın adıdır dadaş olmak Her şeye rağmen gerçeği tespitte harcamak zamanı , dudağa yapıştırarak tefekkür yudumlarken hiç olmaktır dadaşlık hiç! Çalışmak, yatağa baş koyunca hesabı sağlam yapmak yıkmak nefsin heykellerini Teker teker… Çilenin doruğunda şükrü unutmadan yol almak zincirleri kırmaktır samimiyettir dadaşlık samimiyet… Yârin uğruna nakış nakış sükût örmek dadaşlık tebessümle zamanın imbiğine… Derilere nasır saçlara kar yağdırmaktır usul usul derinden, bazen bir sarhoş gibi uyanık bazen tespih gibi efsunlu ezgisidir yiğitliğin ,mertliğin insanlığın,İslam’ın semeresi cennetin meyvesi ve aşkın göz bebeği olmaktır belki…

  Liyakattır teslimiyettir dadaş olmak seslenişi idrâk mantığa takılmadan sıdk ile inanmak ümitle unutmadan… Emânete sadakat, mesuliyeti fark etmek gerçeğe ermektir tevazuyu kucaklayıp taş gibi çözülmeden güven veren üslupla . Nefse kement vurmaktır tıpkı Bilal gibi çileli ve hüzünlü sırra vakıf zevke uzak çileye yakın Hamza\’nın kahramanlığı gibidir dadaşlık Hamza\’nın kahramanlığı!

  Âbide şahsiyetler çıkarmaktır her devirde asrın bağrına… Dadaşlık Edirne Tabyalarında Rüştü Paşa, bazen Nene Hatun, belki Emrah, Reyhâni bazen de kulaklarımıza ve gönlümüze bir başka ahenk katan Raci Alkır, Mükerrem Kemertaş, olmaktır dadaş olmak… Türk tarihine bakıldığı zaman, nesilleri için sunulabilecek kahramanları ve evliyaları bulunan ve önde gelen yöremizdir Erzurum ve yaşayan dadaşları…

  Değerli dostlar tabi ben dadaş nedir izah etmeye çalışırken tüm kahraman abide şahsiyetleri sıralamadan birkaç örnekle izah etmeye çalıştım, dadaşları tanımak isteyen Erzurum Tarihini okuması şarttır… Son olarak şunu diyorum ki dadaş her attığı adımda önderi, rehberi örnek aldığı tek kapı varsa oda Allah Rasulü’dür. Tüm dadaşları saygıyla selamlıyor ve konuyla ilgili şiirlerimle saygılar sunuyorum.

  Ben Dadaşım

  Duygularım köpürdü
  İyi dinle arkadaş
  Nerelere götürdü
  Ben dadaşım hem dadaş

  Beni benden kıskanır
  Pür heyecan bak güneş
  Bulut bana yaslanır
  Ben dadaşım hem dadaş

  Sevdam karlara yağar
  Buz kesilir kor ateş
  Dadaş sevdalı doğar
  Ben dadaşım hem dadaş

  Anadolu kapısı
  Dizde derman gözde kaş
  Alparslan’dan tapusu
  Ben dadaşım hem dadaş

  Emrâh Âşık Reyhâni
  Tespihteki aynı taş
  Mevlüt sanki Sümmani
  Ben dadaşım hem dadaş

  Hançer barı görünce
  Yutkunurum gözde yaş
  Akar vatan boyunca
  Ben dadaşım hem dadaş

  Göz nurudur ihramlar
  İffet ile örter baş
  Cennet kokar ikramlar
  Ben dadaşım hem dadaş

  Gök mavisi erenler
  Ömer yine köz ateş
  Can dostlarım yârenler
  Ben dadaşım hem dadaş

  Ömer Ekinci Micingirt

  Dadaş


  Biz dadaşız dadaş ha sevdalıyız ağalar
  Biz vurgunuz bayrağa, cân kurban cân vatana
  Biz ciritle büyüdük, şahlanırlar çağalar
  Biz devlet-i ebediz, tabyalarda yatana

  Biz İbrahim Hakk’ıyız, mârifetli yaşarız
  Biz ki Şükrü Paşayız, Edirne’de coşarız
  Biz Alvar’lı Efe hâyy, Hak aşkıyla pişeriz
  Biz dadaşız dadaş hâ, şükrettik Yaradan’a

  Biz pek şanlı bir millet, tülleniyor sinemde
  Biz şehitlik bıraktık üç kıtada Yemen’de
  Biz Ermeni besledik, şimdi başka dümende
  Biz ölümle gardaşız! Fedâ olsun vatana

  Biz Malazgirt Mohaçız biz ne kıtalar gördük
  Dava büyük aşk büyük, gün geldi hesap sorduk
  Biz alevler içinde, Büyük Türkiye kurduk
  Biz fetihler müjdeli, hayranım o irfâna

  Biz doğunun kalesi, palandöken balası
  Bizde tarih yoğruldu, biz yiğidin alası
  Bize dadaş derler ha! mertliktir hâsılası
  Biz milli ruh sancağı, astık bütün cihâna

  Ömer Ekinci Micingirt

  Erzurum

  Suları efsunlu dağları karlı
  Gözlerim ıslanır konaklarında
  Taş duvarlar bilge vâkit efkarlı
  Sessizlik yırtılır sokaklarında

  İffet fısıldaşır nurlu leçekte
  Cistik zığva kuşak aşk var yelekte
  Bindalli giyinmiş yâr beklemekte
  Örtülü yaşmak var dudaklarında

  İbrahim Hakkı de Alvarlı’yı yaz
  Dadaş merttir amma delidir biraz
  Sözü çelik gibi yumruğu ayaz
  Zalimin izi var dayaklarında

  Aşk dadaş barıyla rahvan atıyla
  İslam’ın o nurlu hür fıtratıyla
  Milli davaların serenatıyla
  Mehteri kenetler kulaklarında

  Abdurrahman Gazi Eşref Efendi
  Hürmet tazim gerek irşâdın bendi
  Seyyit Şahabettin Bursa’ya döndü
  Erzurum kokusu ayaklarında

  Paşa Dabakhane Cennet çeşmesi
  Muratpaşa Zeynel şehrin içmesi
  Yeğenağa şeyhler sevdanın sesi
  Abdestin efsunu ulaklarında

  Erzurum dökülür gözlerime nem
  Nene hatun kokar bendeki özlem
  Erzurum mor ışık leylalara dem
  Şehit sesi çınlar kulaklarında

  Sûfi Taşkesenli hocası Tâği
  Sırrı efendi var halvet ocağı
  Bu şehir mübârek İslam sancağı
  Ol Hüseyin Ruhi topraklarında

  Eren evliyası hiçin hiçinde
  Tabyalar bakıyor başka biçimde
  Çok şey yazamadım kaldı içimde
  Top sesi zonkluyor şakaklarımda

  Reyhani Sümmani Ve Nâim Hoca
  Dertli akar Dumlu çeşme her gece
  Erzurum mübârek Erzurum yüce
  Cennet kokusu var sazaklarında

  Abdurrazzak Ali ve Abbas Mehdî
  Arapkirli Ömer kerâmet ehli
  Bendeniz Ömer’in izâhta cehli
  Anlattım gerçeğin uzaklarında

  Ömer Ekinci Micingirt

 • Süleyman Sırrı Özsevilgen
  Süleyman Sırrı Özsevilgen 16.02.2016 - 13:25

  erzurumluları pek bilmem ama bildiğim kadarıyla erzurumluların arkadaşlıkları güzel olurmuş doğru mudur?

 • Ömer Ekinci Micingirt
  Ömer Ekinci Micingirt 28.12.2012 - 10:09

  Dadaş denilince ben hemen her nedense Muhammed Lütfi Efendi Hz ve o ruh içimde tüllenir. İnsan eğiten eğittiği halleri şahsında taşıyan eğitimin büyük şahsiyeti bahsettiğim mübârek insan…
  Karakter davranışlarıyla yazdıkları ve yaşadıklarıyla kendine has tatlı üslubuyla bambaşka bir klavuz ve Allah dostu böyle insanlar o kadar az ki
  Empati; yâni insanlara sevgi ile yaklaşan dine mesafeli olan hemşerilerim bile o mübareği çok sevmişlerdir. Galiba bunun için şahsın kendine münhasır bir takım özellikleri ve güzellikleri mevcut.

  Değerli hemşerilerim ben kardeşiniz Ömer Ekinci Micingirt Kars Sarıkamış Micingirt köyünde doğdum ve Micingirt Köyü on yıllar önce Hasankale’ye bağlıymış ki sonradan Kars’a bağlanmış ve babamlar Hasankale yani Erzurumlu ben ise Sarıkamışlı yani Karslı olmuşum …Tabiki bölgesel ayrımcılık ırkçılık gibidir bu manâda bir farkı yok ve asla ayırmam bu iki ilimizi ancak ben nedendir bilmem Erzurum’da daha çok kendimi buluyorum ve dolayısıyla bende bir dadaşım diyebiliyorum kendime. İnsanın hem fiziki hem manevi olarak kendine nasıl hisseder ve yaşarsa odur. Enâniyet yapmadan inşallah şahsımı bırakıp tekrar asıl konumuza dönelim.

  Dadaş olmak yorucu ve zor iştir ve Muhammet Lütfi davranışı taşımaktır dadaşlık.
  Dadaşlık başkası için yaşamaktır ve her yönüyle kendimizi karşımızdakinin yerine koymak; olaylara öyle bakmak, yani empati yapmak. Bana dadaş ne demek derseniz dadaş
  Takva, dadaş samimiyet, dadaş cesurluk, dadaş taş atana gül atan ve kısaca takva süvarisi olmaktır dadaşlık…

  Işıltılı yasakları, terk zifiri gecelerde gözyaşı ve gözleri kapadığında madde ötesine yelken açmanın adıdır dadaş olmak
  Her şeye rağmen gerçeği tespitte harcamak zamanı, dudağa yapıştırarak tefekkür yudumlarken hiç olmaktır dadaşlık hiç!
  Çalışmak, yatağa baş koyunca hesabı sağlam yapmak yıkmak nefsin heykellerini
  Teker teker… Çilenin doruğunda şükrü unutmadan yol almak zincirleri kırmaktır samimiyettir dadaşlık samimiyet…
  Yârin uğruna nakış nakış sükût örmek dadaşlık tebessümle zamanın imbiğine… Derilere nasır
  saçlara kar yağdırmaktır usul usul derinden, bazen bir sarhoş gibi uyanık bazen tespih gibi efsunlu ezgisidir yiğitliğin,mertliğin insanlığın,İslam’ın semeresi cennetin meyvesi ve aşkın göz bebeği olmaktır belki…
  Liyakattır teslimiyettir dadaş olmak seslenişi idrâk mantığa takılmadan sıdk ile inanmak ümitle unutmadan… Emânete sadakat, mesuliyeti fark etmek gerçeğe ermektir tevazuyu kucaklayıp taş gibi çözülmeden güven veren üslupla.
  Nefse kement vurmaktır tıpkı Bilal gibi çileli ve hüzünlü sırra vakıf zevke uzak çileye yakın
  Hamza'nın kahramanlığı gibidir dadaşlık Hamza'nın kahramanlığı!

  Âbide şahsiyetler çıkarmaktır her devirde asrın bağrına… Dadaşlık Edirne Tabyalarında Şükrü Paşa, bazen Nene Hatun, belki Emrah, Reyhâni bazen de kulaklarımıza ve gönlümüze bir başka ahenk katan Raci Alkır, Mükerrem Kemertaş, bir başka ellerde Kırık Mızrap olmaktır dadaş olmak… Türk tarihine bakıldığı zaman, nesilleri için sunulabilecek kahramanları ve evliyaları bulunan ve önde gelen yöremizdir Erzurum ve yaşayan dadaşları…

  Değerli dostlar tabi ben dadaş nedir izah etmeye çalışırken tüm kahraman abide şahsiyetleri sıralamadan birkaç örnekle izah etmeye çalıştım, dadaşları tanımak isteyen Erzurum Tarihini okuması şarttır… Son olarak şunu diyorum ki dadaş her attığı adımda önderi, rehberi örnek aldığı tek kapı varsa oda Allah Rasulü’dür.
  Tüm dadaşları saygıyla selamlıyor ve bir dadaş şiirimle saygılar sunuyorum.

 • Hatice Aydın
  Hatice Aydın 30.05.2010 - 19:19

  ERZURUM DADAŞLAR DİYARI

 • Turgut Kara
  Turgut Kara 23.04.2010 - 00:59

  dadaş demek yalansız demek
  dadaş demek satmayan demek
  dadaş demek satılmak istense bile satmaya kimsenin gücü yetmemek demek
  dadaş demek erzurum ayazında ekemek peşinde koşmak demek
  dadaş demek haram yememiş demek
  dadaş demek katran karası gecede korkmaya duşmanı bile yardım eden demek
  dadaş demek öldüğünde düşmanı bile ağlayan demektir
  dadaş demek sadece dadaş demek değildir dadaş demek dadaşlıktır

 • Hamza Güney
  Hamza Güney 13.01.2010 - 21:56

  düşman sınırı aştı,buna dur diyen dadaştı,taaa nineleriyle savaştı,işte DADAŞ budur

 • Enes Dadaş
  Enes Dadaş 29.11.2009 - 20:15

  DADAŞ KELİMESİ HALK ARASINDA MERT TİĞİT CESUR VATANSEVER VE MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR OLARAK BILINIR.
  OYSA GRAMER OLARAK DADAŞ KELİMESİNİN ASLI DAĞDAŞ'TIR.YANİ AYNI DAĞI VEYA AYNI YERİ YURT EDİNEN ORADA KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ İNSANLAR DEMEKTİR.ZAMANLA YUMUŞAK Ğ DÜŞMÜŞ VE KELİME BUGÜNKÜ HALİ OLAN DADAŞ ŞEKLİNİ ALMIŞTIR.
  ILICALI ENES

 • Kurt Adam Amcayı Yiyen Küçük Kız
  Kurt Adam Amcayı Yiyen Küçük Kız 09.10.2009 - 19:48

  hele dadaş hoşmusan
  dolumusan boşmusan
  ayakların yan basiy
  yoksa sen sarhoşmusan

 • Fındık Çıtlatan
  Fındık Çıtlatan 09.10.2009 - 13:56

  erzurumlular'ın sıfatı...

 • Mübeyya Guldane
  Mübeyya Guldane 15.08.2009 - 14:02

  tek bildiğim erzurum halkının birbirlerine dadaş diye hitab ettikleri..

 • Zeytin Zeytin
  Zeytin Zeytin 04.08.2009 - 22:03

  da:ana.dadaş aynı anneden gelen...

 • Şule Elin
  Şule Elin 29.07.2009 - 23:40

  dadaş=çok dürüst ölceğini bilsede yalan söylemeyen,bazen bunun acısını da çeken,çileli hayat çekmiş,zorluklarla mücadele etmiş,eşi benzeri olmayan hafif agresif insanlar..

 • Orhanermis
  Orhanermis 21.07.2009 - 23:45

  DADAS DEMEK CAN DEMEK

 • Kerim Sert
  Kerim Sert 09.06.2009 - 11:50

  Dadaş sözcüğü da (Farsça dert anlamına gelmektedir) + daş (Türkçe'de ortaklık,paylaşma anlamları veren yapım eki) tan türemiştir.Yani Dadaş 'derttaş,aynı derdi paylaşan' anlamlarına gelmektedir. ((Farsça dert anlamında bir da sözcüğü yoktur. Dadaş da Türkçe büyük kardeş demektir. Farsça da da Türkçeden alıntı olarak aynı anlamda kullanılır. Dadaş kelimesi Azerbaycan ve Türkmenistan Türkçelerinde de aynı şekilde kullanılır.)

  bilmiyenler öğrensin yani kısaca zor iklim şartlarına birlilte göğüs geren derttaşlar.

 • Erhan Akbulut
  Erhan Akbulut 06.06.2009 - 18:41

  dadaş mert yiğit atılgan erzurum insanlarına denir kurban olduğum allahım her kula nasip etmez dadaş olmayı tüm gurbetçi dadaşlara slm

 • Özerdemir
  Özerdemir 18.05.2009 - 10:56

  erzurum demek dadaş demek doğunun sınır taşı erzurumun dadaş'ı

 • Özerdemir
  Özerdemir 14.05.2009 - 11:17

  bence DADAŞ demek has erzurumluoemek dadaş demek bence erzurum dadaş denilince aklıma erzurumun ayran aşi geliyor ve bi de erzurumun semaveri ve kıtlaması'nı unutmamak geliyor! ! ! TÜM DADAŞLARA SLM

 • Özerdemir
  Özerdemir 12.05.2009 - 13:27

  DADAŞ demek mert demek DADAŞ demek mert demek! DADAŞ demek ERZURUM demek tüm erzurumlu hemşerilerime slm'larımla DADAŞ ÖZER

 • Özerdemir
  Özerdemir 12.05.2009 - 11:17

  bence dadaş erzurumlu insanlara denir erzurum denince akla gelen ilk şey erzurumun kuru soğuklarıdır ve erzurumun palandökenidir dadaş mertliği yiğitliği? çağrıştırıyor ve erzurumun denince oltu taşı geliyor ve oltu kebabı birgün erzuruma işiniz düşerse oltu kebabını yemeden gelmeyin ve erzurum soğuk insanları çok sıcak bir memlekettir erzurum DADAŞ

 • Özerdemir
  Özerdemir 12.05.2009 - 11:17

  bence dadaş erzurumlu insanlara denir erzurum denince akla gelen ilk şey erzurumun kuru soğuklarıdır ve erzurumun palandökenidir dadaş mertliği yiğitliği? çağrıştırıyor ve erzurumun denince oltu taşı geliyor ve oltu kebabı birgün erzuruma işiniz düşerse oltu kebabını yemeden gelmeyin ve erzurum soğuk insanları çok sıcak bir memlekettir erzurum DADAŞ

 • Limonî Erz
  Limonî Erz 11.05.2009 - 17:18

  erzurumlulara has bir terim dadaşlılık.
  erzurum soğuk memlekettir.
  her bakımdan yani...
  insanları da soğuktur bu memleket gibi...
  erzincandan baya ders alması gerekmektedir özünde...
  ;))

 • Muhammet
  Muhammet 07.05.2009 - 14:25

  dadaş olmak bi ayrıcalık bizlere doğuştan verilen en büyük hediye bunu taşımak ve o isme layık bir erzurum dadaşı olmak

 • Özer Demir
  Özer Demir 30.04.2009 - 14:19

  bence dadaş mert yiğit cesurluktur ve dadaş haram yemez yanlışı olmaz alçaklık yapmaz iyi insanlar ve alçak gönüllülerdir

 • Ferhat Dal
  Ferhat Dal 26.02.2009 - 15:24

  DADAŞ demek,gardaş demek,gardaş ise yoldaş demek işte dadaş bu demek..
  DADAŞ ÇELİKTEN BİR YAYDIR,ONU GERMEYE GELMEZ,BAZEN BİR SEL OLUR DAĞLARADA BAŞ EĞMEZ..

 • Nur Ul Envâr
  Nur Ul Envâr 02.01.2009 - 17:07

  Biraz uzun lâkin okurken Tebessüm edeceksiniz..

  Gel dadaş sohbet edelim Gel dadaş seninle sohbet eyliyek
  Ben söylim, sen dinle, yanlışsa düzelt
  Eğri otursan da doğru bir söz et
  He dadaş, he gardaş, de hele bene,
  Sen bu İstanbul'a ne diye geldin
  Çengelköy, Bebek'te yalın mi vardi
  Taksim, Osmanbey'de hanın mi vardi
  Yohsa dadaş, Allah ahlın mi aldi
  He dadaş, he gardaş, de hele bene,
  Sen bu İstanbul'a ne diye geldin
  Boğaz sırtlarında arazin mi var
  Hileli dartacah terazin mi var
  Çoluh çoçuğuna garazın mi var
  He dadaş, he gardaş, de hele bene,
  Sen bu İstanbul'a ne diye geldin
  Denize açılıp yatta mi yatdın
  Sen bu İstanbul'un ne zevkin tattın
  Ey gafil dadaşım, battıhca battın
  He dadaş, he gardaş, de hele bene,
  Sen bu İstanbul'a ne diye geldin
  Kotran demirlemiş seni mi beyhler
  Heç sene düşer mi yağma börekler
  Bu goşuş, hay hengam, bu beyhlemeler
  Çarşi, bazar, vitrinler, derden dert eyhler
  He dadaş, he gardaş, de hele bene,
  Sen bu İstanbul'a ne diye geldin
  Zifir garanlıhda işen gidersen
  Trenler bir mahşer, vapur cendere
  Otobüsü, minibüsü gör hele
  Bostanci neresi, Topgapi nere
  Ey dadaş, ey gardaş de peki hele
  Sen bu İstanbul'a ne diye geldin

  İlice'de* çadır gurmuş, yatirdin
  Semavarın fokur fokur gaynardi
  Bar dutardın, her bir zerren oynardi
  Şanın itibarın, paran da vardi
  Ey dadaş, ey gardaş de peki hele
  Sen bu İstanbul'a ne diye geldin
  (*Ilıca, Erzurum'un ilçelerinden birisidir)

 • Nur Ul Envâr
  Nur Ul Envâr 02.01.2009 - 17:05

  Ey güzel hemşehrim, canım ciğerim
  Arhadaşım, emim, dayım, yegenim
  Sana candan selam, gönülden hörmet
  Sen içimdeki gurbet, yüregimdeki hasret
  Sene gurban olim, ögünde ölim;
  Seslirem ya gah geeel, ya gahim gelim..=)

  Erzurum lu olmak Dadaş olmak ayrıcalıktır..

 • Abdullah Pala
  Abdullah Pala 13.12.2008 - 13:53

  candan ciğerli cesur yiğit ve erzurumlu kişi

 • Hibrahim Şahin
  Hibrahim Şahin 12.12.2008 - 15:23

  selam dadaşlar şu anda ankarada okuyorum.Tüm _D-A-D-A-Ş_ lara (ErZuRuM) Lulara selamlar....

 • Hibrahim Şahin
  Hibrahim Şahin 12.12.2008 - 15:18

  mert- cömert- anlamına gelir.

 • Fakir Fani
  Fakir Fani 19.11.2008 - 14:13

  Dadaş, Suyu bile pişirir içer, (Çay) misali olgun pişmiş demlenmiş keyif veren İnsan da öyle tarif edilmezmi karşısındakine huzur veren gerçek Dadaşlar rahmetli dedem abisine abim yerine Dadaşım derdi galiba Dadaşlar orada kaldı. Saygılarımla

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 17.11.2008 - 13:28

  Erzincan'ımızın komşusu olan Erzurum'luların lakabı.

 • Volkan Kaya
  Volkan Kaya 19.10.2008 - 16:35

  SLM GARDAŞLARIM BEN İSTANBULDAN WOLKAN KAYA ŞENKAYA KÖŞK KÖYÜNDEN ŞU AN ISPARTADA ASKERİM BURADAN ÖNCELİKLE TERÖRÜ LANETLİYORUM VE BÜTÜN DADAŞLARA SLM YOLLUYORUM AEO yaristanbul34@hotmail.com

 • Volkan Kaya
  Volkan Kaya 19.10.2008 - 16:31

  SLM BEN İSTANBULDAN WOLKAN ŞENKAYA KÖŞK KÖYÜNDENİM ŞU AN ISPARTADA ASKERİM BENCE DADAŞ DÜRÜSTLÜĞÜ HOŞ GÖRÜYÜ ADAMLIĞI ÇAĞRIŞTIRIYOR BENİM İÇİN VE NE OLURSA OLSUN BENİM BİLDİĞİM DADAŞ NE NAMUSUNA LAF GETİRTİR NE EKMEĞİNE EL UZATTIRIR yaristanbul34@hotmail.com

 • Murat Atbaş
  Murat Atbaş 15.10.2008 - 13:34

  SAKARYADAN MURAT ERZURUM PASİNLERDENİM.DADAŞ BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDER DADAŞ DEMEK ERZURUMLU DEMEK DADAŞ DEMEK MERT DÜRÜS GÖNLÜ HOŞ İYİLİKTEN YANA KÖTÜLÜKTEN UZAKTA HARAMDAN UZAK HELALALDAN YANADIR DADAŞIMA GURBAN OLURUM DADAŞ VATANI İÇİN CANINI FEDA EDER BAYRAGINA KAN DÖKMÜŞTÜR DADAŞIM BOL SU İÇER HINGELİ SEVER CAG KEBABINI GIDİK ETNDEN YER BOL DEMLİ KZDE OLMUŞ KITLAMA ÇAY İÇER BİDE YANINDA AGİDE YER KIŞIN BIYIGINDA BUZ TUTAR YAZIN AÇILIR KIŞIN BOL FIRINDA KARTOL YER TANDIRDA BURGUL PİLAVİ KAZ ETİ AYRAN AŞİ YER HEPİZE GURBANIM VATANIM VE DADAŞLARIM

 • Gamze Gamze
  Gamze Gamze 14.09.2008 - 14:44

  erzurum

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören 02.02.2008 - 11:02

  asil milletimizin mert evlatları dadaşlar...
  Doğu Anadolunun incisi Milli Mücadelenin kalelerinden Erzurumlu dadaşlar tarih boyunca hep yönetime olsun orduya olsun önemli isimler çıkarmıştır...Birinci Dünya savaşında doğu cephesinin merkezi olmuştur..
  1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında doğu cephesinde Erzurumda özellikle Aziziye tabyasında aralarında Nene Hatununda olduğu halk tarafından moskofa karşı ağır darbe indirilmiş tam teçhizatlı düşmana karşı kadın çocuk yaşlı sakat halk sopalarla taşlarla kazma küreklerle savaşmış moskof gerisin geriye kars a kadar çekilmiştir..

 • Selim
  Selim 20.10.2007 - 13:57

  slm tüm
  ERZURUMLU KARDESLERİM ŞU ANDA HATAYDA ASKERİM ERZURUMUN HASRETİN TÜM YOĞUNLUĞUYLA YASARKEN TÜM HEMŞERİLERİM VE 86/3 TERTİPLERE SELAM EDERİM
  CAN GARDAŞ CAN DADAŞ

 • Battal Mızrak
  Battal Mızrak 13.10.2007 - 10:39

  DOĞUNUN SINIR TAŞI ERZURUM UN DADAŞI DADAŞLAR DİYARI ERZURUM DADAŞ KITLAMA ŞEKERİ SEMAVAR ÇAYIYNAN VE ENGÜZELİ HOŞ SOHBETİYNEN BİLİREM GARDAŞ ÇÜNKÜ DADAŞAM BÜTÜN DADAŞLARA SELAM OLSUN 86/3 TERTİPLERİMEDE HAYIRLI TESKERELER

 • İkram Erdogan
  İkram Erdogan 08.10.2007 - 05:46

  dadaş delikanlı mert insandır

 • Hale Bildir
  Hale Bildir 21.09.2007 - 23:15

  dadaş demek yunus emre demektir dadaşım bnm beeee onu çook seviyorumm

 • Umuray Taşköprülü
  Umuray Taşköprülü 21.09.2007 - 21:17

  DADAŞ ÇELİK BİR YAYDIR ONU GERMEYE GELMEZ ÇAGLAYAN BİR SEL OLUR DAGLARADA BAŞ EGMEZ.....

 • Kenan Reis
  Kenan Reis 07.09.2007 - 21:24

  Selam Arkadaslar yorumlarınızı okudum iyi güzel yorumlar yapmışsınız ama Dadaş kelimesi değişik anlam ve şekillerde yorumlanmışdır kimine göre mert,cesur,özü sözü doğru,zalimin karşısında mazlumun yanında merhametli yiğit biridir.Kimilerine Göre erkek kardeş ağabeyi tüm erdemleri kendine toplamıs mükemmel bir insandır.aynı zamanda 'numune-yi misal'bir erzurumludur.Bazılarına Görede bar tutan,cirit atan,at binen kabadayı tığ gibi bir delikanlıdır'.Kısacası Arkadaşlar DaDaŞ 'Adam Gibi Adam'dır' Ne Mutlu'ki Türk'üm Ne Mutlu'ki Dadaşım...!

 • Hasan Ali Ünsal
  Hasan Ali Ünsal 10.08.2007 - 16:04

  DADAŞ sizce ne demek, DADAŞ size neyi çağrıştırıyor

 • Bahtinur Cano
  Bahtinur Cano 30.07.2007 - 04:33

  DADAŞ
  .................
  Buram buram tüter mi semaver,
  Efkarını giderir mi dadaş.
  Bilmezler ya, halini,
  Sormazlar ya derdini,
  Yudum yudum
  İçmektesin çayını,
  Sanki sorar olur hatrını.
  Palandöken yaslıdır
  Senin yüreğin kadar,
  Gözleri hep yaşlıdır,
  Sanki seni anlatır.
  Varsın be dadaş
  Aşk ateşi yüreğini yaksın,
  Varsın herkes seni, gamsız sansın.
  Gözyaşın yüreğini ıslatsın,
  Ta ki toprak seni, sarana kadar.
  ……………..

 • Bahtinur Cano
  Bahtinur Cano 27.07.2007 - 13:42

  dadaş,
  ben gibidir,
  korkmaz Hakkı söylemekten.
  korkar mazluma zulüm etmekten.

 • Bahtinur Cano
  Bahtinur Cano 27.07.2007 - 13:40

  istiklale susamış, vatan erleri,
  bilmem var mıdır, dadaş`ı bilmeyeni.

 • Bahtinur Cano
  Bahtinur Cano 27.07.2007 - 13:39

  dadaş
  yiğit, mert demek.
  özü sözü bir demek.

 • Vedat Cimilli
  Vedat Cimilli 20.07.2007 - 21:57

  dadaş en başta mert demektir, dadaş milliyetçi demektir, dadaş sadık olan demektir, dadaş yiğit demektir, en önemlisi dadaş asker demektir...

 • Erhan Özil
  Erhan Özil 08.07.2007 - 22:00

  erhan işte

 • Mustafa Kaya
  Mustafa Kaya 06.07.2007 - 22:22

  dadaş dediyin göhsü kıllı hoş bakışlı tatlı dilli dir