Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tevafuk sizce ne demek, tevafuk size neyi çağrıştırıyor?

tevafuk terimi Feyza Yüksel tarafından 27.07.2005 tarihinde eklendi

 • Dream
  Dream 27.02.2017 - 23:02

  :))))) haklısın şövalye..bence de insanları birbirine çeken 2 ana öge var.
  1- sevgileri 2- zıtlıkları..
  çelişkili gibi görünse de bence de böyle.
  ama bu iki kavramı birbirinden bağımsız olarak düşünmek değil de,
  iç içe geçmiş birbirini tamamlayan kavramlar olarak düşünmeli.

 • Ridsar
  Ridsar 27.02.2017 - 22:48

  iki ayrı koltukta oturup, iki ayrı pencereden, iki ayrı dünyaya bakan
  iki ayrı insanın iki kere karşılaşmasıdır kii..
  benim bildiğim iki sebebi vardır :))))))

 • Dream
  Dream 27.02.2017 - 21:52

  diye bir şey var, sebebini henüz bilmediğim.
  ...M.Ö..

 • Aziz Şahkulubey
  Aziz Şahkulubey26.09.2016 - 10:30

  Tevâfuk, birbirine denk gelme, latîfâne (hoş, zarif) bir şekilde uyum içinde olma anlamına gelen İslamî terimdir. Anlamlı ve hikmetli (bilgece) amaçlarla, latîf bir şekilde birbirine yakışan ve birbiriyle ilişkili olan, uygunluk arz ederek bir düzenin varlığını gösteren, kısaca birbirine tevâfuk eden her şey, evrende tesâdüfe yer olmadığını işaret ve ispat eder.

  Aynı şekilde; bir başıboşluk, belirsiz sebeplerle veya kendi kendine oluşma ya da doğa kanunları adı verilen bir 'tabiat hâkimiyeti' düşünülemez. Hiçbir şey Allah'ın bilgisi ve kudretinin dışında olmadığı gibi, idaresi dışında da değildir.

  Tümel (bütünsel) ya da tikel (kısmî) her şeyde bir amaç ve bir irâdenin belirtisi vardır. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Bütün bunlar gösterir ki: 'Kâinatta tesâdüf, hakîkî olarak yoktur.'

  Esâsen bütün bilimler, evrendeki bu nizâmın düsturları, esaslarıdırlar. Bu yolda yapılan tüm bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, asla tesâdüf ve mantıksızlığa yer olmadığı, her şeyde yüksek gâyeler ve yüce hikmetler bulunduğu ilkesini peşînen kabûl ile bunları keşfetme amacına yöneltilmiştir.

  Bütün bu hakîkatler, tevâfuka; yani her şeyin birbirine denk gelip bir nizâm ve uygunluk içinde oluşunun anlamına işâret ederler. Buna göre tevafûk, akla 'perde arkasında birinin olduğunu' gösterir. O, Sultân-ı Kâinât'tır. Her şeyin anahtarı O'nun yanında, her şeyin dizgini O'nun elindedir. Her şey O'nun emriyle halledilir. Hiçbir şey başıboş olmayıp, onun iradesi dışında değildir.

  En küçük fertleriyle dahi, bir bütünlük ve birliği muhâfaza ederek uyum içinde olma durumu, yani tevâfukat; Kur'ân'da dahi bulunmaktadır.

 • İsmet Özeliz
  İsmet Özeliz03.09.2015 - 07:54

  En küçük fertleriyle dahi, bir bütünlük ve birliği muhâfaza ederek uyum içinde olma durumu, yani tevâfukat; Kur'ân'da dahi bulunmaktadır.

 • Kayıp Şehrin Sultanı
  Kayıp Şehrin Sultanı08.06.2015 - 13:18

  Allah hepimize tevafuk nasib etsin.

 • İsmi Lazım Değil
  İsmi Lazım Değil30.05.2015 - 21:54

  Tesadüf yoktur tevafuk vardır

 • Muhammed Taran
  Muhammed Taran08.02.2015 - 21:11

  Tevafuk o muhteşem ahenk,kan donduran uyum..

 • Mâi
  Mâi28.09.2014 - 01:30

  eşyanın dahi maksatsız olmayacağını söyleyen çok kapsamlı kelimeledir

 • Engin Baltacı
  Engin Baltacı07.06.2014 - 02:18

  Tevafuk,sözlüklerde 'birbirine uyma,uygun gelme' anlamlarına gelir.Tevafuk mana itibariyle tesadüften farklıdır.Zira tesadüfte şuursuzluk, hesapsızlık ve başıboşluk vardır.Tevafukta ise muvafık olmak, münasip düşerek cereyan etmek, bir İlahi maksat, bir İlahi hikmet için cereyan etmiş olmak.