Kültür Sanat Edebiyat Şiir

makyavelizm sizce ne demek, makyavelizm size neyi çağrıştırıyor?

makyavelizm terimi Gökçen Şahin tarafından 05.08.2005 tarihinde eklendi

 • Zaman Sokaklarda Kayboluyordu
  Zaman Sokaklarda Kayboluyordu13.04.2015 - 08:26

  siyasette herseyi meşrulaştıran yaklaşım
  (yalan,dolan,çalma,çırpma vb..)

 • Yaşar Oğuzsağırcı
  Yaşar Oğuzsağırcı24.03.2014 - 08:48

  Zafere giden yolda her şey mübahtır, minvalindeki siyasi yaklaşım.. 16. yüzyılda machiavelli tarafından ortaya atılmıştır. Modern siyasetin üzerine şekillendiği temel kuramdır. Günümüzde globalizmin önem kazanmasıyla eski değerini yitiren bu yaklaşım yine de büyük oranda özellikle ülke içi siyasette yer sahibidir.

 • Nehir Ergülen
  Nehir Ergülen20.02.2014 - 00:19

  İtalyan düşünür Nicolo Machiavelli tarafından kurulmuş bir düşünce akımı.. anlamı ise duygu ve düşünceleri bir kenara bırakıp amaca kilitlenmek en kaba tabiri ise ' Zafere giden her yol mübah...'

 • Mevladi Udugov
  Mevladi Udugov12.04.2013 - 16:22

  CHP-MHP ve Darbeci Solun zihniyeti.

 • Muhammed Ebu Talha
  Muhammed Ebu Talha16.07.2009 - 16:16

  Makyavelizm?
  Siyasette amaca varmak için bütün yolların kullanılması gerektiğini söyleyen ve her yolu meşru gören fikir akımıdır. Ünlü İtalyan siyasetçi Tarihçi ve yazar mahciavelli (1469-1527) nin geliştirmiş olduğu siyaseti ahlaktan ve dinden ayıran ve her türlü din kuralı ile ahlak kuralını hiçe sayan teorisi ile dürüstlük ve ahlaktan yoksun siyaset düşüncesine Makyavelizm denir.
  Siyaset biliminin gerçek anlamdaki ilk teorisyenlerinden biri olan Makyavel 1513te yazdığı principe (hükümdar) adlı eserinde açıkladığı TEMEL SİYASET teorisinin özünü siyasetin ahlaktan bağımsız bir alan olması oluşturmaktadır. Siyasetin ahlaktan bağımsız olması normsuz ve ve kanunsuz bir siyaset anlamına değil siyasetin ahlaktan ayrı kendisine özgü farklı ve özerk bir alana sahip olması anlamına gelmektedir. İktidar ile erdemi birbirinden ayıran Makyavel prensin iktidarı kullanmada gösterdiği kurnazlık sayesinde toplumu yönettiğini söylemiştir. Devlet adamlığı ve diplomatlık görevlerinde bulunan Makyavel düşüncelerini genelde gözlemlerine dayandırmış siyaset alanında çıkarlarının belirleyici olması gerektiğini savunmuştur. Bu amaçla prensin her türlü ahlak kurallarından bağımsız olarak sert siyasal yasaları kabul etmesini gerekli görmüştür.
  Bu manada günümüzde hedefe varmak için her yolu mubah gören ve hiçbir kural tanımayan her türlü yolu mubah gören politikalar için Makyavelizm tabiri kullanılır. Ahlaktan değerden ve toplumun varlık anlayaşınıdan bağımsız bir siyaset alanının olabileceği tartışma götürür bir önerme olarak değerlendirilebilir. HERHANGİ BİR Toplum yapısında ortaya çıkan siyasetin o toplumun ahlak değer ve varlık dünyasına olamayacağı ve entegre olduğu kesimlerden bağımsız kalamayacağı düşüncesi reci gerçeğe uygun düşmektedir.bu itibarla makyavelin erdem ve değer dünyasından ayırmış olduğu siyaset yorumu reel gerçeği olduğu gibi yansıtmamaktadır.
  19.Ncü yüzyıldan beri gelişme gösteren pozitivist, materyalist, pragmatist ve emperyalist teori ve politikalar makyavelist anlayışı güçlendirmişlerse de 20.nci yüzyılın sonlarına doğru batı medeniyetinin içine düştüğü ‘Değer Krizi’ makyavelizme karşı gelenekçi ve entegrist akımların öne çıkmasında etkili olmuştur…

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı14.01.2009 - 22:28

  efendim faili makyawelist olarak zikir edilir.
  efendim abdurrahman çelebinin siyasetnamesinde 'inada itimad'dan sonra ekseriyyet ilen zikredilen kısımıdır.şahsımızın okuyup bildiği lakin pek bir itimadetmediği kitabıdır.lakin arada bir başvurduğumuz suçlamasını üstümüze atanlar yok değilidir.'her koyun kendi bacağından asılır' ibaresi siyasetnamenin 'koyun'fıkrasında zikredilmişidir.
  ihtiyat ilen...

 • Oktay Avşin
  Oktay Avşin29.09.2008 - 13:05

  her yol mübahtır hedefe ulaşmak için bir yol hariç.

 • Bora Aslan
  Bora Aslan25.06.2007 - 11:57

  machiavelli nin hukumdar adlı eserinde prensi seçinde hangi şekilde seçerseniz seçin diye buyurması üzerine ortaya çıkmış olan izm.

 • Bora Aslan
  Bora Aslan25.06.2007 - 11:56

  sözde, bir imkan olarak sunulan düşünce akımıdır. piyasada amaca ulaşmak için her yol meşrudur afarozu ile meşhur olsa da, özünde bu daha farklıdır. politika ve askeri kuramcı makyavel aslında modern dünyada bugün tartışılan ve ilk insandan günümüze varolagelen, egemenlik, hegemonya, yönetim, yönetici gibi kavramları gün yüzüne çıkarmıştır. bu bakımdan siyaset biliminin en önemli ismidir.

  makyavel'in düşünce sisteminde şunları görmemiz mümkündür. en önemli ve temel amacı devleti yaşatmak ve gücünü devamlı olarak artırmaktır. bu amacı gerçekleştirmek için de her yolu yasal görür. o ülkede yaşanan din, ahlak ve hukuk devlete bağlıdır. bunlar devletten bağımsız düşünülemez. devlet herşeyden üstündür ve amaçlarını gerçekleştirmek ve hayatını devam ettirmek için bunları araç olarak kullanabilir. kilise devletin karşısında üstün olmamalıdır ve devlet bir ulusa dayanmalıdır diyerek hem ulus devlet kavramını ortaya koymuştur hem de laikliği tanımlamıştır.

 • Vera Tunahan
  Vera Tunahan17.11.2006 - 17:29

  aslında her daim var olan bir işleyişti.

  sadece machiavelli bunu,parmağını gözümüze sokarcasına bağırarak dile getirince kızılca kıyamet koptu.

  bir keşif değildi onun söyledikleri.zaten yaşıyordu insan ve yaşarken de bu basamaklarda ilerliyordu zaman zaman.

  kim bilir machiavelli de belki dile getirirken bu denli şan şöhret getireceğini bilmiyordu.