Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • atatürkçü düşünce28.06.2006 - 17:11

  Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı`nın `İçimizden Biri Atatürk` adlı yazısından alıntıdır)


  * Atatürk`ün dünyada `başöğretmen` sıfatlı tek lider olduğunu,

  * Bir geometri kitabı yazdığını. Üçgen, açı, dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin (Türkçe) isim babasını bu yazdığı kitapla bizzat Mustafa Kemal olduğunu,

  * Bir röportajda 'Birleşmiş Milletlere üye olmayı düşünüyor musunuz? ' diye sorulur,
  Atatürk: 'Şartlarımızı koyarız, kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için. Davet gelirse düşünürüz'. BM yasasını değiştirir ve ilk davet edilen ülke biz oluruz dediğini,

  * Yıl 1938, General McArthur'un en zor, en problemli, en buhranlı dönemi. Birden çok sıkılır ve yanında duran yüz yirmiden fazla kişiye döner ve aynen şöyle der:
  'Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim' dediğini,

  * Yıl 2000, ABD Başkanı`nın milenyum mesajından bir alıntı:
  'Bugün milenyumun hiç şüphe yoktur ki tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk' tür. Çünkü o yılın değil asrın lideri olabilmeyi başarmış tek liderdir' dediğini,

  * Yıl 1938, Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan bir şiir`den alıntı:
  'Allah bir ülkeye yardım etmek isterse onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi lider getirir'

  * Norveççe`de `Atatürk gibi olmak` diye bir deyim olduğunu,

  * Kurtuluş Savaşında rütbe alan bir çok kadın askerlerimiz var.
  Ama dünya tarihine geçen tek bir üsteğmenimiz var; 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezenin reisliğine bizzat Atatürk tarafından atanmış Üsteğmen Kara Fatma olduğunu,

  * `Atatürk çiçeği`nin adını, çiçeği bulan Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden doktor Kirk Landin`in koyduğunu ve bu çiçeğin tüm dünyada bu isimle üretilip satıldığını,

  * Yunan başkomutanı Trikopis`in, hiçbir zorlama ve baskı olmadan her Cumhuriyet bayramında Atina'daki Türk büyükelçiliğine giderek, Atatürk`ün resminin önüne geçtiğini ve saygı duruşunda bulunduğunu,

  * 'Minber' adında bir gazete çıkarttığını ve 52 sayı yayımlanan gazetede ilk defa sansür kelimesi geçtiğini

  * Yıl 1996, Haiti Cumhurbaşkanı vasiyetinde mezar taşına yazılmasını istediği metni bırakmıştır. Diyor ki: 'Bütün ömrüm boyunca Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamış ve uygulamış olmaktan dolayı mutlu öldüm',

  * Yıl 2005, Amerika’nın en ünlü ekonomistlerinden birisi olan Mr. Johns`un önerisi 'Türkiye ekonomiyle savaşta bir tek Atatürk' ü örnek alsın yeter' dediğini,

  VE ATATÜRK:

  'Milletimi şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve hareketlerimle aldatmamış olmakla gurur duyuyorum.'
  M. Kemal ATATÜRK

 • atatürkçü düşünce28.06.2006 - 17:10

  Yurdumuzda çeşit çeşit Atatürkçüler vardır. Bunlardan bazılarını şöyle
  sıralayabiliriz: *


  - *Papağan Atatürkçüleri:* Atatürk'ün söz, düşünce ve özdeyişlerini
  tıpkı bir papağan gibi ezberleyip yineleyenlere (tekrarlayanlara)
  *papağan
  Atatürkçüsü* denir.
  - *Tören Atatürkçüleri:* Bunlar, sadece ulusal ve resmi bayramlarda,
  törenlerde Atatürkçü olan kişilerdir.
  - *Reklam Atatürkçüleri:* Atatürkçülüğü gerçekten benimsemedikleri
  halde, her fırsatta Atatürkçülükten söz ederek, Atatürkçülüğün reklamını
  yapanlara *reklam Atatürkçüsü* denir.
  - *Korku Atatürkçüleri:* Korkularından Atatürkçü olanlara korku
  Atatürkçüleri veya zoraki Atatürkçüler denir. Bunlar, korktuklarında,
  sıkıştıklarında, zor durumda kaldıklarında Atatürkçü olurlar.
  - *Moda Atatürkçüleri:* Atatürkçülük, yurdumuzda bazı dönemlerde moda
  olur. Sadece Atatürkçülük modasına uymak için Atatürkçü olanlara,
  Atatürkçü
  görünenlere *moda Atatürkçüsü* denir.
  - *Söylev Atatürkçüleri:* Bunlar, Atatürk ve Atatürk inkılâpları
  üzerine söylev çekmeyi Atatürkçülük sayan kişilerdir.
  - *Ticaret Atatürkçüleri:* Atatürk'ün, Atatürk ilke ve inkılâplarının
  ticaretini, tüccarlığını yapanlara *ticaret Atatürkçüleri* denir.
  - *Gardropp Atatürkçüleri:* Sadece kravat, papyon takmayı, Batılılar
  gibi giyinmeyi Atatürkçülük sayan kişilere *gardropp
  Atatürkçüsü*denir. Gardropp Atatürkçüleri, Batılıların giysilerine,
  yaşantılarına
  özenirler, ama Batıdaki gibi gerçek çok partili, çoğulcu özgürlükçü
  demokrasiye, söz, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne, bilime, tekniğe,
  çağdaş
  kurumlara karşıdırlar.
  - *Tekelci Atatürkçüler:* Tekelci sağ, tekelci sol, tekelci sermaye,
  tekelci memleketsever olur da tekelci Atatürkçüler olmaz mı hiç? Tekelci
  Atatürkçüler, Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, Atatürk ilke ve inkılâplarını
  kendi
  tekellerinde gören kişilerdir. Bunlar, Atatürk'ü tabulaştırırlar,
  putlaştırırlar. Atatürkçülüğün belli kalıplar içinde dondurulmasını,
  şerbetlendirilmesini isterler.
  - *Atatürk ve Atatürkçülük Düşmanı Atatürkçüler:* Atatürk'e ve
  Atatürkçülüğe düşman oldukları halde Atatürk'ü sever ve Atatürkçü görünen
  kişilere *Atatürk ve Atatürkçülük düşmanı Atatürkçüler* denir. Bunlar,
  biri açık, diğeri gizli olmak üzere ikiye ayrılırlar.
  *Açık Atatürk ve Atatürkçülük düşmanı Atatürkçüler*, Atatürk'e ve
  Atatürkçülüğe karşı düşman olduklarını açıkça söylerler, yazarlar. Ancak,
  çok zor durumlarda, sıkıştıkları zamanlarda Atatürkçü görünürler.
  *Gizli Atatürk ve Atatürkçülük düşmanı Atatürkçüler*, Atatürk'e ve
  Atatürkçülüğe düşman oldukları halde, gerçek amaçlarına ulaşmak için
  herkesten fazla Atatürkçü görünürler. Bunlar, ellerinden gelse Atatürk'ü,
  Atatürkçülüğü ve gerçek Atatürkçüleri bir kaşık suda boğarlar. Fakat buna
  güçleri yetmeyeceğini anladıkları için Atatürkçü geçinirler. Aslında
  bunlar,
  çok tehlikelidirler. Çalışmalarına sinsi sinsi devam ederler. Amaçlarına
  ulaşmak için Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü bir kalkan, bir paravan olarak
  kullanırlar. Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü hiç sevmezler, ama sever
  görünürler.


  - *10 Kasım Atatürkçüleri:* Sadece Atatürk'ün ölüm günü olan 10 Kasım
  günü Atatürkçü olanlara, 10 Kasım gününü bir yas günü ilan edip o günü
  siyahlara bürünenlere, ağıtlar düzenlere, yalancıktan ağlayanlara, timsah
  gözyaşları dökenlere *10 Kasım Atatürkçüsü* denir.
  - *50. Yıl Atatürkçüleri:* Cumhuriyetin 50. kuruluş yıldönümü olan
  1973 yılında, sadece bir yıl, Atatürkçü olanlara *50. Yıl
  Atatürkçüsü*denir.
  - *100. Yıl Atatürkçüleri:* Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981
  yılında, yani Atatürk yılında, Atatürkçü olanlara *100. Yıl
  Atatürkçüsü*, Atatürk yılı Atatürkçüsü denir.
  - *60. Yıl Atatürkçüleri:* Cumhuriyetin kuruluşunun 60. yılı olan 1983
  yılında Atatürkçü olanlara *60. yıl Atatürkçüsü* denir.
  - *Olağanüstü Dönem Atatürkçüleri:* Olağanüstü dönemlerde Atatürkçü
  olup, olağanüstü dönemler bitince Atatürkçülükleri biten kişilere
  *olağanüstü
  dönem Atatürkçüleri* denir. Türkiye'de olağanüstü dönemlerde
  Atatürkçülerin sayısında olağanüstü bir artış olur. Olağanüstü dönemler
  sonra erince Atatürkçülerin sayısında olağanüstü bir azalış görülür.
  - *Siyasal Dönem Atatürkçüleri:* Türkiye'de her siyasal dönemin
  kendine özgü bir Atatürkçülük anlayışı vardır. Yurdumuzda hükümetler
  değiştikçe Atatürkçülük görüşleri de, anlayışları da değişmektedir. (
  ....................)


  *Ruh Atatürkçüleri:* Bu âlemin Atatürkçüleri olur da öte âlemin, yani ruhlar
  âleminin Atatürkçüleri olmaz mı hiç? Olur, olur, bal gibi olur... Ruh
  Atatürkçüleri, Atatürk'ün ruhuyla konuştuğunu ileri süren kişilerdir. (
  ....................)

 • kadın22.06.2006 - 22:36

  kadınlar cehennemin anahtarıdır.

 • mafya19.06.2006 - 23:38

  Bernardo Provenzano

 • türkiye ekonomisi18.06.2006 - 23:45

  0

 • Türkiye nereye gidiyor18.06.2006 - 23:44

  Biz hiçbirşey üretemezsek icat edemezsek madenleri çıkaramazsak sonumuz hiçte iyi olmaz.Kıçımızı silmek için kagıt alsak ya china yada başka bir ülke malı çıkıyor.Zorr zoorr bu memleketi böyle hale getirenler utansın ne diyelim:(

 • mit18.06.2006 - 23:31

  al işte bunu yazdında ne oldu.çok güzel aydınlattın bizi hiç girmesende olur yani

 • türk düşmanları15.06.2006 - 23:40

  En önemli düşmanımız iç sorunlarımız başka ülkeler nasıl gelişirim diye kıçını yırtıyor bizimkiler hala türbanı tartısıyor.Biz şu kafa zihniyetinden ne zaman kurtulursak o zaman en önemli düşmanımızı yenmiş olucagız.

 • Asala Terör Örgütü07.06.2006 - 22:41

  Ermeni asıllı bir örgüttür.PKK gibi tarihte ülkemizi bölmek istediler ama başaramadılar.Abdullah Çatlı gibi mert cesur bir insan dogu bölgemize gidip köylülere aşiretlere gerilla egitimi vermiş uzun mücadelerden sonra çatlı köklerini kazımıştır.Ama ne yazıkki bu devlet mert ve cesur bir adamı harcamış susurluktada üzerine toprak atmıştır.Çatlı gibileri bu ülkeye bir daha zor gelir.

 • Türk televizyonu07.06.2006 - 22:27

  Tam bir rezillik acaba bu programları kimler izliyor yada izliyorlarmıdır.Devamı geldigine göre izliyorlar ne yazık rezillik izlemek bizim Türk insanımıza haz veriyorsa vahhh halimize

  tabikide her program degıl OKAN BAYÜLGEN ı love youuuuuuuuuuu