Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • aşk28.01.2006 - 23:53

  AŞK

  Aşk Atına Süvar Olan Aşıklar
  Ölünceye Kadar Yorulmaz İmiş
  Hakkı Can Gözüyle Dost Dost Gören Sadıklar
  Bu Fani Dünyaya Sarılmaz İmiş....

  Kiramen Katibi Cümleyi Yazar
  Berhudar mı olur Dost Dost Doğrudan Azan
  Fırsat Elde İken Sermaye Kazan
  Eli Boş Divana Varılmaz İmiş....

  Sıdkı Der Yar Olma Kabri Yalana
  Sakın El Meyini Dost Dost Verir Talana
  Burda Hünkar Evladına Mühür Olana
  O Divanda Sual Sorulmaz İmiş...
  Yarrr Yarrr Yarrr Yarrrr Yarrrr...

  (Aşık Sıdkı)

 • ahmet edip28.01.2006 - 20:31

  1853’te İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmet Edip. Harabî mahlasıdır. Bazı şiirlerinde Edib mahlasını da kullanır. Bahriye Birlik katibi olan Harabi’nin yaşamı İstanbul ve Rumeli’de geçti. 17 yaşında Bektaşiliği seçti. Yaşamını yitirdiği 1917’ye kadar bu yolun sadık bir bendesi ve savaşçısı oldu. Tasavvuf ve tasavvuf ustalarının eserleriyle yakından ilgilendi. Hece ve aruzla yazdı. Divanında bu iki ölçünün kullanıldığı şiirler vardır.

  EY VAİZ SEN BİZE VA’Z EDEMEZSİN

  Ey vaiz sen bize va’z edemezsin
  Çünkü her bir ilmin deryasıyız biz
  Bizim yurdumuza hiç gidemezsin
  Hakikat Kaf’inin Anka’sıyız biz

  Haberdar olaydın şirri süphandan
  Feragat ederdin küfr-ü imandan
  Birşey anlamadın sen magzi Kur’an’dan
  Kur’an’ın esrar-ü manasıyız biz

  Biz tertip eyledik Kabe-kavseyn’i
  Kurbu ev ednada kurduk ayini
  Fehm eyleyemezsin sen o mabeyni
  Mirac’in Leyletel esrarıyız biz

  Tur’da biz Musa’yı irşad eyledik
  İsa’yı çarmıhtan azad eyledik
  Çıkardık göklere imdat eyledik
  Bunların sebebi ihyasıyız biz

  Kafü-nundan daha nişan yok iken
  Bu görüp bildiğin cihan yok iken
  Hakka sığınacak mekan yok iken
  Bizde gizlenmişti amasıyız biz

  İbrahim’e narı gülzar eyledik
  Tecri mintahtihel’enhar eyledik
  Yok iken Harâbi biz var eyledik
  Bu kevn ü mekanın hûdasıyız biz

 • çile09.12.2005 - 00:43

  tekamül...

 • hz.muhammed09.12.2005 - 00:41

  TANRI'nın kutsal ışığı... Emevilerin onun sevgisini yoketmeyi başaramadıkları ama ümmetini yoldan çıkardıkları yüce peygamber...

 • mustafa kemal atatürk09.12.2005 - 00:28

  Emevi zihniyetinin bi türlü hazmedemediği, çok özel bir kişilik...

 • allah (c.c)09.12.2005 - 00:18

  Sevgi...

 • Recep Tayyip Erdoğan09.12.2005 - 00:16

  1) Marco Polo
  2) İbn-i Batuta
  3) Evliya Çelebi
  4) RTE

 • Recep Tayyip Erdoğan09.12.2005 - 00:15

  80 günde devr-i alem...

 • ölüm05.12.2005 - 03:58

  Okunu attı mı ölüm, tüm siperler boşuna / O şatafatlar, altınlar, gümüşler boşuna / Gördük bütün insan işlerinin iç yüzünü / Tek güzel şey iyilik, başka düşler boşuna...