Kültür Sanat Edebiyat Şiir

server bedii sizce ne demek, server bedii size neyi çağrıştırıyor?

server bedii terimi Tarhan Tekelioglu tarafından tarihinde eklendi

 • Emma Libertarian
  Emma Libertarian

  Peyami Safa'nın maddi sıkıntıdan dolayı
  edebiyata adım attığı dönemlerde kullandığı
  isim. Annesinin isminden esinlenerek -Server Bedi-yi
  seçmiştir.

 • Server Bedii
  Server Bedii

  Benim Anlamını En Sevdiğim Lakapların Başında Gelir: Güzelliklerin Başı...
  Ayrıca Kendi Nickim:=)

 • Tarık Buğra Kertmen
  Tarık Buğra Kertmen

  Peyami SAFA'nın kendince edebi bir önemi olmayıp para kazanmak için yazdığı hikaye ve romanlarda kullandığı takma isim.

 • Esra Gümrükçü
  Esra Gümrükçü

  peyami safa

 • Mm
  Mm

  şüphe nefrete kuvvet verir....ümit aşkı canlandırır...(bunu da)

 • Mm
  Mm

  rüya uyku içinde yaşanan bir hayat...hayat uyku içinde yaşnan bir rüyadır....(maalesef bu da hatırlanmıyanlardan)

 • Mm
  Mm

  ne kadar uzak bir ihtimal olursa olsun bir belki vardır....belki bitmez...(keza bunu da)

 • Mm
  Mm

  sergüzeştin pusulası ve haritası yoktur...(hatırlamıyorum)

 • Mm
  Mm

  her gözyaşının kaynağında büyük bir hakikat vardır...(bir akşamdı)

 • Mm
  Mm

  ümidsizlik içinde diş sıkmak, ruhumun idmanı olmaya başlamıştı....(şimşek)

 • Mm
  Mm

  hedefe vasıl olan hiç bir temayül yaşamaz...(şimşek)

 • Mm
  Mm

  vazgeçmeye hazırlanna muvaffak olur....(şimşek)

 • Mm
  Mm

  ruhta istemekle vazgeçmenin bir med ve ceziri vardır....insan ona hakim olmalı..(şimşek)

 • Mm
  Mm

  daima, kimi ve neyi olursa olsun seveceksin..daima herşeye malik olmak istiyeceksin..namütenahi istiyeceksin....ihtirasların alabildiğine koşsunlar, ilerlesinler..kendini unut...

  fakat bil ki, başın taşa çarpacak, muhakkak sükutu hayal var, , ya sevgilinin bayağılığı, ya kuvvetli bir rakip...onun karşısında senin bayağılığın...sevgili ve dost ihanetleri...muhakkakk...o vakir dur, vazgeç, istihfaf et...(şimşek)

 • Mm
  Mm

  her insan iki yüzlüdür...hodbin, hasbidir....ister ve verir....doğru ve yalan söyler....aldanır ve aldatır...zulüm yapar ve merhamet eder...kendini ve etrafını düşünür....infiradi ve ictimaidir....her insdsan iyi ve fenadır...

  her insan tabiata benzer...güneş ve bulut, yağmur ve hararret, gül ve diken, bülbül ve baykuş, fırtına ve sukün, gülistan ve bataklık, iniş ve yokuş, tepe ve yayla, kuzu ve kurt, boğa ve karınca...namütenahi tezatlar ondadır...

  insanın topraktan yaratıldığı doğru..biz tabiaat çok benziyoruz....ruhlarımız tabiatın ruhu gibi iki büyük tezadla örülür...iyi ve fena, güzel ve çirkin, doğru ve eğri...
  (mahşer)

 • Mm
  Mm

  insan çektiği ıstırap nisbetinde zevk duyar...ne kadar acıkırsa yemekten, ne kadar yorulursa dinlenmekten, ne kadar ararsa bulmaktan o derece zevk duyar...(b.t.r.)

 • Mm
  Mm

  bu dünyada herkes alçaktır..fakat alçak olduklarını bilenler daha az alçak daha az alçak...(b.t.r.)

 • Mm
  Mm

  her şey ne kadar sadedir ve zekamız kendine yem bulmak için neler icat eder....(b.t.r)

 • Mm
  Mm

  nazariye başka, tatbikat başka derler...ve halk emindir ki 'evde ki hesap çarşıya uymaz' yalnız ahmaklar plan yaparlar...

  şoförlerin umumi kaideler haricinde bir planları olsa idi yüz metre ielri gidemezlerdi....yolun hangi köşesinden ne zaman ne şekilde, hangi araba, insan ve hayvan çıkacağını asla bilmeyiz...

  bütün hayat böyledir...

  tarihteki büyük vakaların hangisi evvelce tahmin edilmiştir?

  mademki hiç bir anın ötekine benzemediğini v etarihin tekerrür etmediğini öğrendik, yarını tahmin etmeye niçin cüret ediyoruz...ve ilimle fal kitabı arasındaki büyük farkı niçin anlamıyoruz...

  kararrsız bir dünyada olduğumuzu bilelim ve statik fikirlerimizle hayatı kalıplamak gibi sonu gelmeyen maceralardan vazgeçelim....(b.t.r.)

 • Mm
  Mm

  insanda ümitsizliğin bir derecesi vardır ki, o vakit irade sevki tabii gibi kördür...nasılsız ve nicesizdir....gayesinde sarhoş gibi körkütük gider....v e o vakit insiyaki bir iş gören zeka ne yaptığını bilmez....(mahşer)

 • Mm
  Mm

  tekrarda hayır vardır...

 • Mm
  Mm

  her sistem gülünç bir kehanettir...

 • Mm
  Mm

  ilim bugünü anlar...yarını keşfedemez....

 • Mm
  Mm

  her sistem ölü bir kalıptır...statiktir..çünkü mantığımızın ahsulüdürler.sayısız değişmeleri le göz kaararları hızı ile tamamiyle dinamik olan bir mahiyeti yani hayatı biz ancak sezişimizle takip ve bilgimizle izah edebiliriz...ona yol gösteremez...ilim bugünü anlar yarını keşfedemez....böyle bir iddiasıda yoktur...her sistem gülünç bir kehanettir....(b.t.r)

 • Mm
  Mm

  ancak' izm' siz düşünebildiği gün insan zekasının hürriyetinden ve genişliğinden bahsedilebilir...kafamızın zinciri bu 'izm' dir....(b.t.r)

 • Mm
  Mm

  hayayttan aldığımız her zevki ona mutadil bir ıstırapla ödediğimizi bildiğim için, hiç bir şeyden yüzde yüz saadet ümit etmiyor ve yüzde yüz felaketten korkmuyorum...(b.t.romanı)

 • Mm
  Mm

  varlığıma bir mana veremediğim zamanlar çıldırıyorum..kendimi bazan taşıyamıyacak kadar manasız buluyorum..(b.t.romanı)

 • Mm
  Mm

  zıt şeyler birbirlerinin mütemmimidirler...(bir tereddüdün romanı)

 • Mm
  Mm

  hasta bir ümit..sağlam bir yeisten daha fenadır...(mahşer)

 • Mm
  Mm

  bir tereddüdün romanı..bu da öncelikli...