Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

naat sizce ne demek, naat size neyi çağrıştırıyor?

naat terimi Yusuf Altan Altınok tarafından tarihinde eklendi

 • Kadir Yüksel
  Kadir Yüksel

  Naat

  Seccaden kumlardı..
  ................................
  ................................
  Devirlerden, diyarlardan
  Gelip, göklerde buluşan
  Ezanların vardı! .

  Mescit mümin, minber mümin...
  Taşardı kubbelerden tekbir,
  Dolardı kubbelere “amin”..

  Ve mübarek geceler dualarımız;
  Geri gelmeyen dualardı...
  Geceler ki pırıl pırıl
  Kandillerin yanardı..
  Kapına gelenler ya muhammed,
  - uzaktan, yakından –
  Mümin döndüler kapından...

  Besmele, ekmeğimizin bereketiydi,
  İki dünyada aziz ümmet;
  Muhammed ümmetiydi.

  Konsun –yine- pervazlara güvercinler,
  “Hû hû”lara karışsın âminler...
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!

  Şimdi seni ananlar,
  Anıyor ağlar gibi...
  Ey yetimler yetimi,
  Ey garipler garibi;
  Düşkünlerin kanadıydın,
  Yoksulların sahibi...
  Nerde kaldın ey Resûl,
  Nerde kaldın ey Nebi?

  Günler, ne günlerdi, yâ Muhammed,
  Çağlar ne çağlardı:
  Daha dünyaya gelmeden
  Mü’minlerin vardı...
  Ve bir gün, ki gaflet
  Çöller kadardı,
  Halîme’nin kucağında
  Abdullah’ın yetimi
  Âmine’nin emaneti ağlardı.
  Hatice’nin goncası,
  Aişe’nin gülüydün.
  Ümmetinin gözbebeği
  Göklerin resûlüydün...

  Elçi geldin, elçiler gönderdin...
  Ruhunu Allah’a,
  Elini ümmetine verdin.
  Beşiğin, yurdun, yuvan
  Mekke’de bunalırsan
  Medine’ye göçerdin.
  Biz bu dünyadan nereye
  Göçelim, yâ Muhammed?

  Yeryüzünde riyâ, inkâr, hıyanet
  Altın devrini yaşıyor...
  Diller, sayfalar, satırlar
  “Ebu Leheb öldü” diyorlar.
  Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed
  Ebû Cehil kıt’alar dolaşıyor!

  Neler duydu şu dünyada
  Mevlidine hayran kulaklarımız;
  Ne adlar ezberledi, ey Nebî,
  Adına alışkın dudaklarımız!
  Artık, yolunu bilmiyor;
  Artık, yolunu unuttu
  Ayaklarımız!
  Kâbe’ne siyahlar
  Yakışmamıştır, yâ Muhammed
  Bugünkü kadar!

  Hased gururla savaşta;
  Gurur, Kafdağı’nda derebeyi...
  Onu da yaralarlar kanadından,
  Gelse bir şefkat meleği...
  İyiliğin türbesine
  Türbedâr oldu iyi.

  Vicdanlar sakat
  Çıkmadan yarına,
  İyilikler getir, güzellikler getir
  Âdem oğullarına!

  Şu gördüğün duvarlar ki
  Kimi Tâif’tir, kimi Hayber’dir...
  Fethedemedik, yâ Muhammed,
  Senelerdir.

  Ne doğruluk, ne doğru;
  Ne iyilik, ne iyi...
  Bahçende en güzel dal,
  Unuttu yemiş vermeyi...
  Günahın kursağında
  Haramların peteği!

  Bayram yaptı yapanlar;
  Semâve’yi boşaltıp
  Sâve’yi dolduranlar...
  Atını hendeklerden -bir atlayışta-
  Aşırdı aşıranlar...
  Ağlasın Yesrib,
  Ağlasın Selman’lar!

  Gözleri perdeleyen toprak,
  Yüzlere serptiğin topraktı...
  Yere dökülmeyecekti, ey Nebî,
  Yabanların gözünde kalacaktı!

  Konsun -yine- pervazlara güvercinler,
  “Hû hû”lara karışsın âminler...
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!


  Yüreklerden taşsın
  Yine, imanlar!
  Itrî, bestelesin Tekbîr’ini;
  Evliyâ, okusun Kur’ân’lar!
  Ve Kur’ân-ı göz nûruyla çoğaltsın
  Kayışzâde Osman’lar
  Na’tını Galip yazsın,
  Mevlid’ini Süleyman’lar!
  Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle
  Geri gelsin Sinan’lar!
  Çarpılsın, hakikat niyetine
  Cenaze namazı kıldıranlar!

  Gel, ey Muhammed, bahardır...
  Dudaklar ardında saklı
  Âminlerimiz vardır...
  Hacdan döner gibi gel;
  Mi’râc’dan iner gibi gel;
  Bekliyoruz yıllardır!

  Bulutlar kanat, rüzgâr kanat;
  Hızır kanad, Cibril kanad;
  Nisan kanad, bahar kanad;
  Âyetlerini ezber bilen
  Yapraklar kanad...
  Açılsın göklerin kapıları,
  Açılsın perdeler, kat kat!
  Çöllere dökülsün yıldızlar;
  Dizilsin yollarına
  Yetimler, günahsızlar!
  Çöl gecelerinden, yanık
  Türküler yapan kızlar
  Sancağını saçlarıyla dokusun;
  Bilâl-i Habeşî sustuysa
  Ezânlarını Dâvûd okusun!

  Konsun –yine- pervazlara güvercinler,
  “Hû hû”lara karışsın âminler...
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!

  Arif Nihat Asya

 • Elif Ef
  Elif Ef

  Hz.Muhammed(s.a.v) ve diğer Peygamberlerin övüldüğü kasidelerdir.

 • Ayşegül Yaşar
  Ayşegül Yaşar

  Naat, hz. Peygamberi öven, ona olan sevgi ve askı dile getiren şiirlerdir. Divan şiirinde dini türler içerisinde yer alır. Divanlarda tevhit ve münacattan sonra yer alır.

 • Şifa Demirli
  Şifa Demirli

  Kaside-i Bürde...

 • Leyla Gül
  Leyla Gül

  'Gel ey Muhammed bahardır
  Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır
  Hacdan döner gibi gel
  Miracdan iner gibi gel
  Bekliyoruz yıllardır.'
  Ruhuna Rahmet... A.N.Asya

 • Suf Aya
  Suf Aya

  Şeyh Galip - Efendim..

  Sultân-ı rüsûl, şâh-ı mümeccedsin Efendim! ...
  Bîçârelere devlet-i sermedsin Efendim! ...
  Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin Efendim! ...
  Menşûr-ı le’amrüke mü’eyyedsin Efendim! ...
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin Efendim!
  Hak’dan bize sultân-ı mü’eyyedsin Efendim! ...

  *Sultân-ı Rüsül: Resullerin Sultanı
  Şâh-ı Mümecced: Methedilmiş, övülmüş, şereflendirilmiş şah
  Devlet-i sermet: Sürekli, değişmez, daimî devlet
  Ser-âmed: Başta bulunan, ileri gelen
  Sultân-ı müeyyedsin: Doğrulanmış sultan

  Hepsine âmenna..

 • Nuray İnal
  Nuray İnal

  Arşın kubbelerine adı nurla yazılan
  İsmi semeda ahmet yerde muhammed olan
  Yedi katlı göklerde hak cemalini bulan
  Evvel ahir yolcusu ya hzmuhammed
  peygamberimizi seviyorum ona yazılan övgüler

 • Aysegul Kaya
  Aysegul Kaya

  Efendimize yazılan en şanslı şiir türü...
  'Yağmur' ısrarla tavsiye edilir...

 • Zeki Akdoğan
  Zeki Akdoğan

  bu türe çok yabancıyım.bu konuda bilgi almak istiyorum.ama sanırım bir övme türü..

 • Blue Send Me
  Blue Send Me

  Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar!
  Falları grafiklerde bakılanlar siz de işitin!
  Külden martı doğuran odalıklar
  ve kâhyalar
  kara pıhtıyla damgalanmış veznelerde dili
  şehvetsiz çilingirler, yaltak çerçiler
  celepler ki sıvışık, natırlar ki nadan
  ey hayat rengini sazendelik sanan
  yırtlaz kalabalık!
  Dinleyin bendeki kırgın ikindiyi
  hepiniz kulak verin!

  Güneşin
  koskoca beldeye suskunluk yaygısını serdiği
  yazlar yok
  yok artık altında suskun yolları saklı tutan
  karla örtülmüş kırların kışı
  gitti giden yerine gelmedi başka biri
  orada
  duyumsatmadı kendini hiçlik bile
  belli ki son yüzyılımız göğsümüzden
  varla yok harman eden sesi uçursak
  diye bize verildi
  yetti bir yüzyıl böceklerde ve otlarda
  soluyuş izlerimiz silmek için
  ne yesek
  lokmaya vurulur gibi değil
  yuduma gelmiyor içtiklerimiz
  dernekler toplanıyor dışta tutmak için
  kanat vuruşlarını yumuşak kılan etkeni
  utançlı sessizliği tanımaz kalemlerle
  kapanıyor bilanço

  top mermisi, kör testere
  defalarca boyanmış çaput parçaları
  sıkıştırdık günlerimiz arasına ki
  serazat kahkahalar atalım
  yapmacıktan nefretimiz
  sebep olsun kavgamıza
  bekleyiş arzından kovsunlar bizi
  ne Yemen biraz öncemiz diyelim
  ne biraz sonramız Meksika.

  Canı pek bir dünya son yüzyılda yaşadığımız
  yüzü perdahla kavi, peçesi paramparça
  üstü başı kükürtlü bu dünyadan
  kancıklık
  sıçradı çevirdiğimiz sayfalara
  artık kimse bize haber vermeyecek
  hemen şu tepenin ardında
  saldırmaya hazır ve müsellâh
  bir düşman taburu durduğunu
  çünkü gerçekten yok
  böyle bir ordu
  bir düşmanımız kaldı
  kendi
  dudaklarımız
  arasında.

  Biliyoruz günden güne çopurlaşan yer yuvarlağında
  bizleri yan çizen birer hemşehri haline sokan nedir
  çırpını çırpını giden atlardan indik
  girmek için patavatsız yurttaşlar sırasına
  zihnimiz acizlerin şikâyeti sığacak kadar
  kanırtılırken ses etmedik
  öcümüz alınacak korkusuyla irkildik
  kaldıysa bir soru içimizde
  o da bir şey:
  Nerdedir yerle gök arasındaki ulak
  nerde biz?

  Kimseden bir işaret gelmeyecek
  bir melek kimsenin alnını sıvazlamasa
  söylemez kimse size dünyadaki ömrü boyunca
  hiç bir insana yan bakışı olmayan kimdi
  kimdi yan gözle bakmadı kır çiçeklerine bile
  öğretmek için cephe nedir
  kıyam etti
  torunu kucağında
  dönünce bütün gövdesiyle döndü
  bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda
  bir bilinebilseydi
  nedir veçhe.

  Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar!
  Sıyırın kahkaha sırçasını cildinizden
  omzunuzdan vaveylâ heybesini atın
  boşa çıksın reislerin, kâhinlerin, şairlerin kuvveti
  güler yüzlü olmak neydi onu hatırlayın
  neydi söğüt gölgesinde gülümsemek
  ağız dolusu gülmeden taşlıkta.

  İsmet Özel / Naat

 • Melkizati Gahani
  Melkizati Gahani

  Divan edebiyatında önde gelenlere, büyüklere yazılan övgü dolu bir şiir türüdür.