Kültür Sanat Edebiyat Şiir

şeyh galip sizce ne demek, şeyh galip size neyi çağrıştırıyor?

şeyh galip terimi F tarafından 15.03.2004 tarihinde eklendi

 • Ridsar
  Ridsar 13.09.2016 - 14:39

  Hoş geldin, ey habercisi cânânın!
  Gel de ver müjdesini cânânın.
  Bayramına canım fedâ cânânın.
  Ümidinde yok mu fayda cânânın;
  Yârin bize bir selâmı yok mu?

  Hasret bu kadar mı güzel anlatılır?
  Yârin bir haberine bile yârin kendisi kadar hürmet gösteren..
  Bu kadar içten, bu kadar hâlis, bu kadar derin duygular....Muhteşem doğrusu...

 • Ömürlük Misafir
  Ömürlük Misafir 01.07.2010 - 13:28

  HOŞÇA BAK ZATINA KİM ZÜBDE-İ ÂLEMSİN SEN MERDÜM-İ DÎDE-İ EKVÂN OLAN ÂDEMSİN SEN, deyip insanı yücelten, alemin baş tacı yapan ve gönlümü fetheden şair.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 06.06.2009 - 22:40

  Babası bir Mevlevi şairi olan, Şeyh Galip, bir süre Galata Mevlevihane'sini şeyh'liğini yürütmüştür.

 • Mustafa Aksu
  Mustafa Aksu 28.05.2009 - 15:36

  Korkutmaya çalışma, yersizdir. Benim vuslat dediğim eceldir.

 • Saime Yadigar
  Saime Yadigar 09.09.2007 - 20:51

  'Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düşdü
  Dayanır mı şişedir bu reh-i seng-sare düşdü.'

  Şeyh Galib
  'Yine kırıldı gönül kayığım,kıyılara düştü
  Bir sırça şişe misali,taşlık yollara düştü'

 • Esen Can
  Esen Can 18.08.2007 - 20:35

  GÜL ATEŞ GÜLBÜN ATEŞ GÜLŞEN ATEŞ CUNHAR ATEŞ
  SEMENDER TIYNETANI AŞKA BESTTİR LALEZAR ATEŞ...

 • Can Cimsit
  Can Cimsit 28.06.2007 - 02:17

  Söz gerci ki hal-i zingehandir
  Geh mürdeyi söyletir cihandir
  ......
  Gerci gam-i dil beyan olunmaz
  Ates gibidir nihan olunmaz
  .....
  Hep bildigimi tüketdi hicran
  Bimar olan eylemez mi hezeyan
  .....
  Bi derde olur mu derd takrir
  Ez cümle ola vera-yi ta`bir

 • Zeynep Deniz
  Zeynep Deniz 20.01.2006 - 16:19

  'Ateşten aşk denizlerini mumdan kayıklarla geçmek' der Hüsn-ü Aşk'ta.. bu aşkın nasıl yaşandığını ve bu uğurda neleri feda etmek gerektiğini sormalı...

 • Soner Çakır
  Soner Çakır 08.06.2005 - 19:52

  baştan ayağa kızıla kesmiş boğaz suları. batan bir güneş ufukta: Şeyh Galip..
  Bembeyaz kefende genç bir sima ve simsiyah bir sakal. Pederinin inceden sitemi: 'Bu beyaz kefene bu siyah sakal hiç yakışmadı'
  Bir devrin günbatımında ateştan gelen renk cümbüşü...
  Büyük ama sukunetle akan aşk ırmağı..

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir 08.06.2005 - 15:33

  Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
  Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni..

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir 14.03.2005 - 01:18

  Ben olmadım ol güruha pey-rev
  Uymuş beli Gencevi'ye Hüsrev

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir 07.03.2005 - 11:28

  Sendedir mahzen-i esrar-ı muhabbet sende
  Sendedir ma'den-i envar-ı fütuvvet sende
  Gizli gizli dahi vardır nice halet sende
  Marifet sende hüner sende hakikat sende
  Nazar etsen yer ü gök düzah u cennet sende
  Arş u kürsi ü melek sendedir elbet sende

 • Eda Yıldırımtürk
  Eda Yıldırımtürk 05.03.2005 - 01:37

  Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
  Tenlerde vü canlarda nihan hep sen imişsin
  Senden bu cihan içre nişan ister idim ben
  Ahir şunu bildim ki cihan hep sen imişsin

 • Boran
  Boran 03.03.2005 - 17:01

  Aşık da keder neyler gam halk-ı cihanındır
  Koyma kadehi elden söz pir-i müganındır

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu 03.03.2005 - 11:05

  ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
  sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
  râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

  (çeviremediğim kadar güzel geliyor bunlar :)

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu 02.03.2005 - 10:49

  'ateşten aşk denizlerini mumdan kayıklarla geçmek' şeklinde bi anlatımı var,öle böle diil..

  'zannetme ki şöyle böyle bir söz,gel sen de söyle böyle bir söz'

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu 02.03.2005 - 10:45

  ey gül-i bağ-ı vefâ,ma'lûmun olsun bu senin
  hâr-ı cevr ile sakın,terkeylemem pirâhenin
  ölme var,ayrılma yoktur,öyle tuttum damenin
  gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim..

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu 02.03.2005 - 10:42

  ey nihâl-i işve,bir nevres fidânımsın benim
  gördüğüm günden beri hâtır-nişânımsın benim
  ben,ne hâcet kim diyem rûh-ı revânımsın benim
  gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim..

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir 18.02.2005 - 19:46

  Edebiyat aleminde bir dönemin kurtaricisi mevlevi seyh galib, Es'ad mahlasiylada taninir.

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir 18.02.2005 - 19:43

  “Hüsn ü Aşk..

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir 18.02.2005 - 19:41

  Yarin bize bir selâmı yok mu
  İnsafın o yerde namı yok mu

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu 14.09.2004 - 04:24

  Eşsiz deha.

 • F
  F 18.03.2004 - 09:55

  klasik edebiyatımızın başlıca konusu olan aşka dair leyla ile mecnun, yusuf ile züleyha, ferhat ile şirin, kerem ile aslı gibi bilumum eserleri derleyip toplayıp, belki biraz da soyutlayarak hüsn ü aşk şeklinde hulasa eden şeyh galib, dîvan şiiri'nin son sözünü söylemiş sayılabilir. beşir ayvazoğlu'na göre yahya kemal ve ahmed haşim geleneğe şeyh galib vasıtasıyla bağlanırlar.