Kültür Sanat Edebiyat Şiir

şeyh galip sizce ne demek, şeyh galip size neyi çağrıştırıyor?

şeyh galip terimi F tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Bambaşka bir cinnete yeni müritleriz biz
  Ok dolu sadak gibi yurtta seferberiz biz

  Bir sıcak bakışıyla geçirmekteyiz ömrü
  Safa meclisinde mumuz yanıp tükeniriz biz

  Elsiz ayaksız uyduk Anadolu mürşidine
  Galib bu gök döndükçe onunla döneriz biz.

  Şiir daha uzun bir gazeldir, bu kısmi bir alıntı ve yazdırılan şiir örneklerinden.
  Yunus Emre, Nesimi, Fuzuli, Niyazi Mısri, Şeyh Galib, Dağlarca, Turan Oflazoğlu, Rilke, Hölderlin, Novalis, William Blake, Coleridge, Hafız, Whitman, Rimbaud gibi şairler aynı soydan gelir.

 • Ridsar
  Ridsar

  Hoş geldin, ey habercisi cânânın!
  Gel de ver müjdesini cânânın.
  Bayramına canım fedâ cânânın.
  Ümidinde yok mu fayda cânânın;
  Yârin bize bir selâmı yok mu?

  Hasret bu kadar mı güzel anlatılır?
  Yârin bir haberine bile yârin kendisi kadar hürmet gösteren..
  Bu kadar içten, bu kadar hâlis, bu kadar derin duygular....Muhteşem doğrusu...

 • Ömürlük Misafir
  Ömürlük Misafir

  HOŞÇA BAK ZATINA KİM ZÜBDE-İ ÂLEMSİN SEN MERDÜM-İ DÎDE-İ EKVÂN OLAN ÂDEMSİN SEN, deyip insanı yücelten, alemin baş tacı yapan ve gönlümü fetheden şair.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Babası bir Mevlevi şairi olan, Şeyh Galip, bir süre Galata Mevlevihane'sini şeyh'liğini yürütmüştür.

 • Mustafa Aksu
  Mustafa Aksu

  Korkutmaya çalışma, yersizdir. Benim vuslat dediğim eceldir.

 • Saime Yadigar
  Saime Yadigar

  'Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düşdü
  Dayanır mı şişedir bu reh-i seng-sare düşdü.'

  Şeyh Galib
  'Yine kırıldı gönül kayığım,kıyılara düştü
  Bir sırça şişe misali,taşlık yollara düştü'

 • Esen Can
  Esen Can

  GÜL ATEŞ GÜLBÜN ATEŞ GÜLŞEN ATEŞ CUNHAR ATEŞ
  SEMENDER TIYNETANI AŞKA BESTTİR LALEZAR ATEŞ...

 • Can Cimsit
  Can Cimsit

  Söz gerci ki hal-i zingehandir
  Geh mürdeyi söyletir cihandir
  ......
  Gerci gam-i dil beyan olunmaz
  Ates gibidir nihan olunmaz
  .....
  Hep bildigimi tüketdi hicran
  Bimar olan eylemez mi hezeyan
  .....
  Bi derde olur mu derd takrir
  Ez cümle ola vera-yi ta`bir

 • Zeynep Deniz
  Zeynep Deniz

  'Ateşten aşk denizlerini mumdan kayıklarla geçmek' der Hüsn-ü Aşk'ta.. bu aşkın nasıl yaşandığını ve bu uğurda neleri feda etmek gerektiğini sormalı...

 • Soner Çakır
  Soner Çakır

  baştan ayağa kızıla kesmiş boğaz suları. batan bir güneş ufukta: Şeyh Galip..
  Bembeyaz kefende genç bir sima ve simsiyah bir sakal. Pederinin inceden sitemi: 'Bu beyaz kefene bu siyah sakal hiç yakışmadı'
  Bir devrin günbatımında ateştan gelen renk cümbüşü...
  Büyük ama sukunetle akan aşk ırmağı..

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
  Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni..

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Ben olmadım ol güruha pey-rev
  Uymuş beli Gencevi'ye Hüsrev

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Sendedir mahzen-i esrar-ı muhabbet sende
  Sendedir ma'den-i envar-ı fütuvvet sende
  Gizli gizli dahi vardır nice halet sende
  Marifet sende hüner sende hakikat sende
  Nazar etsen yer ü gök düzah u cennet sende
  Arş u kürsi ü melek sendedir elbet sende

 • Eda Yıldırımtürk
  Eda Yıldırımtürk

  Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
  Tenlerde vü canlarda nihan hep sen imişsin
  Senden bu cihan içre nişan ister idim ben
  Ahir şunu bildim ki cihan hep sen imişsin

 • Boran
  Boran

  Aşık da keder neyler gam halk-ı cihanındır
  Koyma kadehi elden söz pir-i müganındır

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu

  ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
  sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
  râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

  (çeviremediğim kadar güzel geliyor bunlar :)

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu

  'ateşten aşk denizlerini mumdan kayıklarla geçmek' şeklinde bi anlatımı var,öle böle diil..

  'zannetme ki şöyle böyle bir söz,gel sen de söyle böyle bir söz'

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu

  ey gül-i bağ-ı vefâ,ma'lûmun olsun bu senin
  hâr-ı cevr ile sakın,terkeylemem pirâhenin
  ölme var,ayrılma yoktur,öyle tuttum damenin
  gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim..

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu

  ey nihâl-i işve,bir nevres fidânımsın benim
  gördüğüm günden beri hâtır-nişânımsın benim
  ben,ne hâcet kim diyem rûh-ı revânımsın benim
  gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim..

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Edebiyat aleminde bir dönemin kurtaricisi mevlevi seyh galib, Es'ad mahlasiylada taninir.

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  “Hüsn ü Aşk..

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Yarin bize bir selâmı yok mu
  İnsafın o yerde namı yok mu

 • F
  F

  klasik edebiyatımızın başlıca konusu olan aşka dair leyla ile mecnun, yusuf ile züleyha, ferhat ile şirin, kerem ile aslı gibi bilumum eserleri derleyip toplayıp, belki biraz da soyutlayarak hüsn ü aşk şeklinde hulasa eden şeyh galib, dîvan şiiri'nin son sözünü söylemiş sayılabilir. beşir ayvazoğlu'na göre yahya kemal ve ahmed haşim geleneğe şeyh galib vasıtasıyla bağlanırlar.