Kültür Sanat Edebiyat Şiir

mekselina sizce ne demek, mekselina size neyi çağrıştırıyor?

mekselina terimi Şayler Gafici tarafından 18.04.2006 tarihinde eklendi

 • Melda Tandıra
  Melda Tandıra 15.08.2009 - 17:37

  ESKİ TÜRKÇE DE 'BARIŞ' ANLAMINA GELMEKTEDİR.
  ORHUN YAZITLARINDA GEÇMEKTEDİR.
  BARIŞ MANASININ YANINDA TÜRKLERİN ATASI MANASI DA VARDIR... (Bknz: Orhun Yazıtları)

 • Anadolu Varisi
  Anadolu Varisi 17.03.2009 - 17:49

  Mekselina erkek ismi, yedi uyurlar içinde bayan yer almıyor. bazıları kızlarına neden erkek adı koyuyor ve erkek adı koymaya devam ediyorlar. dünya da kız adı mı tükendi?

 • Döne Yıldırım Özdaş
  Döne Yıldırım Özdaş 20.11.2008 - 09:27

  Ashab-ı Kehf

  Yedi Uyurlar (veya Yedi Uyuyanlar) (Kuran'da Ashab-ı Kehf) hem İslam'dan hem de Hristiyanlık'ta var olan bir hikayedir.

  Ashab-ı Kehf, (Mağara Arkadaşları) İslam dininde kabul edilen bir olayın kahramanı bir grup insana verilen isim. İslam dinine göre bu insanlar Tanrı'nin birliğine inanıyorlardı. Fakat dini inançlarına karşı baskıyla karşılaşınca yurtlarından göçmüşler, Efsûs (Afşin) 'taki bir mağarada 309 sene uyumuşlardır. Yedi kişi olduklarına ve yanlarında Kıtmir adında bir köpekleri olduğuna inanılır. Aslında Kur'an'daki Kehf suresinde kaç kişi oldukları belirtilmez, Allah dışında kimsenin bilemeyeceği belirtilir. Yine de genel görüşe göre 7 kişiydiler. Hikayeleri İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an'da Kehf suresinde anlatılmaktadır. Kehf suresindeki ayeti kerimede mağaranın içine sabah ve akşam gün ışığı düştüğünden bahsetmektedir. Gün ışığının mağaraya düşmesini tesbit bakımından Afşin Ashab-ı Kehf mağarasında fizik ve astronomi bilim adamlarından oluşan bilirkişi heyeti inceleme yapmışlar ve Afşin mahkemesi de bilimadamlarının kararını haklı bulmuştur.

  Ashab-ı Kehf’in Hikâyesi

  Ashab-ı Kehf'in hikâyesi Kur'an'da geçer ve bu nedenle Müslümanlar bu hikayeye inanmak zorundadır. Aslında Kur'an'daki surede, bu kişilerin kaç kişi olduğu, kaç yıl uyudukları belirtilmez, bu bilgileri ancak Allah'ın bileceği vurgulanır. Ayrıca hikayenin motifleri ve temeli pek açık bir şekilde belirtilmemiştir. Kısaca bu kişilerin İslami bir inanca sahip oldukları ve karşılaştıkları baskı nedeniyle köpekleriyle beraber bir mağaraya sığındıkları ve bu mağarada Allah tarafından çok uzun bir süre boyunca uyutuldukları anlatılır. Ne tam olarak nerede yaşadıkları ne de tam olarak ne zamanda yaşadıklarına değinilir. Yine de gerek kültürel etkilerle gerek çeşitli rivayetler nedeniyle sayıları, adları, yaşadıkları yer ve uyudukları zamana dair çeşitli şeyler söylenmiştir. Bu söylenceler sayesinde bütün bir hikâyeye ulaşılır. Yine de hikâyenin bu halinin doğruluğuna dair pekçok tartışma vardır.

  Geleneksel anlamda hikayeye göre Ashab-ı Kehf denilen gençler, Efsûs yani Afşin şehrinde yaşıyorlardı. Bunlardan altısı sarayda görevli, hükümdara yakın kimselerdi ve hükümdarın müşavere heyetindeydiler. Onun sağında ve solunda bulunurlardı. Sağındakiler Yemliha, Mekselina ve Mislina idi. Bunlara “Ashab-ı yemin” denmiştir. Hükümdarın solunda bulunanlar ise, Mernuş, Debernuş ve Şazenuş’tur. Bunlara da “Ashab-ı yesar” denmiştir. Halen Afşin bölgesinde bu isimler erkek ismi olarak çocuklara verilegelmektedir.

  Hükümdarın Roma imparatorlarından Dimityanus veya Dokyanus olduğu düşünülmektedir. Kesin olan şey imparatorun putperest olduğudur. Putperestliği kabul etmeyen az sayıdaki insanları yakalatıp öldürtmüştü. Hükümdar bir ihbar üzerine saraydaki putperest olmayan gençlerin durumlarını öğrendi. Onları çağırıp tehdit etti, onlar inançlarından ayrılmak istemediler, aksine Dokyanus’u inançlarına davet ettiler. Hükümdar onların eski günlerine dönmeleri için zaman tanıdı. Gençlerde inançlarını korumak için şehre yakın bir dağ yönüne gittiler. Yolda giderken Kefeştetayyuş ismindeki bir çoban onların inancına katıldı ve yedincileri oldu. Çobanın köpeği Kıtmir de onlara katılıp, arkalarından takip etti. Dağa yaklaştıklarında çobanın gösterdiği bir mağaraya girdiler. Mağarada dua ederek merhamet dilediler. (İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'daki Kehf suresinin 13. ayetinde bu kişilerin duaları belirtilir.)

  Hikayenin devamına göre hükümdar, Efsûs’a gelip, onları sorar. Kaçtıklarını haber alıp saklandıkları mağrayı öğrenince adamlarıyla mağaraya gider ve mağaranın ağzını onları öldürmek maksadıyla kapattırır. İnanca göre gençler ölmez, yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Sonunda ise ilahi bir şekilde uyandırırlar. Ne kadar süre kaldıkları tam olarak bilinmez ve Kehf suresinde bu süreyi ancak Allah'ın bileceği belirtilir. Yine de geleneksel olarak yaklaşık 300 sene uyudukları düşünülür.

  Ashab-ı Kehf uyandıklarında geçmiş olan zamanında farkında olmadıkları belirtilir. Uykudan kalkmaları, birbirleriyle konuşmaları ve içlerinden birini şehre göndermeleri Kur'an'da geçer. Bunlar şehre gidip yiyecek getirecek kimsenin (Yemliha’nın) elbise değiştirerek halini kimseye bildirmeden gidip gelmesini uygun görürler. Yemliha, bunu kabul edip şehre geldiğinde çok değişmiş bir şehir bulur. Farklı yorumları mevcut olan bir hadiseyle bu kişi geçen zamanın farkına varır ve o zamanın hükümdarının yanına götürülür. İnanca göre bu hükümdar gençlerin dinindendir. Başlarından geçenleri hükümdara anlatır. Daha sonra gidip arkadaşlarına haber verir. Daha sonra tekrar hepsi uykuya dalarlar.

  Bazıları sahabelerden Ebu Bekr ve Ali'nin, Ashab-ı Kehf’e gittiklerini ve Ashab-ı Kehf'in uykudan uyanıp onları gördüklerini ileri sürmüştür. Ayrıca bu söylenceye İslam dininin son peygamberi Muhammed’e iman ettiklerini bildirip ve selâm gönderip dua istedikleri de eklenir. Bunların dışında bazı kişiler Ashab-ı Kehf'in Mehdi geldiğinde uyanıp ona katılacağını ileri sürmüştür. Yine de bu iddiaların, veya hikayede genelde geçen isim, yer, zaman ve bazı olayların gerçek temelleri tartışmalıdır. Kur'an'da ise bu yorumlara dair hiçbir şey yoktur.

  Hristiyanlık'ta Yedi Uyurlar

  Bu efsane Hristiyanlık'ta 'yeniden dirilme' inancının kanıtı olarak gösterilmektedir.

 • Döne Yıldırım Özdaş
  Döne Yıldırım Özdaş 20.11.2008 - 09:25

  ben 5,5 hamileyim kızım olcak inşallah adını mekselina koymak istiyorm nasip olursa,mekselina isminin nlamı tarsustan gelir tarsusta ashab-ı kehf mağarasında 309 sene uyuyan uyurlardan birinin adıdır 7 genç ve birde kıtmir adında bir köpek ben mersinde oturuyorum ve tarsusta bulunana o mağaraya gidip gördüm cok güzel bi yer ve hemen yanında camii var yabancı turistler cok geliyor ve içeri girerken başörtüsü takıyo yani bu mağara maraşta değil tarsusta 200 sene değil 309 sene uyumuşlar diğer gençlerin adlarıda şunlar YEMLİHA,MEKSELİNA,MİSLİNA MERNUŞ,DEBERNUŞ,ŞAZENUŞ,KEFEŞTETAYYUŞ,VE KÖPEKLERİ KITMİR

 • Mekselina Sürücü
  Mekselina Sürücü 03.03.2008 - 15:59

  mekselina benim kızımın ismi yedi uyurlardan birinin adı ve ayrıca karınca duasının sonunda geçmektedir.

 • Bahattin Fedaioğulları
  Bahattin Fedaioğulları 14.12.2007 - 09:56

  Mekselina benim kızımında adıdır, 5 yaşında ve ismin kaynağı yedi uyuyanlardan birinden gelmektedir. Aynı zamanda bereket duasının sonunda yedi uyurların isimleri geçer Mekselina burdada vardır.

 • Ayten Çeker
  Ayten Çeker 14.10.2007 - 00:24

  yedi uyurlardan birinin ad.aynı zamanda helenistik dönemde eski bir imparatoriçenin adıymış araştırdığım kadarıyla.ama anlamını net olarak merak ediyorum.çünkü ablamın çocuğunun adı ve bu adı rüyamda ben görüp ismini koymyştum.teşekkürler...

 • Mihriban Ünlü
  Mihriban Ünlü 24.08.2007 - 23:21

  yedi uyurlar varmış onlardan birisinin adıymış

 • Emın Arıcan
  Emın Arıcan 21.07.2007 - 12:33

  bole guzel bır sıte hazırladığınz ıçn teşekkurler..

 • Koray Atak
  Koray Atak 05.03.2007 - 17:54

  mekselina cennet bekcısı

 • Kenan Alpogan
  Kenan Alpogan 25.09.2006 - 13:45

  dj Arkın Allen'in parçası...Ben Arkın Allen'in Londra'daki konserine gitmiştim...Tek kelime ile muhteşemdi..Alkol+ex+dj arkın allen=bomba.bombacom

 • Mz
  Mz 19.04.2006 - 13:40

  diğerleri Yemliha, Meslina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş ve Kefetatayyuş olan yedi uyurlardan en ünlüsü :)

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz 19.04.2006 - 11:21

  kuranda geçen bir kelime olduğu rivayet ediliyor..
  şimdilerde moda olan bir kız çocuğu ismi...