Kültür Sanat Edebiyat Şiir

manas destanı sizce ne demek, manas destanı size neyi çağrıştırıyor?

manas destanı terimi Göktürk Kutluhan tarafından tarihinde eklendi

 • Tuna Ceylan
  Tuna Ceylan 11.05.2023 - 17:05

 • Elif Ef
  Elif Ef

  En uzun destan..

 • Gökhan Akgün
  Gökhan Akgün

  Destanda adı geçen yiğidin adı manas olduğu için bu adı almıştır.
  Türk milletinin ne kadar köklü bir sözlü edebiyat anlayışı olduğunun göstergesi olan bu destan 500.000 beyittir.

 • Sümeyye
  Sümeyye

  manas destanı kırgızların bütün tarihini, geleneklerini bir kahraman etrafında toplamış bir destandır.kırgızların hayat tarzlarını, göreneklerini,ahlak ve dini inanışlarını, coğrafyalarını, diğer milletlerle olan ilişkilerini anlatan bir destandır

 • Cin
  Cin

  kırgızların destanı
  Dünyanın en büyük destanı..
  kaç on bin beyitten oluşuyordu
  unuttum...

 • Ceren Nur Atay
  Ceren Nur Atay

  aslında bende bunu öğrenmek istiyordum!

 • Peri
  Peri

  manas destanının adı neden manas destanıdır?

 • Seyfettin Doğan
  Seyfettin Doğan

  Türk boylarının siyasi ve sosyal yaşayışları ile kültürel varlıklarını geleceğe aktaran uzun bir destandır.

 • Seyfettin Doğan
  Seyfettin Doğan

  Türklerin İslamiyet'ten sonra ki yaşamlarına dair bir destandır.

 • Özbay
  Özbay

  bılsem buralarda araştırmam

 • Recep Yıldız
  Recep Yıldız

  dünyanın en uzun destanı

 • Süyümbike Güvenç
  Süyümbike Güvenç

  Manas destanı dünyanın en uzun destanıdır. Söyleyenler tarafından bir hafta boyunca nöbetleşerek icra edilir..kısa bir örnek:
  Aytayın batır manastın
  aruvatarı koldoson
  aytbayın canılga boldoson
  carmı tügül carmışın
  carnandarnı görüşün
  görü tügül bövüşün
  köpcülüktün bövüşün
  bavamıznın cumugun
  aytbay koysak bolodo
  yüzyılda boldu kelcani
  engi çekti encani
  ullam ullam ulsam da
  ukkasayın kelcani
  andar bolsak alayık arslan batır manastın
  cumugundan başlayık

  pecin degen cermegen
  petesgen düşman cenbegen
  kalkavu pecin congala
  kasiyetti cenbegen
  tolkup catgan pecinge
  toposu tozup kilmegen
  işkim sırrın bilmegen
  hazret aruv armagan
  süleyman surak kılmagan
  rüstem destan üskenge
  mana oşugur izin salmagan
  hay adap yet dedi
  pecinin pecinin
  gün batışga karagan
  bereke nuru caşılgan
  eki eşiki pecini
  gün batışka karagan
  ana tertiben usta karagaaaaannnnn

 • Oktay Karaca
  Oktay Karaca

  önceleri göktanrıya, orman tanrısına, toprak tanrısına inanan bi manasdan bahsedilirken destanın ilerleyen yerlerinde manasımız namaz felan kılar dini bütün olur :) sanırsam bu dini bütün olan manas sonradan eklenmiş kısmısıdır zaten destanda bi çok bölümün sonradan ekleme olduğu bariz meydandadır mesela coloy adındaki cin devini manas hep döver ama coloy hiç ölmez hep yenilir ve büyük düşman olarak manasın önünde durur ilginçtir.

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu

  dünyanın en uzun destanı..

 • İrem
  İrem

  destan şamanizm den izler taşımaktadır.kırgızların gelenek ve görenekleri hakkında birtakım bilgiler de destan sayesinde elde etmiştir.
  başlangıçta 10,000 mısradan oluşan bir halk edebiyatı ürünü olan manas destanı zamanla 400,000 mısraya ulaşmıştır
  destan kahramanları bütün özellikleri ile başarı ve hatalarıyla gerçek kişilerdir.