Kültür Sanat Edebiyat Şiir

harezmi sizce ne demek, harezmi size neyi çağrıştırıyor?

harezmi terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • Buse Aldırmaz
  Buse Aldırmaz

  ben anlamayamdımda tam

 • faruk
  faruk

  faruk
  faruk 18.03.2018 - 12:46
  Bugünkü bilgisayar bilimi ve dijital elektroniğin temeli olan 2'lik(binary) sayı sistemini ve 0(sıfırı) bulmuştur.
  Cebir sözcüğü de Harezmî’nin 'El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” (Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eserinden gelmektedir. Bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk müstakil cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır.
  Matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur. Bir dönem bulunduğu Hindistan’da sayıları ifade etmek için harfler ya da heceler yerine basamaklı sayı sisteminin kullanıldığını saptamıştır. Harezmî'nin bu konuda yazdığı kitabın Algoritmi de numero Indorum adıyla Latinceye tercüme edilmesi sonucu, sembollerden oluşan bu sistem ve sıfır 12. yüzyılda batı dünyasına sunulmuştur. Hesab-ül Cebir vel-Mukabele adlı kitabı, matematik tarihinde birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümlerinin yer aldığı ilk eserdir. Bu nedenle Harezmî (Diophantus ile birlikte) 'cebirin babası' olarak da bilinir. İngilizcedeki 'algebra' ve bunun Türkçedeki karşılığı olan 'cebir' sözcüğü, Harezmî'nin kitabındaki ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan 'el-cebr'den gelmektedir. Algoritma (İng. 'algorithm') sözcüğü de Harezmî'nin Latince karşılığı olan 'Algoritmi'den türemiştir ve yine İspanyolcadaki basamak anlamına gelen 'guarismo' kelimesi Harezmî'den gelmiştir. Ayrıca Harezmî dünyanın gelmiş geçmiş en büyük matematikçilerini başına gelir

  ÇileZamanTürkBabaDünya

 • melike çakır
  melike çakır

  neden cevap vermiyorsun.

 • senem yalçın
  senem yalçın

  güzel

 • faruk
  faruk

  Bugünkü bilgisayar bilimi ve dijital elektroniğin temeli olan 2'lik(binary) sayı sistemini ve 0(sıfırı) bulmuştur.
  Cebir sözcüğü de Harezmî’nin 'El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” (Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eserinden gelmektedir. Bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk müstakil cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır.
  Matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur. Bir dönem bulunduğu Hindistan’da sayıları ifade etmek için harfler ya da heceler yerine basamaklı sayı sisteminin kullanıldığını saptamıştır. Harezmî'nin bu konuda yazdığı kitabın Algoritmi de numero Indorum adıyla Latinceye tercüme edilmesi sonucu, sembollerden oluşan bu sistem ve sıfır 12. yüzyılda batı dünyasına sunulmuştur. Hesab-ül Cebir vel-Mukabele adlı kitabı, matematik tarihinde birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümlerinin yer aldığı ilk eserdir. Bu nedenle Harezmî (Diophantus ile birlikte) 'cebirin babası' olarak da bilinir. İngilizcedeki 'algebra' ve bunun Türkçedeki karşılığı olan 'cebir' sözcüğü, Harezmî'nin kitabındaki ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan 'el-cebr'den gelmektedir. Algoritma (İng. 'algorithm') sözcüğü de Harezmî'nin Latince karşılığı olan 'Algoritmi'den türemiştir ve yine İspanyolcadaki basamak anlamına gelen 'guarismo' kelimesi Harezmî'den gelmiştir. Ayrıca Harezmî dünyanın gelmiş geçmiş en büyük matematikçilerini başına gelir

 • faruk
  faruk

  Bugünkü bilgisayar bilimi ve dijital elektroniğin temeli olan 2'lik(binary) sayı sistemini ve 0(sıfırı) bulmuştur.
  Cebir sözcüğü de Harezmî’nin 'El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” (Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eserinden gelmektedir. Bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk müstakil cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır.
  Matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur. Bir dönem bulunduğu Hindistan’da sayıları ifade etmek için harfler ya da heceler yerine basamaklı sayı sisteminin kullanıldığını saptamıştır. Harezmî'nin bu konuda yazdığı kitabın Algoritmi de numero Indorum adıyla Latinceye tercüme edilmesi sonucu, sembollerden oluşan bu sistem ve sıfır 12. yüzyılda batı dünyasına sunulmuştur. Hesab-ül Cebir vel-Mukabele adlı kitabı, matematik tarihinde birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümlerinin yer aldığı ilk eserdir. Bu nedenle Harezmî (Diophantus ile birlikte) 'cebirin babası' olarak da bilinir. İngilizcedeki 'algebra' ve bunun Türkçedeki karşılığı olan 'cebir' sözcüğü, Harezmî'nin kitabındaki ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan 'el-cebr'den gelmektedir. Algoritma (İng. 'algorithm') sözcüğü de Harezmî'nin Latince karşılığı olan 'Algoritmi'den türemiştir ve yine İspanyolcadaki basamak anlamına gelen 'guarismo' kelimesi Harezmî'den gelmiştir. Ayrıca Harezmî dünyanın gelmiş geçmiş en büyük matematikçilerini başına gelir

 • Mahmut Demir
  Mahmut Demir

  harezm de doğan kişidir

 • Sultan Şeker
  Sultan Şeker

  HAREZMİNİN KAZANDIRDIKLARI

  Bugünkü bilgisayar bilimi ve dijital elektroniğin temeli olan 2'lik(binary) sayı sistemini ve 0(sıfırı) bulmuştur.
  Cebir sözcüğü de Harezmî’nin 'El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” (Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eserinden gelmektedir. Bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk müstakil cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır.
  Matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur. Bir dönem bulunduğu Hindistan’da sayıları ifade etmek için harfler ya da heceler yerine basamaklı sayı sisteminin kullanıldığını saptamıştır. Harezmî'nin bu konuda yazdığı kitabın Algoritmi de numero Indorum adıyla Latinceye tercüme edilmesi sonucu, sembollerden oluşan bu sistem ve sıfır 12. yüzyılda batı dünyasına sunulmuştur. Hesab-ül Cebir vel-Mukabele adlı kitabı, matematik tarihinde birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümlerinin yer aldığı ilk eserdir. Bu nedenle Harezmî (Diophantus ile birlikte) 'cebirin babası' olarak da bilinir. İngilizcedeki 'algebra' ve bunun Türkçedeki karşılığı olan 'cebir' sözcüğü, Harezmî'nin kitabındaki ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan 'el-cebr'den gelmektedir. Algoritma (İng. 'algorithm') sözcüğü de Harezmî'nin Latince karşılığı olan 'Algoritmi'den türemiştir ve yine İspanyolcadaki basamak anlamına gelen 'guarismo' kelimesi Harezmî'den gelmiştir. Ayrıca Harezmî dünyanın gelmiş geçmiş en büyük matematikçilerini başında gelir.

 • Alp Metiner
  Alp Metiner

  Babıâli aydıncıklarının ve modern Türk eğitim sisteminin ısrarla gizlediği muhteşem Orta Doğu medeniyetinin sadece küçük bir parçası. El Biruni, İbn-i Sina,Farabi, El Bekri ve daha niceleri! ...Hepsi modern eğitim kurumlarımız tarafından göz ardı edilmektedir. bir gün bu muhteşem bilim-sanat medeniyetinin günümüz Türk-İslâm dünyası tarafından keşfedilmesi, Babıali(İstanbul basını ve aydınları) için en büyük korkudur.

 • Meryem Türkeri
  Meryem Türkeri

  HAREZMİ (Algorizm)

  (MS 770-840)

  Tam adı Muhammed Bin Musa el-Harezmi olan bu büyük bilim adamı, Horasan’da (Özbekistan’ın Karizmi kentinde) doğmuştur.Hayatının büyük bir bölümü Bağdat’da (Beytü’l Hikme’de) matematik, astronomi ve coğrafya konularında çalışarak geçmiştir.

  Cebirin kurucusu olan Harezmi’nin iki önemli matematik kitabı vardır; 'Cebir' ve 'Hint Hesabı'.Harezm'de temel eğitimimini alan Harezmi gençlinin ilk yıllarında Bağdat'taki ileri bilim atmosferinin varlığını öğrenir.

  İlmi konulara doyumsuz denilebilecek seviyedeki bir aşkla bağlı olan Harezmi ilmi konularda çalışma idealini gerçekleştirmek için Bağdat'a gelir ve yerleşir. Devrinde bilginleri himayesi ile meşhur olan abbasi halifesi Mem'un Harezmideki ilm kabliyetten haberdar olunca onu kendisi tarafından Eski Mısır, Mezopotamya, Grek ve Eski hint medeniyetlerine ait eserlerle zenginleştirilmiş Bağdat Saray Kütüphanesinin idaresinde görevlendirilir. Daha sonra da Bağdat Saray Kütüphanesindeki yabancı eserlerin tercümesini yapmak amacıyla kurulan bir tercüme akademisi olan Beyt'ül Hikme 'de görevlendirilir. Böylece Harezmi Bağdat'ta inceleme ve araştırma yapabilmek için gerekli bütün maddi ve manevi imkanlara kavuşur. Burada hayata ait bütün endişelerden uzak olarak matematik ve astronomi ile ilgili araştırmalarına başlar.

  Bağdat bilim atmosferi içerisinde kısa zamanda üne kavuşan Harezmi Şam'da bulunan Kasiyun Rasathanesin'de çalışan bilim heyetinde ve yerkürenin bir derecelik meridyen yayı uzunluğunu ölçmek için Sincar Ovasına giden bilim heyetinde bulunduğu gibi Hint matematiğini incelemek için Afganistan üzerinden Hindistana giden bilim heyetine başkanlık da etmiştir.

  Harezmi 'nin latinceye çevrilen eserlerinden olan El-Kitab 'ul Muhtasar fi 'l Hesab 'il cebri ve 'l Mukabele adlı eserinde ikinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümlerini inceler.

  El Harizmi matematiğin yanısıra astronomi ve coğrafya ilimlerinde de eserler vermiştir. Astronomik cetvellerle ilgili kitaplar yazmış ve bu eserler 12. y.y. da Latince' ye çevrilmiştir. Bunu yanısıra Ptolemy'nin coğrafya kitabını düzeltmelerle yeniden yazmış, 70 tane bilim adamıyla birlikte çalışarak 830 yılında bir dünya haritası çizmiştir. Dünyanın çevresini ve hacmini hesaplama çalışmalarında yer almıştır. Güneş saatleri, usturlaplar ve saatler üzerine yazılmış eserleri de vardır.

 • Salih Şahin
  Salih Şahin

  Harezmi,trigonometrinin kurucusu ve 'sıfır' gibi mükemmel bir sayının varlığını bularak,matematik ilmine ve daha birçok katkıda bulunmuş Türk bilginidir.

 • Remzi Erkan
  Remzi Erkan

  lise arkadaşlarımın bazıları bana harezmi derdi.ismim remzi önce rezmi oldu sonra harezmi

 • Var Mısın?
  Var Mısın?

  trigonometrinin babası

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Harezmi’nin hint hesabı ve bunlarla yapılabilecek işlemleri tanıtmak üzere yazdığı kitabının Salem manastırında bulunan ve 13. yüzyıl başından kaynaklanan İtalyanca bir çevirisinde,metni çoğaltmakla yükümlü yazıcı kendi görüşlerini de eklemeden duramamış:

  'Tüm sayılar bir'den çıkmıştır, bir ise sıfır'dan. Sıfır’da büyük bir mabedin saklı olduğunu bilmek gerek: O (Tanrı) ,ne başlangıcı ne de sonu olan sıfır'da simgelenir ve tıpkı sıfır gibine çoğalır, ne de azalır; ne O'na akan, ne de O'ndan kopan bir ırmak vardır. Ve sıfır‘ın tüm sayıları on katı çoğaltması gibi, O da, yalnızca on kat değil, binlerce kat çoğaltır, hatta doğrusu, O her şeyi hiçlikten yaratır, esirger ve yönlendirir

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Harezmi (Harizmi) 780-850

  Ünlü şarkiyatçı Gandz’ın kendisi hakkında “Cebir ilmi bakımından Öklit’ten bir yıl ilerde” dediği, Gerolama Cardano (İtalyan hekim, filozof ve matematikçisi) ’nin ise kendisini dünyanın en büyük 12 dahisi arasında saydığı, meşhur “El Cebir vel Mukabele” adlı eserin sahibi, aynı zamanda astronom olan İslam bilgini

  Daha cok bilgi icin:
  www.turkmucit.com/bilgin/Harezmi.htm
  stu.inonu.edu.tr/~e972638/harezmi.html
  members.chello.nl/mceylan1/html/harezmi.html
  tebesir.webhostme.com/elharizmi.htm