Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

efrasiyab sizce ne demek, efrasiyab size neyi çağrıştırıyor?

efrasiyab terimi Bilhan Erden tarafından tarihinde eklendi

 • BABA pro
  BABA pro

  Baba pro 1 2 3 ha ha ha

 • Barçınay Atabayeva
  Barçınay Atabayeva

  Efrasiyab pers mitolojisinden bir karakter, yine tarihi olaylar içeren destan niteliğinde bir eser.

 • Ahmet Kaya
  Ahmet Kaya

  adam,

  adamın olması gerektiği yerde olması gerektiği şekilde olması

 • Kemalettın Kamu
  Kemalettın Kamu

  kısacası: adamın hası..

 • Mustafa Aygün
  Mustafa Aygün

  efrasiyab iran edebiyatının ünlü şairi firdevsî'nin şehname adlı eserinde Alp Er Tunga'dan bahsedilirken ona verilen isimdir.şehname'de efrasiyab kahraman,yiğit ve korkusuz bir insan olarak tanıtılır ve rüstem'in efrasiyab'ı nasıl yendiği anlatılır.

 • Faruk Yılmaz
  Faruk Yılmaz

  büyük, şanlı,soylu TÜRK milletinin atası...

 • Ayşin Altınel
  Ayşin Altınel

  Alp Er Tunga, M.Ö. VII. yüzyılda yaşamış kahraman ve çok sevilen bir Saka hükümdarıdır.

  Alp Er Tunga Orta Asya'daki bütün Türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına almış daha sonra Kafkasları aşarak Anadolu Suriye ve Mısır'ı fethetmiş ve Saka devletini kurmuştur.

  Alp Er Tunga ile iranlı Med hükümdarları arasındaki bu mücadelelerin hatıraları uzun asırlar hem Türkler hem İranlılar arasında yaşatılmıştır.
  Alp Er Tunga, Asur kaynaklarında Maduva, Heredot'ta Madyes, iran ve islâm kaynaklarında Efrasyab adlarıyla anılmaktadır. Orhun Yazıtlarında 'Dokuz Oğuzlar' arasında 'Er Tunga' adına yapılan 'yuğ' merasiminden söz edilmektedir. Turfan şehrinin batısında bulunan 'Bezegelik' mabedinin duvarında da Alp Er Tunga'nın kanlı resmi bulunmaktadır. 'Divan ü Lügat-it Türk' ün yazarı Kaşgarlı Mahmud'a ve ' Kutadgu Bilig' yazarı Yusuf Has Hacip'e göre 'Alp Er Tunga' iran destanı 'şehname' deki büyük ve efsanevî Turan hükümdarı 'Efrasiyab'dır.

  Divan ü Lûgat-it Türk'de Turan hükümdarlığının merkezi olarak 'Kaşgar' şehri gösterilmektedir. islâmiyeti kabul etmiş olan Karahanlı devleti hükümdarları da kendilerinin 'Efrasyap' sülalesinden geldiklerine inanmışlar ve bunu ifade etmişlerdir. Moğol tarihçisi Cüveyni de Uygur devletinin hükümdarlarının da Efrasyap soyundan olduğunu yazmaktadır.

  Şecere-i Terakime'ye göre Selçuklu Sultanları kendilerini Efrasyab soyundan kabul ederlerdi. Rusların Yakut adını verdiği Türk gurup aslında kendilerine Saka dediklerini söylemişlerdir. Tarih içinde kaybolduğunu düşündüğümüz Saka Türklerinin az da olsa bir bölümünün bugün hayatiyetlerini sürdürmeleri pek çok meselenin yeniden araştırılarak doğruların ortaya çıkmasına yardımcı olabilecektir. Tarihçi Mesudî de M.S.7. yüzyılın başındaki Köktürk hakanının 'Efrasyab' soyundan olduğunu yazmaktadır.

 • Erdem Atac
  Erdem Atac

  dünyayı fethe çıkmış kahraman. başından pek çok macera geçen birisi.

 • Hasan Miya
  Hasan Miya

  Bizim Alp Er Tunga'nın İran edebiyatında geçen adı

 • Drag Bonfire
  Drag Bonfire

  korku, arayis ve ask.. bu uc duyguya cok asina gorunuyoruz. bu duygular gonlumuzde coktan dinmis firtinalar gibi. arayis bitince aranan sey artik birkez bulundugu icin korkuda askta biter..
  -iste o zaman mesk baslar. zaten cennet de budur, ve gulumseyen herkes cennete bakiyor demektir.
  efrasiyab'in hazinesi.. gulumsemek..

 • Atılım Akbas
  Atılım Akbas

  puslu kıtalar atlasının en önemli motifi olan düş sarmalının yırtıldığı karakterlerden birisidir efrasiyab... düşler üzerine kurulan öyküde uykusuzluk çeken bir karakterdir ve yazarın bir nevi acımasızlığıdır bu efrasiyaba karşı...
  ancak efrasiyabın zehirli sudan içip leyleklerin yuvasında sozsuz ve huzurlu uykuya dalma sürecinin altıldığı bir anlatı vardırki...