Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • anadolu22.09.2006 - 01:59

  Anadolu: Yunanca: α ν α τ ο λ η anatole, 'doğu' manasina gelir -Anadolu'nun tarih boyunca geçen isimleri şöyle sıralanabilir: Anatolia(Güneşin doğduğu yer) . Türkiye´de kabul edilmeyen, fakat uluslararası kamuoyunda kullanılan diğer tabirler: Ön Asya, Küçük Asya. Anadoluya bazı kaynaklarda Küçük Asya da denmektedir. Bu kelimenin Latincesi Asia Minor
  Selçuklu devrinde geçen Anadolu Efsanesi´nde kelimenin kökeni Türkçe ana ve dolu sözcükleri ile açıklanmakta.
  halbuki bu kelimenin türkce ve islam ile hicbir alakasi yoktur.
  www.yelpazeler.com

 • allah (c.c)22.09.2006 - 01:51

  insan acep hayatinda nereye kadar hür
  yaratandan sanatina vurulan ilahi mühür

  bu eller degilmidir dünyayi bastan basa insa eder
  her sey onun adiyla baslar onun ismiyle biter

  adam iyi bak elinde parmaklarin allah adi yazar
  halen bu mucizeyi inkar edecek düsünecek ne var

  oguz yener kalan
  www.yelpazeler.com

 • kabe22.09.2006 - 01:43

  Kabe yani 'Beytullah' diye bildigimiz kutsal mekan.....
  Dünyada elbise giyen tek Abide,yapit,ev,vs.......
  Hic düsündünüzmü neden örtüsü vardir? ? ? ? ,Allah Kabe'ye bir giysi giydirmistir,manasi bence Yaraticinin insanlara bir isaret ve sinyal yoluyla asli tas olan Beytullah bile örtü giyerken,sizler ey insanlar nasil avret yerlerinizi gösterebilir acik sacik gezebilirsiniz, ibret alin ve kapanin cünkü insan yaratilan varliklarin en sereflisi ve en degerlisidir
  bunun kiymetini bilin.....
  Günümüz Dünyasinda Bas örtüsünü tartisan insanlar hergün Resimine baktiginiz Beytullah'a bir daha bakinda ibret alin! ! ! ! ! ! ! ! ! ,Allah müslümanlari sasirtmasin insallah......
  oguz yener kalan www.yelpazeler.com

 • namaz22.09.2006 - 01:18

  Namaz kılmak, (Arapça:(ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ;) , (Kuran Arapçası: ا ق ا م ت ا ل ص ل و ت ;) , yani ikametü's-salat, Kur'an Arapçası'nda 'aqımet al salut/iqamet el salut'. Bir Kur'an kavramı olan ve Türkçeye pek çok dini kavramda olduğu gibi Selçuklular'ca Farsçadaki İran'daki ateşetapanların 'ateş önünde eğilmek' anlamına gelen 'namaz' kelimesi nedense salat kelimesi yerine kondu, islamın beş şartından biridir. 'Salat' kendi başına genel anlamda “dua”dır, Arapça sözlüklere göre kelime İbranca/İbranice ve Süryanca/Süryanice ' צ ל ו ת א saluta,tsaluta, tsaluta' kelimesinden gelmedir, Arapça değildir. Salat kelimesinin çoğul/çokluk durumu olan 'ص ل و ا ت salavat' Kur'an'da kiliseler anlamına da gelir.
  İslam fıkhında namaz, bir takım şartları yerine getirmek suretiyle belli vakitlerde eda edilen, iftitah tekbiri 'Allahu Ekber' ile başlayıp Kıyam (ayakta durmak,dikilmek) , içinde Kırâat'ın (Kur'an'dan kolaya gelenin okunması Müzzemmil Suresi, 20) , Rüku (dik durma,dikilme durumunu bozma, kamburlaşma,eğilme) ve Secde (yere kapanma) , Ka'de (oturuş) şartları/farzları olan, içinde Tesbihat 'SübhanAllah, Sübhane Rabbiye'l A'la, Sübhane Rabbiye'l Azim' olan selam ile sona eren özel bir ibadettir. Yaygın yanlışa göre; Hicret'ten bir buçuk sene önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Oysa bütün kaynaklara göre 'abdest ayeti' Maide Suresi, 6 Medine'de gelmiştir ve bu ayette 'namaz kılmak' için 'abdest ya da teyemmümü' şart koşmaktadır, dolayısıyla 'namaz kılma' emri, ancak Medine'de gelmiştir. Dünya'nın en eski kiliseleri Hatay ve Mardin'deki Süryani kiliseleridir ki, buralarada hala 3 vakit namaz kılınır, İslam
  Bunun gibi bir yaygın yanlış da Cuma Namazı için, Hicret sırasına emredildiğidir. Oysa gene bütün kaynaklara göre Cuma namazı'nı emreden ayet Cuma Suresi içindedir ve bu sure son gelen 4 sure içindedir ki bu da Cuma namazı'nın Medine'de ve Peygamber'in son yılında geldiğini açıkça gösteriyor.
  www.yelpazeler.com

 • tanrı22.09.2006 - 00:08

  Tanrı Tenger (Moğolca) : Gök Tenger Etseg (Moğolca.) : Gök Baba. Gök Tanrısının Moğollardaki Isimi Kelimenin kökeni'nin Sümer dilinde tanrı anlamına gelen 'dingir' kelimesinden geliyor olması muhtemeldir. İslam öncesi dönemde Türklerin tapındıkları Tengri isimli ve 'gök' ya da 'hamdedilen, şükredilen' anlamına gelen varlığa verilen ad iken zaman içinde uğradığı değişimle doğaüstü yaratıcı güce veya değişik kültürlerin tapındıkları benzer güçlere, varlıklara verilen genel ad olmuştur. 'Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah.'Tengri, Eski Türkçede 'Gök' veya 'göktanrısı' anlamına gelip, Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengrizm'de Gök Tanrısı, ya da Gök'ün yüce ruhudur.
  “Kafirler –Allah’ın gazabı üzerlerine olsun- göğe “tengri” derler, aynı zamanda azametli gördükleri her şeyi, örneğin bir dağı ya da bir ağacı da “tengri” olarak adlandırır ve önünde secde ederler. Bunların sapkınlıklarından kaçarak Allah’a sığınırız.” Kaşgarlı Mahmud 1074 yılında yazımının tamamladığı kabul edilen eserinde Tengri kelimesinin anlamını bu şekilde vermiş.

  Türk mitolojisi, tarih öncesi dönemden çağdaş döneme kadar ki Türk kavim ve uluslarının, Türk kökenli halkların, inandığı mitolojik bütüne verilen isimdir. Genel olarak şamanistik öğeler taşır. Nitekim antik Türklerin inançlarının temeli bir tür Türk şamanizmi olarak tanımlanabilecek kamcılıktır.

  Ay Dede ya da Ay Ata Altay'ların Tengricilik Inancında Ay Tanrısı olarak görülebilecek bir kutsal Varlıktır, ve Ay ile birlikte Gök Aleminin 6'ncı katında oturur. Bu Inanca göre Ay Dede Insanların ilk Büyükbabası ve Gün Ana ilk Büyükannesidir. BU iNANC TÜRK MiTOLOJiSiNDE GECER-  Allah'ın saptırdığı kimseye artık hidayet verecek yoktur. Ve onları tuğyanları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda bırakıverir. (A'RAF SURESİ / 186)

  KISACA TANRI iSMi şamanizme DAYANMAKLA BiRLiKTE DOGA'DA GÜCLÜ KUVVETLi NE VARSA COK TANRILI TOPLULUGUN iLAHLARIDIR. ZAMANIMIZDA MÜSLÜMAN TÜRKLERE TANRI iSMiNi SÖYLETENLER YENiDEN TÜRKLERiN ESKi DiNi OLAN SEMANiZM DiNiNi UYANDIRIP MÜSLÜMAN HALKIMIZI iSLAMIN NURUNDAN UZAK TUTMAK CABASI VARDIR.iSLAM HZ MUHAMMED MUSTAFA S.A.V.LE BiRLiKTE KEMALE ERMiS VE HiC BiR KONUDA EKSiK BIRAKILMAMISTIR. EGER HZ ALLAH 'CC' SAMiMi BiR SEKiLDE TESBiH ETMEK iSTiYORLARSA KURANDA GECEN 'ESMA UL HüSNA' GÜZEL iSiMLER VARDIR HEMDE 99 TANE HALEN NEDEN ZORLA TÜRKLERiN ESKi DiNLERiNiN TANRILARININ iSiMLERiNi TARTISIYORLAR ANLAMAK MÜMKÜN DEGiL

  HZ ALLAH KENDi iSiMLERiNi BiZE BiLDiRMiSTiR O YÜCE ALLAH'I NASIL ANMAMIZ GEREKiYORSA GÖSTERMiSTiR BiZiM ONDAN DAHA iYi BiLECEK DURUMUMUZ YOK,YUKARDA SÖZLÜKTE OKUDUGUNUZ GiBi, BiZLER MÜSLÜMAN OLMAMIZLA BERABER KAYITSIZ SARTSIZ ALLA'HA TESLiM OLMUS OLUYORUZ BiZLERiN BU KONULARA FiKiR YÜRÜTMEMiZ VEYA DiNE BiRSEYLER EKLEMEMiZ DOGRU DEGiLDiR BÜTÜN TARTISMALARDA AHMED YESEVi VE YUNUS EMRE GiBi TÜRK EDEBIYATCI SAiR DÜSÜNÜRLERiN KiTAPLARINDAKi TANRI VE CELEBiM CALABIM KELiMELERiNi ÖNE SÜRÜYORLAR....UNUTULMASINKi BU DiNi BiZE HZ MUHAMMED MUSTAFA GETiRMiSTiR BiZiM ÖRNEK ALACAGIMIZ BiRi VARSA ODA SADECE SÜNNETULLAH O MÜBAREK SAHSiYETTiR KiMSENiN MÜSLÜMANLARIN KAFASINI KARISTIRMAYA HAKKI YOKTUR..
  . oguz yener kalan

  terimler kelimeler ve manalari

  www.yelpazeler.com