Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • hermetik11.03.2007 - 23:09

  Alşimistler kendilerine 'filozof' diyorlardı. Aslında özel tipte bir filozoftular ve kendilerini 'en yüksek bilim'in emanetçileri olarak nitelendiriyorlardı. Bu bilim, tüm diğerlerinin prensiplerini de kapsıyor, var olan her şeyin tabiatını, kökenini ve varoluş sebebini açıklıyor, tüm evrenin kökenini ve kaderini anlatıyordu.

  Bu gizli doktrin tüm bilimlerin anasıydı, hepsinin en eskisiydi, âlemi ve tarihini inceleyendi ve geleneğe göre insanlara Tanrı Hermes (Mısırlı Thoth) tarafından açıklanmıştı. Hermetik felsefe denmesinin sebebi bunda yatar. Bu bilimin tüm ilkelerinin, Hermes (Thoth) tarafından bir 'Zümrüt Levha' üzerine kazınmış olduğu iddia edilir. Bu metnin Orta Çağ boyunca çok yorumu yapılmıştır. Yunanca tercümesinden Arapça'ya ve bundan da Lâtince'ye çevrilmiş olduğu söylenir.

  Alşimi bir teknikti, uygulamaya dayalı bir sanattı. Ama bunun yanısıra maddenin yapısına, cansız ve canlı cevherlerin oluşumuna vs. bağlı bir kuramlar bütününe dayanıyordu. Bu teoriler, alşimistin hareket noktasını oluşturan prensipleri meydana getiriyordu.
  Kaynak: http://www.okultizm.com/genel/hermetik-felsefe.html

 • dinsiz ideolojiler29.08.2006 - 05:31

  Dİnsiz ideoloji denince akla ilk gelen kavram İlluminati (Bavyera
  Aydınlanmışları) gelir.Bunlar Mason localarına sızmış kendilerini büyük sırlara inisiye etmiş tamamına yakını Alim Bilim adamı sınıfı topluluktur. Monarşi Millet kavramı ve En Önemlisi Bütün Dinlere karşı savaş açmış gizli bir örgüttür. Amacı Tek Dünya Düzeni (tanıdık geliyordur!) tek millet tek devlet ve doğanın egemen olduğu temelde insan olan bir sistemi amaçladıkları söylenmektedir.

 • bumin ilteriş29.08.2006 - 05:24

  Bumin kağan İl- teriş devleti birleştiren anlamına gelmektedir. Göktürk devletini yeniden biraraya getirmiş Çin ile ilişkilere girmiş büyük Türk Hakanlarındandır.

 • baphomet29.08.2006 - 05:20

  Baphomet, Gnostik inaçlarda ve Düalist dinlerde (ikicilik Tanrı ve karşı tanrı) Baphomet karşı tanrı olarak geçer. Pagan dinlerde Tanrı Pan a eş değer gibi gözüksede Mason ve onların uzantısı olduğu düşünülen diğer gizli cemiyetlerde Baphomet bu dünyayı yaratan kutsal Keçi başlı tanrıdır. Tanrı evreni yaratmış ancak başka hiç birşeye karışmamışken
  baphomet Adem e eş yaratmış üreyebileceği bir dünya kurmuştur. Semavi diye bilinen 3 dinde de Baphomet (satan - Lucifer) şeytan anlamına gelmekteyken.Bazı görüşlere göre ise YHVH(yahova ya da Yahve) diye bilinen Yahudi tanrısının (Aynı tanrıya tapıyoruz!) ta kendisidir Musa, Davud,Süleyman ve İsa peygamberlerin esinlerini(vahiy) ondan aldıklarını düşünmektedir!

 • atlantis29.08.2006 - 05:05

  ATLANTİS: Kayıp ülke, Atlas dağları Atlantik okyanusu gibi coğrafi adlara isim veren bu medeniyet! Mısır tanrıları arasında ve Atik Mısırın en bilge kişisi Thoth (TAT) Atlantisli bir bilge olarak anlatılır. David Gibbins inde yazdığı gibi bu hikayeye platonun eserlerinde rastlamaktayız.MÖ. 16. bin yılda dünya üzerinde olan coğrafi değişikliklere dayanarak (kitaba ve pek çok bilim adamının söylemlerine dayanarak) bugün ya Santorini adasında ya da Karadenizin Türkiye - Gürcistan sınırı yakınında bir ada ve yaklaşık 200 km. lik antik sahil seridinde yaşamış olabilecekleri söyleniyor. Atlantislilerin tuhafandan kurtulduktan sonra yeni yerleşkeler-Girit, Mısır- kurdukları bilgelikleri ile herkesin tanrı kabul ettiği insanlar oldukları söyleniyor. Platonun eserinde rastlanan bu kıta,ülke ya da kale; Platonun kendi idealar kavramına İdeal Devlet anlayışına ve çeşitli gnostik, simya ve ezoterik inanç hakkındaki bilgilerine dayanak olsun diye uydurulmuşta olabilir bu konu herhalde cennet gibi gördüm buldum desende kimseyi inandıramazsın!

 • amazonlar29.08.2006 - 04:44

  Amazonlar AİOİLLER denilen bir topluluktur. Bakırçay ve Sakarya ırmakları arasında geniş bir bölgede yaşamışlar. Savaşçı olma özellikleri, oklarını rahat taşıyabilmek için bir göğsünü kesmeleri, ve belkide ilk feminist grub olma özelliklerinden dolayı çok özgün bir topluluktur. Erkeklerle savaşkam ve sevişmek için ilişki kurmuşlar her yıl belli bir dönemde esir aldıkları erkeklerle beraber olduktan sonra kellelerini uçurmuşlar ayrıca doğan erkek çocuklarınıda sakarya nehrinin sularına terk etmişler.

 • agememnon29.08.2006 - 04:33

  Agememnon, Minos deniz uygarlığını yıkıp yerini alan Miken(AKHA) uygarlığının imparatorudur. Amacı ne bir kadın (kardeşi Menelausun eşi Helen) ne de yalnızca Truvadır. Karadenizde kurulacak yeni ticaret kolonilerini kurmaktır.Kolonilerinin önünde ki engel sadece Truva değil aynı zamanda bölgedeki diğer bir süpergüç olan Hititlerdir uzun savaşlar(10 yılı aşkın) sonunda hedefinr ulaşmıştır.