Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • türban21.06.2004 - 20:00

  Onlar (şeytanlara) kulak verirler ve çoğu da yalan söylerler....şuara223...

 • türban21.06.2004 - 19:59

  Ey insanlar, haberiniz olsun ki, Allah'ın va'di muhakkak gerçektir; sakın o dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldatıcı şeytan, sizi Allah'a karşı aldatmasın! ..fatır 5...

 • türban21.06.2004 - 19:41

  O gün mümin erkeklerle, mümin kadınları önlerinden ve sağ taraflarından nurları koşarken göreceksin: 'Bu gün müjdeniz altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. İçlerinde ebedi olarak kalacaksınız.' (denir) . İşte büyük kurtuluş budur! ..hadid 12...

  det..bil.baknz.kur'anı kerim..

 • türban21.06.2004 - 19:37

  Allah, inanan erkeklere ve dişilere, sonsuza dek kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel güzel meskenler va'detti. Allah'ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük mutluluk da budur..tevbe 72...

 • allah (c.c)08.06.2004 - 22:51

  hayatın lezzetini v ezevkini isterseniz,hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendirinizv egünahlardan çekinmekle muhafaza ediniz..(s.nursi)

 • allah (c.c)08.06.2004 - 22:50

  şu dünyadaki tezyinat,yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil.çünkü bir zaman lezzet verse,fırakıyle bir çok zaman elem veriri...sana tattırır,iştahı açar,fakat doyurmaz.çünkü ya onun ömrü kıs aya senin ömrün kısadır.doymaya kafi değil...demek kıymeti yüksek,müddeti kıs aolan şu tezyinat ibret içindir.usul-i daimesine teşvik içinidr...(s.nursi)

 • allah (c.c)08.06.2004 - 22:40

  küfrün mayası şifasızıbir ahmaklıktır..(n. fazıl)

 • çile03.02.2004 - 14:44

  Allah dostu

  Alah dostunu gördüm bundan altı yıl evvel
  bir akşamdı ki zaman donacak kadar güzel

 • çile03.02.2004 - 14:43

  mürşid

  ban abakan gözlerle bir kerecik baktınız
  ruhuma büyük temel çivisini çaktınız

 • çile03.02.2004 - 14:42

  Allah ın sevgilisi

  düşünüyorum O ndan evvel zaman var mıydı
  hakikatler boşluğa bakan aynalar mıydı