Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • insan10.10.2005 - 21:34

  İnsanlar eşit değildirler.
  Eşit olmamalıdırlar da!

 • yalan10.10.2005 - 21:32

  Yalan söylemeyen, gerçeğin ne olduğunu bilemez..

 • umut10.10.2005 - 21:29

  Umudum rehinken, sevdalım rehin..
  Ben nasıl rehin bir bedenin gurbetinden sual ederim?

 • aşk10.10.2005 - 21:26

  Aşk Tanrı gibidir..
  yoktur
  görünmez
  ama inanırız!

 • saygı10.10.2005 - 21:24

  Korkunun kabul edilebilir hali..

 • murathan mungan10.10.2005 - 21:16

  Sayıklayan bir ağaç gibiyim Omayra,
  uğultusu geliyor ta derinden, gövdemin geçtiği masalların..
  İçimdeki deprem ayakta tutuyor beni,
  geri dönüp vuruyor çalınmış zaman..
  Bak sana korkaklığımı veriyorum,
  var olmanın bütün varoşlarından..
  Ben yenildim, işte silahlarım
  teslim tamamlandı,
  Sonuna geldim çizgilerini sildiğim bir büyük haritanın..
  Aşkım ölümün sınırında Omayra,
  olduğun yerde kal kımıldama!

 • hegel, georg wilhelm friedrich 10.10.2005 - 21:14

  Alman düşünür. Diyalektik felsefenin öncülerinden..

 • nihilizm10.10.2005 - 21:11

  Varolan bütün varlıkları, değerleri ve gerçekleri yadsıyan, bunların gerçek bir temeli bulunmadığını öne süren aşırı bireyci bir görüş.. Hiççilik..

 • yaşam10.10.2005 - 21:03

  Yaşamın bir 'niçin'i var. 'Nasıl'ına da tahammül gösterecek güce sahibim!

 • yalan10.10.2005 - 21:02

  Yalan söyleyen, yalnızca bildiğine aykırı konuşan değildir. Bilmediğine aykırı konuşan daha çok yalan söyler..