Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

lozan sizce ne demek, lozan size neyi çağrıştırıyor?

lozan terimi Elif Nihan Akbaş tarafından tarihinde eklendi

 • Adnan Ünal
  Adnan Ünal

  Lozan; Türk Milleti açısından bir hezimet, imzalayan düşüncesizler için bir gaibiyettir.

 • Adnan Ünal
  Adnan Ünal

  Tamamen bir ihânet antlaşması. Savaş galibi bir Türkiye tazminat hakkından vazgeçmekle kalmamış, 12 Adalar, Musul, Kerkük ve Kıbrıs kâfirlere hediye edilmiştir. Bu hainliğe imza atanları lânetliyorum.

 • İsim Lazım Değil
  İsim Lazım Değil

  bir tarihçi olarak söyleyebilirm ki, Kurtuluş Savaşı'nın galibi bir devlet için çok karlı bir antlaşma değil...

 • Vedat Yağmur
  Vedat Yağmur

  lozan türkiyenin az kalsın ölümüydü islamı öldürüşüydü

 • Meshude Yıldız
  Meshude Yıldız

  Lozan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin nüfus cüzdanıdır.

 • F
  F

  23 Ağustos 1923' te imzalanan antlaşma.

 • F
  F

  - ege adalarının silahdan arındırılması
  - musul petrollerinden elde edilecek gelirlerin %10 u,
  - kapitülasyonların kaldırılması,
  - Türkiye sınırlarında sadece Ermeni, Yunan ve Yahudi azınlık bulunduğunun kabul edilmesi
  - Türkiyenin savaş galibi ve batı ülkeleri ile eşit haklara sahip bir modern ülke statüsü kazanımlarını sağlayan anlaşma.
  bu anlasma batı dünyasının özellikle İngiltere'nin prestij yitirmesini, tersine eskiden saygı duymadıkları ve sömürgelestirmeye calıstıkları yeni Türkiye'nin ve dolayısı ile Atatürk ve İsmet İnönü'nün ise prestij kazanıp, saygı duyulur hale gelmesini sağlamıştır.

 • Arthas
  Arthas

  Lozan'da Türkiye, 'eskiden' kalan birçok yükümlülüklerini kabul etmiş, eski devletin emperyalist yağmacılara olan borçlarını, emperyalizm tarafından onanmak amacıyla üstlenmiştir. Ortadoğu'da bugünküne benzer bir şekilde, İngiliz Emperyalizminin rolünün onaylanması ve bu rolün meşrulaştırılmasının adıdır Lozan. Resmi ideolojinin en önemli argümanlarından olan 'misak-ı milli', efsaneyi yazanlar tarafından çiğnenerek -gerekli görüldüğünde günün koşullarına uygun yenileme! - Musul'la simgeleşen Ortadoğu petrollerinin emperyalist yayılmacılığa küçük bir eder karşılığı satılmasının adıdır.
  Lozan, yeni devletin, kapitalist ilişkileri ve bu ilişkilerin sonucunda zorunlu olarak gelişecek 'yeni' bağımlılığın kabullenilmesinin ve bu kabulünde batılı kapitalist devletler tarafından onanmasını gösteren bir sözleşmenin adıdır; açık bir biat talebi ve bu talebin arkasından dünyanın yeni efendilerinin bu talebi kabulünün adıdır Lozan. Lozan, aynı zamanda kapitalizme karşı olmadan antiemperyalist olunamayacağının en net tarihi örneklerinden birisidir.

 • Arthas
  Arthas

  Lozan; Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı -Dünya Savaşı? - sonucunda kurulmaya çalışılan 'yeni dünya düzeninde' Ortadoğu'nun 'ne olacağı' sorusuna verilen yanıtlardan birisidir ve bu anlamda emperyalist bir sözleşmenin ifadesinden başka bir şey değildir. Lozan Türkiye için nedir? Lozan; kurulmaya çalışılan 'yeni dünya düzeninde' Türkiye'nin de rol kapma isteğinden başka bir şey değildir, Türkiye'nin kapitalist-emperyalist dünyada var olma isteğinin, bu 'dünyaya' sözleşmeler yoluyla biat etmesinin onanmasından başka bir şey değildir ve bu anlamda kesinlikle antiemperyalist değildir.

 • Ahmed Çetin
  Ahmed Çetin

  Güya kazandık denilen yer. Hiç sanmııyorum kazandığımızı.

 • Tarhan Tekelioglu
  Tarhan Tekelioglu

  cumhuriyet türkiyesinin seklini belirleryen, gizli maddeler icerdigi yolundaki spekülasyonlarla, kendisine hep saibe ile yaklasilan baris andlasmasi

 • Tarhan Tekelioglu
  Tarhan Tekelioglu

  Lausanne
  bir isvicre sehri..
  Lac Leman (Genfersee/Leman Gölü) yakinlarinda bir sehir