Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ıraktaki türkler sizce ne demek, ıraktaki türkler size neyi çağrıştırıyor?

ıraktaki türkler terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • Esra Kaya
  Esra Kaya

  Yedi koldan,
  Yirmidört boydan gelmişem Orta Asyadan…
  Yayından fırlayan ok
  Huduttan hududa atılan mızrak
  Deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem…
  Az gitmişem, uz gitmişem
  Dere tepe düz gitmişem…
  Kuş uçmaz kervan geçmez dağları
  Göçebe adımlarla gezmişem…
  Irağı yakın, yurdumu ırak eylemişem…
  Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları
  Kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem…
  Kızgın tohumlar serpmişem,
  Emek vermişem,
  Aşa getirmişem..
  Türk illerine haber salmışam gavim gardaş nerdesen…

 • Özer Şahin
  Özer Şahin

  kardeşlerimizdir hepimiz birimiz birimiz hepimiz için yaşarız ve savaşırızda ölürüz inşaallah türkmeneli kentleri türkiyeye katılırlar allahın izniyle.

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  1926 daki Milletler cemiyeti kararıyla Türkiye ile Irak adına İngiltere arasında anlaşma imzalandı anlaşmaya göre Musul-Kerkük petrollerinin yüzde 10u türkiyeye gelecek ve ayrıca ırak türklerine ana dilde eğitim görmekten parlementoda yeteri sayıda milletvekiline kadar her türlü hak tanındı...
  bu haklar gerçekten türk kardeşlerimiz için çok iyiydi ama...
  1936 da Hatayın anavatana katılmasıyla ülke sevince boğuldu ve yeni yetişen milliyetçi gençler arasında Musul Musul sesleri yükseldi...olayları yakından takip eden Irak devleti Türkiyenin Musuluda alacağını düşünerek asimile politikasına başladı ve Türklere Türkmen denmeye başlandı her türlü hakları elinden alındı milletvekili sayısı toplam 3 e indirildi...bölgede göçe zorlandılar...bölgede çoğunluk sağlanmasın diye Kürtleri çoğunluk yapmaya çalıştılar ve başarılıda oldular...ama bu kürtler naptı Irak ı şimdi arkadan vurdu...

 • Aziz Özdmeir
  Aziz Özdmeir

  Kardeşlerimiz..Soydaşlarımız...

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  konuyu açan kişi ırak türkmenleri değilde ırak türkleri diye yazdığı için teşekkür ederim...türkmen demek orta asya türkü demektir...biz anadolu ve mezopotamya türküyüz ve kerkükdeki musuldaki erbildeki türklerde en az bizim kadar türktür soydaşımız gardaşımızdır...
  türkmen lafı ilk olarak Irak yönetimi tarafından 1940lı yıllarda çıkarılmış İsmet İnönü ise Türkmen lafını resmen kabul etmiştir...Irak hükümeti bu türkmen lafını biz ıraklı türklerle olan bağımızı kesmek için çıkarmıştır...oysa atatürk misak-ı milli haritasını çıkardığında ülkenin en güneyi süleymaniye ve kerkükden geçiyordu....

 • Şener Ak
  Şener Ak

  Dayanmak dayanın gelicez biliyoruz çok uzun zamandır dayanıyorsunuz ama biraz daha dayanın.

 • Osman Çakır
  Osman Çakır

  ırakta yaşayan veya dünyanın neresinde olursa olsun türk herzaman türktür asildir temizdir asırların medeniyetini teşır ama hiç sevilmezler neden lobileri yoktur.Bu ırakta, çinde,yunanistanda kısaca dünyada ben çağırıyorum birbirinizi sevin neden yaratandan ötürü

 • Johann Sebastian Bach
  Johann Sebastian Bach

  Asla gelemeyecek veya gelmesine izin verilmeyecek yardımlarımıza muhtaç yalnız öz kardeşlerimiz.

 • Bugrahan Karaoglu
  Bugrahan Karaoglu

  90 lı yıllar üniversite yıllarımız...kerkük,musul,türkmen derdik..o zamanlar bize 'orası neresi, onlar kimler' diye aval aval bakıp bizi ırkçılıkla itham edenler şimdilerde kerküğü kırmızı çizgi belirleyip devlet politikası yaptılar...gerçi kırmızı çizgi filan kalmadı ama olsun...
  Biz yine söyleyelim zindanda çile çeken Türkmen yiğidin ağzından..

  Kerkükün zindanına attılar beni
  Mazlumlar sürüsüne kattılar beni
  Bir yanım dağladılar ateşle annem
  Ne suçum ne günahım yaktılar beni..

  Türkmen obalarından göçen anneler
  Ne yuvaları almış ne de haneler
  Gökkubbeyi sarsar mazlum feryadım
  Elbet bir gün güler bize de seneler..

 • F
  F

  Murat Yüce, sadece TVye yansıyan bir rehineydi. Kim bilir Irak'ta daha ne kadar rehinemiz vardır? Bir miktar para kazanacağız diyerek Irak'taki yurtaşların ölümüne razı olunamaz! Gerekirse bütün ihracat durdurulmalıdır!

 • Bora Bozkurt
  Bora Bozkurt

  En az Batı Trakya, Makedonya veya Kıbrıs'taki soydaşlarımız kadar bizden olan fakat her nedense Türkmen olarak anılan topluluk. Çanakkale'de, Kütahya'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da Türk olarak savaşıp, Türk olarak ölenlerin torunları.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  IRAK'TA TÜRK YERLEŞİM BÖLGELERİ

  Irak'taki Türk nüfusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'la sınır teşkil ettiği Hakkari Siirt illeri hattından başlar, Musul şehrinin kuzey doğusunda bulunan Irak'ın en büyük ilçesi konumunda olan Telafer Şehri'ni (Irak'ın Türk yerleşim bölgesinin kuzey ucudur) içine alır. Telafer şehri bir Türk şehri olmakla birlikte nüfusu bir milyona yakındır. Telafer 'den itibaren şerit halinde devam eden Türk yerleşim bölgesi Musul'u içine alarak doğuya ve güneye doğru ilerler doğuda diğer bir Türk şehri olan Erbil şehri bulunmaktadır. Erbil 'in güneyinde Altın Köprü ilçesi, güneye doğru aynı uzaklıkta da Irak Türklüğünün en büyük şehri ve Irak Türklüğünün merkezi olan Kerkük bulunmaktadır. Kerkük şehri civarında Türk yerleşim bölgesi genişler. Kerkük'ün güneyine doğru inildikçe Türk yerleşim bölgeleri Dakuk (Tavuk) , Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Kifri gibi büyük ve önemli Türk ilçeleri ve yüzlerce köyden oluşan Bayat köyleri bulunmaktadır. Ayrıca kuzeyden güneye doğru inildikçe bu tür köylere sürekli rastlamak mümkündür. Bu şerit, çoğunluğunu Türkmen yerleşim bölgelerinin oluşturduğu pek çok kasaba ve yüzlerce köyü de içine alarak Bağdat'ın 120 km doğusuna kadar ilerler diğer Türk kasabaları olan Bedre ve Mendeli 'yi de içine alarak uzanır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde (1918 yılına kadar) Musul Vilayeti ile Kerkük Müstakil Mutasarrıflığı halinde idare ediliyordu. Erbil şehri Kerkük'e, Hanekin şehri de Bağdat'a bağlı birer kara merkezi konumunda idi.1957 yılından günümüze kadar gelen süreç içerisinde Irak iktidarları tarafından Türklerin yerleşim bölgelerinin idari şekilleri değiştirilerek, bölgenin demografik yapısının bozulmasına çalışılmıştır.1957'de Türkmenlerin yerleştiği iller Musul, Kerkük, Erbil ve Diyale şehirleridir. Bağdat'ta da neredeyse Erbil şehri kadar bir Türk nüfusu yaşamaktadır.1976'dan sonra Irak'taki idari yapı yeniden değiştirilmiş, yeni vilayetler ortaya çıkartılarak, Irak'ın il sayısı 18'e çıkartılmıştır. Bu yapılanmada Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerin parçalanması özellikle yapılmıştır. Bu arada Türkmenlerin baş şehri olan Kerkük'ün adı, daha öncede belirtildiği gibi, AL-TAMİM olarak değiştirilmiştir. Kerkük ismi aslında milattan önce yerleşim bölgesi olan bu toprakların adı olarak geçmekteydi, daha sonra bu ad zaman ve buraya yerleşen toplulukların dillerindeki telaffuzlarla değişerek bugünkü halini almıştır. Bu ad zaman içerisinde Irak Türklerinin bir simgesi haline geldi, o yüzden de Bağdat yönetimi bu adı değiştirmiştir. Kerkük'e bağlı yüzlerce Türk köyü ekim topraklarıyla birlikte Kerkük'ten kopartılarak başka illere bağlanmak suretiyle Kerkük'teki Türk nüfusunun azalmasını, ayrıca diğer illere bağlanan Türk köy ve kasabalarının bu illerde azınlık halinde kalmaları sağlanılmıştır. Ayrıca Kerkük ve diğer Türk yerleşim bölgelerinde Araplaştırma politikası gereğince güneyden Bedevi Araplar getirilerek, özellikle de Kerkük'te yapılan bu uygulama ile bu yerleşim bölgelerindeki Türk nüfusu yoğunluğunu azaltma gayretleri vardır. Türk bölgesi illerinin durumu şu şekildedir;

  yazının devamı:
  www.irakturkleri.8m.com/irak.htm

  aktarmadır, eğer hatalar varsa mesaj atın