Kültür Sanat Edebiyat Şiir

firar sizce ne demek, firar size neyi çağrıştırıyor?

firar terimi Sahap Tanrıkulu tarafından tarihinde eklendi

 • Süleyman Muamma
  Süleyman Muamma

  Askerlikte kıtasından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşanlar ile izin, istirahat ve hava değişimi alarak ayrılanlardan dönmeye mecbur bulundukları günden itibaren altı gün içinde özürsüz olarak gelmeyenlerdir.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr

  Birinciler, otağlarını mârifet yamaçlarına kurar, zerreden güneşlere kadar her şeyle O'nu hatırlar, O'nu anarlar.. ölçüleri aşan isteklere girer ve olmayacak şeyler düşlemeye başlarlar.. ve derken, vicdanlarında: Seni hakkıyla bilemedik.' gerçeğini duyar ve dillerinde:  'Varlık senin mârifetinin peşinde, erbâb-ı lisân seni vasfetmekten âcizdir. Gel tevbemizi kabul buyur; buyur ki, biz birer beşeriz, seni hakkıyla bilemedik.' sözleriyle kendilerinden geçerler.

  İkinciler, her an ayrı bir mârifet deryasına yelken açarlar ve hep ayrı ayrı vâridâtın televvünâtıyla ömür sürdürürler. Sürdürürler ama, bir türlü berzahlardan kurtulup tam hayret ufkuna da ulaşamazlar. Gözleri sürekli suûd merdivenlerinde, arşiyeden arşiyeye uçar ve sukût tasavvurundan tir tir titrerler...

  Üçüncüler hâlin gel-gitlerinden kurtulmuş, başları her an hayretin ayrı bir derinliğinde ve gözleri 'Şerâb-ı aynemâ' ile mahmur öyle mestlerdir ki, içinde bulundukları durumdan, -ihtimal- İsrâfil'in sûruyla bile kendilerine gelemezler. Duygu, düşünce ve tahayyüllerinin derinliğini, ancak yine kendileri gibi mest olan biri ifade edebilir

  'Evliyâullaha tuzak olan o hayâller ise, Hudâ bahçesinin ay yüzlülerinin cemâllerinin yansımasından ibarettir.' 'dan maksat, mertebe-i vâhidiyyet; dan murad da, Allah'ın esmâ ve sıfâtıdır ki, ehadiyyet mertebesinde temâyüz ederler. Bu itibarla, meseleyi şöyle vaz' edebiliriz: Evliyâullah'ın ayaklarına tuzak olan başka değil, esmâ ve sıfât-ı ilâhiyenin tecelliyâtıdır. Ve o tecelliyât, hakikate karşı kapalı olan gözsüzler nazarında hayâletten ibarettir. Sarı Abdullah Efendi'nin ifadesiyle: 'Enbiyâ ve evliyânın merâyâ-yı kalbleri, mezâhir-i esmâ ve sıfât-ı külliye-i ilâhiye olmakla, sıfât-ı rabbâniye onların ay yüzlerinin bostanı olup onlara her an ayrı bir sihir sunmaktadır.'

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr

  Avamın firarı; varlığın dağdağasından, ma'siyetin çirkinliğinden Allah'ın üns ve gufrânına sığınma şeklinde olur. Bunlar gözlerini her açıp kapayışlarında: 'Yarlığa Rabbim ve merhamet buyur; buyur ki, Sen merhameti en hayırlı olansın.' âyetini okur.. ve oturur-kalkar 'Rabbim işleyegeldiğim şeylerin şerrinden Sana sığınırım.' der inlerler.

  Havâssın firarı; sıfatlardan sıfatlara, sırdan şuhûda, rüsûmdan usûle ve nefsânî duygulardan ruhâni ihsaslaradır ki: 'Allahım Senin gazabından rızâna, ukûbetinden afvına sığınırım.' sözleri onların her zamanki vird-i zebânlarıdır.

  Haslar üstü hasların firarı ise, sıfâttan Zât'a ve Hak'tan yine Hakk'adır ki, her zaman: 'Sen'den yine Sana sığınırım.' der, heybet ve mehâbet soluklarlar.

  Bu firarların hemen hepsi de gidip bir ilticâ, bir himâye ve bir i'tisâmla noktalanır. Firar, firar edenin ruh derinliği ile mebsûten mütenâsip (doğru orantılı) olduğu gibi, netice itibarıyla varılan nokta da farklı farklıdır.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr

  Herhangi bir şeyden kaçma ve uzaklaşma mânâlarına gelen firar; erbâbınca, halktan Hakk'a seyerân etmenin, gölgeden asla ilticâda bulunmanın, damlayı bırakıp deryaya yönelmenin, zerreden vazgeçip güneşe teveccühün ve benlikten sıyrılıp vücudu Hak şuaları içinde eritmenin unvanı olmuştur ki; bunu insanın 'seyr-i kalbî' ve 'seyr-i ruhâni'sine işaret eden: 'Kaçıp Allah'a sığınınız' meâlindeki âyetle irtibatlandırmak mümkündür.

  İnsan, imanı hesabına, beden ve cismâniyetin öldürücü atmosferinden uzaklaştığı ölçüde Allah'a yaklaşmış ve kendine karşı da saygılı ve anlayışlı davranmış sayılır. Böyle bir firârî ve Hak mültecîsinin nasıl pâyelendirildiğini, o kapının sadık bir bendesi olan Hz. Mûsa (alâ Nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm) Efendimiz'den dinleyelim:  'Sizinle beraber bulunmaktan korkup kaçtığım için, Rabbim bana hâkimiyet lütfetti ve beni mürselînden kıldı.' Bu beyânıyla Hakk'ın nebîsi, zevk ve vuslata, hilafet ve kurbete varan yolun firardan geçtiğine dikkati çekiyor ve peygamberâne irâdelere öncülük ediyor.

 • Tuba Metinsoy
  Tuba Metinsoy

  uykum firari gecem firari ben firariyim bu satte.......intizar..........

  ruhum firari kalbim firari sevdam firari gizlice.........

  ölümde olsa figanda olsa argoca utanclar firari hızlıca.....

 • Nisa Nur
  Nisa Nur

  dünya zindanmış dediler bu yüzden firara hazır benliğimiz..bir kafesin soğuk parmaklıklarıyla sarılı ruhumuza, bulsak sığacak bir geçiş, dururmuyuz..ne çaba..gayret ne yana..kaçış ne yöne..bu firar ne kadar sürer..tüm firarların dönüşü hep O nadır muhakkak..
  biz bilmeden başladı bu müthiş firar..
  saklayın bulmasınlar sabaha kadar...

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu

  Allah’a firar edin! ... Muhakkak ki ben sizin için O’ndan apaçık bir uyarıcıyım. (Zariyat 50)

 • Elif Kayalı
  Elif Kayalı

  Tutamayacağım sözler vermem, Adımlarımda 'kim ne der' diye düşünmem, Basit kişilerle polemiğe girmem, Dünyada kimse üzülsün istemem, Bazı şeyleri asla affedemem, Acıyı tanıdığım için, kimseye çektirmem, Cesaretsizliği gururla örtmem, Yalan ve taktiklerle uğraşmayın, yemem! Dostlarıma laf ettirmem, Tutkularım var, vazgeçemem! Gidiyorsa eğer,çok özlesem bile dön demem, Güvenmedikçe sevemem,

  Ağır geliyorsa bunlar, firar serbest, üstelemem... Bazen çok severim ama SÖYLEYEMEM..!

 • Özge Yaprak
  Özge Yaprak

  ...........firardayım..............

  kırmızı bültenle aranıyormuşum,

  suçlu koymuşlar adımı,

  yasadışı aşk örgütü mensubuymuşum,

  birçok olaya karışmış adım,

  karşı cins grupları tahrik ediyormuşum,

  birkaçının kalbini gasp etmişim,

  hatta, bir cinayete karışmışım,

  bir yüreği vurmuşum gözlerimle,

  ellerim, dudaklarım, tenim dururken hemde,

  göz altına alındım,

  ellerime sıkıştırılan bir sigara,

  gözlerimde, sokak lambalarının sinir bozan ışıkları,

  ve sensizliğin can sıkıcı ayak sesleri,

  geceler, sorguya aldılar beni,

  onu sen vurmuşsun diyorlar,

  hayır, hayır masumum ben,

  kimseyi vurmadım diyorum inanmıyorlar,

  savunmasız yargılandım,

  mahkumum şimdi

  dört yanım SENSİZLİK,

  kolkola gezen sevgilileri gösterip,

  şarkılarla işkence ediyorlar,

  görüş günü bile yok,

  sen gelsende,

  senin yüreğinde bir hücreye atsalar beni,

  o zaman seve seve,

  müebbet bile yerim biliyormusun..........................

 • Nihan Aydın
  Nihan Aydın

  hala firar hikayeleri yazıyorum
  ceplerimden taşıyor sayfalrım
  içlerimden akıyor
  mavi siyah ebem kuşağı mürekkepler
  içimde ıslanıyor
  tüm hisler
  tüm hikayeler
  sessizlikler oluyorum
  ardından
  çok seslilikler
  ve
  duyusal sefillikler
  hissizlikler oluyorum
  çok hislilikler oluyorum
  karıştırıyorum
  seçemiyorum hangisi hangisi
  gülüyorum geçiyorum kendime
  o kadar kafaya takmaya
  o kadar sorgulamaya değmiyorum
  gülüyorum
  dalga geçiyorum
  bir deftere ani karalanmış yazılarımla yüzleşiyorum
  ben figaronun düğünüyüm
  sesim
  çatallanmış
  detone oluyorum..

 • Nihan Aydın
  Nihan Aydın

  firari içim dışım
  kaçınılmazım kaçaklığım

 • Oguzcan Demir
  Oguzcan Demir

  daltonların hayatının anlamıdır hep kaçarlar ama o redkit yokmu ikide bir onları yakalar geri götürür aslında red yakalmasa onları eminim daltonlar geri dönerdi çünkü onlar firardan zevk alıyorlar

 • ?
  ?

  çoğu zaman kendimden firar ederim.

  Bişeylerim kalır ortada öyle sefil.

 • Düşünmüyorum Yine De Varım
  Düşünmüyorum Yine De Varım

  Esaretin bedeli

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley

  Hey sana sesleniyorum duyuyor musun beni?
  'Anlaşılmadan benimsenme'ye firar edelim biz seninle...
  Diğerleri,
  'Tanımadan dışlasalar' bile...
  Tutar mısın elimi?

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley

  Ah bir an gelse, firar edebilsek tüm tanımlardan...
  İnsan üretisi olan bakışlardan...
  Boyun bağı olup da bizi sıkan,
  Nefes almamısı zorlaştıran,
  Bakmakta olan gözlerimizi kör kılan dehliz karanlıklardan...

  Bir an gelse, yaşama firar etsek..
  Sadece yaşasak....

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley

  Ah bir an gelse, firar etsek bize.
  Biz olsak sadece, ben veya sen değil.
  'BİZ'...

  Kocaman hayatın içine sığabilecek bir döngü yaratabilir miyiz dersin?

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley

  Ah bir an gelse ve tüm yaşamım ve anlarım herşeyim firar etse sana..........

  Kabul eder misin acaba?

 • Periru Gogen
  Periru Gogen

  hane'den eyleme firar,
  ailen seni köse köse arar,

 • Xxx
  Xxx

  arada sirada cok kuvvetle gelen bir dalga.nereye neyden nasilini dusunmeden bir yerlere gidis, ve bir baska yere ve bir baska yere ve bir baska yere ve bir baska....