Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • charles bukowski15.01.2008 - 16:01

  yapıtlarının edebi bir yönü olduğunu düşünmüyorum. O kadar kitabını nasıl bastırdığı ise kafamı en çok kurcalayan konulardan biri. Ayyaşların hayatını herkesin anlatabileceği bir dille anlatmıştır.

 • abraham lincoln11.01.2008 - 15:28

  ABD'nin emperyal düşünmeyen, demokrat olan tek başkanı diyebilirim. Tarihte haklar hep savaşılarak ve iktidara baskı uygulanarak kazanılmışken Lincoln kölelere özgürlüklerini kendi elleriyle vermiştir. hakların devletin kendisi tarafından tanınmak zorunda kalınmadan tanınmasının çok az örnekleri vardır, bunlardan biri de Lincoln dönemi ABD'sidir. Ayrıca kuzey-güney savaşı'nı da ABD'ye kazasız belasız atlattırabilmiştir.

 • keşif11.01.2008 - 13:33

  var olan bir şeyin farkına varılması. Genellikle coğrayfada ve biyolojideki buluşlar için kullanılır. Önceden var olmayan bir şeyi meydana getirmek, üretmek için ise icat kullanılır. keşif ile icat arasındaki fark budur.

 • adem11.01.2008 - 12:43

  Kuran, Tevrat ve İncil'de geçen ilk iki insandan biri. İngilizcesi 'Adam', eşi havva ise 'Eve'dir. Toraktan yaratıldığı, Havva'nın ise Adem'in kaburga kemiklerinden yaratıldığı yazılıdır. En başta cennette yaşamalarına rağmen Havva'nın bilgelik elmasını yemesi ve Adem'e de yemesi için vermesi nedeniyle gerçeğin farkına varmışlar ve çıplak olduklarını farketmişlerdir. Tanrı da bu davranışlarına karşılık onları yeryüzünde yaşamaya mahkum etmiş, ölümle cezalandırmış ve bu hatanın sonucunda insanoğlu ölümlü bir canlı halini almıştır. Ondan sonraki tüm nesiller Adem ve Havva'nın cezasını çekmekte ve günah işlemeye meğilli varlık olarak doğmaktadırlar. Ömürleri 1000 yıla yakın olarak tahmin edilmektedir (kendilerinden sonra gelen soyların ömürlerinin bu civarda olduğu yazılıdır, Nuh zamanında insan ömrü 750 yıla inmiştir, Avram (İbrahim) zamanında ise 150 yıla inmiştir. İnsan ömrünün ilk nesilden sonlara doğru sürekli azaldığı göz önüne alınırsa ömürlerinin bu kadar uzun olduğu söylenebilir) . Daha fazla bilgi için Tevrat'ın Yaratılış Kitabı'na bakılabilir.

 • adnan menderes11.01.2008 - 11:56

  Celal Bayar'la birlikte demokrat parti'yi kuran adam. Refik Koraltan ve Hüseyin Nazif Zorlu ile birlikte idam edilmişlerdir. Türkiye cumhuriyet tarihinin görmüş olduğu en liberal siyasetçilerden biridir. Demokrat Parti zamanında birçok halk karşıtı uygulamalrı vardır. Köy Enstitüleri ve Halkevleri Demokrat Parti zamanında kapatılmıştır. Özellikle ikinci iktidar döneminde (1957-1960 arası) medya ve CHP üzerinde önemli derecede baskı oluşturmuşlardır. ABD'nin vazgeçilmez adamlarından biridir. Toprak ağasıdır, zaten DP'nin başındakilerin çoğu toprak ağasıydı. Toprak Reformu'nun (çiftçiye toprak dağtımının) on yıldan fazla süre ertelenmesine neden olmuşlardır. Dindar kesimleri desteklemiştir. Siyasi görüş olarak tanımalamak istersek 'sağ liberal' tanımı yerinde olur. Günümüzün büyük holdinglerinin çoğunun temelleri DP iktidarında atılmıştır.
  Özetlemek gerekirse; liberallerin ve liberal politikaların bu ülkede nelere sebep olabileceğini görmemiz için uygun bir dönemdir DP dönemi.

 • faşizm11.01.2008 - 11:32

  sağ totaliter rejimlerden dini kurallara dayalı olmayanı. Oligarşik bir rejimdir, belli bir zümrenin (genellikle bir general grubunun) iktidarı hakimdir. Soğuk savaş öncesinde Mussolini dönemindeki gibi faşizm tanımı yapılırken soğuk savaştan sonra liberal sistemler de demokrasi isteyen güçler ve emekçi kesimler üzerinde baskı yaptıklarından dolayı (sermaye sınıfının korunması bunu gerektiriyordu) onlar da faşist olarak adlandırılmışlardır. Günümüzdeki aşırı milliyetçilere de bu adı verenler olur. Sözlük anlamıyla; kendi milletini diğer milletlerden üstün görmek ve kendi milletinin iyiliği için diğer milletler üzerinde şiddet kullanmayı bile mübah sayan zihniyettir.