Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • aziz27.12.2011 - 11:51

  AZİZ: Yüce,kıymetli,güçlü,anlamında kullanılan bir kelime,
  Kuranı kerimde Allaha ait olan EL AZİZ kelimesiyle gecer,yani güçün,yüceliğin,tek sahibi,Bir varlıkta bulunan tüm nitelikler, nicelikler Hakka aittir,İnsan kendindeki
  hiç bir sıfatı var edemez,vucudunda tecelli eden tüm sıfatların gücü hakka aittir,
  mesela görmek için göz vardır,insan bu göz sayesinde görür,ama ne gözü nede görmeyi insan kendisi var edip vucuduna koymamıştır,buradaki görmenin var edici yani o göze ait olan yücelik,güç hakka aiittir,ilahi kudret her sıfattaki inceliği var edendir,sıfatlarıyla EL AZİZ dir

 • mevla26.12.2011 - 11:44

  MEVLA:Efendi,baba,sahip,veli,işi gören,rab,
  bu kelimelerdende anlaşılacağı gibi varlığı herşeyiyle var eden,şekillendiren,nitelendiren,kendin varlığından var eden anlamında kullanılan bir kelime,Arapcada mevla:baba demek buradaki anlam ata anlamında kullanılır,kişi nasılki herşeyinin anne babasından alır,bu dünyaya gelmeden önce bir bebeğin tüm genetik yapısı anne babasındandır,
  İşte mevla kelimeside bu dünyadaki her varlık Allahtan var olur,Varlığın kendi dünyasındaki var oluş,var eden MEVLA kelimesiyle tanımlanır,ve kişi ölünceye kadar bu var oluşla yaşar,MEVLA var eden ve varlığı devam ettiren anlamında kullanılır

 • fesat23.12.2011 - 11:13

  FESAT:Bozan,parçalayan,düzeni bozan,karışıklık,kargaşalık çıkaran,Ara bozan anlamında kullanılır,Kişi birliği düzeni yapmaya değil bölme parçalama haline düşer,Buda çekememezlik halidir.kendini üstün görür başkasını hor görür.şeytan kuranı kerimde:Min hayrun ene,dedi.yani ben ondan hayırlıyım,ademe secde etmedi.kendini hayırlı ademi hayırsız gördü,kendini üstün gören,diger varlıkları hor hakir gören,fesatlıkla içiçedir.insana hakikatler sunulmuştur,bunları anlama yerine bozmaya giderse fesatlık halindendir.Bugün islam dünyasın cematler tarikatlara bölünmüştür,bir diğerini hak görmez,hepsi birbirini eleştirir durur,işte bu hakikatleri terkedip herkez kendine göre bir yol çizdiğindendir.Amaç birlikte buluşmaktır,yanı fesat olmamaktır,bölmemektir,parçalamamaktır,Hz muhammed zamanında bugünkü cematler tarikatlar yoktu,bunlar nereden çıktı,Efendimizin hakikatlerinin yanında bu kadar yol neden çıktı,Eger hakikatler anlaşılmassa herkez kendine göre bir anlayış çıkarır,işte bu bozma parçalama düzeni bozma dır...

 • fâsık23.12.2011 - 11:02

  FASIK NEDİR:çıkmak anlamında kullanılır,Hakikatı bırakıp kendi anlayışına çıkmak
  Hakikatlerin dışına çıkmak,Kısaca Fesatlık,bölen,bozan,
  kişiye bir şeyin hakikatleri sunulmuştur,ama o kişi bunları önemsemez kendine göre bir yola gider,gittiği yol fasıklıktır,Yani bir dr hastaya şu ilacı iç der hasta bunu dinlemez,başka bir şey içer ve iyileşmez işte bu durum fasıklıktır.

 • fususul hikem16.12.2011 - 17:17

  FUSUS'ül HİKEM:Hikmetlerin özü demektir.Kainattaki her varlığın bir hakikatı vardır.yani her varlık bir kitapdır,okunması araştırılması gerek,Okunurken o okuma o varlığın özünden olmalı,yani,hakikatleri
  varlığın kendinde görmeli ve anlamaya çalışmalı,Tıp kitabı nedir dense herkez yazılan bir tıp kitabını anlar,halbuki tıp kitabı insanın kendisidir.insanın vucudu tıp kitabıdır,ancak bu vucudu iyi okuyan ÖZE bağlı HİKMETLERE ulaşır.
  Onun için muhiddin arabi Fusus'ül Hikem i yazıp bunu anlatmaya çalışmıştır

 • zebani15.12.2011 - 17:53

  ZEBANİ:kötülüklerle hallenen kimsenin niteliklerini anlatan kelime,
  Cehaletinden,gurur,kibir,benlik,kötülük halleriyle hallenen kimseden iyi güzel şey hasıl olmaz.o kişi hep kendi egosuna,çıkarına koşar durur,kendisi gibi olmayan insanı yok eder,cehenneme atar,o kişiye hep zarar verir durur,Böyle kişiler dedikoduyu sever,haset fesat halindedir,hep kendini beğenir,hep kendini hayırlı başkalarını hor görür.işte böyle kişinin hali zebanileşmektir.Cehennem meleği denmesinin sebebi bu niteliklerden dolayıdır.
  Kişi iyi hal üzre değilse kötülük hali üzerinedir.Kötülük yolunda olan kişiler haline
  ZEBANİ hali denir.

 • perçem15.12.2011 - 17:02

  PERÇEM:PERÇEM: Gelenekte erkeklerin alınlarının üstünde bulunan bir tutam saç.
  Burada düşünülmesi gereken perçeminden tutmak nedir.İnsanlar fikirlerine,inandığı şeylere,itikatlarına göre hareket ederler.Biri ortaya çıksa bu zamana kadar bildiğiniz şeyin farklı bir yorumunu söylese,inanır yada inanmazsınız,inanırsanız doğruyu araştıran bir yapınız bir kalbiniz vardır demek,
  inanmassanız reddederseniz,sizi reddettiren şey bu zamana kadar doğru bildiğiniz inanışlardır.işte perçeminden tutmak,kafasının içinde neye inanmışsa itikatı,bilişi neyse ona göre hareket etmektir.Kuranı kerimde ALAK SURESİNDE geçer perçem kelimesi,Size bir yol gösterilir,siz ya o yolda gidersiniz yada o yola sırtınızı dönersiniz,kafanızın içindeki bilişler itikatlar sizde yer bulmuşsa dönüşünüz hep bu bilişlere göre olur.Biri ne anlatırsa anlatsın kişi kendi bildiklerinin dışında haraket etmeyi sevmez.işte perçeminden tutmak sizin bildikleriniz size sunmak ve size sunulan hakikatlere doğru yöneltmek anlamındadır.

 • ar rahman02.12.2011 - 12:06

  RAHMAN:Rahmet eden,nimet veren,koruyan,
  Bütün varlıklardaki nitelikler Allahın Rahman isminin tecellisinden tecelli eder
  Allahın Halkiyeti Rahman ismiyle tecelli eder.Bütün kainattaki her varlıktaki sayısız tecelli
  Allahın Rahman ismiyle tecelli eder.
  Varlıkların vucudlanmasının tüm tecellileri Rahman isminin tecellisidir.
  Onun için Suret-ür Rahman denir.
  Yani tüm suretlerin Allahın Rahman ismiyle suretlenmesi anlamına gelir.
  Varlıklardaki nitelikler birbirleriyle birleşerek yeni bir tecellinin oluşmasına sebeb olur.
  Yani atomların birleşmesiyle oluşan yeni elementler yeni oluşumlara yol açar.
  Böylelikle her varlık birbirine bağlıdır.birbirini tamamlar,birbirinin parçasıdır.
  Bu birlikler, birleşmeler Allahın Rahman isminin tecellisiyle olur.
  Allahın Rahman ismi, Her varlıktaki, sonsuz nimetler,sonsuz rızıkların oluşmasının sebebidir.
  Rahman ismine rahmet sahibi diye çevirilir.
  Allah demiri yaratmıştır.Demirden sanayide her türlü makine vs oluşumun demirdeki rahman
  İsminin tecelli alemidir.
  Bu kainattaki her varlık Allahın Rahman isiminin tecellilerini sonsuz bir şekilde gösterir.

 • SİDRETÜL MÜNTEHA25.10.2011 - 11:12

  SİDRETÜL MÜNTEHA:Ruhların vucud elbiselerini henüz giymedikleri tüm özlerin bir arada bulundukları,tüm varlıkların var olmadan önce,Allahta bir bütün olarak bulunduğu TEVHİD ŞUURU.Nasılki bir tohumda o ağaca ait tüm nitelikler gizli bir halde varsa,o tohum toprağa düşüpte filiz verip ağaç meydana geliyorsa,İşte o ağacın henüz vucud bulmadan önceki hali tohumda vardı.İnsan bir sperm ile yumurtanın döllenmesinden meydana gelir.İnsana ait tüm özellikler o yumurtada vardır.genetik kombinasyonunda insana ait tüm nitelikler tüm özellikler o genetik sistemde yazılıdır.yani madde alemi var olmadan önce mana aleminde vardı.Tecelli eyler var olur herşey,vardan var olur varlık,varlık var olmadan önce sidretül müntehaya gelir,orada ruhlar vucud elbisesi giymeye hazırlanır.HAK ve HALK sırrının sırrıdır SİDRETÜL MÜNTEHA

 • şefaat21.10.2011 - 11:54

  ŞEFAAT: HASTALIKTAN KURTARMAK
  Şefaat:Kelime olarak birinin kurtulması için,yada suçunun bağışlanması için yapılan aracılık.Burada kurtaran,kurtulan ve kurtulmasına aracı olan durumu söz konusudur.Bunu bir örnekle anlatacak olursak bir kişi hasta olsa ne yapar Doktora gider.Doktor onun hastalığını teşhis eder ve onun hastalıktan kurtulması için ona ilaç verir.O hasta o ilacı kullanır ve iyileşir.Burada o kişiyi iyileştiren ilaçın içindeki kimyasal maddedir.Buna aracı olan Doktordur.Doktor dese hastayı ben iyileştirdim.
  ilaç dese hayır ben iyileştirdim.hasta dese hayır ben kendim iyileştim.ne kadar doğru olur.Doktorun bilgisi hastanın hangi hastalığa tutulduğunun tesbitidir.bu tesbit doktorun bir eğitimden gecerek ulaştığı bir değerdir.hangi hastalığa hangi ilaç iyi gelir Doktor bunları öğrenmiştir.Ve hastaya yol gösterir senin hastalığın bu
  ve bu ilaçı kullanmak gerekir.Eger hasta o ilaçı kullanmassa iyileşmez.Burada Doktorun yapacagı hiçbirşey yoktur.O hastayı iyileştirecek olan o ilaçtır o ilacın içindeki güç o hastayı iyileştirecektir.Ama hastanın o ilaçı kullanması gerekir.
  İşte şefaat Allah tandır.Yani hasta kalpler ancak Allahın tecellisiyle mümkün olur
  Resul ve nebiler yada Arif ve kamil insanlar bu şefaatin yolunu hakka arif olmak isteyenlere tebliğ ederler.Yolu yöntemi anlatırlar.Hiçbir resul yada nebi şefaat edemez.bu yola arif olmuş insanlar yani cehalet hastalığından kurtulmuş insanlar
  ancak yol gösterirler,ilaçı tarif ederler tedavi etmek iyileştirmek Allaha mahsustur.
  Onun için Allahtan gayrısı şefaat edemez ayetleri vardır.Ancak kurtulmanın kurtuluşunu idrak eden insanlar bu yolda tefekkür ehli olmuş insanlar,cehalet hastalığına tutulmuş insanlara ŞEFAATın yolu yöntemi gösterilir.Yani hastalıktan kurtulmanın ilacı budur denir.Kişi o ilacı içtiginde insanın vucudu o ilaçın etkisi için hemen gerekli çalışmayı yapar bu çalışma ancak Allahın tecellisiyle olur.Ne Doktor ne hasta o ilaçın vucuddaki etkisine zerre kadar yardımı olamaz.işte Şefaat Allahın dır denilen hakikat bunun gibidir,Doktor da o ilmi ögrenmek için yıllarca eğitim aldı ve hala almaktadır.Arif kişi hakka arif olmuştur.hakka arif olmak isteyen yol gösterir.Ama arif kişi başka bir kişiyi arif yapamaz arif olması için yol gösterir.,
  Ona şefaat edecek olan bizzat Allahın tecellileridir...
  ŞEFAAT ALLAHA MAHSUSTUR.