Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • Zemheri Ayı31.12.2011 - 14:08

  738.HANCI PERVANE
  Osmalı Devleti’nin kullandığı
  Takvim ve şimdiki Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı takvimin isimleri
  ayların adı:

  Zehmeri = Ocak
  Gücük = Şubat
  Mart = Mart
  Abrıl = Nisan
  Mayıs = Mayıs
  Kiraz = Haziran
  Herk = Temmuz
  Biçim = Ağıstos
  Harman =Eylul
  Cavus = Ekim
  Koç = Kasım
  Karakış = Aralık
  Adem Aleyiselam’ın
  Hava’yla buluşmadan önce beyazı ayam oruncunu iki gün karakış ayında tuttu bir günde zehmeriden tuttu oldu üç oruç Hava’yla buluştu kış mevsimi olduğundan kadının oturağı sovuk olur erkeğinde dizleri!

 • Zülfikar07.09.2007 - 15:24

  zilfikar nedir

  zilfikar her nebiye uğrayan üccettir
  hz ali hz allahın hatemil evliyasıdır
  hz ali ve zilfikar düldül ismindeki at hz muhammede emanet üccet olararak hz Allah tarafından gönderildi

  hz muhammed herkese dediki bütün kendine güvenenler meydana toplansın hz Allah bir kılıc gönderecek onu kim yerinden cıkarır kaldırırsa o kılıç onun olacak herkes meydana toplandı kılıç sırdan geldi bir yere saplandı herkes sıraya girdi yerinden cıkarmak için denedi cıkaramadı en son yaşı ufak olduğu için hz ali geldi zilfikarı yerinde cıkarıp kaldırdı
  hz muhammed dediki kılc sana gelmiş sen bu güce sahipsin kimse itiraz edetmedi

  Zülfikar haklıyı kesmez=hz ali zülfikarı atınca ses verirdi
  O zaman hz ali derdi önümde haklı can var
  Yaraladım diye mahcup olurdu

  Hz alinin zülfikarının ağırlığı 1400 mükef
  Selmanı ecene dağında gölden hz ali kurtardı çiçek verdi
  Selman serencipte şedullah topladı
  Hz ali pirlere vurmaz cocuklara vurmaz karşı gelene vurur
  Hz ali nara vurduğunda cok adamın yüreği patlar kale bile yıklır düldül zülfikarı ağzında taşırdı
  Hz ali ok ve kalkanla uğraşırken düldül zülfikarı alır zağzına dağlara giderdi hz ali seslendiğinde gelirdi


  HANCI PERVANE.534
  Bir nur gördüm zahirinde batında
  Bir nur gördüm zahirinde batında
  Hakkın cem alının kıtında
  Nar oldu gitti heeey

  Ademden hateme uğradı
  Ademden hateme uğradı
  Şıtınan beraber geldi
  Bir oldu gitti heeey

  Muttan geldi uda yetişti
  Nuh ta tamam oldu sırrı görüştü
  Lem ile de birleşti birleşti
  Ah hele şar oldu gitti ey eyler ey

  İdrise indi böyle zamanı
  Erenler bağına gitti meleklere tamamı
  Uğurlandı yoşaya ile bir yanı
  Bir yanı bir yanı heeey

  Ah hele zamanında renk oldu
  Yetti yetti hey
  Ya tabib sıyrıldı da böyle bir zamana
  Zekeri yayla düştü talaşa bir ana

  Ah yareb aman
  İlmi batınıda böyle beraber hey
  Ah hele kan oldu gitti gitti heey

  Ya tabibib yareb amaan
  Eyub ile ipekte eyub ile ipekte
  Şu ayıp ile ah hele Geldi böyle bir pekte
  Musa ile asa oldu Çar oldu gitti heey

  Ah yare b amaaan
  Eseye indi merdiven ile
  Nice bin çalıştı herdem divanına
  Erenler bağı ile bir şan ile
  Ah Davut oldu korik ile
  Davut ile korik oldu kıskanç yanına
  Zincir oldu gitti zincir olduda gitti heey

  Ah yareb amaaan
  Resulullaha indi bir zaman

  Mühür oldu oldu işleri tamam
  Alide zülfikar oldu bir an
  Ah hele düldül oldu yetti dağlara
  Kaleleri fet etti ali
  Kaleleri fek etti bir an

  Söyle sözün tamamı
  Böyle geldi dünyanın bir zamanı
  Atatürk’e geldi böyle pervan canı
  Ah hele mülkü yeşillik etti bıraktı
  Cümlesine böyle tercüman gitti
  Her taraftan ya hu buna bir memur etti
  Hancı diyer budur kaleyi fet etti fet etti heey

  Hancıyam bu sözün alemi
  Ata türkte verdi gençliğe kalemi
  Ah hele erenler saklasın ya hu bin bir kelamı
  Elbet böyle hal oldu gitti yareb amaan
  Hancı kurban olsun zöhre yarına
  Her gün böyle türlü türlü marifet ıkrarına
  Yareb heey Çar oldu gitti heey

 • zal oğlu rüstem14.06.2007 - 18:56

  zal oğlu rüstem kimdir
  adem eleyiselamın hava ile birlikteliğinden kırk yıl gectiketen sonra cennetten ademe temiz ervah gelmesi için hz Allah adem eleyi selama ikinci eş olarak hür isminde bir melek gönderdi
  hür cennetten üccet ile geldi
  adem ile hürün birleşmesinden
  hürden kırk cen geldi bu cenlerin 39 arşa cekildi bir tek şehit isminde oğlan kadı 39 una birden kırklar dediler
  hürden tek olarak kalan şehit ismindeki oğlandan iki oğlan cocuğu oldu idris ve havaryon isminde bir oğlan oldu onun oğlu kahrimanı katil isminde bir oğlu oldu kahrimani katilin zal isminde bir oğlu oldu zalında rüstem isminde bir oğlu oldu işte zal hüre gelen ücceti mezarına beraber gömdürmüştü
  hz muhammed zuhur edince hz aliyi zal oğlu rüstemin mezarına ücceti alması için gönderdi
  bu olayı emeviler hz aliyi kücük düşürmek için bir başka arkadaşın yazdığı gibi finanse ettiler hz aliye iftira attılar
  cünkü bu olay gizliydi

  bu benim yazdığımı ancak hakkın imamları bilemktedir
  hakkın imalarına halk hak aşığı demektedir
  hakkın imamlarının vucudu 104 kitaptır yani canlı kurnı kerimdirler

  bir cok gecmişte ehlibeyite hz aliye iftira muayetinde sözler uydurulmuştur
  şimdiki toplumun zal oğlu hakkında bildiğide bunlardan biridir

  hz ali hakkın velisidir ahırdır evveldir hem batındır hem zahirdir

  HANCI PERVANE
  Yetmiş iki çocuk kırk sekiz sene
  Ademe hür geldi
  Havayla küp tutular adem
  Biri hür biride hava

  Havanın kinden böcek halk oldu
  Kırk tane kalıp yere çekildi
  Hürünkinden kalıpları yırttıkça
  Göğe çekildi biri kaldı

  Hürden kalan bir çocuk
  İsmini şehit koydular
  Fakat şehit çağıramadı
  Şıt koydu adem

  Fakat habil kabili vurmuştuya
  Onun için şehit diyemedi
  Şıt diye çağırdı

  Ademin iki karısı hava yetmiş iki çocuk oldu
  İkinci karısı hür ademin şıt eleyiselam
  Yetmiş üç çocuğudur Müslümanlar şıttan geldi
  Sünnet onlara ait havadan gelen hariciler onlar çok arttı

  Erenler evliyalar şıttan bölünmüştür
  İşte isimleri havaryon garimanı kati
  Havaryondan sonra idris
  İdristen peygamberler geldi

  Sonra zal rüstem Ahmet
  Battal hazma Eba müslüm muhtar pir
  Mustafa ademden bu yana evliyanın sayısı yokturdur
  Havaryondan gelen aleviler Alevilerin ismi raydan kalmıştır
  İdristen gelen peygamberler

 • erenler15.12.2006 - 18:30

  kısaca erenler kimdir anlamı? üç nesnden halk olan sayıları belli olan ruhlardır

  aşağıda erenler neden halk olmuş erenler kimdir
  erenlerin ik annesi adem eleyiselamın ikinci eşi hürden geldiler erenler havadan doğmadılar ve sayısı aşağıda
  282 - HANCI PERVANE
  Ak beyaz yeşil gelir al renk
  Dokuza bağlanır yirmi bir yedi korsan üstüne
  Otuz iki ile vardır pazarım
  Yetmiş üç çıkmaya nazarım

  üç yüz altmış altıya bağladık bendimiz
  Beşi mübarek dördü dür kapımız
  Altı bin altı yüz altmış altıya çoğalırız
  Yüz dördü yirmi dörde bağlarız

  Altı cihetimiz mahlkta
  Sıfatı zatı bendi içinde
  Aya güneşe bağlıdır
  Adem bir alemdir

  Adem ölür alem ölmez
  Kudretten gelen kalem ölmez
  Dolu bade içen bilir
  Bütün ademin vuçudunu

  Söyledim ilim irfan gören bilir
  Hancı kurban olsun bilene
  Ak gelir sağ olana

  HANCI PERVANE

  Havanın kızı ıklıma Şıt’a verdiler. Şıt’a adem şehit ismini koydu.Müslümanlar Şıt’tan geldi ıklıma kırk yıl kız olarak bekledi.
  Habil ile Kabille gelen kız ıklıma
  Adem bin yıl yaşadı beş yüzünü Nuh Aleyiselama verdim
  Adem ile yedim dane Nuh ile girdim tufana

  ŞIT ALEYİSELAMDAN GELENLER

  Hürden geldi Şıt Aleyhisselam
  Hürden geldi Şıt Aleyhisselam

  - Şıt Aleyhisselam geldi tek be tek

  - Hürden gelenler seksen bin Rum eri

  - Doksan bin horasan piri

  - Elli bin kayıp erenleri

  - Yüz bin Bağdat halifesi

  - Yüz yirmi dört bin nebi

  - Üç yüz altmışaltı aşık

  - Yedibin yedi yüz şeh

  - Sekiz bin sekiz yüz derviş

  - Dokuz bin dokuz yüz ulema

  - Kırk sekiz padişah.

 • Hacı Bektaşı Veli14.12.2005 - 18:26

  hacı bektaşı velinin soy ağacı

  hz peygamber efendimizin kızı olan hz fatmadan ve hz Aliden devam eden soy şöyle
  imam hüseyin
  imam zeynel
  imam bakır
  imam cafer
  imam musayi kazım
  imam rıza
  mucup
  hicap

  İbrahim sani
  Hacı bektaşı veli annesi hatem sultan
  hocası ahmedi yasevi
  hz alinin ücüncü oğlundan muhammet hanifi
  ahmedi yasevide muhammet hanifinin torunu