Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Hacı Bektaşı Veli sizce ne demek, Hacı Bektaşı Veli size neyi çağrıştırıyor?

Hacı Bektaşı Veli terimi Antolojiyi Protesto Ediyorum tarafından 05.12.2003 tarihinde eklendi

 • Elif Şahin
  Elif Şahin03.11.2009 - 12:15

  HACI BEKTAŞ VELİ:

  ...hararet nardadır,sacda değildir? ..
  ...keramet hırkada tacda değildir? ..
  ...her ne ararsan kendinde ara? ..
  ...mekkede kudüste hacda değildir? ..

  PİR GERÇEK VELİ:

  ...ararsan mevlayı kendinde ara? ..
  ...ne yerde ne gökte ne masivada? ..
  ...ademde sende şeytanda sende? ..
  ...pak eylersen gönlünü rahman sendedir? ..

 • Sultan Şeker
  Sultan Şeker23.07.2009 - 11:29

  Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,
  Her nefeste aşk ile, yaratanı anarız.
  Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,
  Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız
  H.B.VELİ

 • Gamze Gamze
  Gamze Gamze22.07.2008 - 18:17

  makalat

 • Onur Bulut
  Onur Bulut22.08.2007 - 22:09

  ilimin son kalesi

 • Hû
  19.08.2007 - 15:02

  Kimden: MEHDİ Sahib-i zaman... (Bay, 34)
  Kime: Grup: Alevinin Dostu Alevidir...
  Tarih: 8.2.2007 13:05 (GMT +2:00)


  Konu: Hakka giden Hak uğrum Hakkı için! ..


  Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli,bir gün muhibleri ile beraber,Suluca-Karasuyunun güneyinde bulunan Alacık adındaki köye gitmişti.Köy halkı Hacı Bektaş'ın yanına varıp sohbet ettiler.
  Gün bu şekilde geçti.Akşam namazı vakti.Abdest aldılar.Ezan okundu,kamet getirldi.Namaza duracakları vakit o köyün Kara-Fakih adındaki imamı izin almadan Hünkarın önüne geçti.
  İmamlığa başladı.
  Tekbir aldı.Namaza durdu.Fakat okumak için Kur'andan aklına bir şey gelmiyordu.

  Bir zaman öylece durdu.Cemaat'da imamın bir şey okumadığını görünce namazı bozdu.
  O vakit Hünkar imama şöyle dedi:
  -Hakka giden hak uğrum hakkı için,ermişin önüne geçip imamlık edecek kimse görmedik.İzinsiz imamlığa geçiyorsun,kara yanı olası! ..
  O adamın yanı,öleceği vakit kara oldu.Bu zamana kadar onun soyundan gelenler de yanı karadan öldüler.
  Başka hastalığa tutulursa ölmekten korkmazlar...


  -


  Buğday oğulları! ..


  Erenleri inkar eden biri,Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin,taş olan buğdayı yutan kadın erkek doğursun; mercimeği yutan kız doğursun dediğini duydu.Ve:
  -Bu taşları yutmaktan ne çıkar! diyerek iki buğday tanesini alıp yuttu.Allah'ın kudreti ve erenlerin kerameti ile o adam gebe kaldı.Karnı günden güne şişti.Zamanı gelince ağrısı tuttu.Çok zahmet çekti.Olan biteni Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'ye haber verdiler.
  -Çare yok,o adam ölür dedi.Fakat ölünce karnını yarın,evladımızdan iki oğlan zuhur eder.
  Adam ölünce karnını yardılar.İki oğlan zuhur etti.Çocuklar ölmediler.Büyüdüler.Onların soyu hala vardır.Ankara yakınlarındadırlar.Onlara Buğday oğulları derler...


  Ali Çelebi,Velayetnamesi.Miladi:1625,Hicri: 1034'te yazılmıştır...Gerçeğe HU! ..

  _____________________________________________


  KARACAOĞLAN

  Hazır ol vaktine Nemçe kralı
  Yer götürmez asker ile geliyor
  Patriklerin inmiş tahttan diyorlar
  Bir halife kalmış o da geliyor.

  Yetmiş bin var siyah postal giyecek
  Seksen bin var Allah Allah diyecek
  Doksan bin var tatlı cana kıyacak
  Yüz bini de Tatar Han'dan geliyor.

  Gelen Ahmet Paşam kendidir kendi
  Altmış bin dal kılıç kusuru cündi
  Kaçma kafir kaçma ölümün şimdi
  Hacı Bektaş Veli kalkmış geliyor.

  Şevketlu efendim,sultan-ı vezir
  Altmış bin kılıçlı yanında hazır
  Deryalar yüzünde Bozatlı Hızır
  Benli Boz'a binmiş o da geliyor.

  Karacaoğlan der ki:Burda durulmaz
  Güler yüzlü tatlı cana doyulmaz,
  Gökteki yıldızdan çoktur,sayılmaz
  Yedi iklim,dört köşeden geliyor.

  Hak Muhammed Ali'nin sırrı hakikati Mehdi'de tecelli buyura.

  _________________________________________________

  HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİ

  Sevgi saygı üstüne,kurulmuştur yapımız
  Ta ezelden ebede,açık durur kapımız...
  Hakka talip olan,başka murat isteme
  Dostun seninledir,başka vuslat isteme...
  Dünya bir sofradır,arzular gelir geçer
  Eğer bizi buldun ise,başka murat isteme...

  -Dergahlardan hoşlananlar gelip dergahımızda eğlensinler...Dergahımızda eğlenenler ise,başka eğlenecek yer bulamasınlar...

  ______________________
  Baki Gerçekler Demine Hu Dost Allah Eyvallah...
  Gerçeğe Hu Mü'mine Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman...

 • Saffet Ulusoy
  Saffet Ulusoy06.08.2007 - 18:26

  Tüm Türklerin dolayısı ile de müslümanların dağılıp şaşırdığı bir zamanda ortaya çıkıp birlik ve beraberliğin sağlanması için çalışan büyük bir dava adamı.Kuvvetini İslam dininin esasları ile peygamber ve ehlibeyt sevgisinden almış imam.

 • Cihan Yeşildağ
  Cihan Yeşildağ14.04.2007 - 16:19

  hararet nardadır sacda değildir keramet baştadır
  taçda değildir
  her ne ararsan kendinde ara MEKKEDE KUDÜSTE HACDA DEĞİLDİR

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu14.12.2006 - 13:33

  'Her ne ararsan kendinde ara! Mekke'de Kudüs`te Hac'da değil'

 • Neval Yakupoğlu
  Neval Yakupoğlu07.12.2006 - 11:45

  Hacı Bektaşı Veli Horasan erenlerindendir.Silsile olarak Ahmet Yesevi'ye dayanır.Anadolu'da özellikle halk arasında islamiyetin yayılmasında Bektaşi tarikatının önemli bir yeri vardır.Şeriata ve sünnete son derece bağlı olan Hacı Bektaşı Veli,Allah doslarındandır.Bektaşılık tarkatını kenndisi kurmamıştır...bu düşünce sistemi 16.yy dan sonra yeni bie çehre kazanmıştır...bunda ise 13.yy babai isyani önemli derecede etkili olmuştur.bu isyan sonrası bir kısım babailwerin bektaşiliğe intisabı sonucu,İslam öncesi pekçok çarpık inanç bektaşiliğe girmiş oldu...bu vesile ile bektaşilik orjinalliğini ve aslını kaybetmeye başlamıştır....

 • Aziz Çiçek
  Aziz Çiçek01.11.2006 - 21:02

  hacı bektaşı veli bizlere ilmi,doğruyu,dürüstlüğü,insanlığı,kulluğu,toplumsallaşmayı,birlikteliği,kardeşliği,dostluğu,irfanı,yolu,erkanı ve edebi öğretmektedir.