Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • Lütfi Filiz19.05.2005 - 11:37

  Yaşamın katmanlarından oluşan bir öğretiyi bizlere sunduğu için bu büyük insana sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz...

  Onun sayesinde ayaklarımızın hangi merkeze basacağını,esas durakların ne olduğunu, İ N S A N ın aslının sırrını öğrendik.

  Tabii ki; birkaç kelimeyle bazı olgular ifadelenemez,anlatılamaz....Ancak yaşayan bilir,tatbik eden öğrenir...

  Bunları yapabilenlere ne mutlu.

  Ne mutlu ki böyle bir kişinin tecrübeleri sonucunda ortaya serdiği ilimden nasip alabilenlere..Yaşamında kullanabilenlere...

  Saygı ve sevgilerimizi yolluyor, ellerinden öpüyoruz.


  SafSevgi

 • Lütfi Filiz19.05.2005 - 11:18

  ZAMAN GAZETESİ

  03.03.2002 Burhan Eren, İstanbul

  Klasik tatta ilâhiler: 'Noktanın Sonsuzluğu'

  Geçen yıllarda 'Yansımalar' adlı albümlerinden tanıdığımız Aziz Şenol Filiz'in katılımı ve koordinasyonu ile hazırlanan 'Noktanın Sonsuzluğu' adlı ilâhi albümü, Pan Yayıncılık tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

  Albüm, Lütfi Filiz'in sözleri ve besteleri kendisine ait olan 20 ilâhiden oluşuyor. Birol Yayla (Tambur) , Samim Karaca (Ud) , Taner Sayacıoğlu (Kanun) , Lütfiye Özer (Kemençe) , Aziz Şenol Filiz (Ney, kudüm ve bendir) , gibi saz sanatçılarının yer aldığı albümde eserler; İsmail Hakkı Demircioğlu, Ufuk Caba, Selma Sağbaş, Güzin Değişmez, Ceyda ve Münip Utandı, Mehmet Kemiksiz, Erol Ünal, Hakan Hataylı, Hulusi Yücebıyık, Nurullah Şahinöz, Yıldırım Öğüt ve Hasan Gülsever gibi Türk müziğinin tanınmış icracılarından oluşan bir koro tarafından seslendiriliyor.

  Albümde yer alan ilâhiler; yazdığı ve bestelediği eserlerle Türk tassavvuf musikisine büyük katkıları olan Lütfi Filiz'in, daha önce Pan Yayıncılık tarafından 'Noktanın Sonsuzluğu' adlı dizinin içinde notaları ile birlikte basılan 'İlahiler' kitabından alınmış. Lütfi Filiz'in sözlerini kaleme aldığı ve bestelediği bu eserler; tasavvuf müziğini sevenlerin ve bu müziğe aşina olanların şimdiye kadar sözlerini ve tınılarını hiç duymadıkları ancak dinledikleri anda 'tanıdık' bulacakları bir özelliğe sahip. Çünkü Filiz'in eserleri, gerek sözlerin içindeki anlam ve heyecan; gerekse müziğin formları ve tınıları bakımından, yüzlerce yıllık bir geçmişe dayanan klasik Türk tasavvuf musikisinin içinde yer alıyor. Albümde bulunan ve 'suzinak' makamında bestelenmiş ilâhide 'Cümle âlem ona âşık / O cümle âleme âşık / Aşık mâşuk bir olunca / Aşktan başka bir şey var mı? ' şeklinde yer alan dörtlük de albümdeki pekçok eser gibi bunun kanıtı.

  Enstrümanların ve korodaki seslerin sayısının belirlenmesinden eserlerin icrasına kadar kendini gösteren geleneksel 'fasıl heyeti' anlayışı, Lütfi Filiz'in klasik tattaki bu sözleri ve besteleri ile bütünleşip başarılı bir eser ortaya çıkarmış.  SafSevgi

 • Lütfi Filiz19.05.2005 - 11:11

  YORUMSUZ

  Lütfi Filiz, tasavvuf felsefesini çok yalın bir dille anlattığı eserlerini, bir doğuşunda şöyle ifade etmektedir;  * Faniyâ bu sözleri sen değilsin söyleyen

  Nutk eden Hakk'ın dili, dilde tercüman benem *  ***  Her zerre sen, ateş de sen, nur da sen

  Her zerre sen, ateş de sen, nur da sen
  İsa da sen, Musa da sen, Tur da sen

  Kalem sensin, kâğıt sensin, yazan sen
  Kitap sensin, Fürkan sensin, Kur'an sen

  Gören sensin, görünen sen, göz de sen
  Konuşan sen, dinleyen sen, söz de sen

  Duran sensin, yürüyen sen, yol da sen
  Ön, art, alt, üst, sağ da sensin, sol da sen

  Can da sensin, cânân da sen, ten de sen
  Hayat, memat, şah ile hem bende sen

  Varlığınla kapsamışsın her yeri
  Her ne ki var gizli, ayan sensin, sen

  Küntü kenzin mazharısın Kenziyâ
  FÂNÎ sende bâkî kalan � Ben� de sen

  2. 8. 1974
  LÜTFİ FİLİZ  Misafirhanedir dünya gelen kalmaz, gider bir gün

  Misafirhanedir dünya gelen kalmaz, gider bir gün
  Ömür kandilinin yağı biter, kalmaz, söner bir gün
  Beden kâşânesi virâneye elbet döner bir gün
  Yaman bir pehlivan olsan, ecel şeksiz yener bir gün

  Binip cansız ata canlar bu âlemden göçer bir gün
  Bu âlemde ne ektiyse o âlemde biçer ol gün

  Ölüm âkıllere bir levha-yı ibret olur ey can
  Muammâdır çözülmez, gâfile hayret olur ey can
  Ölüm hali heman bir sahne-i dehşet olur ey can
  Bütün âriflere şeksiz ölüm vuslat olur ey can

  Binip cansız ata canlar bu âlemden göçer bir gün
  Bu âlemde ne ektiyse o âlemde biçer ol gün

  Bu âlemde nesin, kimsin, niçin geldin bu dünyaya
  Bu gelmekten, bu gitmekten, bu varlıktan nedir gâye
  Kuru bir söz ile gitmek revâ mıdır hiç ukbâya
  Muammâyı çözenler yüz çevirir semt-i manâya

  Binip cansız ata canlar bu âlemden göçer bir gün
  Bu âlemde ne ektiyse o âlemde biçer ol gün

  Şükür FÂNÎ Aziz Kenzî isimli bir cihan buldu
  Ona teslim olup gönlü dikensiz gül ile doldu
  Ölüp, anda dirilip hem hayatı câvidan oldu
  Açıldı gonce-i mâna fenânın gülleri soldu

  Binip cansız ata canlar bu âlemden göçer bir gün
  Bu âlemde ne ektiyse o âlemde biçer ol gün

  28. 6. 1968

  LÜTFİ FİLİZ


  SafSevgi

 • ahmed hulusi06.02.2005 - 23:27

  İNSAN,

  İNSAN'I,

  İNSANIM demenin ne olduğunu

  İNSAN VE İNSANSININ farkını

  İNSANI'N özelliğini ve güzelliğini,anlatan bir saygın düşünür.

  Bunların ötesinde bir yorumum olamaz... Çünkü eserleri bu ilm adamının KENDİNİ SUNMASININ, ANLATMASININ ANCAK KÜÇÜK BİR KISMIDIR..
  BEN BU ZATTAN ÖĞRENİRKEN, NEYİN YORUMUNU YAPACAĞIM Kİ! ! !

  Dilerim ki; bu ilmin güzelliğini yaşayanlardan, idrak edenlerden oluruz..
  Buradan kendisine sonsuz saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum..
  Herkese de saygılar ve selamet dilerim....

  Katman