Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tatar sizce ne demek, tatar size neyi çağrıştırıyor?

tatar terimi Murat tarafından 27.01.2007 tarihinde eklendi

 • Mete Esin
  Mete Esin 27.09.2011 - 00:48

  Tatarlar hakkında…
  Tatar sözü, Cengiz Han’ın yenip kendine bağladığı zamânın uygar bir toplumu olarak, Orta Asya’da ortaya çıkmıştır. Bu Tatarların Türk oldukları söylenir. İlgi çekicidir ki, daha sonra Cengiz’in Moğollarına da Tatar denmeye başlanmıştır.
  Cengiz Han’ın büyük oğlu Cuci’nin ikinci oğlu Batu Han, Avrupa’ya sefer açıp Ural dağlarının batısındaki topraklara varınca, buralarda yaşayan bir kısım Türklerle karşılaşmıştır. Aslında, Batu ordusunun da yüzde yirmibeş kadarı Moğol iken geri kalanı Türk unsurlardır. Yâni Orta Asya Türkleri… Batu, Avrupalı Türklerle savaşmış ve kazanmıştır ama, sonuçta bu ikisi çok geçmeden karışıp kaynaşan tek bir toplum olmuşlardır. Yönetici sınıfa dayanarak yeni oluşan topluma da Tatar denmiştir. Toplumun diliyse, Moğol yöneticilere rağmen çoğunluğun konuştuğu Türkçe olmuştur. Bir Tatar organizasyonu olan Altınordu İmparatorluğu böyle kurulmuş ve hayat bulmuştur. Gün gelip de İmparatorluk dağılınca, ortaya yeni-yeni devletler ve hattâ milletler çıkacaklardır. Tatar, Özbek, Kazak… gibi. Bugün zaman-zaman Tatar ve zaman-zaman da ayrı bir toplum olarak anılan Nogaylar’sa, asıl olarak Tatarların köylüsü, göçebesi ve bu bakımdan Yörükleridirler. Tatarlar, yaşadıkları bölgeye dayanılarak ikiye ayrılmışlardır. Kırım Tatarları ve Kazan Tatarları diye. Bu ikisi arasında şöyle bir fark daha vardır ki, Kazanlılar Bulgar Türkleriyle Cengizlilerin karışımı, Kırımlılarsa Kuman Türkleriyle Cengizlilerin karışımıdırlar. Karışmak da iki şekilde oluşmuş ve gelişmiştir. Bir şekilde, Moğollar ve Türkler komşu olup aynı kültürü yaşamışlardır. Diğer şekildeyse, iki grup daha ileri gidip evlenerek genlerini karıştırmışlardır! Çehreleri nispeten Moğola benzeyen Tatarlar işte bu ikincilerdir. Diğerlerine çok kere Tatar bile denmemektedir!
  Altınordu’dan sonraki devletlerin en ünlüsü, gene Cengiz Han torunlarınca kurulan Kırım Hanlığı’dır. Türkiye’de yaşayan Tatarların yüzde yüze yakını da Kı-rım Tatarlarıdırlar. Diğer bir Tatar toplumu olan kuzeydeki Kazan Tatarları ülkemizde pek tanınmazlar. Çünkü oradan bize fazla göçmen gelmemiştir. Ancak, bunun yanında pek çok Kazan Tatarı târihimizde Türk olarak isim bırakmışlardır.
  Abdullah Taymaz, Abdülkâdir İnan, Ahmet Temir, Akdes Nîmet Kurat, Ayaz İshâkî İdilli, Grigoriy (Çoros) Gurkin, Halil İnalcık, İlber Ortaylı, İsmâil Gaspiralı, Nâdir Devlet, Reşit Rahmetî Arat, Saadet İshâkî Çağatay, Sadri Maksûdî Arsal, Sultan Galiyev… Bunlar, çoğu Kazanlı olmak üzere dünyâ çapında tanınmış akademisyen Tatar kimliklerdir.
  Kırım Tatarlarının pek çoğu hâlen Türkiye’de yaşamaktadırlar. Tatarlar arasından akademisyen, iş adamı ve sanatçı gibi hayli tanınmış kimlikler çıkmıştır. Bütün bir dünyâda olduğu gibi, bizde de en tanınmış kişiler sanatçılar ve özellikle sahne sanatçılarıdırlar. Bu açıdan bizde de en tanınmış Tatar, asıl adı Fahrettin Cüreklibatur (yürekli yiğit) olan sinema sanatçısı Cüneyt Arkın’dır.
  Tatar deyince bir de Giraylara değinmek lâzım gelir. Giray, Cengiz Han soyundan gelen Kırım Hanları ve onların âile bireylerine verilmiş bir unvandır ki, geçerliğini bugün hâlâ korumaktadır. Soyun kimi mensupları, atalarından mîras Giray'ı soyadı olarak kullanmaktadırlar.

  Mete Esin

 • Kübra Bekmez
  Kübra Bekmez 17.02.2009 - 17:00

  Her ne kadar Türkmenler tatarlarla anlaşamaz denilse de... Belki de en çok anlaştığım hatta tek anlaşabildiğim ve güvenebildiğim insan tipi.. Dostum, birçok sevdiğim insan, güvenebilip sırlarımı verebildiklerim tatardır... Gerçi çok tatar tanımıyorum ama tanıdıklarımda durum böyle... Birinin yani benden 23 yaş falan büyük olmasına ve hocam olmasına karşın 'sen, dostum' diye hitap edebildiğim tek hocam... Diğeri yine benden 20 yaş civarları büyük sanatçı ve çok çok sevdiğim bir şahsiyet... Özellikle akrep burcunda olanları çok iyi sırdaş oluyor...

 • Sen Ve Ben
  Sen Ve Ben 11.11.2008 - 01:40

  EN SAVAŞÇI TÜRK KAVİMİ EN ÇOK ŞEHİT VERMİŞ KAVİM TATARLER SÖZÜNDEN DÖNMEZ

 • Mehmet Serdar
  Mehmet Serdar 05.08.2008 - 13:14

  Anadolu topraklarina yerlesen Tatarlarin kokeni Mogollardir.

 • Serdar Özkurt
  Serdar Özkurt 16.11.2007 - 20:09

  çincede (tat) yabancı (ar) adam demektir

 • İpek Nehirli
  İpek Nehirli 17.04.2007 - 11:00

  Tatar bar mı dep küm soray?
  Bar men tatarman
  Atın şanın pek tanıngan
  Laş tatarman
  Türkten özge toganım
  Yok dünyada türkün özü öz kadası

 • Gökhan Akgün
  Gökhan Akgün 10.04.2007 - 01:33

  Hazar denizinin kuzeyinden göç eden Türk topluluğu.
  Tarih boyunca son derece etkili devlet kurmuş ve geniş bir coğrafyada yaşamışlardır. Stepte (Bozkırda) Yaşayanına Nogay denmektedir. Bugün rusya federasyonunda Tataristan muhtar cumhuriyeti olduğu gibi Kırımdada özerk bölge bulunmaktadır.
  'Dilde, işte, fikirde birlik' Prensibini ortaya koyan Gaspıralı İsmail bey Türk dünyasında millet kavramın gelişmesine katkıda bulunduğu gibi Türkiyedede Milliyetçiliğin teori haline gelmesinde Tatar aydınların katkısı büyüktür.
  18 mayıs 1944 günü Stalinin emriyle Kırım Tatarları sibirya ve sovyetlerin çeşitli bölgelerine sürülmüş ve binlercesi daha sürgün yerine ulaşamadan tren katarlarında ölmüştür.
  Bugün Kırım Tatar milli meclisi başkanlığını Mustafa Cemiloğlu bey yapmaktadır lakin kırım sovyetler döneminde özellikle rus iskanına açıldığı için kırımın çilesi ve sıkıntısı devam etmektedir.

 • Bir Kara Karga
  Bir Kara Karga 31.01.2007 - 18:20

  bide polatlı :))

 • Suf Aya
  Suf Aya 31.01.2007 - 18:14

  Tataristan Cumhuriyeti; Rusya..

 • Suf Aya
  Suf Aya 31.01.2007 - 18:13

  Kırım tatarları; Ukrayna..

 • Suf Aya
  Suf Aya 31.01.2007 - 18:12

  Zeytinburnu..