Kültür Sanat Edebiyat Şiir

sû i zan sizce ne demek, sû i zan size neyi çağrıştırıyor?

sû i zan terimi Mâi Eflatun tarafından 14.10.2007 tarihinde eklendi

 • İlhan Aziz Baltalar
  İlhan Aziz Baltalar21.12.2012 - 16:44

  kötü zan..

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr18.12.2012 - 19:24

  Aziz, Sıddık Kardeşlerim!
  Birbirinizi enaniyetle veya sadakatsızlıkla ittiham etmemek için, bir hakikatı beyan etmek ihtar edildi.
  Ben bir zaman enaniyetini bırakmış ve nefs-i emmaresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefs-i emmareden şikayet ettiğini gördüm, hayrette kaldım. Sonra kat'î bildim ki, âhir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevabdar devamı için nefs-i emmarenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir, mücahede devam eder. İşte o büyük evliyalar, bu ikinci düşmandan ve nefsin vârisinden şikayet ederler. Hem manevî kıymet ve makam ve meziyet, bu dünyaya bakmıyor ki, kendini ihsas etsin. Hattâ en büyük makamda bulunanlardan bazı zâtlara verilen büyük bir ihsan-ı İlahîyi hissetmediklerinden, kendilerini herkesten ziyade bîçare ve müflis telakki etmeleri gösteriyor ki; avamın nazarında medar-ı kemalât zannedilen keşif ve keramet ve ezvak ve envar, o manevî kıymet ve makamlara medar ve mehenk olamaz. Sahabelerin bir saati, başka velilerin bir gün, belki bir çillesi kadar kıymeti olduğu halde; keşif ve manevî hârikulâde hâlâta evliya gibi mazhariyetleri her sahabede olmaması, bu hakikatı isbat ediyor.
  İşte kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizin nefs-i emmareniz, kıyas-ı binnefs cihetinde, su-i zan noktasında sizleri aldatmasın; Risâle-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr18.12.2012 - 19:19

  Bir müslüman, başkaları hakkında kötü şeyler düşünmemeli, ulu orta konuşmamalıdır. Onun, diğer müslümanlar hakkında söylenenlere, uydurulan haberlere inanmaması, ihtiyatlı davranması lazımdır. Başkaları “falan şöyle yaptı, böyle yaptı” dese, hak-hukuk gözetmeyen bazı gazeteler bunu yazsa da bir mümin aceleci davranmamalı, dedikodulara ve gıybetlere girmemelidir. Eşyada ibaha esas olduğu gibi, insanlarda da masûmiyet esastır. O halde insan, aslından emin olmadığı iddialarla başkalarını hemen mahkum etmemelidir.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr18.12.2012 - 19:17

  Efendimiz (sav) , mescid-i şerifte itikaf buyururlarken Safiye validemiz O'nu ziyarete gelir. Ziyaret sonrası, Safiye validemiz (ra) dönüp giderken, (aslında bütün âlemin kendisine ayağa kalkması gereken Yüce Nebi) ayağa kalkar ve zevcesini mescidin dışına kadar teşyi' eder. -Evet O, feministlerin akıllarının köşesinden bile henüz geçmeyecek ölçüde hanımlarına karşı ciddî bir vefa ve sadakat, hatta saygı hisleriyle doludur.
  Allah Resûlü (sav) , günümüzde nereden aldıklarını bilemediğim bir anlayışla hanımlarını üç adım arkadan yürüten bazı Müslümanlara da ders verircesine, zevcesini yanına almış, onunla beraber yürürken, iki sahabi, hızla oradan gelip geçer. Onlardan birisi Evs Kabilesi'nden çok önemli bir zât olan Üseyd b. Hudayr, diğeri de Abbad b. Bişr'dir. Efendimiz (sav) , onlara 'Olduğunuz yerde kalın' diye emreder. Sonra da Safiye validemizin yüzünden nikabı açar ve 'Bakın, bu zevcem Safiye'dir' der. Sahabe Efendilerimiz; 'Estağfirullah ya Rasûlallah, senin hakkında suizan mı? ' dediklerinde, Allah Resûlü: 'Şeytan, insanların kanının dolaştığı yerde dolaşır' buyururlar.

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur14.02.2010 - 18:19

  Bakın ne diyor Efendiler Efendisi:
  “Su-i zandan çekininiz. Çünkü su-i zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin özel hayatını araştırmayınız. Menfaatte bencillik yapmayınız. Hasetleşmeyiniz. Birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize arka dönmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeşler olunuz.” (Ebu Hureyre Hz.den rivayet)

 • Beste Negâr
  Beste Negâr07.02.2009 - 17:23

  kötü zan…zaten adı üstünde ‘zan’ vardır efendim… sanma, yani tahminlere ve ihtimallere dayanan menfî düşünme sanatıdır… efendim bu durumu yaşam felsefesi hâline getirenler olduğunu düşünecek olursak; bencesi-sencesi yok, bu, düpedüz psikolojik bir rahatsızlıktır, kişinin kalbine yerleşmiş bir virüstür.. ilacı ise antivirüs olarak gerek kalbe gerekse beyne hüsn-ü zan enjekte etmek, güzel ve iyi düşünmek adına iradeyi de zorlayarak dili buna alıştırmak…

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz24.02.2008 - 20:25

  'Su-i zann ile kendinizi insanlardan koruyunuz.'

  (Taberani,el-Evsat,İbn-i Adiyy,Askeri,Enes b. Malik'ten)

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz18.11.2007 - 19:04

  '...ona meşhur bir kimseden bahsolunduğu zaman,bu zatı şahsen tanımamakla beraber,Guermantes halasında bin kere tesadüf etmiş olduğu cevabını verirdi,fakat bu cevabı soğuk bir tavırla ve öyle soğuk bir sesle verirdi ki bahis mevzuu zatı şahsen tanımıyor idiyse bunun ancak,göğsünüzü geliştirmek için cimnastik profesörlerinin sizi üzerine upuzun uzattıkları merdivenlerdeki gibi,arkadan omuzlarının temas etmekte bulunduğu köklerinden sökülüp atılmaları imkansız ve inatçı prensipler icabı olduğu apaçık görünürdü...'

 • Tuba Ayşe
  Tuba Ayşe31.10.2007 - 15:56

  su-i zan eden, su-i zana maruz kalır.

 • Esin
  Esin27.10.2007 - 22:04

  başkaları hakkında onları kötüleyen
  ve olumsuzlayan sanılar içinde olup,
  üstüne üstlük bu yakıştırmaları dillendirmek fütursuzluğu