Kültür Sanat Edebiyat Şiir

selçuklular sizce ne demek, selçuklular size neyi çağrıştırıyor?

selçuklular terimi Mirac Erdurak tarafından tarihinde eklendi

 • insan cafe
  insan cafe

  sosyal bilgilerle alakalı bir kon

 • ismimi vermek istemiyorum
  ismimi vermek istemiyorum

  burak yılmaz merkez orta okulundan mı

 • Abuzittin Kıllıbacak BERBEROĞULLARI
  Abuzittin Kıllıbacak BERBEROĞULLARI

  BİLMEM ne olabilir

 • burak yılmaz
  burak yılmaz

  vatmö

 • alara taşkın
  alara taşkın

  lan selçuklular ne acaba sümerliler mi??? asdfghjklşi?????

 • Hhjhhhg
  Hhjhhhg

  ??????? Bende araştırmadım ki


 • ABCÇD
  ABCÇD

  selçuklular ne demek

 • S S
  S S

  Selçuklular
  Selçuklular Farsça Saljükiyan; Arapça Saljük veya el Salajika) , kökeni Oğuz Türkleri'nin büyük bir kolu olan bir hanedandı. Selçuklular 11. ve 14. yüzyıllar arasında Orta Asya'nın bir bölümünü ve Orta Doğu'yu yönetti.
  Kuruluşu
  Selçuklular, Ortadoğu'da devletler kurarak 300 yıl boyunca egemen olmuş, Oğuzların Kınık boyundan bir Türk hanedanıdır. Adı, hanedanın kurucusu Selçuk Bey'den gelir. Göçebe Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuznamede salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır Selçukluların kurduğu devletler, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Kirman Selçukluları Suriye Selçukluları ve Irak Selçukluları devletleri olarak daha sonra beşe ayrılmıştır.
  Türklerin tarih boyunca kurdukları devletlerden en önemlilerinden birisi Büyük Selçuklu Devleti'dir. Selçuklular 24 Oğuz kabîlesinden Kınık boyuna mensupturlar. Oğuzlar 10. yüzyılda Sır-Derya (Seyhun) ile Hazar Denizi'nin doğusu ve Aral Gölü arasındaki bölgede yaşarken Kınık boyu da bunların arasında Sır-Derya suyunun ağzına yakın oturmakta idi. 10. yüzyılın başında Oğuz Devleti'nin 'Yabgu' unvanı taşıyan bir hükümdâr idâre etmekte idi. Selçuklu âilesinin atası olan Temir-Yalıg (Demir yaylı) lakablı Dukak (veya Dokak) Müslüman olduğu rivâyeti de vardır.

 • Tolga Mert
  Tolga Mert

  Şaheser devlet..

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  Anadolu yu Türkleştiren ve müslümanlaştıran iki devlet;
  Anadolu Selçuklu devleti ve Büyük Selçuklu devleti.
  İz bırakanlar; Alparslan Tuğrul Bey Melikşah Sultan Sencer ve vezir Nizamülmülk.
  1. ve2.Kılıçarslan Alaeddin Keykubad Sultan Mesud...
  Ayrıca Selçuklular kalıcı eserleriyle medeniyetleriylede ünlüdür.

 • Var Mısın?
  Var Mısın?

  Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

  Türklerin tarih boyunca kurdukları devletlerden en önemlilerinden birisi Büyük Selçuklu Devleti'dir. Selçuklular 24 Oğuz kabîlesinden Kınık boyuna mensupturlar. Oğuzlar X. yüzyılda Sır-Derya (Seyhun) ile Hazar Denizi'nin doğusu ve Aral Gölü arasındaki bölgede yaşarken Kınık boyu da bunların arasında Sır-Derya suyunun ağzına yakın oturmakta idi.
  X. yüzyılın başında Oğuz Devleti'nin 'Yabgu' unvanı taşıyan bir hükümdâr idâre etmekte idi.  Selçuklu âilesinin atası olan Temir-Yalıg (Demir yaylı) lakablı Dukak (veya Dokak) Oğuz Devleti'nde kuvvetli bir askerî ve siyâsî mevkie sâhipti. Gerçekten de demir gibi kuvvetli, kendisine güvenilen ve danışılan bir insandı. Yabgu'nun diğer bir Türk topluluğu üzerine tertip ettiği sefere Dokak itirazda bulunmuş bu sebeple ikisinin arası açılmıştı. Yabgu'nun bu sefere Müslümanlara karşı tertip ettiği, hattâ Dokak'ın gizlice Müslüman olduğu rivâyeti de vardır.

 • Fahrettin Özdemir
  Fahrettin Özdemir

  Nizamülmülk vardı, tarihin en ünlü vezirlerinden.