Kültür Sanat Edebiyat Şiir

meltem sizce ne demek, meltem size neyi çağrıştırıyor?

meltem terimi Banaz Tekin tarafından tarihinde eklendi

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "...g ö ç e b e bellek..."

 • Yok Bişey
  Yok Bişey

  Us Atölyesi

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  “Sen hüzünlüsün diye dünya durup sana yol vermeyecek.”

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  “En derin yaralarla başlar, en derin gülücükler. En yüksek uçurumlardan düşerken öğrenirsin uçmayı. En derin denizlerde boğula boğula becerirsin tek bir seferde yaşamayı.”

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  y o k b i ş e y

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  “…Erkeklerin yazdıkları yasaları onaylayan bir tanrıya sahip olmak gibi bir üstünlüklerivardır; kadınlar üzerindeki mutlak yetkenin onlara Yüce Tanrı tarafından bağışlanmış olması da bir talihtir. Bütün öbür dinlerin yanı sıra, Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve Müslümanlıkta erkeğin efendiliği tanrısal bir haktır; dolayısıyla Tanrı korkusu, ezilen kadınların başkaldırıya yönelik bütün tepkilerini bastırır….”Simone de Beauvoir

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "...A k l ı m ı i c a r a v e r d i m / İçimrahatladı / N a d a s a b ı r a k a b i l i r i m a r t ı k B e d e n i m i...."

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "...Ters giydim
  Düşlerimi
  Bu sabah
  Ya Rab
  Bağışlamaz mısın
  Gözleriminden akan
  Günahı..."CAG

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "..n ü k l e e r s ı k ı n t ı ..."

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  internet ekipler amiri

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "...Ben do ğ u r d u m seni..i ç i m d e k i k a y n a k t a n, acı sudan..ben d o ğ u r d u m seni, b i r h a y a l i ç i n..ödünçbir bahardan..." B.K

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "...Neyaşarsanyaşa n e k a l ı r s a k a l s ı n g e c e d e n uyanmışsanbirsabaha yapacağın tek şey var y e n i d e n b a ş l a m a k...."

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "...İ n c i t m e y i n ... yarası size benzer..."

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "...t e k r a r d ü ş ü n e l i m..."

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "çoksuratsızsınbugün"

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "...N'yaparsın..b e n d e b ö y l e b i i n s a n ı m i ş t e"

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  " M e l t e m 'in estiği gökyüzünde seni bekleyen özgürlük var, gel gör ki sen ; " ya düşersem ?" diye sorup duruyorsun. Peki canımın içi, ya uçarsan ? "

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  CA N I M K E N D İ M "İncinme değil bu, insana olan inancını yitirme.."

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "c a n ı m k e n d i m"

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "Daha bir sürü şey..Şuramda darmadağınık..."

 • Hakan Gökbaş
  Hakan Gökbaş

  O meltem bu meltem adı şanı belli olmayan insanlarla işim yok ama her yüreğin fiziki manada ılık gerçek meltem rüzgarlarına ihtiyacı vardır gerisi hikaye...

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "Kendini tanıyana kadar ömrü tükendi."

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "h i ç b i r y e r d e y i m.."

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  “Kendimi kendimden dışlamaya şiddetle can atıyorum.” M. Blanchot

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "biz yeni bir hayatın acemileriyiz / bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor / şiirimiz, a ş k ı m ı z y e n i d e n.son kötü günleri yaşıyoruz belki i l k g ü z e l g ü n l e r i de yaşarız ."

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  Ö l ü m s ü z m ü s a n ı y o r s u n kendiniMEL?

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  meltemden aşk olmaz tanısanbilirdin bilsentanırdın

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  n a s ı l s ı n m e l t e m

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  ...Bugün g ü z e l bir h i k a y e yaz..."

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi

  "...s e n neekersenek...b e n h e p k e n d i m i biçeceğim...."