Kültür Sanat Edebiyat Şiir

lümpen sizce ne demek, lümpen size neyi çağrıştırıyor?

lümpen terimi Emirhan Kutlu tarafından 16.11.2005 tarihinde eklendi

 • Hüseyin Gezer
  Hüseyin Gezer 30.11.2010 - 15:05

  Yaşamın dışında,asalak yaşam.

 • Tolga Cengiz
  Tolga Cengiz 29.08.2010 - 15:43

  eski toplumların en alt katmanlarındaki pasif, çürümüş, gerici çabalara istekli kesim

 • Rüzgar Eken Sosyopat Çiftçi
  Rüzgar Eken Sosyopat Çiftçi 14.06.2010 - 22:26

  köylüler işçiler ve aşağılanan halkım!

  ne vakit vuracaksın dizlerini toprağa
  denir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 24.05.2010 - 01:14

  1930'ların dünyasında,bu ülkenin resmi ideologları tarafından söylenen'imtiyazsız,sınıfsız,kaynaşmış bir kitleyiz' cümlesi,Osmanlı'da bile işçi sınıfı,sendikal haklar olduğu dikkate alınırsa,Türk-İş Sendikasının kurulduğu 1960'lara kadar geçen dönem zarfında çalışanlara'hak yok,vazife vardır'diyerek onların sınıf bilincini yok sayma politikası bağlamında,hem sendikal hareketlerin önü kesilmiş,hem de günümüze kadarr uzanan süreçte lümpen-proleter,arabesk,toplumsal bir tipi yaratılmıştır.

 • Nehir Çağla
  Nehir Çağla 27.04.2010 - 08:17

  lümpen; mensup olduğu sınıfın insanlarından kendini üstün göstermeye çalışan bu yolda itici tavır ve tutum sergileyen, büyük bölümü işçi sınıfından oluşmuş insanlar

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 31.07.2009 - 23:48

  Sınıf bilinci gelişmemiş insanlara atfedilen bir terim.

 • Osman Özütler
  Osman Özütler 25.05.2009 - 10:55

  Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler.. Ayaktakımı..

 • Beste Negâr
  Beste Negâr 25.05.2009 - 01:11

  tüketim alışkanlıklarının esir aldığı, tüketme dışında başkasının üretimini mirasyedi misâli tüketen; mevcûdiyetlerinin hiçbir anlamı olmayan, irâdelerinin üzerine yatarak münzevileşmeyi tercih eden; hiçbir duruşu, tavrı, projesi olmayanlar…

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n` 24.03.2009 - 17:38

  sınıf bilinci olmayan

 • Hayal Durukan
  Hayal Durukan 19.03.2009 - 12:57

  işsiz bırakılmış proleteryanın en dipte kalan tortusu.. toplumsal atık kitle..

  işin kötü yanı bu kavram bugün bizim gençliğimizle yanyana kullanılıyor..ne yazık..

 • Özhan
  Özhan 30.07.2008 - 17:37

  ölçüsüzce davranan kişilere verilen ve bize kısa zaman önce ALMANCADAN geçen kelime.

 • Sayhan Öztürk
  Sayhan Öztürk 11.01.2007 - 00:49

  Lümpen (Almanca: Lumpenproletariat, 'proletarya yığını'; 'pejmürde proletarya') , başlangıçta Karl Marks ve Friedrich Engels tarafından ikinci ünlü paydaş çalışımları Alman İdeolojisi`nde (1854) icat edilen terim. Marks daha sonra bu terimi eserlerinde yorumlamıştır. Marks'ın Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i (1852) adlı eserinde verdiği tanımı: 'bütün sınıflar tarafından istenmeyenler', bunlara 'dolandırıcılar, itimat hilebazları, genelev sahipleri, çaput ve kemik tüccarları, laternacılar, dilenciler ve toplumun diğer kimsesizleri' de dahildir.Bir katkıda benden:Mensubu olduğu sınıfın ve kentliliğin gereklerini yerine getirmeden, ahlaki çekinceleri olmadan kentte yaşayan asalak,yağmacı bir tür.Günümüzde sayıları o kadar arttıki politikacılardan saygı görmeye bile başladılar.Milletin arazileri bunlara peşkeş çekilir oldu,Önce gasp etmesini seyreder, sonra onu oradan çıkarmak için rüşvet olarak daire, para filan verir.Nede olsa vergilerden kesiliyor, dağıt oy başına bir kaç binlik banknot begim...kimlerden bahsettiğimi anlamışsınızdır...

 • Arda Söğüt
  Arda Söğüt 15.11.2006 - 17:17

  çetin altanın çok kulandığı kelimelerden biri ve kelimeyi ali püsküllüoğlunun sözlüğünde yer aldığı gibi kullanıyo yani yoksul, sefil anlamında başka söze lafa gerek yok sanırım...

 • Saliha Yadigar
  Saliha Yadigar 23.09.2006 - 07:32

  Ali Püsküllüoğlu 'yoksul, sefil,' diye açıklıyor.

 • Jxhrg Shndglşı
  Jxhrg Shndglşı 02.04.2006 - 19:01

  manasını asla tam olarak kavrayamadığım almanyalı kelime

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu 16.02.2006 - 01:32

  Dünyaya en son gereken tür.