Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • aforoz19.01.2009 - 23:47

  Hristiyanlık dininde kilise tarafından verilen ağır bir ceza.Afaroz edilen kişi toplum dışına atılır,onunla hiç kimse ilgilenmez.Kısacası Afaroz bir Hristiyanın dince lanetlenmesi.

 • rönesans19.01.2009 - 22:18

  Kelime anlamı YENİDEN DOĞUŞ olan Rönesans,geniş anlamıylada XV.yüzyılın sonlarıyla XVI.yüzyılın ilk yarısında,önce italyada başlayan ve sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat ve güzel sanatlar alanında görülen büyük bir yenilik ve gelişme hareketidir.

 • sagu17.01.2009 - 17:35

  Eski Türk edebiyatında olduğu gibi,halk edebiyatında da ölen kişinin ardından onun yiğitliklerini,iyiliklerini ve erdemlerini anlatan şiir türüdür ve kapuz çalınarak söylenir ALP ER TUNGA SAGUSU Alp Er tunga öldü mü Geçici dünya kaldı mı Felek öcünü aldı mı I'DİVAN-I LÜGAT'İT TÜRK..

 • sagu17.01.2009 - 17:33

  Eski Türk edebiyatında olduğu gibi,halk edebiyatında da ölen kişinin ardından onun yiğitliklerini,iyiliklerini ve erdemlerini anlatan şiir türüdür ve kapuz çalınarak söylenir ALP ER TUNGA SAGUSU Alp Er tunga öldü mü Geçici dünya kaldı mı Felek öcünü aldı mı

 • Koşuk17.01.2009 - 17:06

  Koşuk; yazının kullanılmaya başlanmasından önceki sözlü edebiyat döneminin ürünüdür ve İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda sözlü eserler içinde en yaygın olanlardan biri de KOŞUK'tur. Kısacası:eskiden bütünlüğü olan dört dizeli aşk ve doğa şiirlerine verilen genel ad.

 • gramer02.01.2009 - 00:28

  Bir dili meydana getiren sesi,sözcük yapılışı,sözcük hazinesi,anlam değişmeleri,cümle kururuluşu gibi unsurları inceleyip kurallara bağlayan dil bilgisi.
  Not:yunanca gramma kökünden geliyor.

 • jamais vu25.12.2008 - 00:09

  Daha önceki bir yaşantıyı,gerçeklere aykırı bir biçimde tanımlama durumu.
  (jamais vu) gibi olgular,bellel bozuklukları ya da bellek özellikleri olarak görülür.