Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Filiz Çelik
Filiz Çelik

'TOPRAK VATANIM, İNSAN ULUSUM'

 • süryaniler06.09.2008 - 10:30

  Süryaniler, kökenleri 5000 yıl öncesine giden bir toplumdur. Mezopotamya'da yeşeren ve uygarlığın gelişiminde önemli rol üstlenen eski Mezopotamya halklarının yani köklü bir kültürün mirasçılarıdır. Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra, coğrafyayı istila edenlerin baskı ve egemenlikleri yüzünden başlangıçtaki etkinliklerini kaybetmişlerdir. Günümüzde ise dünyanın değişik bölgelerinde dağınık bir şekilde yaşamaktadırlar. Ülkemizde de Mardin, Midyat ve bir kısımda Antakya bölgesinde yaşamaktadırlar.

 • aşk03.09.2008 - 13:18

  ....aşk.....varmış.....

 • güney osetya30.08.2008 - 11:16

  Hem Rusya'nın hem ABD'nin emperyal nedenlerle Kafkasya ile ilgilendiğini elebette biliyoruz. Yoksa ne ABD Gürcüleri, ne Rusya Abhaz ve Osetleri önemsiyor. ABD, izlediği politikalarla ne kadar savaş suçlusu ise Rusya aynı şekilde Kafkasya'da kan dökmüştür. Tarihe ne yazık ki büyük devletler yön veriyor. Küçük halklar da bu senaryoda ancak figüran olabiliyor. Ama.... bütün bu gerçekler benim bir Çerkes olarak sevgili Abhazya ve Osetya'nın bağımsızlığına deliler gibi sevinmemi engellemiyor. Her halk kendi ülkesinde bağımsız ve mutlu yaşasın! ! ! ! ! ! !

 • güney osetya26.08.2008 - 09:17

  Güney Osetya ve Abyazya'nın bağımsızlığı Duma da oybirliği ile kabul edildi. Kendi tarihi topraklarında bağımsız yaşamak her halkın hakkıdır. Türkiye'nin en yakın zamanda bu iki ülkeyi tanımasını diliyorum.