Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • filistin21.02.2009 - 18:12

  Gazzeli Bir Kız

  Bir kız yaralanmış dediler körpe yüzünden
  Yaş damlası tek tek düşüyor nemli gözünden
  Müsteşfede doktorla çekingen konuşurken
  Bir titremedir hissedilir yeğni sözünden

  Taşlar duruyor şimdi yıkık hâne yerinde
  Yoktur bir ufak tezkere mahvolmuş evinde
  Fırsat bularak bir yiyecek şey talebinde
  Bir terbiyedir hissedilir yeğni sözünden

  Ablamla babam nerde diyor her seferinde
  'Annem' diye hıçkırıyor her nefesinde
  Günlerce süren Gazzede bir korku içinde
  Bir besmeledir hissedilir yeğni sözünden

  Müsteşfe = şifâ çadırı
  Yeğni = hafif, zayıf ve yumuşak
  Tezkere = resmi belge
  Talebinde = istediği zaman

  Mefûlü mefaîlü mefâîlü feûlün
  / / . . / / . . / / . . / /

  Mehmet Fatin Baki

 • filistin10.01.2009 - 21:56

  FİLİSTİN

  İnsafsız adamlar veriyor komşuya dehşet
  Yâ Râb, ne zaman son bulacak Gazzede vahşet

  Makul mu ki yıllarca sürünsün bu cemiyyet
  Amdenle yok etmek mi cihandan? Bu mu niyyet

  Gökten gelerek hâneyi yeksân ediyorlar
  Girdikleri köylerde de zulm sergiliyorlar

  Yıldız düşüyormuş gibi gök âvizelerden
  Kurşun geliyor vahşi amansız füzelerden

  Yoksunken ilaçtan ve yemekten veya mâdan
  Yağmur gibi lânet yağıyor sanki semâdan

  Suçsuz bebeğin mâderi ölmüş baba mahkûm
  Binlerce çocuklar gibi kız kardeşi mazlûm

  Mehtâb görünür yavruların nurlu gözünden
  Kan damlası tek tek düşüyor nemli yüzünden

  Kalp ağrısı dinmez babalar bir yara bağlar
  Tıfl uykusu gelmez bebeler durmadan ağlar

  Gelmezse eğer yardımı dehrin şu yakında
  Elbette Filistin yalınız kaldı akında

  Amden = bilerek, kasden, teammüden
  Yeksân = yıkıp yerle bir

  Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
  / / . . / / . . / / . . / /

  Mehmet Fatin Baki

 • ölüm09.09.2008 - 16:00

  Yaratıklar arasında öleceğini bilen tek hayvan insandir

 • gül30.10.2002 - 00:52

  Gül.

  Gül dalında güzeldir koparınca üzülür
  Çelenge koysan bile orda çabuk büzülür

  Allah onu yaratmış dikenler arasında
  İyi kötü günlerin akında karasında

  Ona dokunmak değil yalnız bakmak isterim
  Eğer fırsat bulursam “Seni severim” derim

  Olgun gülün yanında üç tane gonca gül var
  Üç tane de tomurcuk, ateş böcegi kadar

  Hepsi ona muhtaçtır, hepsi eline bakar
  Birbirinden ayırmak yüreklerini yakar

  Ama çok istiyorum yanımda olmasını
  Gözüm gibi bakarım önlerim solmasını

  Fakat bir gün gelecek o gülümle yan yana
  Oturup içeceğiz vuslatı kana kana

  Şimdi kadere küsüp ağlarım güle güle
  Bu ihtiyar halimde aşık oldum o güle


  Mehmet Fatin Baki
  director@cottage-education.org

 • aşk29.10.2002 - 22:40

  Aşk

  Berrak denizin dalgası sık sık soluyorsa
  Asude bahar mevsiminin şuh sesidir. Aşk
  Bağlarda Mayıs akşamı renk renk oluyorsa
  Asude bahar mevsiminin şuh sesidir. Aşk

  Dilberleri cennetteki yıldız gibi parlak
  Göklerde yüzen bir meleğin cilvesidir. Aşk
  Kızlar görünen canlı bulutlar kadar oynak
  Göklerde yüzen bir meleğin cilvesidir. Aşk

  Şen türkülerin verdiği zevk izleri mutlak
  Köy şairinin duyduğu saz nağmesidir. Aşk
  Oğlak güden özgür çoban özler yeşil otlak
  Köy şairinin duyduğu saz nağmesidir. Aşk

  Erken gelin olmuşsa utangaç küçücuk kız
  Bir sevgilinin verdiği ilk busesidir. Aşk
  Geç kalmış öpüşten kimi yanlış kimi haksız
  Bir sevgilinin verdiği ilk busesidir. Aşk

  Aslen ana bağrında vatan sevgisi varken
  Rağbette olan sevgilerin meyvesidir. Aşk
  Kardeş, baba, hep aile kan sevgisi varken
  Rağbette olan sevgilerin meyvesidir. Aşk

  Mehmet Baki aşktan yerinen kimseye söyle
  Sonsuz feleğin eğreti bir neş’esidir. Aşk
  Aşk, sevgi, gönül, kalp denilen şey nedir öyle?
  Sonsuz feleğin eğreti bir neş’esidir. Aşk

  Asude = rahat ve sakin Şuh = neş’eli ve oynak
  Eğreti = muvakkat

  Mefulu Mefailu Mefailu Faulun
  / /.. / /.. / /.. / /


  Mehmet Fatin Baki
  director@cottage-education.org

 • ölüm28.10.2002 - 04:25

  Öğün-Döğün

  Ne doğdu diye öğün
  Ne öldü diye döğün

  Doğan bebek ölecek
  Yaşantını bölecek

  Ateş sönemiyecek
  Giden dönemiyecek

  Fatin bu mucize der
  Ve son durağa gider

  Mefailu Feilun
  . /.... /

  Mehmet Fatin Baki
  director@cottage-education.org