Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Yürümek Gerek
Yürümek Gerek

BİR DURUŞUMUZ OLMALI

 • karikatür edepsizliği15.05.2009 - 02:50

  “...doğal çevreyi korumayı.. imândan bir şûbe,
  yaralı hayvanı tedavi etmeyi.. bir görev,
  ağaç dikmeyi.. bir ibâdet olarak niteleyen birine
  düşmanlık besleyenin
  insanlıktan
  nasibi yok
  demektir! ..“

 • yürümek21.04.2009 - 00:39

  …sokakları kimsesiz bırakan
  bir yağmur altında..

 • Mahrem11.04.2009 - 00:05

  …ve dahi
  sol yanım/ız..

 • dişi ve erkek09.04.2009 - 21:49

  Onda “sükûn bulup durulmanız” için,
  size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve
  aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da,
  O'nun ayetlerindendir.
  Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için
  gerçekten ayetler vardır.

  (Rum suresi – 21)

 • zor31.03.2009 - 00:09

  sürüngenleşen ve sürüleşen bir toplumda
  yürüyen olabilmek..

  nesneleşmeden,
  özne kalabilmek..

  ...

 • devlet iktidarı23.03.2009 - 22:28

  ...her şeyi devletlûlerimiz bilir..

  tebaâ bilmez.. anlamaz..
  idrak edemez..

  (!)

 • psikolojik savaş23.03.2009 - 21:50

  zamana ve zemine göre renk değiştiren..
  karalama.. çarpıtma.. tehdit silahlı.. gri/kirli propaganda!
  amaç; “terbiye etme”.. “hizaya getirme”.. “ılımlaştırma”.. “omurgasızlaştırma”!
  önce.. harcı iftira, tuğlası yalan olan bir zindanın duvarları örülür,
  sonra tevkifler başlar..
  yıldırma eylemleri,
  tepki vermeyen.. tavır koyamayan uysal,
  uyuşumcu karakterler oluşana kadar devam eder..
  bu yolla oluşturulan.. sinirleri alınmış, kimliksiz yığın,
  değersizleştirilmiş ve duyarsızlaştırılmış toplum
  güdülmeye ve sömürülmeye hazırdır artık..
  ve artık mazlumiyetin ismi “alın yazgısı”dır..
  korkunun diğer adı “tedbir” oluverir..
  direniş ruhu “özür dilemeci” bir hâle inkılâp eder..
  “sabır” zillete dönüşür..
  mezarlık ruhludur artık insanlar
  sömür.. sömüre bildiğin kadar!

 • yüreğim21.03.2009 - 01:08

  ...taşla eziliyor gibi

  ...

 • şeytan diyor ki19.03.2009 - 03:30

  “... Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu,
  yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz.
  Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın....”

  (İbrahim suresi - 22)

 • seçmek19.03.2009 - 03:22

  “irade” ile bahşedilmiş bu hürriyet
  Allah'ın insan için çizdiği kaderidir..

  insan.. ikiden birini seçer..
  ama seçilen yolun
  akıbeti beğenilmeyince,
  bedel ödemek ağır gelince..
  kör kuyularda bile “suçlu” aranır,
  arka sokaklarda “mazeretler” kovalanır..

  âh insan..
  o ki.. düşünmesi umulandı..