Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
Gökhan Dalgıç
Gökhan Dalgıç

Risale_i_NUR_talebesi / Gözleri İntihar Mavi :)

 • mavi salon11.11.2020 - 22:36

  Bilâ-sebeb geldim buraya, o zaman bir şeyler yazalım.

  diyor ki , tabibe ders-i tıb vermek fuzulilik amma teşhis-i illete yardım edecek noktalar, hastanın vazifesidir..

  Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri R.a.

 • mavi salon27.04.2018 - 02:43

  Semayı dinle. Nasıl "Yâ Celil-i Zülcemal" diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemil-i Zülcelal" diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl "Yâ Rahman, yâ Rezzak" diyorlar. Bahardan sor. Bak nasıl "Yâ Hannan, yâ Rahman, yâ Rahîm, yâ Kerim, yâ Latif, yâ Atûf, yâ Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin" gibi çok esmayı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak nasıl bütün esma-i hüsnayı okuyor ve cebhesinde yazılı. Sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat, azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamata karışmakla, haşmetli bir letafet veriyor.

  Sözler Risalesi

 • mavi salon27.04.2018 - 02:39

  İnsan şu kâinat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Za'fında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünki o za'fın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcudat ona müsahhar olmuş. Eğer insan za'fını anlayıp, kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese; o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksadları ona öyle müsahhar olur ki, iktidar-ı zâtîsiyle onun öşr-i mi'şarına muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Meselâ: Tavuğun yavrusunun za'fındaki kuvvet, tavuğu arslana saldırtır. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu, o canavar ve aç arslanı kendine müsahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte cây-ı dikkat, za'ftaki bir kuvvet ve şâyan-ı temaşa bir cilve-i rahmet...

  Sözler Risalesi Bediüzzaman Said Nursi

 • mavi salon27.04.2018 - 02:37

  Antoloji ölmüş . Eski mahiyeti kalmamış

 • serbest kürsü27.04.2018 - 02:35

  Giden gelmez, gelen gider . 10. Söz Haşir Risalesi

 • serbest kürsü27.04.2018 - 02:25

  Konferans salonu vardı neredeler eskiler

 • serbest kürsü27.04.2018 - 02:24

  Mavi salon nerede , kapatıldı mı :) ne zaman neden ?

 • serbest kürsü27.04.2018 - 02:23

  Eskilerden kimler var.

  Ben risale_i_nur_talebesi Gökhan Dalgıç

  www.nurculuk.net

 • nurcular08.08.2017 - 12:29

  www.nurculuk.net

  Nurculuk hizmetimiz, bir iman ve islam hareketidir, Kemalizme ,Fetoşizme ve Ladin'i rejime ve putperestliğe başkaldırıdır. Tek adam ve diktatörlüğe olan sivil itaatsizliktir.

 • serbest kürsü08.08.2017 - 12:21

  YouTube/SaidOkur

  YouTube/Nurculuk.Net