Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ertuğrul erkişi04.11.2006 - 21:58

  Ertuğrul Erkişi benim için son dönem bestekarlar içinde şiiri ruhunda hissederek besteye şiiri hediye eden kişi demek geliyor içimden,bayramı
  mın üçüncü günü STV de İkbal'e sürpriz yaptığımda o an proğramında tanışma şerefine nail olduğum hassas insan,
  Evet Ertuğrul bey ben Mehmet Çetin,bana bu mail üzerinden ulaşabilirsiniz,saygı ve sevgimle sevgili kardeşim.
  mehmet çetin
  sairmehmetcetin@yahoo.com

 • mehmet çetin23.10.2005 - 18:36

  mehmet çetin; kırk yılını edebiyata adamış,ailesinin tüm direnişlerine rağmen,o kendini şiire adamış,lakin hiç hapse girmediği için,vatan haini olmadığı için,şiirin paraya tahvil edilmesini ar telakki ettiği için,bü ülke insanının şiir anlayışı şiir tadında olmadığı için,insanların her yazılan yazıyı şiir zannettiği için,şu anda yüreğinin adresi sürgünlerde olan bir şair.bence anlamı sadece bu

 • arabesk30.04.2005 - 18:23

  Heyhat,ta yetmişli yıllarda daha okul yıllarında ülkemim başına anarşi ile
  gelip çöreklenen bu tavır,beni öylesine bedbin etmişti ki,bu olgu demiş-
  tim yakın okul arkadaşlarıma,bakın göreceksiniz anarşi ile kol kola yürüyecek bu tuplumun üstüne ve anarşiyi destekleyen en önemli faktör,
  olacak,şimdi görüştüğüm o arkadaşlarım hiç yüksünmeden ne kadar hak
  lıymış sin diyorlar da,neye yarar,arabesk tavır başka bir yaşam tarzını
  getirip ülkemin başına musallat etti,sadece müzik anlamında değil tarz ve tavır olarakta bu milleti adeta asimile etti,son otuz yıldır asimilasyona
  uğrayan bu halk ne yazık ki kendi geleceğine en büyük kötülüğü eden
  insanlara kucak açtı,en ağırıda sanat adına yaptı bu yalnışlığı
  O büyük sanatçı adı altında niceleri nemalandı bu tür bulamaçtan,bakın
  gençlerimize Allah aşkına romantizimden uzak o bedbaht müziğin kıvran
  dıran ritmiyle ne hallere düşmüş,adeta kriz geçiren esrarkeşlerin düş
  kırıklığı sarmış tüm benliklerini,vapurda,trende,kafeteryalarda,parklarda
  ne giyinişleri uyumlu,ne davranışları varoş bir yaşama tarzı ile koyun ko
  yuna ve ne kadar da uyum içindeler,farkında mısınız? birgün ülkemden anarşinin kökü kazınsa da bu notalara aykırı müzik biçimi ne kulaklar-
  dan silinir ne bedbin ruhlardan kolay kolay.

 • allah (c.c)30.04.2005 - 17:54

  Hazır bizi yaradan Allah'tan bahis açılmışken,nacizane bir düşünce mi de beyan etmeliğim,efendim son zamanlarda haşa herkez Allahın vazifesini üstlenmiş konumunda adeta ahkam kesmekteler,'ben yarattım
  edalarında'bu elbisenin modelini ben yarattım,bu şarkıyı ben yarattım,
  bu evi yeniden ben yarattım,bu mankeni ben yarattım,bu şiiri ben yarattım,bu kadını yeniden ben yarattım...ve böylece yalnız ve yalnız Allah'a ait olması gereken sadece bir sözü bile sahibine vermeyip,o na
  ait olan bu olguyu, fıtratına uygun olmayan,kelime yapısı bile uygun düşmeyen,mana ve mantık açısından kullanımı hiç te yaratılana uygun
  olmayan bu kelimeyi bari bizi ve kainatı yaratana bırakalım.

 • ikbal gürpınar28.04.2005 - 22:28

  Şiirin bütün girdilerine yeteneğiyle ulaşabilen,dehlizlerinde sesinin tınısıy
  la ayrı bir ahenk oluşturan ve bilhassa benim yani Mehmet Çetin şiirleri
  ni okurken şiire mana kazandıran Allah vergisi bir ses ve kişi olarak ise
  tv de gördüğünüzün aynısı,yolun hep açık olsun sevgili İkbal.
  mehmet çetin