Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • aşk07.05.2005 - 14:35

  İnsafla gözet aşkı güzel bulursun,
  İnsan mayasından kötülükler bozgun,
  Sen şehvete aşk ismini verdin ancak,
  Şehvetten aşka dek varan yol upuzun.

  MEVLÂNA

 • ikra10.04.2005 - 15:48

  Mikro ve makro düzeyde evreni okumak. Hülasa insanın kendini okuması.
  İlim ilim bilmektir
  İlim kendin bilmektir.
  Sen kendini bilmezsin
  Ya nice okumaktır.
  Yunus EMRE

 • özgürlük03.04.2005 - 18:48

  Hürriyet kelimesi ile ifade etmek bu kavramın içini daha da dolduracaktır. Hürriyet kelimesine karşılık olması için öz kelimesinden -gür eki ile türetilmiş bu kelime bizim şuurumuza bir açılım getirmiyor kanaatimce.
  İnsan, zanları doğrultusunda inşâ ettiği benliğini bütün zanların ötesindeki bir hakikate adamadan gerçek hürriyete ulaşamaz.
  Bütün zanların ötesinde ise ilâhî hakîkâtler vardır. Biz ilâhî hakîkâtleri de zanlarımıza göre değerlendirdiğimiz için bir kısır döngüyü yaşıyoruz.

  Hürriyet, sınırlarda sınırsızlığı yaşamak,
  kulluk şuuru ile ötelere adanmak
  Müştak

 • yunus emre03.04.2005 - 18:22

  Yunusu en iyi anlatan yine Yunus'un kendisidir.

  Ete kemiğe büründüm
  Yunus oldum göründüm
  Yunus EMRE

 • allah (c.c)03.04.2005 - 18:17

  Bütün tanımların ötesinde
  hem zahirde hem bâtında
  hem gizlediğimizde hem açıkladığımızda
  zannettiğimiz yerde değil
  zannımızın içinde
  benliğimizin özünde
  hem her yerde
  hem hiçbir yerde