Kültür Sanat Edebiyat Şiir

LAZİSTAN sizce ne demek, LAZİSTAN size neyi çağrıştırıyor?

LAZİSTAN terimi Selahattin Aykurt tarafından tarihinde eklendi

 • Davut İp
  Davut İp

  Lazların kısaca tarihi: Lazlar ve lazistan ülkesi Lazi, Tzan, Tzani, Tçani, Zan olarak geçen etnik terimlerin Kolhislilere tekabül ettiğini ve hepsinin özünde aynı kavmi nitelendiği bilimsel çevreler tarafından kabul görmektedir. Pers imparatoru II.Kuruş'un MÖ.546 yılında gerçekleştirdiği Lidya seferinden
  bahseden ve o dönemlerde yaşayan kralların sahip oldukları zenginliklere değinen
  Plinius, bu zengin krallar arasında Kolha ülkesinin Saulak isimli kralına da yer
  vermiştir.
  Ve yine Doğu Karadeniz’de Kolha isimli bir ülkenin varlığından söz eden en eski yazılı belge,
  MÖ.764 yılında Urartu kralı olan, II.Sarduri’nin dönemine ait bir kitabedir. Bugünkü
  Van gölü civarında kurulan ve en güçlü döneminde egemenlik alanını, kuzeyde,
  bugünkü Kars ve Ardahan bölgelerine kadar ulaştırdığı bilinen Urartu krallığına ait
  bu kitabede, kral II.Sarduri'nin seferleri anlatılırken, kuzeydeki “Kulha” isimli bir
  ülkeden ve “Kulha” halkından da bahsedilir. Urartu dili ve tarihi uzmanları, bahsi
  geçen bu ülkenin, antik batı kaynaklarında da ismi benzer şekilde geçen, Doğu
  Karadeniz’deki “Kolha ülkesi” olduğu konusunda hemfikirdirler.3 Söz konusu
  kitabede, II.Sarduri tarafından istilâ edilen, Kulhalıların İldamuşa isimli krallık
  şehrinden de söz edilmektedir.
  Aslında Lazistan bölgesi birçok milletim kitabelerinde sıkça geçmiştir ve bölge insanlarından bahsedilmiştir.yani kapalı bir kutu değildir.Urartu devletinin kitabesinde ise yukarıda yazdığım gibi m.ö 764 yılında güney kafkasyada yaşayan kulha yada kolhis milletinden bahsedilmiştir.2.Sarduriye göre sözkonusu bölge ünyeden Batum dağlarına kadar uzanmaktadır ve bu bölgede eldeğmemiş ormanlık altın ve gümüş yatakları olup bölge oldukça zenginliğini dile getirmiştir.Fakat tam anlamıyla hiçbir medeniyet bölgenin coğrafi şartlarından dolayı tamamen egemenliğine alamamıştır.Bölgeyi işgal önemli ticaret yerlerini alan yunanlılar bile tam anlamıyla himayaesine alamamıştır.
  Birde şu varki önemli... Lazların rum olduğu yada rumlara akraba olduğu sanılır.Bu zan osmanlının lazistan bölgesini topraklarına kattıklarında (1600 cü yılarda) ortodoks hristiyan olan lazların bir kısmını müslümanlaştırdıktan sonra türk olarak nüfüsa geçirilmiş,müslüman olmayan ortodoks hristiyanlar ise nüfusa rum olarak geçirilmiştir.Lazların rumlar ile aynı milletten olduğu kanısı bu sebepden dolayı kaynaklanır.Oysaki yukarıda yazdığım kitabelere göre Lazların bölgede en az m.ö 764 yılında var olduğu ve bir krallık halinde olduğu bilimseldir.Evet lazlarla rumlar uzun zaman birlikte çok iyi yaşayabilmiş iki ayrı ırktır.Bu aşikardır.
  saygı ve sevgilerimle...

 • Esra Bayrak
  Esra Bayrak

  Edirne'den Kars'a kadar bu toprakların adı Türkiye'dir. Anayasamıza göre Türkiye'de yaşayan herkes TÜRK'tür.

 • Hamza
  Hamza

  batum trabzon arasında kalan topraklar...gün gelecek rizeye bağlayacağim batumu..
  benim rusyadan ne eksiğim var? :))

 • Sıla Göksun Öztürk
  Sıla Göksun Öztürk

  Evet, ne yazık ki okullarda böyle öğretiliyor...Lazistan da Kürdistan'mış gibi...Osmanlı Sancağıyla alakalı aslında...Ama sana kızmamak lazım...Burada suçlu olanlar öğretmenlerin...

 • No Name
  No Name

  Yha Türkiye'yi paylaşmışlar, bizim haberimiz yok heralde...Bir arada yaşayamıyor musunuz da böyle gereksiz şeyler üretiyorsunuz? :P

 • Oktay Karaca
  Oktay Karaca

  osmanli imparatorluğunda olan bir sancak. cumhuriyetin ilanıyla sanırım trabzon milletvekili adını bilmediğim bir bey tarafından meclise emanet edilmiştir ve şu anda eski mecliste sergilenmektedir.