Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Kuteybe sizce ne demek, Kuteybe size neyi çağrıştırıyor?

Kuteybe terimi Erdem Ülkün tarafından 13.07.2017 tarihinde eklendi

 • Mey Uzay
  Mey Uzay 27.06.2018 - 19:49

  Zaten türkler emeviler döneminde değil abbasiler döneminde müslüman oluyor kuteybe emevi komutani

 • Mey Uzay
  Mey Uzay 27.06.2018 - 19:44

  Kuteybe haccacın komutanı

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 14.07.2017 - 08:13

  Kuteybe,Türklerin gönül rızasıyla Müslüman olmadıklarının tarihsel gerçeği...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 13.07.2017 - 18:58


  Türk düşmanı Kuteybe BinMüslim

  (Sözde büyük İslam alimi Abdulhakim Arvasi hazretleri “Türkistan ateşperest idi. Emevilerin hilafeti zamanında Kuteybe isminde Müslüman bir kahraman İslam dinini burarlara yaydı.” Dedi.Kuteybe bin Müslim ile ilgili olarak büyük müfessir ve aynı zamanda sözde büyük tarihçi İbni Kesir de:” Ümeranın ulularından biri olan Kuteybe, aynı zamanda büyük bir kahraman ve komutandır. Allah, onun vasıtasıyla o kadar çok kimseyi hidayete ulaştırmıştır ki sayılarını ancak Allah bilir. Bu kimseler Müslüman olmuşlar ve Allahın dinine sımsıkı sarılmışlardır.” Demektedir. ´

  İşin daha acı yanı bazılarıda şöyle der; Türkistan’ın Maverahünnehr bölgesini fetheden ve Türklerin İslam ile şereflenmesinde en büyük rolü olan Kuteybe bin Müslim hazretleridir. Türkistan’da İslamiyetin yerleşmesini temin eden bu büyük mücahid maalesef gençliğimiz tarafından hemen hemen hiç bilinmemekte, tanınmamaktadır.)

  Yanılıyorsunuz kendilerini gayet iyi biliriz,gerçeklerini de. Araplar bunu saklama gereğini bile hissetmez arşivlerinde mevcuttur.Gerçeği unutanlar ve hayal dünyalarında yaşayan insanlara bizde bir hatırlatalım istedik.

  Giderek daha çok siyasete bulaştırılmak istenen İslam, ilk olarak Türklere ne şekilde ve hangi şartlarda gelmiştir pek bilinmez, sanki bilinmesi de pek istenmez. Ancak, bir çoğumuzun bilmediği, yada bilmek istemediği bu tarih, en çok bilmemiz gereken konuların başında gelmektedir..

  Türklerin ilk Müslümanlaştırılması ile ilgili 670 li tarihlere dayanan bilgiler maalesef okullarda bizlere hiçbir zaman verilmemiş, verilen bilgiler ise, Türklerin Müslümanlığa geçişleri kendi istekleri ile olmuş gibi gösterilerek, 740 lara kadar ki tarih atlanarak verilmiştir.

  İslam’ın Türklere zorla kabul ettirilmeleri ile ilgili 670 lerden başlayarak 740 lara kadar uzanan tarihin bize okullarda anlatılmamasının nedenlerini, bu kısa tarihi öğrenince biraz daha anlamak mümkün olabilecektir. Şimdi, bu atlanan 70 senelik tarihe bir göz atalım..  Müslüman Arapların Türklere İlk Saldırıları

  Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında bulunan bölge tarihi ipek yolu üzerindedir.. Türk beylikleri, bu bölgedeki, Buhara, Semerkant, Talkan, Baykent gibi şehirlerde yerleşmiş yaşıyorlar, deri imal ediyor ve pamuktan kağıt üreterek bunları satıyor ve iyi de para kazanıyorlardı.. Bu üretimlerinin yanı sıra Altın madenleri çalıştırıyorlardı..Özellikle adı zengin şehir manasına gelen, Semerkant’ın zenginliğinin o devirde dillere destan olduğu söylenir.. Bu zenginlik öteden beri Talancı Arapların iştahını kabartıyorsa, Türklerden çekiniyorlar ve araya sınır olarak koydukları Ceyhun nehrini geçmeye pek cesaret edemiyorlardı.. Çünkü daha önce Halife Osman zamanında, Muhammed bin Cerir komutasındaki Araplar İslamı yayma bahanesiyle oraları talan etmek için 2700 kişilik bir ordu ile Fergane’ye kadar girse de Türkler tarafından yok edilmişlerdi.. Ancak daha sonraları Muaviye tarafından, Ceyhun nehrinin altında kalan Horasan’ın tamamiyla işgal edilmesi ile o bölgede ilk Araplaştırma ve İslamlaştırma girişimleri başlamış oldu..Kaynak:Tabari,Zekariya Kitapçı,Erdoğan Aydın " Nasıl Müslüman olduk." • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 13.07.2017 - 11:37

  Büyük İslam komutanlarından barbarlığı, vicdansızlığı ile ünlüdür. bir şehri ele geçirdiğin de eli kılıç tutan tek bir erkek bırakmaz. kadın ve kızlarına da cariye olarak el koyar.
  Türkler'i kılıç zoruyla İslamla tanıştırdığı için onunla ilgili bilgileri bir Arap tarihçiden okuyun. Türkiye'de pek konuşulmaz. gizli bir utanç'tır Kuteybe'den bahsetmek.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 13.07.2017 - 11:29

  islamcıların hayatını çok iyi okuması gereken Türk düşmanı Müslüman. kitleler halinde müslümanlaştırmak için yüz binlerce Türk'ü işkence ederek kılıçtan geçirmiştir. hani Türkler güle oynaya Müslümanlığı kabul etmişti ya? yalan o güzel kardeşim, yalan...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 13.07.2017 - 11:27

  Muaviye dönemi'nin komutanlarından. yüz binlerceTürk'ü katletmesi ile bilinir.